twenty first sunday in ordinary time dwudziesta pierwsza niedziela

Transkrypt

twenty first sunday in ordinary time dwudziesta pierwsza niedziela
TWENTY FIRST SUNDAY
IN ORDINARY TIME
DWUDZIESTA PIERWSZA
NIEDZIELA ZWYKŁA
August 22, Sierpień 2010
Sunday, August 22, Niedziela
9AM Janina Juszczak na urodziny (córki
Karolina i Agnieszka)
11AM † Piotr Pacewicz (córka z mężem)
7PM For Parishioners
Tuesday, August 24, Wtorek through
Friday, August 27, Piątek
NO MASS
Saturday, August 28, Sobota
8AM Anna Rolon on 15th birthday
Sunday, August 29, Niedziela
9AM For souls in Purgatory
11AM W intencji Sylwii i Sean o
błogosławieństwo Boże z okazji małżeństwa
(rodzice)
7PM For Parishioners
SUNDAY COLLECTION
Aug 8
Envelopes/Koperty
$585.00
Loose change
$613.86
Candles / Świece
$59.00
TOTAL / SUMA
$1,257.86
OTHER DONATIONS
Friends/ Koło Przyjaciół
Building Fund / Fundusz Budowlany
Aug 15
$693.00
$526.50
$59.68
$1,279.18
$400.00
$89.00
Parish goal for each week is $1,800.00
May God reward your generosity! Bóg
zapłać!
THE WORD OF GOD PROCLAIMS TRUTH,
EVEN IF THE TRUTH SOMETIMES HURTS
It is only by the means of truth - believed
and lived – that one can come to life. In a
world filled with deception and lies, the
truths Jesus taught shine as a light through
a narrow door, showing us the path to
eternal life. As Christians, we cannot just
know Christ. We must follow Christ. Taking
His path, we plant our feet firmly on the way
to eternal life.
THIS WEEK
This Sunday, August 22
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 7PM Holy Mass in English
Wednesday, August 25
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Sunday, August 29
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 7PM Holy Mass in English
LET US PRAY FOR THE SICK:
Fr. Stanisław Drzał, Nick Alexander, David
Tiley, Marta Pustkowski, Weronika Górecka,
Tillie Moran, Janina Mazur, Władzia
Hrapkowicz, Basia Rogóż, Jadwiga Bylina,
and other suffering parishioners.
THANK YOU
Thank you to all those who attended a
farewell potluck for Father Ted last Sunday
and those who brought food to share.
We would like to thank Father Ted for all his
pastoral work at our parish over the last few
years and wish him God’s blessings in the
future.
CHANGE IN MASS ORDER THIS WEEK
Please note that there will be no Holy
Masses this week from Tuesday, August 24
through Friday, August 27.
SUMMER VACATION
We welcome all visitors and guests in our
parish.
We also wish all parishioners a good
summer vacation. Please remember that
summertime is an excellent opportunity to
reflect upon the presence of God in the
beauty of nature and in people we meet. Let
the daily prayers and Sunday Mass
attendance be continued throughout the
summer. God bless!
MARRIAGE BANNS
Iwona Zgiera and Marcin Pietrzak are
planning to get married. Anyone who has
any objections to this marriage is asked to
contact our parish priest.
WPROWADZENIE DO LITURGII
Niepokoi nas jeszcze takie pytanie: Czy będziemy
zbawieni? Czy interesuje mnie, gdzie jestem: „na
dworze”, czy wewnątrz domu, tzn. „w królestwie
Bożym”, czy poza nim? Może czujemy się zbyt
pewni? Przecież jesteśmy dziećmi Kościoła,
wspólnotą Świętych. Sama przynależność do
Kościoła nie jest gwarancją zbawienia.
Zapominamy, że wielu stoi na zewnątrz, cierpi
głód i marznie z braku miłości – ponieważ
wewnątrz naszej wspólnoty nie ma dla nich
miejsca. Świat chrześcijański powinien być
światem bez strachu i nienawiści. Jest nas
chrześcijan 800 milionów, a świat jest pełen
nienawiści i strachu przed życiem i ludźmi. Ale
raz po raz pojawia się jakiś prawdziwy
chrześcijanin. Tam, gdzie się zjawi, świat nie
może wyjść ze zdumienia – powiedział pewien
krytyk chrześcijaństwa. Rzeczywiście, od czasu
do czasu zjawia się taki chrześcijanin . . . np.
Jan Paweł II.
W TYM TYGODNIU
Dzisiejsza niedziela, 22 sierpnia
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- Kawa i ciasto
- 7PM Msza św. po angielsku
Środa, 25 sierpnia
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Niedziela, 29 sierpnia
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- Kawa i ciasto
- 7PM Msza św. po angielsku
MÓDLMY SIĘ za chorych parafian: ks.
Stanisława Drzała, Nicka Alexandra, Davida
Tiley, Martę Pustkowski, Weronikę Górecką,
Tillie Moran, Janinę Mazur, Władzię
Hrapkowicz, Basię Rogóż, Jadwigę Bylinę i
innych cierpiących parafian.
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział
oraz przynieśli jedzenie na potluck z okazji
pożegnania
ks.
Tadeusza
w
ubiegłą
niedzielę. Serdeczne Bóg zapłać dla księdza
Tadeusza za posługę kapłańską w ciągu
ostatnich kilku lat w naszej parafii. Życzymy
księdzu wielu błogosławieństw Bożych w
dalszej pracy duchowej.
ZMIANA PORZĄDKU MSZY ŚW. W TYM
TYGODNIU
W tym tygodniu nie będzie Mszy św. od
wtorku, 24 sierpnia do piątku, 27 sierpnia.
POLSKI PICNIC W EUGENE
Wszyscy parafianie są zaproszeni na 6-ty
doroczny picnic, który będzie w sobotę, 11
września w Armitage Park, na północ od
Eugene.
Po więcej informacji prosimy
dzwonić do p. Andrzeja Sztymelskiego, 541484-0721.
WAKACJE
Wszystkim udającym się na urlopy życzymy
dobrego wypoczynku i udanych wakacji.
Jednocześnie przypominamy, że jest to czas
szczególnie
sprzyjający,
aby
odkryć
obecność Boga w pięknie przyrody i w
każdym napotkanym człowieku. Niech nie
zabraknie w tym czasie codziennej modlitwy
i niedzielnej Mszy św. Szczęść Boże na
wakacyjnych szlakach.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Iwona Zgiera i Marcin Pietrzak przygotowują
się do sakramentu małżeństwa. Jeśli ktoś
ma jakieś obiekcje do tego związku proszony
jest o kontakt z księdzem.
W NASTĘPNYCH TYGODNIACH
Niedziela 29 sierpnia
Lektorzy: Grażyna Golonka i Ignacy
Stawarz
Marszałkowie: S. Morawski, Z. Chaberski,
L. Cieszkowski, C. Gierek
Kawa i ciasto: Maria Czupryk i Danuta
Smolińska
Niedziela 5 września
Lektorzy: Stanisław Wielgosz i Szymon
Morawski
Marszałkowie: E. Koliński, M. Grzelak,
P. Pomykała, M. Kowalski
Kawa i ciasto: Szkoła Polska
Niedziela 12 września
Lektorzy: Asia Ryerson i Monika Helak
Marszałkowie: T. Wolak, A. Buchalski,
M. Gajda, A. Golonka
Kawa i ciasto: Małgorzata Cieszkowska i
Dorota Żukowska
Prosimy o znalezienie sobie zastępstwa w
razie planowanej nieobecności.

Podobne dokumenty