POLSKIE LNG S.A.

Transkrypt

POLSKIE LNG S.A.
Nr ref R/4/2014/PLNG
POLSKIE LNG S.A.
spółka odpowiedzialna za budowę terminalu
do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
– strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
poszukuje osoby na stanowisko
Koordynator ( planista ruchu instalacji )
miejsce pracy: Świnoujście
wstępna planowana data zatrudnienia - marzec 2014 r.
Wybrane obowiązki:



nadzór nad pracą terminalu, nad bezpieczeństwem ludzi i bezpieczną pracą urządzeń, podczas całodobowej
działalności firmy związanej z rozładunkiem LNG z tankowca, magazynowaniem, regazyfikacją i przesyłem gazu
do rurociągu Odbiorcy, oraz załadunkiem i ekspedycją LNG w cysternach samochodowych i kolejowych
oraz systemami pomocniczymi (media energetyczne itd.),
opracowanie i dystrybucja raportów dobowych stanów magazynowych LNG, ruchu produktów,
nadzór nad bezpiecznym sposobem wykonywania prac przez wszystkich pracowników terminalu jak
i pracowników firm zewnętrznych ( pracujących na terenie terminalu) w sposób nie powodujący wypadków
przy pracy, z uwzględnieniem niezawodności i ciągłości pracy terminalu.
Wymagania:







wykształcenie wyższe techniczne o kierunku technologia lub inżynieria chemiczna, gazownicza, lub górnictwo,
energetyka, technologia produkcji, automatyka, mechanika,
co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach nadzoru w przemyśle naftowym, gazowym, chemicznym
lub zbliżonym (operacje w ruchu ciągłym),
znajomość skomputeryzowanych systemów do zarządzania ruchem i eksploatacją – DCS,
doświadczenie w pracy z procesami wymiany masy, w szczególności absorpcji gaz-ciecz, skraplaniem gazów
i transportem gazów skroplonych, instalacjami chłodniczymi lub równoważne,
biegłość w posługiwaniu się dokumentacjami, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność
i otwartość na nowe rozwiązania, bardzo dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności interpersonalne,
znajomość programu Microsoft Office,Visio, MS Project, AutoCAD,
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne kontakty zawodowe w języku
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7; 72-602 Świnoujście
Zarząd Spółki
Tomasz Pepliński – Prezes Zarządu;
Rafał Wardziński – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kowalski – Wiceprezes Zarządu
Wysokość kapitału zakładowego: 1 368 000 000 PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: 1 368 000 000 PLN;
Konto: Bank Pekao SA Nr 16 1240 3914 1111 0010 1366 4566; NIP: 855-155-02-26; REGON: 320347291;
Numer KRS: 0000345690,Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
www.polskielng.pl
Oferujemy:





umowa o pracę w renomowanym przedsiębiorstwie,
atrakcyjne wynagrodzenie,
możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
pakiet socjalny i medyczny,
przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów.
Zainteresowane osoby spełniające określone w ogłoszeniu wymagania prosimy o przesłanie aktualnego CV oraz listu
motywacyjnego zawierającego klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych osobowych (Dz.U.1997r
nr 133 poz.883 z późn. zm.)”
Oferty prosimy przesyłać do dnia 7 marca 2014 roku na e-mail: [email protected] z zaznaczeniem numeru
referencyjnego w temacie wiadomości lub za pośrednictwem elektronicznego formularza aplikacyjnego znajdującego
się na naszej stronie internetowej www.polskielng.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty