twenty sixth sunday in ordinary time dwudziesta szósta niedziela

Transkrypt

twenty sixth sunday in ordinary time dwudziesta szósta niedziela
TWENTY SIXTH SUNDAY
IN ORDINARY TIME
DWUDZIESTA SZÓSTA
NIEDZIELA ZWYKŁA
September 26, Wrzesień 2010
Sunday, September 26, Niedziela
9AM All Souls in Purgatory
11AM W intencji rodzin Czupryk i Bogusiak z
prośbą o Błogosławieństwo Boże (Maria Czupryk)
7PM † Diana Kungate
Monday, September 27, Poniedziałek
8AM For Parishioners
Tuesday, September 28, Wtorek
11AM † Alfred Frankowski
Wednesday, September 29, Środa
8AM † Michał Zenon
Friday, October 1, Piątek
8AM † Magdalena
7PM Dziękczynna za 45 lat małżeństwa
Saturday, October 2, Sobota
8AM O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla
Heleny Bylina
7PM O zdrowie dla Urszuli i Elżbiety
Sunday, October 3, Niedziela
9AM † Lubka Jaśkiewicz
11AM † Władysław i Franciszka Krosta
12:30PM † Jaco i Ivka Bielanovic, Sestra Anna i
Svelka, Topalovic Lubica
7PM Katarzyna i Adam Najdek
SUNDAY COLLECTION
Envelopes/Koperty
Loose change
Hospitality / Ciasto
Candles / Świece
TOTAL / SUMA
Sept 19
$775.00
$358.50
$130.50
$36.20
$1,300.20
OTHER DONATIONS
Religion Class Fee/ Opłata za religię
Collection For Others/ Poor Box
$170.00
$2.00
Parish goal for each week is $1,800.00
May God reward your generosity! Bóg zapłać!
IF
WE
TRULY
DESIRE
TO
HAVE
EVERLASTING LIFE IN HEAVEN, WE NEED
TO SERVE GOD WITH DEVOTION, LOVE,
PATIENCE, AND ZEAL
What a contrast between the approach of our
first reading, where the complacement are
condemned, and our second reading, where
Timothy is encouraged to be a man of God! The
message is similar, though. We are challenged to
live our lives with the future in mind. For us,
that means a God-centered life. For our
complacency, let us ask forgiveness.
THIS WEEK
This Sunday, September 26
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 7PM Holy Mass in English
Wednesday, September 29
- 10AM-2PM Arts and Crafts
First Friday of the Month, October 1
-8AM Holy Mass in English
- 8:30AM-7PM Adoration of the Blessed
Sacrament
- 7PM Holy Mass in Polish
Sunday, October 3
- 9AM Holy Mass in English
- Coffee and goodies
- 11AM Holy Mass in Polish
- 12:30PM Holy Mass in Croatian
- 7PM Holy Mass in English
LET US PRAY FOR THE SICK:
Fr. Stanisław Drzał, Nick Alexander, David Tiley,
Marta Pustkowski, Weronika Górecka, Tillie
Moran, Janina Mazur, Władzia Hrapkowicz,
Basia Rogóż, Jadwiga Bylina, and other
suffering parishioners.
NEW MASS SCHEDULE
The following is the new Mass schedule:
Sunday (no change)
9AM English
11AM Polish
12:30PM Croatian (1st Sunday of the month)
7PM English
Monday - 8AM English
Tuesday
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM English
Wednesday - 8AM Latin
Thursday - NO MASS
Friday - 7PM Polish
1st Friday of the Month
8AM English
8:30AM-7PM Adoration of the Blessed
Sacrament
7PM Polish
Saturday
8AM English
7PM Polish
TICKETS FOR PERFORMANCE
Two performances are planend in Seattle in
October. Chopin & Jazz on Oct 25th 7:30PM at
Town Hall, and Piotr Rubik on Oct 26th 8PM at
Polish Hall. Please call 425-417-9548 for tickets.
WPROWADZENIE DO LITURGII
„Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, Bóg
chrześcijan – to Bóg miłości i pociechy; to Bóg,
który napełnia duszę i serce tych, którzy do
Niego należą; to Bóg, który daje im odczuć ich
nędzę i swoje nieskończone miłosierdzie”
(Pascal).
Wszelka nędza jest wyrzutem sumienia bogaczy,
stałym
ich
oskarżeniem.
Większe
niebezpieczeństwo grozi im jednak ze strony
samego bogactwa. Nie w tym sensie, że mogą je
w każdej chwili utracić, ale przeciwnie, że je
zatrzymują. Jest ono bowiem jak przewrotny
sługa, który z czasem staje się panem i tyranem.
A najgorsze jest to, że w życiu bogatego nie ma
miejsca dla prawdziwych i wiecznych bogactw:
miłości i radości, których udziela Bóg.
Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do
usług, posłanymi na pomoc starającym się
posiąść zbawienie”, by im objawić plany
Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W
rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św.
Michała w Rzymie, Kościół czci trzech
archaniołów, którzy odegrali sczególną rolę w
historii zbawienia.
W TYM TYGODNIU
Dzisiejsza niedziela, 26 września
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- Kawa i ciasto
- 7PM Msza św. po angielsku
Środa, 29 września
- 10AM-2PM Arts and Crafts
Pierwszy Piątek miesiąca, 1 października
- 8AM Msza św. po angielsku
- 8:30AM-7PM Adoracja Najświętszego
Sakramentu
- 7PM Msza św. po polsku
Niedziela, 3 października
- 9AM Msza św. po angielsku
- 11AM Msza św. po polsku
- Kawa i ciasto
- 12:30PM Msza św. po chorwacku
- 7PM Msza św. po angielsku
MÓDLMY SIĘ za chorych parafian: ks.
Stanisława Drzała, Nicka Alexandra, Davida
Tiley, Martę Pustkowski, Weronikę Górecką,
Tillie
Moran,
Janinę
Mazur,
Władzię
Hrapkowicz, Basię Rogóż, Jadwigę Bylinę i
innych cierpiących parafian.
NOWY PORZĄDEK MSZY ŚW.
Niedziela (bez zmian)
9AM po angielsku
11AM po polsku
12:30PM dla Chorwatów (pierwsza niedziela
miesiąca)
7PM po angielsku
Poniedziałek - 8AM po angielsku
Wtorek
10AM Wystawienie Najświętszego Sakramentu
11AM po angielsku
Środa - 8AM po łacinie
Czwartek - NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ
Piątek - 7PM po polsku
Pierwszy Piątek Miesiąca
8AM po angielsku
8:30AM-7PM Adoracja Najświętszego
Sakramentu
7PM po polsku
Sobota
8AM po angielsku
7PM po polsku
NAUKA RELIGII
W ubiegłą niedzielę rozpoczęła się nauka religii
dla polskich rodzin w naszej parafii. Zajęcia
odbywają się co tydzień w niedziele zaraz po
polskiej mszy. W celu zapisania dzieci proszę się
skontaktować z Panią Marią Tarnawską. Ze
względu na festiwal, w dzisiejszą niedzielę
zajęcia religii się nie odbędą.
ZGROMADZENIE KSIĘŻY ARCHIDIECEZJI
PORTLAND
W dniach od 4-go do 7-go października w
miejsocowści
Newport,
odbędzie
się
Zgromadzenie Księży z naszej archidiecezji.
Ksiądz Piotr będzie rówinież uczestniczył w
zgromadzeniu i w związku z tym nie będzie Mszy
św. od wtorku do czwartku.
BILETY NA WYSTĘPY
Pani Stanisława Jezierska przyjechała na Polski
Festiwal do Portland i jest możliwość zakupu
biletów u niej na następujące występy:
Chopin & Jazz: 25 paźdz. 7:30PM Dom Polski w
Seattle
Piotr Rubik z orkiestrą: 26 paźdz. 8:00PM Town
Hall w Seattle
Telefon do Pani Stanisławy: 425-417-9548
W NASTĘPNYCH TYGODNIACH
Niedziela 3 października
Lektorzy: Renata i Tomek Wolak
Marszałkowie: E. Koliński, P. Pomykała, M. Kowalski,
L. Cieszkowski
Kawa i ciasto: Szkoła Polska
Niedziela 10 października
Lektorzy: Marek Grzelak i Krzysztof Ostrowski
Marszałkowie: T. Wolak, A. Buchalski, M. Gajda, I.
Stawarz
Kawa i ciasto: Krystyna Mazurek i Dorota Nicholof