Europejskie Centrum Konsumenckie Polska

Komentarze

Transkrypt

Europejskie Centrum Konsumenckie Polska
Newsletter ECK marzec 2006
W bieżącym numerze:
·
·
Wydarzenia
Problemy konsumenckie – z czym nasi konsumenci mieli w ubiegłym miesiącu
największy problem?
Wydarzenia
13 marca 2006 r. – Gorzów Wielkopolski
W marcu nasi eksperci wzięli udział w Konferencji poświęconej ochronie konsumenta w
Polsce i w krajach Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego i Komisję
Europejską, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzeczników konsumentów,
administracji wojewódzkiej oraz instytucji. Na spotkaniu poruszano problemy prawa
wspólnotowego dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych, niedozwolonych klauzul,
odpowiedzialności za produkty wadliwe oraz roli edukacji konsumenckiej. Reprezentantka
ECK przedstawiła prezentację dotycząca roli Europejskiego Centrum Konsumenckiego w
rozwiązywaniu ponadgranicznych skarg konsumenckich.
15 marca 2006 r. – Światowy Dzień Konsumenta
W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta, ustanowiony na pamiątkę słynnego
orędzia Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe
prawa konsumentów: do informacji, wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji. W tym
roku tematem przewodnim obchodów tego unikalnego święta było bezpieczeństwo zakupów
w Internecie. Europejskie Centrum Konsumenckie, na zorganizowanej przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów konferencji prasowej, przypominało, jakie problemy są
generowane przez transgraniczny handel elektroniczny i jak im zapobiegać. Nasze porady
można znaleźć w Internecie pod adresem
http://www.konsument.gov.pl/pl/handel_elektroniczny/.
Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego marzec 2006
1
22 marca 2006 r. – Wykład w CIE
Nasz ekspert prawny, pan Piotr Stańczak, wystąpił w Centrum Informacji Europejskiej z
wykładem z cyklu „ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej”. Tematem wykładu było
zagadnienie samoregulacji w biznesie. Streszczenie wystąpienia jest dostępne na stronie
http://www.cie.gov.pl.
Problemy konsumenckie – z czym nasi konsumenci mieli w ubiegłym miesiącu
największy problem?
Polscy konsumenci w dalszym ciągu sprowadzają używane samochody zza naszej
zachodniej granicy skuszeni ich niską ceną. Niestety, wielu konsumentów rozczarowuje się
co do nowego nabytku jeszcze zanim dojadą nim do granicy. Nieporozumienia między
polskimi konsumentami a niemieckimi sprzedawcami dotyczą najczęściej warunków umowy
oraz gwarancji.
Niemieccy sprzedawcy używanych aut stosują w kontraktach z konsumentami wzory
umów dla przedsiębiorców tj. takie, które są stosowane przy umowach zawieranych w celach
związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą. Takie umowy zawierają klauzule
wyłączające gwarancję. Konsument, który podpisał taką umowę nie może potem dochodzić
swoich praw i domagać się naprawy samochodu na podstawie gwarancji lub zwrotu kosztów
takiej naprawy. Bardzo rzadko udaje się załatwić takie sprawy polubownie, konsument musi
dochodzić swoich praw w sądzie.
Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego często trafiają poszkodowani w ten
sposób konsumenci. Dlatego wszystkim, którzy planują zakup używanego auta w Niemczech
doradzamy, aby zwracali szczególną uwagę na treść podpisywanej umowy, zwłaszcza gdy
ma ona charakter wzorca i posiada nieuzgodnione z klientem klauzule. Przy zakupie
używanego auta trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest ono przeznaczone do prywatnego
użytku konsumenta. W takim przypadku konsument nie utraci prawa do ochrony prawnej a
może ona być jedynie ograniczona maksymalnie do 1 roku, z tytułu dyrektywy o
niezgodności towaru z umową. W przypadku, gdy treść umowy jest niezrozumiała,
konsument nie powinien jej podpisywać!
Newsletter Europejskiego Centrum Konsumenckiego marzec 2006
2

Podobne dokumenty