Dziki Góra - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Dziki Góra - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXIIi. nr 16/2015 (535) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA
Wystrzalowy
piknik
Podziel sie
zabawka
Masz w domu zabawki albo książki,
Na terenie strzelnicy Wojskowego
Koła Łowieckiego „Lis” w Bieżycach
odbył się pierwszy Piknik Strzelecko
- Obronny
których już nie potrzebujesz? Zamień je
na takie, których jeszcze nie masz!
czytaj str. 13
czytaj str. 3
piatek 25.09.2015
Gessler w
Gubinie
W niepozornej Gospodzie odbywały się
“Kuchenne Rewolucje”. Teraz lokal nosi
nazwę “Dzika Świnia”
czytaj str. 11
Dziki góra
W ostatnich latach coraz częściej dzika można spotkać nie tylko w lesie. Pojawiają się także regularnie w
naszym mieście. Kiedy kilka lat temu dotarły pierwsze sygnały o „podchodzeniu” dzików do miasta, traktowano je jak zdarzenia o charakterze incydentalnym. Dziś dziki przychodzą do Gubina jak do siebie.
S tefan P ilaczyński
Oddaj krew
potrzebujacym
W środę, 7 października, między 9:30 a 12:30 będzie można
oddać krew w specjalnym autobusie. Krwiobus z RCKiK z Zielonej Góry ustawiony zostanie na
Pl. im. Jana Pawła II, obok Fary.
Honorowym dawcą krwi może
zostać każda zdrowa, pełnoletnia osoba. Samo pobranie krwi
jest bezpieczne, ponieważ odbywa się z użyciem jałowego
sprzętu jednorazowego. Dzień
wcześniej warto zwiększyć ilość
wypijanych płynów. W dniu poboru krwi lepiej zjeść śniadanie
„na słodko”. Do krwiobusu trzeba przyjść z dokumentem tożsamości. Najpierw wypełniamy
ankietę, potem pobierana jest
próbka krwi. Trwa to kilka minut.
Być może niektórzy mogą doświadczyć chwilowych zawrotów
głowy, ale krótki odpoczynek
szybko przywraca wszystko do
normy. Zachęcamy do udziału w
akcji. (am)
Potrzebna byla
ewakuacja
Dziki dotarły już nawet na teren boisk sportowych ZSO w Gubinie
Oto efekt nocnych wizyt dzików przy ulicy Gdańskiej
Szkody wyrządzane w różnych miejscach miasta przez te leśne zwierzęta
są coraz to większe. Kilka dni temu dziki
odwiedziły kompleks sportowy obok
Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Ziemowit Patek, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących, mówiąc o dzikach na
boisku przyszkolnym podkreśla, że tym
razem dziki zryły trawniki, ale niewiele
brakowało, by zrujnowały krawężniki.
- Dziki poczynają sobie coraz śmielej,
jakby wyczuwały naszą bezradność –
podkreśla w rozmowie.
Zdaniem wiceburmistrz Justyny Karpisiak miasto zrobiło wszystko, co było
w jego mocy. – Dwukrotnie zwracaliśmy się do Starosty Krośnieńskiego
o zgodę na odstrzał redukcyjny. Zgody takiej nie otrzymaliśmy. Starosta
twierdził, że w wyniku konsultacji z
kompetentnymi przedstawicielami
kół myśliwskich ustalono, że takie zachowania dzików nie dają podstaw do
prowadzenia odstrzałów redukcyjnych.
Na terenach ogródków działkowych,
np. na Wzgórzach Gubińskich, gdzie
także z wizytą pojawiały się stada dzików, pryskano roślinność substancjami
o zapachu wilka, co w konsekwencji
miało odstraszać dziki. Zakładano także
urządzenia generujące sygnał negatywnie działający na zwierzynę – żaden z dotychczasowych sposobów nie
przyniósł zadowalających rezultatów.
Konsultowaliśmy problem z „ludźmi
lasu”. Ich zdaniem jedynym wyjściem
jest wspominany odstrzał kontrolny, ale
na takowy nie ma zgody – podkreśliła J.
Karpisiak.
Warto zauważyć przy okazji, że myśliwi partycypują w kosztach usuwania
szkód w lasach, wypłacają również odszkodowania rolnikom poszkodowanym przez zwierzynę. Ustawa nie reguluje jednak, kto odpowiada finansowo
za rozkopane przez dziki miejskie trawniki, boiska, czy też działki.
Zwykle ciężar faktycznie spada na miasto lub właścicieli zniszczonych terenów. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej,
wykorzystując obecność Starosty Krośnieńskiego Mirosława Glaza, radni
mówili o potrzebie podjęcia bardziej
skutecznych działań przeciw dzikom w
Gubinie. Starosta obiecał, iż w możliwie
najszybszym terminie przeprowadzi
konsultacje z fachowcami i podejmie
takie decyzje, które pozwolą rozwiązać
problem.
Że dziki są w mieście niebezpieczne
i robią szkody, coraz częściej alarmują
mieszkańcy. Dziki spacerowały już ulicą Piastowską, grasowały na ogrodach
przyległych do ulicy Gdańskiej, niszczyły plac zabaw obok przychodni, wchodzą także w uprawy. Od pierwszych
działań w grudniu 2013 miną wkrótce
dwa lata, a problem staje się coraz to
bardziej uciążliwy. Na razie wydaje się,
że dziki w Gubinie są górą. Jak długo
jeszcze?
nikacyjną spowodowaną odbudową
mostu na rzece Werdawie w ciągu komunikacyjnym Sękowice-Strzegów.
Otrzymuję polecenie od redaktora naczelnego, by rozeznać temat. Oglądnąłem już reportaż Telewizji Gorzów, więc
znam powagę sprawy. Radna Kamila
Kurczak potwierdza, że na sesji Rady
Gminy wnioskowała o uruchomienie
zastępczej przeprawy, przynajmniej
dla samochodów osobowych. Dojeżdżając do pracy w Gubinie, nadkładam
w jedną stronę ponad 35 kilometrów.
Wójt Zbigniew Barski stwierdził w swej
odpowiedzi, że nie ma pieniędzy na ten
cel. Doświadczony radny z Chlebowa,
Marian Adamczyk, oświadcza, że urzędnicy mieli dosyć czasu od 2012 roku, by
przygotować się odpowiednio, kiedy to
rozpoczęto procedurę projektową odbudowy mostu.
Walka o most
O leg S anocki
Telefon do redakcji mocno rozgrzany.
Po kilka razy dziennie dzwonią mieszkańcy z południowej części Gminy
Gubin, narzekając na przerwę komu-
Do niecodziennego zdarzenia
doszło w czwartek, 17 września,
w gubińskiej filii Powiatowego
Urzędu Pracy, który znajduje się
przy ulicy Obrońców Pokoju.
Jak czytamy na stronie internetowej krosnoodrzanskie.praca.
gov.pl,
w budynku pośredniaka doszło
do rozszczelnienia kanału ściekowego. Do pomieszczeń przedostała się ciecz i fetor, który powoduje wymioty ludzi, bóle głowy i
rozstrój organizmu. Pracownicy
byli zmuszeni chronić zdrowie
własne i innych osób i dlatego
do godziny 12:00 wszyscy opuścili Urząd, który w tym dniu już
nie funkcjonował. (am)
Na drugi dzień po wspomnianej sesji
sołtysi z południa wystosowali petycję do
władz, którą podpisało kilkunastu sołtysów. Lech Kobierecki, sołtys Jazowa, podkreśla, że dużą pomoc udzielił, pilotując
sprawę, radny powiatowy J. Czerepko.
dokończenie str 13
2
piatek 25.09.2015
aktualności miejskie
Starosta pod „ostrzalem”
Tytuł nawiązuje do obecności starosty powiatu krośnieńskiego Mirosława Glaza i wicestarosty Grzegorza
Świtalskiego na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gubinie. Oprócz prezentacji z działań starostwa pojawiło się
wiele pytań i propozycji, które padały ze strony naszych radnych.
K rzysztof K aciunka
W pierwszej kolejności M. Glaz przedstawił realizację zadań władz powiatowych. Dowiedzieliśmy się nakładach
na remonty i bieżące utrzymanie dróg
oraz chodników, oświatę, aktywizację bezrobotnych, pomoc społeczną i
opiekę zdrowotną. – Prawda jest taka,
że staramy się oszczędzać, ale jednocześnie chcemy zrobić jak najwięcej
– wyjaśnił starosta. – Z optymizmem
patrzymy w przyszłość, także tą w
Gubinie. Jednym z projektów, które
chcemy realizować w tym mieście w
najbliższym czasie jest włączenie się
do dużej koncepcji przebudowy dróg.
W porozumienie z miastem i władzami
wojewódzkimi stworzymy jeden duży
projekt i przy pozyskaniu środków
z EWT uda się wyremontować takie
ulice jak: Dąbrowskiego, Sikorskiego,
Żymierskiego i Rycerską. Jest to do
zrealizowania w latach 2016-2018. Niebawem ruszy także przebudowa ulicy
Wrońskiego.
A co ze szpitalem? Okazuje się, że
także w tej kwestii podjęto pewne
działania. Jak oznajmił M. Glaz władze powiatowe przejęły budynki „A”
i „B” na terenie Gubina, które mają
zostać poddane termomodernizacji
za około 1.000.000 zł. I co dalej? – Zakładamy utworzenie spółki samorządowej świadczącej usługi w zakresie
opieki zdrowotnej. Taka spółka mogłaby prowadzić wyspecjalizowane
usługi komercyjne oraz te, na które
uda się pozyskać kontrakty z Narodowego Fundusz Zdrowia – stwierdził starosta. Być może taki twór po-
wstanie już w styczniu, a udziały w
nim będą miały poszczególne gminy.
Dodajmy także, że takie rozwiązanie
jest alternatywą na ewentualne wyjście z naszego regionu obecnego
operatora szpitala powiatowego.
Warto także przytoczyć to, o co pytali
nasi radni. Wojciech Sendera poruszył
temat dzików, które wciąż wyrządzają
szkody w naszym mieście, a władze
powiatowe do tej pory broniły się
przed wydaniem pozwolenia na odstrzał tych zwierząt. Co ciekawe starosta Glaz odpowiedział, że takie zezwolenie zostanie wydane w najbliższym
czasie, co powinno rozwiązać problem. Krzysztof Zdobylak pytał o udostępnianie hal sportowych gubińskim
klubom sportowym. Jak usłyszeliśmy
obiekty sportowe będą do wykorzystania bez dodatkowych opłat.
– Zastanawia mnie duża dysproporcja w przyznawaniu staży przez
Powiatowy Urząd Pracy – poruszył
ważną kwestię Tomasz Juskowiak. –
W ostatnich dwóch latach w rejonie
krośnieńskim na taką formę aktywizacji na 680 wniosków pozytywnie
oceniono 370. Z kolei w regionie
gubińskim na 760 wniosków tylko
300 otrzymało akceptację. Trzeba to
naprawić. M. Glaz stwierdził, że też
zwrócił uwagę na ten problem. Jego
rozwiązaniem będzie stworzenie dodatkowego stanowiska w gubińskiej
filii PUP, na którym pracownik będzie
odpowiedzialny wyłącznie za staże.
Urszula Kondracik zwróciła uwagę
na konieczność wyremontowania
ulicy Kościuszki, a Jak Skóra pytał o
problem uchodźców (póki co nie do-
M. Glaz podczas obecności na sesji wyjaśnił wiele wątpliwości dotyczących najważniejszych kwestii związanych z naszym miastem
tyczy nas) oraz możliwość stworzenia
filmu promocyjnego powiatu, w którym wystąpi młodzież z naszego regionu. Halina Wojnicz podziękowała
za wyremontowania ogrodzenia na
ul. Roosevelta i wyraziła swoje wątpliwości dotyczące powołania spółki
świadczącej usługi medyczne, która
ma mieć w swojej ofercie bardzo wyrafinowane działania. – Musimy szukać rozwiązań, które przyniosą zyski
i wypromują to miejsce w regionie i
Polsce. Jednak nie zapominamy, że to
człowiek jest najważniejszy – wyjaśnił
starosta. Mirosław Rogiński stwierdził,
że hali w hali przy ul. Krakowskiej potrzebny jest remont, na co usłyszał
odpowiedź, że takie działania nie są
przewidziane, a Gubin potrzebuje
nowoczesnego, miejskiego obiektu
sportowo-widowiskowego. Janusz
Jażdżewski poruszył problem kolein
na jezdni ul. Kresowej i usłyszał, że
naprawy zostaną szybko przeprowadzone. Na zakończenie Ziemowit
Patek zwrócił uwagę na konieczność
oczyszczenia studzienek burzowych
na powiatowych drogach, ponieważ
nie odbierają one wody. Ponadto radny zapytał o możliwość pozyskania
nieużywanego budynku na terenie
szpitala, w którym mieściła się kotłownia. – Zamierzamy tam stworzyć
profesjonalną strzelnicę sportową,
ściankę wspinaczkową i salkę do trenowania sportów walki ­– wyjaśnił.
Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten obiekt faktycznie
na takie cele przeznaczyć.
Zarówno z prezentacji, jak i swoistej
debaty pomiędzy starostą Glazem
a przedstawicielami Gubina, można
dojść do wniosku, że wciąż władze
powiatowe wciąż mają do rozwiązania wiele trudnych tematów dotyczących naszego miasta. Jednak z konkretnych odpowiedzi, przemyślanych
sposobów na rozwiązanie niektórych
problemów i ciekawy pomysłów,
można mieć nadzieję, że przyszłość
wcale nie będzie zła.
To sie Gubinowi nalezy!
Już jakiś czas temu pojawiła się informacja, że w starostwie poważnie myślą nad tym, żeby zmienić nazwę powiatu na krośnieńsko-gubiński. Podczas sesji Rady Miejskiej (18 września) poznaliśmy szczegóły tej inicjatywy
K rzysztof K aciunka
Najpierw należy zdementować plotki. W niektórych doniesieniach medialnych pojawiały się informacje, że taka
zmiana kosztowałaby około 300.000
złotych plus wydatki poniesione przez
mieszkańców powiatu. Okazuje się to
totalnie wygórowaną sumą. – Zmiana pieczątek, wizytówek, banerów,
tablic informacyjnych i innych rzeczy,
gdzie pojawia się nazwa powiatu oraz
przeprowadzenie kampanii społecznej wyniesie około 50.000 zł – wyjaśnił starosta Mirosław Glaz. – Ponadto
dodać trzeba, że zmiana nazwy nie
oznacza, że wszyscy mieszkańcy nagle
będą musieli wyrobić nowe dowody
i tablice rejestracyjne – dodał Przewodniczący Edward Patek. W trakcie
dyskusji starosta zaproponował, żeby
to władze naszego miasta wyszły z inicjatywą „zaktualizowania” nazwy powiatu. Jednak cała procedura zostanie
przeprowadzona przez pracowników
wydatny sposób promują cały powiat.
Można wnioskować, że wiele osób
uważa podobnie. Nie dziwi zatem
fakt, że burmistrz Bartłomiej Bartczak
oznajmił, że na następną sesję, która
odbędzie się w październiku, zostanie przygotowany projekt uchwały
inicjujący wprowadzenie wyczekiwa-
nych procedur w życie. Warto przytoczyć także słowa radnego powiatowego Andrzeja Iwanickiego: „Nikt na
takiej zmianie nie straci. A temu miastu i jego mieszkańcom należy się to,
żeby stworzono powiat krośnieńskogubiński”. I tego się trzymajmy – to
się nam po prostu należy!
„Burmistrz Miasta Gubina informuje, że rozpoczęte zostały
prace nad projektem budżetu miasta na 2016 rok. W związku
z powyższym zwraca się do mieszkańców miasta Gubina
i wszystkich organizacji, stowarzyszeń działających na terenie
naszego miasta o składanie wniosków do budżetu miasta na
2016 rok, w terminie do dnia 15 października 2015 r.”
Z. Bołoczko z jednym z powiatowych gadżetów promocyjnych – mapą, na której pojawia się wiele firm z Gubina
starostwa, które także pokryje wszelkie
związane z tym koszty.
- Najgorzej, że wiele osób usłyszało,
że taka lokalna reforma będzie kosztować aż 300.000 złotych. Ktoś się bar-
dzo przeszacował w obliczeniach…
- zauważył Zbigniew Bołoczko, mieszkaniec Gubina i zwolennik zmiany. –
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że gubińskie firmy, kluby sportowe i szkoły w
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres
21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
aktualności miejskie
piatek 25.09.2015
3
„Wystrzalowy” piknik
Stowarzyszenie Strzelecko Obronne Gubiński Klub Sportowy „Pionier” powstało całkiem niedawno, ale już w wyraźny
sposób zaistniało w lokalnym społeczeństwie. To właśnie jego członkowie, przy udziale Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „Aquatic”, zorganizowali Pierwszy Piknik Strzelecko - Obronny.
K rzysztof kaciunka
Impreza odbyła się 20 września na
terenie strzelnicy Wojskowego Koła
Łowieckiego „Lis” w Bieżycach. – Przygotowaliśmy mnóstwo rozrywek i jestem pewien, że nikt nie opuści tego
miejsca znudzony i niezadowolony
– stwierdził prezes „Pioniera”, generał
dywizji rezerwy Wiesław Michnowicz.
– Oczywiście główną atrakcją są zawody strzeleckie, które zostaną przeprowadzone w kilku kategoriach.
Chętnych do spróbowania swoich sił
na strzelnicy nie brakowało, gdyż była
ich ponad setka, w tym przedstawiciele
miejskich władz samorządowych – burmistrz Bartłomiej Bartczak i jego zastępca Justyna Karpisiak. Jakie konkurencje
zorganizowano? Było tam ASG, karabinek i pistolet pneumatyczny, karabinek
i pistolet sportowy bocznego zapłonu i
pistolet kaliber 9 mm. – Ponadto każdy
mógł oddać strzały do celu oddalonego o 50 metrów z karabinu 5,56 mm
oraz z karabinu wyposażonego w lunetę, kaliber 7,62 mm, gdzie tarcza była
postawiona 100 metrów od stanowiska
– dodaje Andrzej Kalinowski, wiceprezes Stowarzyszenia.
Był to pierwszy Piknik Strzelecko
Obronny. Jednak rozmach, zaangażowanie organizatorów, bogaty w
atrakcje program i zainteresowanie
mieszkańców wskazują na to, że na
tym jednym przedsięwzięciu się nie
skończy. Ci, którzy byli tego dnia w
Bieżycach byli świadkami narodzin
nowej cyklicznej imprezy, która na
stałe zagości w lokalnym kalendarzu.
Wszystkie konkurencje strzeleckie rozgrywano pod czujnym okiem opiekunów stanowisk
Jednak rozstrzygnięcie turnieju nie
było jednoznaczne z zamknięciem pikniku. Swoje pokazy, połączone z ćwiczeniami praktycznymi przeprowadził
Pluton Obrony Terytorialnej z Międzyrzecza oraz Stowarzyszenie Historyczne Lubusz. To oni zaprezentowali jak
używać sprzętu do wykrywania metalu
i przeprowadzili instruktaż wspinaczki.
Oczywiście nie zabrakło wojskowej grochówki. – Część broni wypożyczył nam
Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia” – tłumaczy Ziemowit Patek, jeden
z pomysłodawców przedsięwzięcia.
– Także z nimi podpisaliśmy stosowne
porozumienie o współpracy, więc można zauważyć, że nasze powiązania już w
tej chwili są bardzo mocne.
Wyniki zawodów:
ASG
1. Piotr Wiązowski
2. Wiesław Michnowicz
3. Jarosław Goszczycki
Dwubój
(Pistolet + Karabin pneumatyczny)
1. Aleksandra Szmigielska
2. Dominika Różycka
3. Kacper Rybkowski
Dwubój
(Pistolet + Karabin sportowy)
1. Wojciech Pyzik
2. Wojciech Błocki
3. Magdalena Olszewska
Dwubój (Galil + Mosin)
1. Zdzisław Buczkowski
2. Wojciech Białek
3. Marcin Bilicz
Justyna Karpisiak, zastępca burmistrza miasta Gubina: To niesamowite
jak w ostatnim czasie rozwinęło się
gubińskie strzelectwo! W dzisiejszych
zawodach wzięło udział ponad 100 osób
w bardzo różnym wieku, co zasługuje
na zauważenie. Jestem pewna, że
działalność Stowarzyszenia Strzelcko
Obronnego Gubińskiego Klubu Sportowego „Pionier” przyczyni się do tego,
że ten sport w naszym mieście będzie
coraz bardziej popularny, a zawodnicy
będą odnosić znaczące sukcesy.
swieto Saperów
K rzysztof kaciunka
Uroczysty przemarsz żołnierzy przy akompaniamencie orkiestry wojskowej zawsze robi ogromne wrażenie
Czy odbuduja Wille Wolfa?
K rzysztof kaciunka
Już w zeszłym roku informowaliśmy
o tym, że światowej sławy architekci
„zapalili” się pomysłem odbudowy
Willi Wolfa. Kolejne spotkanie w tej
sprawie odbyło się w Berlinie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
W stolicy Niemiec o możliwościach
stworzenia repliki budynku zaprojektowanego przez Ludwiga Mies van der
Rohe rozmawiali wybitni architekci:
profesor Rolf Kuhn, doktor Lars Scharn-
holz oraz architekci, których poznaliśmy
podczas międzynarodowego konkursu architektonicznego: Florian Mausbach i Stefan Scholz, a także burmistrz
naszego miasta Bartłomiej Bartczak.
Impulsem do wzmożonych działań w
tym zakresie są zbliżające się obchody 100-lecia Bauhausu (przypadają na
2019 rok), a najbardziej znana willa Gubina jest zaprojektowana właśnie w
tym stylu. – To nie tylko funkcjonalne
budynki, ale również praktyczne myślenie o domowym sprzęcie – wyjaśnia
18 września w krośnieńskim porcie
rzecznym zorganizowany obchody
święta stacjonującego tam 5. Kresowego Batalionu Saperów. Dlaczego
warto pamiętać o tej jednostce? Bo to
oni dbają o nasze bezpieczeństwo.
Wspólnie z krośnieńskimi saperami
świętowali przedstawiciele lokalnych
władz samorządowych, w tym burmistrz Gubina Bartłomiej Bartczak,
delegacje jednostek wojskowych i
służb mundurowych. - Ten szczególny
dzień, 71 rocznica utworzenia Batalionu, przypomina nam o niebezpiecznej
i zaszczytnej służbie żołnierzy o specjalnościach inżynieryjnych - mówił do
swoich podwładnych podpułkownik
Jarosław Szczypiorski. Po przemówieniach wyróżnieni saperzy otrzymali
odznaczenia, gratulacje, podziękowa-
nia oraz nagrody rzeczowe. Następnie
odczytany został apel pamięci zakończony oddaniem salwy honorowej.
Kulminacją uroczystości była defilada
pododdziałów przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Żagania.
- To żołnierze z Krosna Odrzańskiego
interweniują, gdy znaleziony zostanie
niewybuch z czasów II Wojny Światowej – skomentował burmistrz Bartczak.
– Profesjonalizm i wysokie umiejętności
Batalionu, w którym służy wielu gubinian, były widoczne przy tworzeniu zabezpieczeń w trakcie walki z powodzią.
Dodajmy, że saperzy często uczestniczą w lokalnych imprezach. Podczas
pikniku majowego stworzyli „pole
minowe”, gdzie dzieci za pomocą wykrywaczy mogły znaleźć słodycze. Ich
obecność była także widoczna podczas
obchodów Święta Niepodległości, gdy
wystawili Kompanię Honorową.
F. Mausbach. - Funkcjonalny wystrój
wnętrz, proste meble, meblościanki,
meble modułowe, aneksy kuchenne
– wszystko to, bez czego nie sposób
wyobrazić sobie życia w mieszkaniu,
odziedziczyliśmy właśnie po Bauhausie.
Sama Willa znajdowała się w obecnym Parku Waszkiewicza i należała do
fabrykanta Ericha Wolfa. Zbudowana
w 1926 roku jest dziś uznawana za
kluczowe dzieło L. M. van der Rohe. nie skończy się tylko na samych roz- rzeczy może się udać, więc niewykluNiestety, w 1945 roku została spalona. mowach – uważa burmistrz Bartczak. czone, że za kilka lat doczekamy się
- Mam wrażenie, że w tym przypadku - Z tymi ludźmi i z ich zapałem wiele kolejnej niezwykłej atrakcji w Gubinie.
4
piatek 25.09.2015
społeczeństwo
K aśka J anina
I zdebska
RAJ EMERYTÓW PO POLSKU!
Wkurza mnie !
- ”Powiadają starość okresem jest złotym
Benjamin Franklin powiedział: „W
emeryturze nie jest nic złego pod
Kiedy spać się kładę stale myślę o tym,
warunkiem, że nie dopuścimy, aby
Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę
nam przeszkadzała w pracy.”
Oczy na stoliku zanim się obudzę,
Tak! Bo praca to aktywność.
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje,
Ilu emerytów chce i może pracoCzy to wszystkie części, które się wyjmuje?”
Taki oto wierszyk przypomniałam
sobie przed Europejskim, Międzynarodowym i lokalnym DNIEM SENIORA.
A w ogóle październik to nie tylko
piękne i jakże polskie babie lato, ale
też święto ludzi w jesieni ich życia, w
której to jak pisze Władysław Orkan:
„Już nie wróci, nie wróci, młodości mej burza,
Czas się przede mną króci, a za nią wydłuża”
Przyjrzyjmy się zatem, w jakim
celu tak hucznie obchodzone jest
święto seniorów.
Otóż: po pierwsze, ma ono na celu
„kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na
celu zapewnienie im godnego życia”.
Ilu emerytów w Polsce „godnie”
żyje za emeryturę nieprzekraczającą
1000 zł?
„Do najważniejszych zadań należy
więc walka z wykluczeniem osób w
podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do
pełnego życia kulturalnego i społecznego…”
K rzysztof kaciunka
wać w Polsce? A opieka zdrowotna?
Dostęp do opiek i medycznej
zgodnie z celem ma każdy emeryt.
A, że czasu ma dużo, może poczekać na wizytę u specjalisty nawet
ponad rok, a na zabieg i parę lat.
Jak mu zdrowie i finanse pozwolą,
może też prowadzić „pełne życie
kulturalne i społeczne”.
No nie! Nie jest tak źle jak piszę, bo
emeryci na starość realizują marzenia, emerytura starcza im na kilka
wyjazdów zagranicznych rocznie.
Państwo opiekuje się nimi do śmierci, a partie zabiegają o ich głosy.
Żyć i nie umierać. W NORWEGII.
Londyńska organizacja Help Age
Internacional w 2014r. przygotowała ranking jakości życia po sześćdziesiątce w 96 krajach. Na pierwszym miejscu znalazła się Norwegia.
Polska na 32. miejscu między Argentyną a Ekwadorem. Ranking zamykały Mozambik i Afganistan.
Oczywiście emerytom z Norwegii
żyje się dobrze przede wszystkim
dlatego, że mają ropę i gaz. Kluczem do norweskiego dobrobytu
jest specjalny fundusz emerytury.
Zarabiają też więcej, więc ich emerytury są większe w porównaniu
z polskimi. Ale też koszty życia są
większe jak w Polsce. Norwescy
emeryci płacą podatki, ale niższe
niż inni (nie 50 proc., a 29 proc.).
Żeby dostać pełną emeryturę w
Norwegii, trzeba przepracować 40
lat. Kobiety, które przerywają pracę, by urodzić dziecko, dostają za
to specjalne punkty emerytalne
(taka u nich polityka prorodzinna).
Za opiekę nad starszymi ludźmi
odpowiadają władze regionalne i
państwowe. Norwegowie żyją długo (średnia wieku kobiet to 84 lata,
mężczyzn - 79 lat) i aktywnie.
Dla wielu Norwegów niedziela
bez spaceru w górach, czy w lesie,
byłaby jak niedziela bez mszy dla
wielu Polaków. Styl życia jest inny
jak w Polsce, ludzie starsi pracują
na emeryturze, bo dla nich praca
definiuje sens życia. Poza tym oni
żyją w ruchu, od dziecka jeżdżą na
nartach, więc są ogólnie zdrowsi.
W Norwegii życie nie kończy się po
siedemdziesiątce.
A u nas?
Emeryci to jedna z niewielu (zawodów) grup społecznych, która
jeszcze nie protestowała w Warszawie.
Ale co oni mogą?
Jak mówi mój kolega, mogą iść
przed ministerstwo i w ramach protestu rzucać sztucznymi szczękami.
Kaśka Janina Izdebska
Udany festyn parafialny
20 września, odbył się Festyn Parafialny Parafii Św. Trójcy. Festyn miał na
celu zbiórkę funduszy na potrzeby Parafii. Wielkim powodzeniem cieszyły
się stoiska spożywcze (pierogi, bigos,
ciasta, sałatki, napoje), stoisko „Książka
dla Ciebie”, loteria fantowa, gry i zabawy
sportowe prowadzone przez Jolantę
Cybulską i Małgorzatę Brzezińską, konkurs w strzelaniu do tarczy prowadzony przez Jana Skórę, dmuchany zamek
p. Kuli, wystawa ozdobnych talerzy itp.
Część artystyczną sprawnie prowadzili:
Halina Nodzak i ks. Hubert. Przed liczną
publicznością zaprezentowali się: Schola dziecięca „Mały Izrael” prowadzona
przez siostrę Bogusię i Marka Bukowieckiego, uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej przygotowani przez Urszulę
Andruszkiewicz, Agnieszkę Rzucidło,
Małgorzatę Góralczyk i Edmunda Rodziewicza, grupa taneczna „Zadyma”
Małgosi Skowron z GDK, soliści ze SP
Nr 1 przygotowani przez Annę Dobek,
Ewelina Janczura-Mech, zespół śpiewa-
czy „Barwy” z Lubska, zespół muzyczny
„Amadeusch” w składzie: Krzysztof Hamerski i Andrzej Góralczyk.
Największą atrakcją części artystycznej był mini recital E. Janczury-Mech,
o pięknej barwie głosu, wykonującej
utwory musicalowe, jak i piosenki popularne w różnych językach. Gromkimi
oklaskami nagrodzony był zespół instrumentów dętych Edmunda Rodziewicza. Przeprowadzono także licytację
dwóch kompletów wypoczynkowych
ofiarowanych przez firmę Państwa
Iwanickich, koszulek i czapek z autografem znanego żużlowca Patryka
Dudka oraz roweru dziecięcego „Daru
Serca”. Koszulki z autografem P. Dudka
ufundował Artur Zasada. Jedna z nich,
wylicytowana przez Stanisława Iwana,
przekazana została do domu dziecka.
Scena i nagłośnienie imprezy zostało
zrealizowane przez Gubiński Dom Kultury. Wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania festynu, należą się
serdeczne podziękowania. (rg)
Beda szczepienia Przeciw Hpv
Gubińscy radni jednogłośnie podjęli
decyzję o przystąpieniu naszego miasta do Powiatowego Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy na
lata 2015-2020.
Głównym celem tej koncepcji jest
zmniejszenie liczby zachorowań na
raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz
wykonanie szczepień ochronnych
przeciw wirusowi HPV. Programem
mają być objęte uczennice klas pierwszych gimnazjów. Dodajmy, że szczepienie jest dobrowolne.
Jak przebiegała dyskusja na ten te-
mat na sesji? Urszula Kondracik poprosiła o przedstawienie zalet i wad programu przez radnego powiatowego,
a zarazem ginekologa, Mariusza Szkołudę. – Szczepionka ma wywołać reakcję immunologiczną, a co za tym idzie
zwiększoną odporność, na niektóre z
wirusów mogących spowodować raka
szyjki macicy – wyjaśnił lekarz.
Zygfryd Gwizdalski, który także pojawił się na sesji, apelował o to, żeby
priorytetem było przeprowadzenie
kampanii profilaktycznej podnoszącej
świadomość u młodych dziewczyn i
ich rodziców. Z kolei Tomasz Roma-
nowski zapytał o to, czy szczepionki
nie wywołują powikłań. – Można zauważyć objawy jak po każdym szczepieniu. Jednak nie jest to nic groźnego
i długotrwałego – usłyszał odpowiedź.
Po przedstawieniu tych argumentów nasi radni nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie zdecydowali
o tym, że nasze miasto przystąpi do
powiatowego programu profilaktycznego od przyszłego roku. Oznacza to, że w 2016 roku dobrowolnemu szczepieniu przeciw wirusowi
HPV będą mogły poddać się dziewczyny z roczników 2001 i 2002.
Andrzej Iwanicki, radny powiatowy:
Cieszę się, że Gubin przystąpił do Powiatowego Programu Profilaktyki. Decyzja radnych dała możliwość rodzicom nastolatek
z naszego miasta i teraz to do nich należy
decyzja, czy ich córki zostaną zaszczepione. Jakiś czas tam stwierdziłem, że pokryję
koszty takiego przedsięwzięcia, ale w tej
sytuacji wydatki zostaną pokryte z miejskiego budżetu. Jednak zdecydowałem,
że równowartość tej sumy przekażę na
gubińskie kluby sportowe.
Justyna Karpisiak, zastępca Burmistrza miasta Gubina: Pamiętajmy,
że dzięki przyjęciu tej uchwały, od
przyszłego roku rodzice będą mieli
możliwość zaszczepić swoje nastoletnie córki przeciwko wirusowi HPV,
który może powodować raka szyjki
macicy. Uważam, że jeśli okaże się, że
w ten sposób ktoś się uodpornił
i uratowaliśmy choć jedno życie to
z pewnością warto było przyłączyć się
do tego programu.
piatek 25.09.2015
5
6
piatek 25.09.2015
społeczeństwo
Gubinska Oswiata
Z Robertem Woszakiem rozmawia Oleg Sanocki
profilaktyka uzależnień młodzieży.
Doskonalimy program szerokiej
współpracy w zwalczaniu alkoholizmu, jak i narkomanii. Wspiera nas
wielu rodziców. Komisja musi też
rozpatrzyć napływające wnioski.
Mamy też przyjemność i obowiązek wspierać i nagradzać najlepszych uczniów. Ważną rolę w tym
względzie spełnia nagroda Urszuli
Dudziak.
Po raz 30. ukazał się biuletyn Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej „Gubin i Okolice”.
Od ponad 7 lat biuletyn ukazuje się co trzy
miesiące, poświęcając 80 stron formatu A5
historii Gubina i Ziemi Gubińskiej.
O informacje zwracam się do Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Oświaty, doświadczonego nauczyciela z 25-letnim stażem, pana Roberta Woszaka.
- Jak przygotowano gubińskie szkoły do nowego roku?
- Wszystkie szkoły odświeżono w
czasie wakacji. Doposażono wiele gabinetów szkolnych. Najwięcej
finansów włożono w remont Zespołu Szkół im. Kopernika. Wymieniono tam przestarzałą instalację
elektryczną. Nauczanie w szkołach
miejskich rozpoczęło 1652 uczniów.
Będzie ich kształciło 225 nauczycieli,
w większości mianowanych i dyploIX). Kazimiera Kędzierska kilka stron mowanych.
poświęciła opisowi 40-letniej działalności Państwowej Szkoły Muzycznej przy - Czym aktualnie zajmuje się Pana
ulicy Piastowskiej, także przedstawiła komisja?
pierwszą część artykułu poświęcone- - Działamy zgodnie z zatwiergo 55-leciu Spółdzielni Mieszkaniowej. dzonym planem. Spotykamy się
Ponadto teksty wspomnieniowe tak o tematycznie z dyrektorami szkół,
Tych, co odeszli, jak i o miejscach, które również ze specjalistami z różnych
przestały w Gubinie istnieć.
dziedzin. Wiele czasu zajmuje nam
Biuletyn można otrzymać w biurze
SPZG – ul. 3 Maja 2 od poniedziałku do
piątku, godz. 10:00 do 14:00.
Maly Jubileusz
S tefan P ilaczyński
W jubileuszowym numerze najwięcej
miejsca poświęcono kolejnemu odcinkowi historii zakładów obuwia w Gubinie. Autor – Jerzy Czabator – tym razem
pisze o historii związków zawodowych
działających w zakładzie do 1981 roku.
W kolejnym numerze ciąg dalszy. Urszula Kondracik kontynuuje temat gubińskich lokali gastronomicznych, tym
razem historię restauracji Retro i Onyx.
Adolf Leda dopisuje kolejne nazwiska
do Listy Gubińskich Pionierów – część
Zamaluja obrazliwe hasla
Dzięki inicjatywie Młodzieżowej Rady
Miasta, w sobotę, 26 września w Gubinie odbędzie się ogólnopolska akcja
„HejtStop”, polegająca na zamalowywaniu obraźliwych haseł na murach.
Akcja jest prosta: kupić farby, chwycić
za pędzle i pokryć swastyki lub obraźliwe hasła, które szpecą miasto. Młodzi
ludzie wspólnymi siłami będą usuwać
nienawistne hasła widoczne na ścianach, ponieważ nie chcą, aby były one
- Jak Pan ocenia ustawę o ograniczeniu ilości bezwartościowych smakołyków dostępnych w szkolnych
sklepikach?
- Jest to dobry krok w ograniczeniu nadwagi i tak szkodliwej otyłości młodego pokolenia. Co czwarte dziecko dotyka ta przypadłość.
Jest to zaniedbanie przyczyniające
się do wielu schorzeń. Formalnie
zmniejsza to dostęp do namiastek
- Na jakie finanse może liczyć sport
pokarmowych, ale wymaga zmiany
szkolny w tym roku?
nawyków.
- Na realizację zadań sportowych
- Jak funkcjonuje nowy system zwol- środki finansowe miasta będą zanień lekarskich z lekcji wychowania pewne na poziomie zeszłorocznym.
fizycznego?
Trudno powiedzieć, czy będą pie- Nadal duża ilość zwolnień z WF, niądze na nowe zadania, bowiem
szczególnie dziewcząt, jest proble- nie zapowiada się żaden cud w
mem. Wprawdzie zgodnie z nowy- dopływie strumienia pieniędzy do
mi przepisami uczeń nie powinien miejskiego budżetu. Chciałbym,
być zwalniany z całości zajęć fizycz- żeby wygospodarować jakieś kwoty
nych, a jedynie z czynności, które na sport prozdrowotny, dla dzieci w
wskaże lekarz uwzględniając prze- wieku wczesnoszkolnym.
ciwwskazania.
- Kogo Pan trenuje?
- Mam uprawnienia instruktora
- Czy swoje dziecko zwolniłby Pan z
wielu dyscyplin sportowych. Obecćwiczeń?
- Moja córeczka chętnie ćwiczy nie nauczam dzieci pływania i poi uprawia sport, co mnie bardzo magam trenerom dziewcząt i chłopcieszy. Zaczęła uprawiać piłkę siat- ców w uprawianiu piłki siatkowej.
kową, tak popularną w naszym
mieście. Odpukać, ale przy nabyciu Dziękuję za informacje.
Oleg Sanocki
urazów, czy też kontuzji, okresowa
przerwa w uprawianiu sportu może
być wręcz konieczna.
Taki remont byl potrzebny
A ndrzej M atłacki
obecne w przestrzeni publicznej. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia
się do akcji. Celem kampanii jest walka z
antysemityzmem, homofobią, ksenofobią, rasizmem oraz każdą formą nienawiści. HejtStop to projekt Stowarzyszenia Projekt:Polska, które skupia osoby
zainteresowane tematem praw człowieka i integracji europejskiej. Promuje
także tolerancję i liberalne wartości. (rg)
Bez dramatycznych zdarzen
Okres wakacyjny już za nami. Na
szczęście tegoroczne lato nad jeziorem
w Kosarzynie można uznać za bezpieczne. - Rzeczywiście, mogę potwierdzić, że tym roku nie odnotowaliśmy
żadnych dramatycznych zdarzeń. Co
istotne, nie mieliśmy przypadku utonięcia. Podjęliśmy kilka interwencji, związanych na przykład z wywrotką żaglówki.
Ponadto upominaliśmy osoby, które
wskakiwały do wody pod wpływem
alkoholu – informuje Jacek Czerepko,
prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gubinie. Nad
bezpieczeństwem czuwali nie tylko
WOPR-owcy, ale także funkcjonariusze
straży granicznej i leśnej. Wspólne patrole przyniosły pożądany efekt. (am)
Kryta pływalnia po remoncie. Wymieniono nowe kratki przy spływach
na całym basenie, naprawiono rurociągi, odgrzybiono wentylację oraz
usunięto drobne usterki. Pełny przegląd przeszła zjeżdżalnia. Woda ze
zbiorników została wypuszczona, aby
można było wyczyścić dno. Koszt prac
- Może kilka słów o osiągnięciach
naszej młodzieży…
- Są osiągnięcia. Przykładowo
uczennice klas V-VI zdobyły mistrzostwo województwa i były finalistkami Mistrzostw Polski w Kępnie.
Nasi siatkarze młodzicy wywalczyli
IV miejsce w półfinale Mistrzostw
Polski na zawodach w Krotoszynie.
Podobnie młodziczki siatkarki zajęły
IV miejsce w ćwierćfinale Mistrzostw
Polski we Wrocławiu. Mamy zdolnych lekkoatletów. Maciej Węglarz
w biegu na 2000 m zakwalifikował
się na Mistrzostwa Polski. Młodziczka Ola Niżyńska zdobyła brązowy
medal na 600 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach. Na arenie
krajowej sukcesy odnoszą młodzi
piłkarze prowadzeni przez Piotra i
Patryka Sobolewskich.
wyniósł około 40 tys. zł. 21 września
pływalnia została otwarta. - Taki remont
był bardzo potrzebny. Wykonano wiele
prac, które nie były robione od lat. Efekty widać gołym okiem. Klienci na pewno zauważą nową estetykę basenu oraz
lepszą klarowność wody - mówi Jacek
Czerepko, dyrektor MOS-u w Gubinie.
Praca czeka
Tradycyjnie sprawdzamy, jakie
oferty pracy można znaleźć w gubińskim pośredniaku. W porównaniu z poprzednimi tygodniami,
nie zaszły poważne zmiany. Poszukiwane są osoby w następujących
zawodach (stan na 18 września): pomocnik brukarza, spedytor, szwaczka, tapicer, pracownik biurowy,
zbieracz runa leśnego, fryzjer, piekarz, sprzedawca, kontroler jakości,
spawacz, monter, kasjer walutowy,
operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, krawiec-sprzedawca,
pracownik myjni samochodowej,
kierowca samochodu ciężarowego
oraz asystent sprzedawcy. Szczegółowe informacje (na przykład dotyczące wymaganego doświadczenia
lub umiejętności przy konkretnej
ofercie zatrudnienia) udzielane są w
PUP-filia w Gubinie, przy ul. Obrońców Pokoju 20 (pokój nr 9, tel. 68
455 22 72, pokój nr 8, tel. 68 455 82
93 i pokój nr 6, tel. 68 455 82 12).
społeczeństwo
piatek 25.09.2015
7
Warto sie pochwalic!
A ndrzej M atłacki
ZASADA
IWAN
4 do Sejmu
do Senatu
Dla wielu z nas wyprawy na grzyby to swoisty rodzaj sportu, w którym chodzi nie tylko o zrobienie grzybowych zapasów (na przykład suszu, który często podajemy na wigilijnym stole), ale także o możliwość
spędzenia wolnego czasu na łonie natury, w ciszy i spokoju, z dala od
miejskiego zgiełku. Sezon grzybobrania praktycznie w pełni. Potrwa
on jeszcze co najmniej przez kilka tygodni. Grzybiarze, którym udało się
„upolować” wyjątkowo dorodne okazy, mogę się nimi teraz pochwalić.
Zachęcamy do przysyłania zdjęć na adres: [email protected]
Można też przynieść zdjęcie bezpośrednio do redakcji. Najciekawsze z
nich opublikujemy na łamach naszej gazety. Drodzy grzybiarze - pokażcie innym efekty waszych wypraw. Czekamy na zgłoszenia!
Bezinteresowne pomaganie
Na świetny pomysł wpadli uczestnicy zajęć Tae-Bo Team Gubin-Guben, które są prowadzone na hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Gubinie. W zamian za to, że mogą na nie chodzić bezpłatnie (w ramach
akcji „Sport bez Granic”), postawili zrobić dobry uczynek i zorganizować
zbiórkę pokarmów dla bezdomnych psów i kotów. Zebrane jedzenie
Beata Kurek przekazała 16 września Agnieszce Maternik, która opiekuje
się bezdomnymi zwierzętami. Prezenty z pewnością bardzo się przydadzą. A warto podkreślić, że przywieziono tego naprawdę sporo. Jednak
to nie koniec tego typu akcji, ponieważ planowane jest także przekazanie dla czworonogów koców i kołder. Na zimę jak znalazł. (am)
Uzupelnili ubytki asfaltu
Niedawno informowaliśmy naszych czytelników o wyremontowanym
dachu na dworcu PKS w Gubinie. Okazało się, że to nie koniec dobrych
wieści dla osób korzystających z komunikacji autobusowej. W połowie
września przeprowadzono kolejne prace remontowe. Tym razem uzupełniono ubytki asfaltu na rozjazdach (tr)
Informujemy, że w przychodni przy ulicy
Gdańskiej 17
w każdy wtorek w godzinach
15:00-17:00 udzielane są darmowe
porady prawne dla mieszkańców
8
piatek 25.09.2015
społeczeństwo
Listy do Redakcji
To byl piknik!
O leg S anocki
19 września w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie odbył się festyn. Na rozpoczęcie dyrektor szkoły Robert Siegiel udzielił głosu burmistrzowi
Bartłomiejowi Bartczakowi, który pochwalił organizację tej imprezy. Cieszyła go frekwencja, pogoda i zadowolone twarze uczestników. Na
pikniku leciał sobie program ciurkiem, całkiem niezły, a może i bogaty. Występ uczniów klasy II B zrobił dobrą przepustkę następnym wykonawcom. Licytacja prac plastycznych była nie tylko moim zdaniem nieco przydługa ale jakże finansowo opłacalna. Prawie każdy rodzic
kupił rysunek- malunek swego dziecka jako relikwię i to niezależnie czy malowała to mamusia. Dużo grosza dała też loteria w której główną
nagrodą był rower ufundowany przez burmistrza. Licytacje i loterie to główny dochód z imprezy. Nie sposób nie wspomnieć o kulinariach
wykwintnych i smacznych. Był dzik pieczony, pierogi prosto z Komorowa, którymi i ja się uraczyłem. Były pyszne kanapki, ciastka, ciasteczka i
co sobie grzeszna dusza tylko zapragnie. Na scenie co i rusz to emocje. Zespół ZADYMA jak szalony, oklaskiwany długo, podobnie CALIPSO.
Walki dzieci z klubu PRETORIAN Błażeja Dziurdziewicza momentami mroziły krew w żyłach. Pokaz AIKIDO to też przednie widowisko.
Dużą popularnością cieszyły się zawody szachowe (więcej na stronie 12) oraz turniej piłki nożnej. Najlepszym okazał się zespół San Marino.
Powodzeniem cieszył się dmuchany zamek jak i wszystkie urządzenia na placu zabaw. Udanie imprezy zawdzięczać trzeba zgranej pracy
grona nauczycielskiego, wielu rodziców i wzorowej organizacji, dla której trudno znaleźć stopień oceny.
zlote
pióro
Wiele
korzysci
Niewielki
spadek
W nagrode
do Wloch
Jeszcze tylko do 10 października
można składać prace na Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja o „Złote
Pióro”, organizowany przez Gubińskie Towarzystwo Kultury. Przypominamy, że organizatorzy czekają
na utwory z dziedziny poezji, prozy
oraz szeroko rozumianej publicystyki
(pamiętniki, wspomnienia, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej,
szczególnie nawiązującej do historii i współczesności Gubina. Konkurs jest adresowany tylko do osób
dorosłych, mieszkających w województwie lubuskim. Prace należy
przysyłać lub składać w: Gubińskie
Towarzystwo Kultury, 66-620 Gubin,
ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna). Jury przyzna „Złote
Pióro” oraz wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej
w połowie listopada. (jd)
Istnieje możliwość zatrudnienia
osób odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Lubsku-Oddział Zewnętrzny Wałowice. Ta informacja powinna zainteresować w szczególności gubińskich
przedsiębiorców.
Skazani mogą pracować w miejscu
prowadzenia działalności pracodawcy. Zatrudnianie osób pozbawionych
wolności przynosi wiele korzyści.
Przykłady? Nie trzeba zawierać indywidualnych umów o zatrudnieniu
skazanych, nie trzeba odprowadzać
za nich składki zdrowotnej oraz nie
musimy im wypłacać zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie naliczane
jest proporcjonalnie do faktycznie
przepracowanych godzin. Zainteresowani proszeni są o kontakt ze st.
inspektorem ds. zatrudnienia osadzonych (nr tel: 68 372 54 00). (am)
Według danych Urzędu Pracy w
Krośnie Odrzańskim, w rejonie gubińskim, (obejmującym miasto i
gminę Gubin), zarejestrowanych
było 1585 osób (stan na 31.08.). W
mieście były to 1043 osoby, w gminie 542. Oznacza to niewielki spadek bezrobotnych w stosunku do
danych z poprzedniego miesiąca.
Tradycyjnie wciąż największą liczbę
zarejestrowanych stanowią osoby
powyżej 50. roku życia. W powiecie
krośnieńskim bezrobocie wynosi 17,6%. W skali kraju (10,1%) jest
to sporo. Z drugiej strony, co mają
powiedzieć w powiecie piskim lub
braniewskim, gdzie bezrobocie sięga blisko 30%. Wciąż niechlubnym
rekordzistą jest powiat szydłowiecki (woj. mazowieckie), gdzie dane
mówią o bezrobociu na poziomie
34,5%. (am)
W ubiegłym roku szkolnym uczennica liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie, Gabriela Kowal, wzięła udział w ogólnopolskim
konkursie „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 19141989”. Zdobyła wtedy tytuł laureata,
ale nie wiedziała wtedy, że czeka
na nią jeszcze jedna niespodzianka.
Honorowy członek Kapituły Konkursowej, prof. Andrzej Kunert, pełniący
funkcję sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ufundował
dla dziesięcioosobowej grupy laureatów wyjazd do Włoch, konkretnie
do Casamassima. Gabrysia znalazła
się w tym gronie. Jest to miejscowość, w której znajduje się cmentarz
z grobami polskich żołnierzy. Uroczystości na wojskowym cmentarzu
odbędą się w połowie listopada. (rg)
Szanowna redakcjo,
chciałabym podzielić się moimi
spostrzeżeniami na temat uroczystej inauguracji roku akademickiego
2015/16 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gubinie.
Seniorzy wracają do szkoły. Hymnem studenckim „ Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus, post iucundam
iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus...!”, czyli: „
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi,
po uciesznej młodości, po przykrej
starości pochłonie nas ziemia...!” rozpoczęła się uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2015/16 gubińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze, nie mając czasu na
- wg słów hymnu - „przykrą starość”,
spotkali się z tej okazji po raz siódmy,
w środę, 9 września, w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury.
Przybyłych gości i słuchaczy powitał dyrektor GDK, Janusz Gajda, życząc wszystkim pomyślności, zadowolenia i satysfakcji ze zdobywanej
wiedzy. Poinformował zebranych, że
dotychczasowa koordynator Renata
Majorek z ważnych powodów osobistych wyjechała z Gubina w rodzinne
strony.
Pełnienie funkcji koordynatora
UTW dyrektor zaproponował Ewie
Rymarczyk - dotychczasowej przewodniczącej Rady Słuchaczy. Propozycja została przyjęta.
Nowa koordynator w ciepłych słowach przyznała, że nie wyobraża sobie życia bez UTW - ciekawych zajęć,
rozmów, spotkań, i zrobi wszystko,
aby każdy mógł spełniać się w tym,
co go interesuje, co lubi i go fascynuje. Koordynator „wywołała do tablicy” Burmistrza Miasta, Bartłomieja
Bartczaka, który w krótkim wystąpieniu zapewnił, że UTW nadal będzie
mógł liczyć na jego wsparcie.
Ciekawy, z dużą dozą humoru filmik przedstawiła Alicja Bołoczko,
ukazując zdobywanie wiedzy przez
słuchaczki na kursie komputerowym.
Uczestniczki kursu otrzymały z rąk
koordynator gratulacje i zaświadczenia o jego zakończeniu.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był wykład inauguracyjny,
będący bardzo inspiracyjną prelekcją pt. „100 lat i więcej aktywni”.
Wygłosiła go pani Jolanta Szwalbe
z Łodzi - prelegentka pełna energii,
cytując mądrości wielkich umysłów.
Uzmysławiała słuchaczom, że nigdy
nie jest za późno na miłość, szczęście, pogodę ducha. Ważne, aby wierzyć w siebie i swoje możliwości, bez
względu na wiek nadal marzyć i realizować swoje marzenia. A więc do
dzieła. Nowy rok rozpoczęty!
Aleksandra Polak
Tak nie wolno !
Chyba niektórzy właściciele sklepów w Gubinie nie znają podstawowych zasad. Byłam ostatnio w
sklepie „Żabka” i co zobaczyłam?
Wystawiony specjalny koszyk z produktami, których termin przydatności do spożycia minął. Za pół ceny. A
przecież nie wolno sprzedawać takiej żywności! Jak widać, możliwość
dostania za to kary nie odstrasza
handlujących.
Ewelina
społeczeństwo
PCK w TESCO
Gubiński Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża od zawsze wykazuje dużą
aktywność w wielu aspektach działania
jakby samarytańskiego.
- I tym razem postanowiliśmy wziąć
udział w ogólnopolskiej akcji zbierania
pieniędzy dla ubogich dzieci - powiedziała prezes naszego PCK, Grażyna
Hrabska. Kolejna już zbiórka pieniędzy
na terenie zaprzyjaźnionego TESCO
trwała w dniach 18-20 września. Pierwszego dnia pieniądze do skarbonek
Noc Muzeów
Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben wspólnie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Ziemi Gubińskiej dziesiąty
już raz zorganizowało „Noc Muzeów”.
Imprezę zorganizowano w ramach
Nocy Muzeów w powiecie Spree-Neisse.
Zasadniczym celem tegorocznej
Nocy Muzeów było przypomnienie
historii przedwojennych zakładów:
Gubeńskiej Wełny (Gubener Wohle),
Fabryki Kapeluszy Carla Gottloba
Wilke (Hutfabrik) i powojennej historii zakładów obuwia w Gubinie
(przedwojenne zakłady sukna A.
Wolfa).
Uczestnicy Nocy Muzeów mogli
obejrzeć ciekawe prezentacje mul-
Już 9 września w sali widowiskowej
Gubińskiego Domu Kultury zebrali
się studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, by odśpiewać Gaudeamus na
otwarcie kolejnego roku akademickiego. Gości przywitał, przypominając dotychczasowe osiągnięcia UTW,
dyrektor GDK Janusz Gajda. W mowie
inauguracyjnej burmistrz Bartłomiej
Bartczak zażartował, że studenci po
zaliczeniu tego siódmego już roku,
będą mieli ukończoną podstawówkę
studencką. Życzył im pełnych studiów
i zadowolenia. Podkreślił, że ich wytrwałość jest iście studenckim uporem.
Już na poważnie powitał wicestarostę
Grzegorza Świtalskiego, życząc mu, by
Kontynuowana jest współpraca z Kita
Musikspielhaus z Guben. Raz w miesiącu polskie dzieci odwiedzają kolegów i
koleżanki w Niemczech. Planowane są
także wspólne wyjazdy.
Ciekawą inicjatywą przedszkola przy
ulicy Kunickiego jest „Kasztanobranie”.
Podczas weekendu (12-13.09.) policjanci z Gubina zatrzymali dwóch pijanych kierowców. Nieodpowiedzialnie
zachował się także mężczyzna, który
złamał prawo, jadąc z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym.
W sobotę (12.09.) funkcjonariusze z
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
skontrolowali 46-letniego kierowcę.
Badanie wykazało, że kierował pojazdem mając blisko 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Kolejny nietrzeźwy kierowca wpadł dzień później. Po sprawdzeniu jego stanu trzeźwości okazało
się, że 36-latek ma ponad pół promila.
Obu kierowcom zatrzymano prawo
jazdy. Teraz grozi im kara finansowa
oraz zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych do nawet 15 lat.
Kolejna osoba w Gubinie straciła
prawo jazdy także na własne życzenie.
Lekceważąc przepisy, 27-latek jechał
w terenie zabudowanym z nadmierną prędkością. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km. Za
popełnione wykroczenie drogowe
kierowca został ukarany mandatem
karnym. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi od maja przepisami, przez
najbliższe trzy miesiące obowiązuje go
zakaz prowadzenia pojazdów. (am)
nielegalnie przez
granice
Przedszkola znów tetnia zyciem cz.2
W tym wydaniu „WG” sprawdzamy,
co ciekawego będzie działo się w
nadchodzących miesiącach w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gubinie, do
którego uczęszcza 120 dzieci. Informacji udzieliła nam dyrektorka Dorota Pawlik.
timedialne o ww. zakładach, posłuchać muzyki w wykonaniu uczniów
gubeńskiej szkoły muzycznej i obejrzeć stoiska prezentujące historię zakładów.
Ciekawą prezentację przedstawiającą produkcję obuwia w Guben przygotował Jerzy Cierpiński z
wsparciem Jerzego Czabatora. Zainteresowała ona przede wszystkim
polskich uczestników Nocy.
Na zakończenie, wspólnie, mieszkańcy Gubina i Guben, zapalili światełka pamięci wspominając tych,
którzy tworzyli przemysł rozsławiający miasto nad Nysą tu i poza jego
granicami. (sp)
znalazł w powiecie pieniądze dla poparcia tej pięknej idei. Zaprezentowano film promujący wiedzę komputerową słuchaczy, którzy wystąpili w nim
jako aktorzy. Film powstał staraniem
studentki Anny Bołoczko w pracowni
komputerowej „Orange”, która działa
w gościnnych progach GDK. Obecni
wysłuchali interesującego wykładu o
głębokim podłożu wiedzy humanitarno-filozoficznej, który wygłosiła znana
autorka siedmiu antologii książkowych z dziedziny światowej filozofii,
Joanna Szwalbe. Poszczególne punkty
programu przywoływała z dużą starannością nowa koordynator UTW,
pani Ewa Rymarczyk.(Ols)
A ndrzej M atłacki
9
Stracili prawko na
wlasne zyczenie
zbierały dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Gubinie, którymi opiekowały się
panie Teresa Kindra i Marzena Kleszcz.
W dniu 19 września miałem przyjemność spotkania wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej w Strzegowie, którzy pod
czujnym okiem dyrektor szkoły, Beaty
Lewandowskiej, dzielnie kwestowali. Postawa godna naśladowania! Cieszy fakt,
że młodzi ludzie już od najmłodszych
lat chcą poświęcać swój wolny czas, aby
pomóc innym. (OLS)
Uniwersytet wystartowal
piatek 25.09.2015
Zebrane kasztany są sprzedawane, a
zysk przeznaczany jest na cele przedszkola, np. dofinansowanie wycieczek.
Przez cały rok zbierane są także nakrętki. Gdy już jest ich sporo, są sprzedawane przez rodziców chorego dziecka,
które wymaga rehabilitacji. Kolejna
akcja także jest związana z działaniem
charytatywnym. Chodzi o „Górę grosza”. Do przedszkola przynoszone są
„żółte” monety. Później są skrupulatnie
liczone. Zebrana suma wpłacana jest
na konto fundacji „Nasz Dom”. Realizowany jest również nowy program „Żyj
zdrowo”, zaproponowany przez rodziców maluchów. Celem jest promowanie zdrowej żywności. Na przedszkolnych uroczystościach, zamiast słodkich
poczęstunków serwowane będą warzywa i owoce. Warto wspomnieć o
autorskich programach: „Mały plastyk”,
„Wartości moralne”, czy też „Bezpieczny przedszkolak”. W przyszłym roku
przedszkole będzie obchodzić 70-lecie
powstania. Szykowanych jest sporo
niespodzianek.
Niecale 6 procent
A ndrzej M atłacki
W gminie Gubin odnotowano bardzo słabą frekwencję podczas referendum z 6 września. Głosować mogło 5898 osób, a zrobiło to zaledwie
347. O skali braku zainteresowania
referendum świadczy przykład z
Grabic, gdzie uprawnione były 1074
osoby, a do urn pofatygowało się
tylko 48 z nich. Jak głosowali mieszkańcy gminy Gubin? Na pytanie nr 1
(wprowadzenie jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach
do Sejmu) 265 osób odpowiedziało
„tak”, przeciwne były 74 osoby. Na
pytanie nr 2 (dotyczące utrzymania
dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu
państwa): 39 osób było na „tak”, a
297 zaznaczyło „nie”. Z kolei na pytanie nr 3 (wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika), 294
mieszkańców odpowiedziało „tak”, a
38 „nie”.
W Gubinku, 10 września br. funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej zatrzymali dwie grupy cudzoziemców, które próbowały
wyjechać do Niemiec. Zatrzymani to
obywatele Rosji, narodowości czeczeńskiej.
Funkcjonariusze z Placówki SG w
Zielonej Górze-Babimoście tego dnia
pełnili służbę w Gubinku. Nad ranem
zatrzymali do kontroli Mercedesa Vito,
jadącego w kierunku granicy. Oprócz
kierowcy, 36-letniego obywatela Polski, autem podróżowała pięcioosobowa rodzina czeczeńska. Cudzoziemcy
do Polski wjechali dwa dni wcześniej.
W Terespolu złożyli wnioski o nadanie
im w naszym kraju statusu uchodźcy.
Mimo, że na rozstrzygnięcie wniosku
powinni oczekiwać w Polsce, postanowili udać się za naszą zachodnią granicę. Zatrzymani cudzoziemcy zamieszkali w ośrodku dla cudzoziemców w
Dębaku. Natomiast kierowca, za udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy, został ukarany grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych.
Podziękowania
Serdecznie dziękujemy
Policji oraz pracownikowi
Straży Leśnej za udział
w szybkiej interwencji,
a także sąsiadom i
mieszkańcom wsi Bieżyce
za zaangażowanie w akcję
poszukiwawczą naszej
mamy, babci i teściowej.
składa rodzina Gajda
10
piatek 25.09.2015
Dzikie wysypiska
dlaczego trzeba z nimi walczyc?
Trzeba przyznać, że nasza wiedza o środowisku,
potrzebie segregacji odpadów w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła. Jednak
wciąż nie jest idealnie, a na
terenie Gubina powstają
dzikie wysypiska śmieci.
Na miejsca nielegalnego
składowania śmieci możemy natknąć się na każdym
kroku: w lasach, na łąkach i
na obrzeżach miasta. Mimo,
że odpowiednie służby na
bieżąco walczą z tym zjawiskiem, to bez dobrej woli
mieszkańców nic się nie
zmieni. A zagrożeń wynikających z tego procederu jest
wiele, zarówno dla środowiska, jak i człowieka.
Wystarczy wspomnieć o
możliwym zanieczyszczeniu wód powierzchniowych
i podziemnych, skażeniu
gleb, wysokim zagrożeniu
pożarowym i niszczeniu
walorów estetycznych krajobrazu, czego przykładem
są zamieszczone na tej
stronie zdjęcia. Wśród niebezpieczeństw dla ludzi należy wymienić: zagrożenie
epidemiologiczne, rozpowszechnianie się drobnoustrojów i emisję nieprzyjemnego odoru z gnijących
substancji organicznych.
Dla podniesienia świadomości można przytoczyć ciekawe liczby, które
opisują czas rozkładu poszczególnych odpadów.
Czy wiedzą państwo, że
chusteczka papierowa ulega degradacji dopiera po
3 miesiącach? Ogryzek z
jabłka po 6 miesiącach,
a niedopałek papierosa
po półtora roku? Jeszcze
gorzej jest w przypadku
gumy do żucia (5 lat), metalowej puszki (10 lat),
skórzanej odzieży (30-50
lat), styropianu (50 lat), gumowej opony (50-80 lat),
foliowych worków (100200 lat), plastikowych
torebek (300 lat), plastikowych butelek (500 lat),
pieluszek jednorazowych
(500 lat), aluminiowych
puszek (nawet 1000 lat) i
szklanych butelek (4000
lat, a może nawet nigdy…).
Dodajmy, że zgodnie
z pr zepisami Kodeksu
karnego art. 183 § 1. kto
wbrew przepisom składuje odpady w tak ich
wa r u n k a c h l u b w t a k i
sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu
człowieka lub spowodo-
wać istotne obniżenie
jakości wody, powietrza
lub powierzchni ziemi lub
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Można zatem dojść do
wniosku, że wyrzucanie
śmieci na „dziko” jest skrajnie nieodpowiedzialne,
żeby nie powiedzieć głupie.
Taki proceder po prostu się
nie opłaca i może zaszkodzić naszemu zdrowiu i otaczającej nas przyrodzie.
Tym bardziej, że mając
nadmiar śmieci, nie ma
sensu zostawiać ich w lesie lub na obrzeżach parku
- powinniśmy zawieźć je
i bezpłatnie oddać w obsługowym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który jest
zlokalizowany w siedzibie
Przedsiębiorstwa Usług
Miejskich, przy ul. Śląskiej
36. Dodajmy, że ten PSZOK
jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach
7:00 – 15:00. To także tam
bez problemu możemy pozbyć się odpadów wielkogabarytowych (np. mebli).
S tefan P ilaczyński
Kalendarium Gubina rok 2003 c.d.
historia I społeczeństwo
Dariusz Michalczewski
w Gubinie
- 1 października - w Gubinie
i Guben przebywała Grażyna
Drażba-Derdej, prezes Fundacji Dariusza Michalczewskiego
„Równe Szanse”. Omawiano
szczegóły pobytu D. Michalczewskiego w naszym mieście.
- 6 października - rozpoczął
się V Lubuski Tydzień Seniora,
- 9 października - obradowała X sesja Rady Miejskiej. W
sali widowiskowej GDK gubińscy radni spotkali się z radnymi z Guben. Nakreślono wizję
współpracy w ramach projektu „2030 Podwójne Miasto
Gubin-Guben - Dwa Miasta
jako jedność”.
- 22 października - zarejestrowany został środowiskowy klub bokserski „Nysa”,
działający w ramach Fundacji
„Równe Szanse” Dariusza Michalczewskiego. D. Michalczewski dokonał otwarcia
klubu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. W hali sporto-
skarbnika - Grażynę Kolanowską, członków - Kazimierza
Kamaszko, Agnieszkę Osikę.
W czteroosobowej Radzie Powiatu PO z Gubina znaleźli się:
Małgorzata Bondariuk, Teresa
Pawłowska, Krzysztof Janicki.
- 6 listopada - Grażyna Hrabska została wybrana nowym
prezesem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża w Gubinie,
- 20 listopada - w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów wicepremier Jerzy Hausner wyróżnił księdza Zbigniewa Samociaka - proboszcza parafii pw.
Trójcy Św. - za podejmowanie
na obszarze miasta i gminy
Gubin inicjatyw w zakresie
pomocy społecznej,
- 23 listopada - powołano
Stowarzyszenie Gubińskich
Filatelistów, którego prezesem wybrano Andrzeja Szyję
(l. 48), wiceprezesem Stefana
Pilaczyńskiego (l. 57), skarbnikiem Zdzisława Matusiaka
tuowano na wprost, po prawej stronie mostu (patrząc od
strony polskiej),
- 5 grudnia - w Gubińskim
Domu Kultury uroczyście
otwarto zmodernizowaną salę
widowiskowo-projekcyjną na
105 miejsc. Symbolicznego
odsłonięcia ekranu dokonali
burmistrz Gubina Lech Kiertyczak i dyrektor Lubuskiego
Lata Filmowego Andrzej Kawala. W wyniku przeprowadzonego przez GDK konkursu
kino otrzymało nazwę „Relax”.
- 6 grudnia - z okazji 45-lecia
Honorowego Krwiodawstwa
w Polsce w Galerii „Ratusz”
Honorowi Dawcy Krwi i działacze spotkali się z władzami
miasta. Organizacją kierował
Zbigniew Karwecki.
- 6 grudnia - Stanisław
Paszkowski, właściciel firmy
„ChOS”, zajął pierwsze miejsce
w Mikołajkowym Turnieju Gry
w Kręgle w Zielonej Górze,
- 16 grudnia - odbyło się uro-
W SP nr 3 z wizytą przebywał Dariusz Michalczewski. Otworzył klub bokserski „Nysa” mający działać w ramach fundacji „Równe Szanse”
wej Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych spotkał się z
młodzieżą i mieszkańcami
miasta.
- 23 października - oddano
do użytku nowy pawilon szpitalny, wybudowany prawie w
całości ze środków społecznych, których zbiórkę zainicjował burmistrz Czesław Fiedorowicz,
- 27 października - wybrano
nowe władze gubińskiego
Koła Miejskiego Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem. Prezesem zarządu koła
ponownie został Stanisław Turowski.
- 27 października - obradowała XI sesja Rady Miejskiej.
Radni wybrali 29 ławników.
- 28 października - na I Powiatowym Zjeździe Platformy
Obywatelskiej wybrano na
przewodniczącego Zbigniewa Pawłowskiego z Gubina,
(l. 55). Wcześniej rozwiązano
koło nr 1 PZF, wychodząc tym
samym z krajowych struktur
filatelistycznych, które stały
się niereformowalne.
- 24 listopada - odbyło się I
Założycielskie Spotkanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Nysa”. Prezesem Zarządu
został Mariusz Mankiewicz (l.
30), radny i nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.
- 27 listopada - odbyła się XII
sesja Rady Miejskiej. Przyjęto
m.in. uchwałę w sprawie zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
byłych zakładach przemysłu
obuwniczego Carina.
- 4 grudnia - zakończył się
remont mostu granicznego
na Nysie, łączącego centrum
Gubina i Guben - wejście i
wyjście na teren przejścia usy-
czyste podsumowanie konkursu literackiego i wręczenie
„Złotych Piór”. Laureatami nagrody zostali m.in. gubinianie
Zygfryd Gwizdalski i Oleg Sanocki oraz Wiesław Laskowski
z Chlebowa.
- 24 grudnia - zmarł Walenty Andrzej Robowski (19292003), dokumentalista, pedagog, regionalista, redaktor
„Wiadomości Gubińskich”
i „Gazety Gubińskiej”, autor
wielu opracowań publicystycznych, członek zarządu
Gubińskiego Towarzystwa
Kultury. Pochowany został na
Cmentarzu Komunalnym w
Gubinie.
- 31 grudnia - w bibliotece
pedagogicznej odnotowano
rekordową ilość odwiedzin 7.413 czytelników,
- grudzień - w Gubinie było
zameldowanych 17.725
mieszkańców.
piatek 25.09.2015
11
Po Gospodzie „Dzika swinia”
Niby w mieście nic ciekawego się nie dzieje. A tu nagle
sensacja obiegła miasto. Do
Gubina przyjeżdża Magda
Gessler. No i stało się. Była od
piątku do poniedziałku. W
niepozornej Gospodzie przy
ulicy Pułaskiego odbywały
się „Kuchenne Rewolucje”.
Beata Markiewicz – właścicielka (do poniedziałku) „Gospody” - dwa dni po rewolucjach spokojnie wspomina
ostatnie burzliwe dni. – Oglądałam regularnie program
TVN „Kuchenne Rewolucje”
i na pasku wyczytałam, że
można zgłosić do programu
swoją restaurację. Więc zgłosiłam, potem zapomniałam, a
od tego czasu minęły prawie
trzy lata. Jakieś trzy miesiące
temu przyjechał pan z kamerką i wszystko obfotografował. A potem zaczęło się
– zostałam wytypowana do
programu, zatem i do wizyty
pani Gessler. Miałam przyjąć
w swojej skromnej restauracji
polski autorytet w sprawach
Z Ziemi Gubińskiej
gotowania, obsługi gości,
miałam zmierzyć się z kuchennymi rewolucjami. Jak było?
Jak w programach pokazywanych w telewizji. Były nerwy,
stres, napięcie, nawet łzy. Kiedy dowiedziałam się, że moja
Gospoda będzie Dziką Świnią,
tak do końca nie wiedziałam,
jak to strawić. Niech będzie,
jak ma być inaczej i lepiej. Pojawił się nowy wystrój, wśród
dekoracji pojawiły się świnie,
wiklinowe żyrandole, klimat
trochę z lasem związany, no,
bo przecież Dzika Świnia zobowiązuje. W poniedziałek
(14.09.) pierwsza odsłona po
„kuchennych rewolucjach”.
Przyszli pierwsi zaproszeni goście, menu zgodnie z
przepisami pani Gessler: na
przystawkę pasztecik z dzika,
w daniu głównym mięso z
jelenia z kluskami śląskimi w
sosie śliwkowym.
(sp)
O pr . i przekład : K. F reyer
Pelnomocnicy dS. ochrony przyrody
Wydawać by się mogło, że
wysoce zorganizowany system
ochrony przyrody to wynalazek bardzo współczesny, gdyż
wielu zapytanych o początki
świadomego chronienia zasobów przyrodniczych Ziemi,
odpowiedziałoby, że to lata nie
tak odległe, kiedy światowe organizacje przyrodnicze zaczęły
bić na alarm z powodu ginięcia
rzadkich gatunków roślin i zwierząt, topnienia lodowców, czy
efektu cieplarnianego. Z pewnością więc wielu zaskoczy fakt,
że dla przykładu w dawnym Gubinie początki zorganizowanej
ochrony przyrody to początek
XX wieku.
W wydanym niedawno trzecim tomie „Leksykonu pełnomocników do spraw ochrony
przyrody”, opisującym historię
ochrony przyrody oraz ludzi z tej
branży na terenie Berlina i Brandenburgii, znajdujemy także
wszystkich działaczy z dawnego
i współczesnego Guben. Życio-
rysy uzupełniają informacje o
ich dokonaniach i wydanych publikacjach.
Gubeński nauczyciel i regionalista Karl Gander (1855-1945)
wprawdzie nie był jeszcze pełnomocnikiem do spraw ochrony
przyrody, jednak zasługi, jakimi
się wykazał, pozwalają widzieć
w nim ważnego orędownika
rozwoju tej dyscypliny wiedzy.
Już w roku 1907 w „Gazecie
Szkolnej Prowincji Brandenburg”
opublikował pionierski artykuł
pod tytułem „O zagrożeniach i
zachowaniu pomników przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Dolnych Łużyc”. Członkiem
założonej w roku 1908 Komisja
Prowincjalna ds. Ochrony Pomników Przyrody był również
emerytowany profesor gimnazjum i dyrektor Gubeńskiego
Muzeum Regionalnego dr Hugo
Jentsch (1840-1916). W roku
1911 był on członkiem Okręgowej Komisji d/s Ochrony Pomników Przyrody Rejencji Frankfurt
n/O (razem z gubeńskim fabrykantem Maxem Wilke), a od roku
1911 aż do śmierci w 1916 sprawował funkcję męża zaufania
w kwestii ochrony pomników
przyrody w ówczesnym Powiecie Gubeńskim, która była odpowiednikiem późniejszej funkcji,
a mianowicie powiatowego pełnomocnika do spraw ochrony
przyrody. Po nim stanowisko to
objął kolejny dyrektor muzeum
regionalnego Max Kutter (18661937).
Po drugiej wojnie światowej
tradycję kontynuowano. Pełnomocnicy ds. ochrony przyrody
wykonali dużo pracy na rzecz
zachowania zasobów naturalnych naszego regionu. Zarówno
praca takich ludzi, jak również
przyrodnicze bogactwo naszego regionu, zasługują na nasz
najwyższy szacunek.
Na podst. „Gubener Heimatbrief 1/2011 (Gubeński List Regionalny )
Opr. i przekład: K. Freyer
W ramach miejskich obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora,
Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak oraz Gubińska Rada
Seniorów serdecznie zapraszają wszystkich gubińskich seniorów
do wzięcia udziału w uroczystej akademii, która odbędzie się w
środę 7 października 2015r. o godzinie 11.00 w sali widowiskowej
Gubińskiego Domu Kultury.
12
piatek 25.09.2015
sport
PIŁKA NOŻNA Dobrą formę prezentują piłkarze Cariny Gubin w rozgrywkach zielonogórskiej okręgówki.
W meczu 5. kolejki pokonali w Czerwieńsku Start Płoty 2:0. Tydzień później
(19.09.) nasza drużyna zwyciężyła u siebie Tramp Osiecznica, także 2:0. Carina
awansowała w tabeli na 7. miejsce (9
pkt). Liderem jest TS Przylep (16 pkt.). W
następnej kolejce (27.09.) podopiecznych A. Jaworskiego czeka wyjazdowa
potyczka z Delta Sieniawa Żarska. Z
kolei 3.10. Carina podejmie na własnym
stadionie Błękitnych Olbrachtów. Początek meczu o godzinie 16:00.
SIATKÓWKA Drużyna młodziczek
Volley Gubin (U-16) zajęła 2. miejsce w
turnieju 6. Internationaler VolleyballCup 2015, który odbył się w dniach 5-6
września w Cottbus. W decydującym
meczu o wejście do finału nasza drużyna pokonała UKS ZSMS Poznań 2:0.
W finale po emocjonującym meczu,
przegrana z UKS Esperanto Warszawa
1:2. Był to pierwszy etap przygotowań
do nowego sezonu najmłodszej drużyny Volley’a. Drużyna kadetek grająca ze
starszymi drużynami juniorskimi (U-20)
uplasowała się na 9. pozycji, pokonując
drużynę z Drezna 2:0.
LEKKOATLETYKA Na boisku sportowym przy SP nr 1 w Gubinie odbyły
się zajęcia: „Sport Generacja” - Fundacji
Wychowanie Przez Sport. Frekwencja
dopisała. Na zajęcia dotarła spora grupa
uczniów z gubińskich podstawówek. Po
rozgrzewce, przy udziale zawodników
klubu lekkoatletycznego, dzieci realizowały plan treningowy. W formie zabawowej, każdy biegał od trzech do pięciu
odcinków po 170 metrów, przeplatanych
kilkuminutową przerwą. Zaczynano od
truchtu, a każde kolejne okrążenie trzeba
było przebiec w coraz szybszym tempie.
Źródło: Facebook/Gubin Biega bo Lubi
Po wakacyjnej przerwie do Gubina powróciło życie szachowe
19 i 20 września w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się dwa turnieje szachowe.
W turnieju sobotnim, po 7 rundach z wynikiem 6,5 pkt zwyciężył Hubert Zieliński (ŻKSz Żary), tuż za nim uplasowali się Daniel Głowiński (6 pkt) oraz Henryk Kowalski (5,5 pkt) . W klasyfikacji do lat 18
zwyciężył Jakub Wróbel (5 pkt), a do lat 12 Kalina Markowska (4,5 pkt). W turnieju szachów aktywnych P’30 (20.09.) zawodnicy rywalizowali na dystansie 6 rund.W kategorii open zwyciężyli: Mateusz
Woźniak (6 pkt), Jakub Wróbel (5 pkt), Jakub Koźmiński – 4 pkt. W kategorii do lat 18 I miejsce zajął Radosław Śliwka (4 pkt). Do lat 12 zwyciężyła Julia Pietruszka (4 pkt). 11 młodych zawodników
wypełniło normy na V lub IV kategorię.
20 września odbyły się inauguracyjne mecze niemieckiej ligi szachowej. SV Chemie Guben, w skład której wchodzi wielu gubińskich szachistów, rozpoczęło zmagania w Regionalliga Süd. W pierwszym meczu podejmowali u siebie drużynę ESV Lok Falkenberg II i wygrali w stosunku 5,5 - 2,5.
Jednocześnie informujemy, że Gubiński Klub Szachowy prowadzi nabór do grup szkoleniowych we wszystkich szkołach podstawowych w Gubinie oraz do sekcji Gubińskiego Domu Kultury.
Najbliższe turnieje szachowe: 27 IX – Krosno Odrz., 17-18 X Gubin.
Informacje: tel. 512 235 202, mail: [email protected]
Robert Rogala
Nie dali rywalom szans
A ndrzej M atłacki
12 września w Cybince rozegrano I Turniej Orlików o Mistrzostwo
Podokręgu Krosno Odrzańskie. W
zawodach po raz pierwszy wystąpił klub MLUKS Dwójka MOS Gubin. Do turnieju zgłosiły się trzy
zespoły: MLUKS Dwójka MOS Gubin, Perła Cybinka oraz Football
Academy. Wyniki meczów: MLUKS
Dwójka MOS Gubin-Football Academy 9:2 (4-Witczak, 2-Gregorski,
2-Świadek, Chojnacki), MLUKS
Dwójka MOS Gubin-Perła Cybinka
6:3 (Witczak, Gregorski, Świadek,
Zmaczyński, Kowalczyk, Chojnacki), Football Academy-Perła Cybinka 8:2. Tabela po I kolejce: 1.
MLUKS Dwójka MOS Gubin 6 pkt,
15:5 br, 2. Football Academy 3 pkt
10:11 br, 3. Perła Cybinka 0 pkt
5:15 br. - Po raz pierwszy w swojej
historii MLUKS Dwójka Gubin wystąpił w mistrzostwach podokręgu. Muszę przyznać, że w zespole
jest duża rywalizacja o miejsce w
pierwszej drużynie. Obecnie trenuje 26 zawodników, a na mecze
może pojechać tylko 11 zawodników. Cieszę się, że mam duży wybór. Rywalizacja sprawia, że każdy
zawodnik stara się jeszcze bardziej – zauważa trener Piotr Sobolewski. W Cybince w drużynie
MLUKS Dwójka MOS Gubin wystąpili: Mikołaj Głowaczewski, Michał
Zmaczyński, Bartłomiej Chryniewicz, Aleksander Kulczak, Michał
Loret, Szymon Świadek, Miłosz
Kowalczyk, Ziemowit Witczak, Dominik Gregorski, Jakub Chojnacki
oraz Kacper Stępczyński.
SIATKÓWKA MLKS A.Z. Iwaniccy
Gubin-Krosno zagra w drugiej lidze! Ta
wiadomość ucieszyła i jednocześnie
trochę zaskoczyła wielu kibiców siatkówki w naszym mieście. Od razu nasuwa się pytanie: jak do tego doszło?
- Nadarzyła się okazja złożenia do Polskiego Związku Piłki Siatkowej wniosku
o przyjęcie naszego klubu do drugoligowych rozgrywek. Wszystko za sprawą klubu z Gorzowa Wlkp., który wycofał się z rywalizacji na tym szczeblu. Po
rozmowach z burmistrzem B. Bartczakiem i panami Iwanickimi doszliśmy do
wniosku, że powinniśmy spróbować sił
w drugiej lidze. 10 września otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź ze strony
centralnych władz siatkarskich. I stało
się, Gubin ma drugą ligę! – wyjaśnia
prezes MLKS Volley Gubin, Robert Siegel.
Klub będzie skupiać wszystkich czołowych siatkarzy z powiatu krośnieńskiego. Drużyna będzie opierać się na kadetach, juniorach oraz kilku seniorach.
Trwają rozmowy w sprawie pozyskania
kilku zawodników. - Nie mieliśmy za
wiele czasu na skompletowanie składu.
Dla naszej drużyny ten sezon będzie na
pewno ciężki. Dla tych chłopców granie
na poziomie drugiej ligi to świetna przygoda i możliwość dalszego rozwoju.
Jednym słowem, będzie to dla nich bezcenne doświadczenie – dodaje R. Siegel.
Warto pamiętać, że między III ligą,
gdzie dotychczas grali gubinianie, a II
ligą jest ogromna przepaść. Grają w niej
nie tylko studenci, ale także siatkarze
mający za sobą występy w Plus Lidze.
Dlatego na początku kibice nie powinni
oczekiwać cudów. Już samo utrzymanie byłoby ogromnym sukcesem. W
lidze zagra 10 ekip: MLKS A.Z. Iwaniccy
Gubin-Krosno, STS Olimpia Sulęcin, KU
AS UZ Zielona Góra, WKS Sobieski-Arena Żagań, KS OFM Bielawianka Bester
Bielawa, GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz, MKS Astra Nowa Sól, SPS Chrobry Głogów, KS Gwardia Wrocław oraz
Olavia Oława. Do III ligi spadnie tylko
jedna drużyna. Naszą drużynę nie czekają zbyt dalekie wyjazdy. Grupa II w
70% skupia drużyny z województwa lubuskiego. Pozostałe znajdują się w woj.
dolnośląskim.
Domowe mecze Volley będzie w
większości przypadków rozgrywać w
Gubinie, ale kilka spotkań zostanie rozegranych w Krośnie Odrz. Trenerem
drużyny będzie Maciej Uderian. Aby
dobrze przygotować zespół do nowego sezonu, MLKS A.Z. Iwaniccy Volley
Gubin-Krosno wziął udział w turnieju
winobraniowym oraz rozegrał kilka
sparingów, między innymi z drużyną
z Sulęcina. Inauguracja II ligi już w sobotę, 26 września. W pierwszej kolejce
nasz klub podejmie u siebie Chrobrego
Głogów. Początek meczu na hali ZSLiT
w Gubinie o godzinie 18:00.
społeczeństwo
Tlok w Galerii
O leg S anocki
Gubińska Galeria Ratusz w piękne
popołudnie, 11 września, pękała w
szwach. Zebrał się w niej nie tylko
komplet gubińskich malarzy, rysowników, także twórców i wykonawców innych profesji kultury, jak
i wielbicieli, pasjonatów sztuki, łącznie z miejscową bohemą.
Nic w tym dziwnego, bo pokolenie artysty-malarza Andrzeja Czabatora aktualnie dominuje w aktywności na rzecz Gubina.
Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury, Janusz Gajda, otwierając tę
piękną wystawę wyraził zadowolenie z dużej frekwencji przyjaciół i
wielbicieli twórczości tego malarza
na inauguracji sezonu imprez kulturalnych w naszym mieście. To już
kolejna wystawa Andrzeja.
Kustosz galerii, Waldemar Pawlikowski, charakteryzując prace Andrzeja, zaliczył je do wysokiej klasy
gatunku malarstwa surrealistycznego, porównywalnego do obrazów
Salvadora Dalego.
Podkreślał, że w większości dominuje tu twórcza destrukcja zarówno formy i kompozycji. Andrzej,
choć z dużą mocą, przekonuje, jednak nie kokietuje odbiorcy obrazem. Dla artysty własna twórczość
jest rodzajem autoterapii. Autor,
z wykształcenia filozof, studiował
z dużym zainteresowaniem historię i teorię sztuki. Nie chce nikomu narzucać słownie swojej wizji
rzeczywistości. Andrzej w swym
doświadczeniu życiowym był działaczem społecznym i młodzieżowym. Przed zebranymi, acz z dużą
skromnością, odkrył tajniki swego
warsztatu twórczego.
Mówił: - Ja budzę się z wizją obrazu w mojej jaźni, już wiem jak i
co będę malował. Komentował, że
wieloznaczność twórcza obrazów
daje dużą dowolność odbioru i
o to mu właśnie chodzi. - Pejzaże
widzę surrealistycznie, bo lubię
malować złamaną perspektywę.
Pasjonują mnie teorie kwantowe w
Walka o most
połączeniu z wizjami kosmologicznymi. Było coś o kolorach, że czerwień to krew, a więc życie, a niebieski najlepiej oddaje przestrzeń.
- Jestem świadom przemijania, co
pobudza mnie do etycznych rozważań.
- Co to jest wartość obrazu? –
pyta autor. Sam natychmiast odpowiada, że jest to dotarcie do
człowieka poprzez sztukę, do jego
umysłu, serca, jaźni. To jest to i tylko to właśnie.
Eksponowanych w galerii 16
malowideł i 6 rysunków po tym
wstępie wzbudziło duże zainteresowanie. Zarówno autor, jak i
prezenter musieli odpowiedzieć
na wiele pytań, z których gro dotykało tematów piękna, harmonii,
estetyki obrazów. Były też pytania
dociekliwe o charakterze szczegółowym, szukające wyjaśnień tajników twórczości.
Trwała też sesja zdjęciowa z
udziałem artysty. Przypuszczam
z dużą dozą pewności, że obecni
Jerzy i Kazimiera, rodzice Andrzeja,
mieli słuszny powód do dumy. Ciekawość wzbudzał też czarny, elegancki, tradycyjny angielski ubiór
Andrzeja, wraz ze stylowym melonikiem i fikuśną laseczką, bowiem
Andrzej to człowiek światowy. Pracował na Litwie, w Irlandii, Holandii, a ostatnio osiadł w Niemczech.
Uhonorowano też artystę skromnym toastem lampki wina. Były
ciastka, herbata, kawa i brzoskwinie, a rozmowy i dociekania trwały
może nieco przydługo. Słyszałem
wypowiedź fachową pana Jerzego Fedro, optującą za podobnymi
wystawami gubińskich malarzy.
Gdy jednak zapytałem go, kiedy
wystawi swoje prace, opowiedział
dowcipnie, że jego prace jeszcze
z szuflady nie wypadają. Wystawa
będzie dostępna do 14 października. Warto ją zobaczyć!
piatek 25.09.2015
13
dokończenie ze str.1
Przychylny sprawie budowy zastępczego mostu okazał się również starosta krośnieński Mirosław Glaz, który dokonał wizji lokalnej z udziałem
radnych, i kompetentnych osób. Zaproszono do starostwa wicewojewodę Jana Świrzepo, który przyrzekł pilotować wniosek wojewody do Ministerstwa Obrony Narodowej o pilne postawienie przeprawy pontonowej.
Należy podkreślić przychylność generała Andrzeja Kuśnierka, dowódcy
17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, który, jak twierdzi J.Czerepko, przyrzekł zbudować przeprawę w ciągu 1-2 dni po otrzymaniu decyzji
MON. Generał przysłał niezwłocznie na wizję lokalną saperów z Krosna.
Zapytałem też na ten temat sołtysa z Sękowic, Anielę Nesterowicz. Mówi,
że plakaty o rozpoczęciu prac mostowych otrzymane z Urzędu Gminy rozwieszała na początku lipca. Plakaty informowały, że remont rozpocznie się
15 lipca, a rozpoczęto go w połowie sierpnia. Dobrze, że odbudowuje się
ten most, bo nie remontowano go od 1957 roku.
Wakacje minęły, prace mają potrwać do grudnia, najbardziej cierpią na
tym dzieci, które wozi się do Grabic przez Stargard, a maluszki do przedszkola w Strzegowie. Przyjeżdżają do domu o godzinie 17:00.
Rozmawiałem telefonicznie z wójtem Z. Barskim. Powiedział mi, że podjął
starania w Nadleśnictwie Gubin, by samochody osobowe mogły przejeżdżać przez Werdawę po mostku, który istnieje nieopodal w lesie. Z Wójtem spotkałem się z 17 września. Obecni na nim byli kierownicy referatów
gminnych - Alicja Kwiatkowska, Miłosz Jasek i Jerzy Kwaśny. Była też dziennikarka Gazety Tygodniowej, Ewa Rychlik. Prosiłem o udostępnienie dokumentów w tej sprawie. Otrzymywałem je, podobnie jak redaktor Rychlik.
Nie udostępniono mi tekstu protokołu z sesji Rady Gminy. Większość pism
Urzędu Gminy, które otrzymałem, datowana jest po sesji i otrzymaniu petycji sołtysów. Już 29 czerwca Zarząd Dróg Wojewódzkich informował pisemnie Urząd Gminy i wiele innych jednostek państwowych o konieczności zamknięcia w okresie od 15 lipca do 10 grudnia owej drogi z objazdem
przez Jasienicę. Wójt Barski w swym piśmie z 6 lipca wyraził duże niezadowolenie i wnioskował o rozważenie wykonania kładek. ZDW odpowiada,
że wszystko, co robi w tej materii, jest zgodne z zatwierdzonym wcześniej
projektem.
Z ostatniej chwili
Z informacji radnego J. Czerepko dowiadujemy się, że w dniu 21 września, realizując wniosek Wojewody, dla uściślenia realizacji projektu tymczasowej przeprawy, przybyli na wizję lokalną saperzy z Głogowa. Jest więc
nadzieja na poprawę komunikacji, o czym będziemy Państwa informować.
ZAPROSZENIE
Mamy zaszczyt zaprosić absolwentów na obchody jubileuszowe
70-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie, które
odbędą się dnia 09.10.2015r. w Zespole Szkół
im. M. Kopernika w Gubinie przy ul Racławickiej 2.
Honorowy patronat nad uroczystością sprawuje Burmistrz
Miasta Gubina - Bartłomiej Bartczak
Program uroczystości:
9.00 Msza św. w Kościele MBF
11.00 Uroczysta Akademia w szkole
- powitanie gości
- przemówienie z okazji 70-lecia powstania szkoły
- wystąpienie okolicznościowe zaproszonych gości
- podziękowania zasłużonym pracownikom szkoły
- program artystyczny
Imprezy towarzyszące:
-wpisy do księgi pamiątkowej
- zwiedzanie szkoły
-wystawy pamiątek szkoły
-czas na wspomnienia przy kawie
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w obchodach jubileuszowych do dnia
05.10.2015r. pod nr telefonu 684558146
14
piatek 25.09.2015
społeczeństwo
Strzelanie ku chwale…
Kursy na sternika i ratownika
Gubiński oddział WOPR-u przyjmuje
zapisy na ostatni w tym roku kurs Sternika Motorowodnego (dla osób powyżej 14. roku życia) oraz Licencje na holowanie narciarza lub innych obiektów
pływających (od 18 lat). Ukończenie
kursu daje uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po
morskich wodach wewnętrznych oraz
pozostałych wodach morskich w strefie
do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Przeprowadzenie kursu planowane jest
w dniach 2-4 października. Zaintereso-
wani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 608 019 311 lub 667 274
304. Ponadto rozpoczęto zapisy do
Akademii Młodego Ratownika WOPR.
Zajęcia odbywać się będą na krytej
pływalni w Gubinie od godz. 9:00 w
soboty i niedziele. W programie między
innymi nauka i doskonalenie pływania,
poznawanie technik ratowniczych, praca na sprzęcie, zdobywanie kolejnych
stopni ratowniczych oraz wyjazdy nad
jezioro. Przyjmowane są również zapisy
na Kurs na Ratownika Wodnego dla dorosłych. W tym celu należy zadzwonić
pod nr tel.: 68 455 82 86. (am)
potrzebne jest tam oswietlenie
Spotkania profilaktyczne
Na początku września policjanci z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej i Nieletnich z Gubina prowadzili spotkania
profilaktyczne z dziećmi szkół podstawowych klas I-IV. Uwrażliwiano dzieci
na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w
ich otoczeniu oraz uczono umiejętności reagowania na nie. Podejmowano
tematy związane z: bezpieczeństwem
w drodze do szkoły i domu, przepisami
związanymi z jazdą na rowerze, bezpieczeństwem w sieci, a także zagrożeniami w kontakcie z osobą obcą. Policjanci,
ułatwiając dzieciom przyswojenie wiedzy, odgrywali z nimi scenki sytuacyjne,
podczas których uczyli ich, jak należy
prawidłowo reagować na zagrożenia.
Na koniec spotkań dzieci otrzymywały od policjantów okolicznościowe
upominki. (am)
Pirat drogowy
Rozwijać strzelectwo. Oswajać
młodzież z bronią metodycznie i
na wszelki wypadek. Pielęgnować
dobre tradycje II RP. - Takie motywy,
mówi prezes gubińskiej Ligi Obrony
Kraju Roman Salej, zmobilizowały
nas do zorganizowania otwartego
dla wszystkich strzelania „Ku chwale ojczyzny” w dniu 17 września na
strzelnicy w Bieżycach. Waldemar
Olech zwraca uwagę, że termin 17
września nie jest przypadkowy, bo
nawiązuje do wydarzeń z 1939 roku
i ze względów ideowych należy
powtarzać ją corocznie. Przewodniczący Zawodów, Stefan Michalczyk,
udzielał istotnych instruktaży strzelcom, zarówno co do bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią, jak
i prawidłowości trzymania broni, by
osiągnąć skuteczność strzału.
Dużą pomoc, nie tylko organizacyjną, dali członkowie stowarzyszenia Muszkiet Gubiński. Dzięki nim
można było zobaczyć wiele rodzajów ręcznej broni strzeleckiej z tra-
dycyjnymi muszkietami łącznie, co
ciekawie demonstrował Krzysztof
Żemło. Młodzież z dużą powagą,
niemal majestatycznie podnosiła
broń do oka, „bo to we wzniosłym
celu oddajemy te strzały”, oświadczył mi jeden ze strzelających młodych patriotów. Motto strzelania
brzmiało „10 strzałów ku chwale ojczyzny”, więc strzelano ze stosowną
uwagą, dbając też o celność, a więc
i o skuteczność rażenia kuli. Tłoku
raczej nie było, bo strzelało 47 chętnych. Najwięcej punktów zdobył
Ireneusz Wendrowski - 94, za nim
Zdzisław Ratajczak - 93 i Daniel Ratajczak - 91 punktów. Najmłodsza
zawodniczka, Julia Olszewska, z
nieskrywaną powagą i dumą zaprezentowała mi elegancki, wspaniały
dyplom z dedykacją za spełnienie
obowiązku… Dyplomy takie otrzymywali wszyscy uczestnicy. Zabawa
przednia, a i pożytek niemały.
Oleg Sanocki
Ludzka głupota nie zna granic. W rejonie skrzyżowania do Wężysk policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego z Krosna
Odrzańskiego zatrzymali kierującego
osobówką. Na krajówce jechał 210 kilometrów na godzinę! W tym miejscu jest
ograniczenie prędkości do 90 km/h.
Mężczyzna za jazdę z nadmierną prędkością odpowie przed Sądem. (gt)
Zagrają dla Janka
Dostaliśmy sygnały od mieszkańców ulicy Łąkowej o ich problemie.
Ubolewają nad tym, że pomimo
próśb i pism wysyłanych do Urzędu
Miejskiego, wciąż nikt nie zajął się
sprawą zainstalowania na ich ulicy
oświetlenia. A przecież zbliża się jesień, coraz szybciej robi się ciemno i
co za tym idzie, niebezpiecznie. Kierowcy w tym miejscu muszą zacho-
W niedzielę, 27 września, na Orliku
przy ulicy Roosevelta odbędzie się
turniej piłki nożnej poświęcony upamiętnieniu niedawno zmarłego długoletniego zawodnika Gubińskiej Ligi
Piłki Nożnej, Janka Oczkowskiego. Zasady uczestnictwa według regulaminu
GLPN. Zgłoszenia zespołów przyjmuje
Tomasz Romanowski. Początek niedzielnych spotkań o 9:30.
wać szczególną ostrożność. Nieraz
bowiem mało brakowało, a zostaliby
tam potrąceni piesi. Jeden z mieszkańców ulicy Łąkowej poprosił nas o
interwencję w magistracie i dowiedzenia się, co da się zrobić tej sprawie.
Uważa, że lampy w tym miejscu są
niezbędne. W następnym wydaniu
„Wiadomości Gubińskich” zajmiemy 16 października odbędzie się główna uroczystość obchodów jubileuszu
się tym tematem szczegółowo. (am)
70-lecia Liceum Ogólnokształcącego
w Gubinie. Organizatorzy zapraszają
absolwentów oraz społeczność lokalną.
Będzie to okazja do wspólnych wspomnień z przyjaciółmi ze szkolnej ławy i
kadrą nauczycielską. Program uroczystości zawierać będzie m.in.: zwiedzanie
szkoły, wystawę przygotowaną przez
uczniów i nauczycieli pt. “Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gubinie w 70 odsłonach”, a także
posadzenie “jubileuszowego” drzewa
oraz mecz siatkarski, nauczyciele kontra
absolwenci LO.
70 lat Liceum
ATRAKCYJNE PAWILONY!!!
DO WYNAJĘCIA
w centrum Gubina
pow. od 36 m2 do 45 m2
cena 20 zł /m2
www.poltrag.pl
NIERUCHOMOŚCI POLTRAG
tel. 68 455 40 02 tel. 793 687 744
Wyprzedź innych !
Zareklamuj się u nas !
tel. 68 4558203
lub 68 4558169
[email protected]
ogłoszenia I społeczństwo
Bezplatne badania mammograficzne
Powoli końca dobiega realizowany
przez nasze miasto gminny „Program
przeciwdziałania rakowi piersi na
terenie miasta Gubina na lata 20102015”. W ciągu kilku lat obowiązywania Programu z bezpłatnych wyjazdowych badań mammograficznych
i ultrasonograficznych piersi skorzystało około 200 mieszkanek Gubina.
Dotychczasowy koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 20 tysięcy złotych.
Uchwała przyjęta przez Radę Miejską w 2010 zapewnia dojazd i dar-
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
ubiegającej się o pomoc społeczną
nie może być większy od: 634 złotych
- dochód netto dla osoby samotnie
gospodarującej i 514 złotych - dochód netto na osobę w rodzinie.
się, a w 2013 nastąpiła reaktywacja)
dali fenomenalny, oldschoolowy gig.
Przed nimi na scenie zaprezentowali
się: Syndrom, Tehace, Supreme Lord
oraz Spirit Crusher. Zadania zorganizowania tegorocznej edycji DSF podjął się Tomasz „Seler” Selerski, który
wdzięczny jest firmom współpracującym: Max Ochrona, MSBACKLINE,
Pawłowi Storto za dźwięk, Burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi za
wsparcie, a także dla PUBu Sąsiedzi,
Art Grafik, Thor i Hammer. Za wsparcie i pozytywną atmosferę brawa
należą się Grupie „Otwarte”, Maćkowi,
Kuniowi, Bodziowi i Konradowi.
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
mieszkania, lokale
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
765.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie (3 pokoje, kuchnia, łazienka) w bloku, na I piętrze. Centrum
miasta. Tel. 603 509 070.
DO WYNAJECIA mieszkanie w bloku,
3-pokojowe, przy ulicy Piastowskiej. Tel. 690
002 864.
SPRZEDAM mieszkanie kolo apteki Centrum. Na podwórzu. 39 m kw. - parter. Tel.
535 234 478.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokojowe
własnościowe w kamienicy. Tel. 68 359 45 55
lub 573 048 106.
ZAMIENIE mieszkanie własnościowe w
kamienicy, 2 pokoje z kuchnią, wyremontowane, na podobne w bloku. Tel. 68 359 45
55 lub 573 048 106.
DZIAŁKI i LOKALE
SPRZEDAM działkę budowlaną na ulicy
Spokojnej (596 m kw). Cena do uzgodnienia.
Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi
Dychów 25 km od Gubina (1234 m2). Cena:
55 tys. zł. Tel. 668 409 754.
USlUGI
Dyżury aptek 01-05 każdego miesiąca APTEKA „PRZY SZPITALU”ul. Śląska 37 tel: 68 359 51 59
06-10 każdego miesiąca APTEKA „NASZA” (Przy Atolu) ul. Kossaka 1 tel: 68 454 26 59
11-15 każdego miesiąca APTEKA „NOWA” ul. Kinowa tel: 68 359 49 75
16-19 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA” ul. Śląska 39a tel: 68 359 38 32
20-23 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ” ul. 3 Maja tel: 68 455 41 40
24-27 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII” ul. Wyspiańskiego 10 tel: 68 391 52 45
28-31 każdego miesiąca APTEKA „CENTRUM” ul. Chopina 4 tel: 68 359 39 52
25.12.2015 I dzień Bożego Narodzenia – dyżur Apteka „Familijna” Śląska 39a
Telefony
Szpitale i przychodnie
Powrót do korzeni
Ta edycja Dark Side Festival była z
kilku względów wyjątkowa. Przed
wszystkim, po wielu latach, fani ciężkich brzmień zebrali się ponownie
na Placu Chrobrego. U wielu pewnie
wróciły wspomnienia sprzed 15 lat,
kiedy właśnie w tym miejscu organizowano festiwal. Ponadto tym razem
wystąpiła u nas prawdziwa legenda
death metalu – Betrayer. Zdaniem
wielu był to najlepszy koncert na
DSF od wielu lat. Szkoda tylko, że z
pewnymi problemami technicznymi, które nieco zirytowały muzyków.
Mimo tych przeciwności, weterani
(powstali w 1989 roku, w ‚94 rozpadli
15
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
mowe badania, które odbywają się
w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach,
dla wszystkich kobiet zameldowanych na pobyt stały w naszym mieście w wieku od 40 do 49 lat.
Zachęcamy do skorzystania z tej
możliwości, gdyż wspomniany Program będzie obowiązywał tylko do
końca obecnego roku kalendarzowego. Wszystkie chętne panie prosimy
o zgłaszanie swojego udziału w badaniach telefonicznie, pod numerem
telefonu: 68 455 81 35.
Nowe kryteria dochodowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie podał nowe kryterium
dochodowe, które będzie obowiązywać od 1 października br. Teraz miesięczny dochód osoby lub rodziny
piatek 25.09.2015
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
SCHODY drewniane, wyrób i montaż. Tel. 609
351 799.
AGD-Service, naprawa pralek, zmywarek,
kuchenek elektrycznych. Gubin, ul. Kołłątaja
10. Tel. 68 359 46 54 lub 692 717 031.
KIEROWNIK budowy, projektowanie,
przeglądy techniczne, załatwianie spraw w
urzędach dotyczących budów. Doprowadzanie
budynków do stanu zgodnego z prawem.
Doradztwo budowlane. Tel. 504 352 015.
WEGIEL – sprzedaż: kamienny 720 i 680.
Gubin, ul. Dubois 6. Tel. 792 455 110.
rózne
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód. Tel. 786
114 757.
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609
703 402/68 451 86 09.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
Tuje Szmaragd, Columna, Brabant, w doniczkach
i z gruntu, cyprysy, jałowce kolumnowe i płożące
oraz krzewy liściaste poleca Ogrodnictwo ul.
Legnicka 49A. Tel. 797 850 262.
Sadzonki. Borówki amerykańskie, jagody
kamczackie, morwy białe, jagody goji,
winorośla bezpestkowe poleca ogrodnictwo ul. Legnicka 49a. Tel. 797 850 262.
SPRZEDAM króliki 15 zł żywej wagi. Tel. 721
826 795.
praca
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
NIEMIECKIE POŚREDNICTWO PRACY
POJAZDÓW „GÓRA”
POSZUKUJE DWÓCH KUCHARZY.
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
KALTENBORNER STRASSE 1a
Legalizacja tachografów cyfrowych
TEL. 49(0) 3561/51/96 331
Zapraszamy na badania techniczne
SZUKAM pracy jako pomoc domowa
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
(sprzątanie, mycie okien, itp.). Tel. 603 305
sobota 8.00-16.00
561.
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
piatek 25.09.2015
społeczeństwo
„NIEsCIE WIeC WIEDZY POCHODNIE NA CZELE”
Po 26 latach powstania niepublicznych edukacji jedna piąta
wszystkich ogólniaków w Polsce
to szkoły prywatne lub społeczne.
Są małe, uczy się w nich 4 proc. (23
tys.) licealistów. Wśród gimnazjów
niepublicznych jest co dziesiąte. I
one kształcą 4 proc. uczniów. 3 proc.
dzieci w wieku szkolnym chodzi do
niepublicznych podstawówek, takich szkół jest 7 proc. (ponad 900).
Część z nich to małe wiejskie szkoły
bez czesnego.
Z badań przeprowadzonych przez
Centrum Badań UW wynika, że
zdaniem 48 proc. Polaków szkoły
niepubliczne są lepsze niż publiczne. Wiadomo, im lepsza szkoła, tym
większe szanse w przyszłości. Im
wyższy poziom wykształcenia i lepsza ukończona uczelnia, tym większe szanse życiowe związane choćby z możliwością uzyskania dobrej
pracy i pozycji społecznej.
Czy zatem dzieci uczące się w
szkole gminnej mają takie same
szanse jak miejskie?
W tym celu, od wielu lat w Polsce
tworzy się programy wyrównujące
szanse edukacyjne. Nie polegają
one wyłącznie na zapewnieniu dostępu do szkoły podstawowej i gimnazjum, to również organizowanie
form pozalekcyjnych.
Na wsiach, zwłaszcza peryferyjnych, ubogich w instytucje kulturalno-oświatowe i sportowe, często
jedyną instytucją organizującą czas
wolny dzieciom i młodzieży jest
szkoła.
Jak to wygląda w Zespole Szkół
z podstawówką i gimnazjum w
Chlebowie - w ich jubileuszowym
roku siedemdziesięciolecia istnienia
szkoły?
Zanim przekroczę próg szkoły, rozglądam się w terenie wokół
szkoły. Czysto, zadbane kolorowe
rabatki z kwiatami i krzewami, kolorowy plac zabaw, a tuż obok boisko
„Orlik”. Wejście do szkoły nie rozczarowuje, a wręcz przeciwnie, świeżo
odmalowane ściany w eleganckim
jasnym popielu z ogromnymi tekturowymi kolorowymi kwiatami, na
płatkach których już niedługo ogłoszone będą konkursy i ich wyniki,
i ciekawe wiadomości dotyczące
poszczególnych przedmiotów (pomysł nowej dyrektor). Toalety wyglądają jak z reklamy. Odnowiona
świetlica za byłej pani dyrektor, będąca w południe również jadalnią
dla ponad 60 dzieci korzystających
z gorących posiłków.
Na każdym kroku widać rękę i
Od lewej : Anna Płatenicka, Anna Durawa oraz Lilianna Dobiegała
dbałość gospodarza - a właściwie
śmiało można powiedzieć, że na
przestrzeni ponad dwóch lat – gospodyń, bo tak się złożyło, że w
2013-2014 przez 10 miesięcy (umowa na pełniącą obowiązki) funkcję
dyrektora sprawowała Anna Płatenicka, w 2014-2015 na tych samych
warunkach Anna Durawa, a dwa
miesiące przed końcem roku (tak
kończyła się umowa Anny Durawy)
w wyniku konkursu dyrektorem
została Lilianna Dobiegała.
Wszystkie trzy panie świetnie się
dogadują, a nowa dyrektorka nie
tylko zakończyła rozpoczęte remonty toalet ze zgromadzonego
materiału przez poprzedniczkę, ale
oddzieliła ścianą gabinet dyrektora
od biblioteki (trzeba było przez nią
przechodzić).
Kontynuuje też formy pracy pozalekcyjnej wprowadzone przez jej
poprzedniczki, np. prace w kółku
teatralnym, muzycznym, plastycznym. Raz w miesiącu koncerty
w wykonaniu profesjonalistów,
festyny rodzinne, spotkania wigilijne uczniów, rodziców i nauczycieli.
Nowością jest kółko szachowe, nauka szachów w pierwszej klasie, codzienne pozalekcyjne zajęcia pod
okiem trenera na boisku „Orlik” (to
już było wcześniej)
Może wiele działań da się zrealizować dzięki projektom unijnym,
o których dyrektorka Dobiegała
myśli - jak sama mówi - bardzo intensywnie. Musi jednak przedtem
poznać oczekiwania rodziców, bowiem tylko wspólne działanie uczeń
-nauczyciel- dyrektor-rodzic może
osiągnąć pozytywny cel, jakim jest
edukacja młodego człowieka.Początkiem roku szkolnego z inicjatywy nowej dyrektor do rodziców
trafiły ankiety, w których między
innymi są takie pytania:
- Jakiego typu zajęcia pozalekcyjne chcielibyście Państwo dla swojego dziecka (podaje sześć propozycji
i miejsce na inne). - W jakiej formie
chcielibyście Państwo brać udział w
życiu szkoły? (i znowu kilka propozycji).
Za parę dni wybory samorządu
szkolnego. Młodzież również ma
się wypowiedzieć na temat działań
pozalekcyjnych. Został powołany
4-osobowy Zespół ds. Koncepcji
Rozwoju Szkoły.
- Wprowadziłam też dzienniczki
ucznia dla wszystkich klas, ponieważ uważam, że w ten sposób rodzic ma możliwość śledzenia wyników u swojego dziecka. Moim
marzeniem jest wprowadzenie
dzienniczka elektronicznego. Bę-
dzie on realny w momencie, kiedy
każda klasa będzie miała komputer.
Myślę, że pomoże mi w tym unijny
projekt - mówi pani dyrektor.
Z analiz światowych wynika, iż
kluczowe znaczenie w edukacji ma
nauczyciel, a dokładnie zespół. Bo
szkoła - jak mawiają doświadczeni
pedagodzy - ma być szkołą życia.
- Jestem nastawiona optymistycznie, bo wiem, że mam dobry zespół
pedagogów pracujący z pasją. Razem na pewno nam się uda - chwali
pani dyrektor.
W środowisku wiejskim szkoła
często pełni funkcję kompensacyjną. Aby właściwe zrealizować
właściwe zadania, potrzebne jest
wsparcie finansowe, odpowiednie
wyposażenie, partnerzy do współpracy (rodzice) i zrozumienie do
dążeń ze strony władz samorządowych.
Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela życzę dyrekcji i całej kadrze pedagogicznej satysfakcjonującego wyniku ich pracy i dedykuję
wiersz Adama Asnyka:
”Każda epoka ma swoje cele
I zapomina o wczorajszych snach
Nieście więc wiedzy pochodnie na
czele
Przyszłości podnoście gmach”
Kaśka Janina Izdebska
Wieści zza Nysy
Festyn Portowy
Guben Stary gubeński port rzeczny na lewym brzegu rzeki po wielu
latach przerwy ponownie zatętnił
życiem. Pierwszy raz po generalnym remoncie zespołu dawnych
obiektów portowych w listopadzie 2014 roku, zorganizowano tu
Festyn Portowy, informuje południowo-brandenburski dziennik
„Lausitzer Rundschau” („Przegląd
Łużycki”). Impreza przyciągnęła
bardzo dużo ludzi młodych, a dla
starszego pokolenia była okazją
do wspomnień o dawnym porcie
rzecznym.
Fred Mahro, pełniący obowiązki
burmistrza Guben, powiedział, że
zarówno remont, jak również Festyn Portowy możliwe były tylko
dzięki wsparciu finansowemu z Unii
Europejskiej. „Teraz powinno się pomyśleć o lepszym parkingu”, zapewnił Mahro.
Dieter Lehmann pamięta czasy
świetności portu, gdzie do roku
1944 regularnie zawijały łodzie.
Przed wojną był członkiem miejscowego klubu wioślarskiego, którego
siedziba mieściła się na prawym
brzegu Nysy, w niedalekim sąsiedztwie portu. W czasie wojny na terenie portu rzecznego znajdował się
obóz jeniecki, z którego wieczorem
często dobiegały dźwięki akordeonu.
Zadowolenia nie krył Joachim
Klos, zaangażowany orędownik
wykorzystania turystycznego potencjału Nysy: „To piękne, że przyszło tylu młodych ludzi z dziećmi.
To jest właśnie to, czego chcieliśmy.
Chcemy w końcu znowu zrobić coś
dla ludzi młodych”. Teraz przydałaby
się mała restauracja dla rowerzystów, których przebiegającą obok
dawnego portu rzecznego ścieżką
rowerową wzdłuż Odry i Nysy przejeżdża codziennie około 100.
Opr. i przekład: K. Freyer
wiecej
informacji i
artykulów
na stronie
www.gazeta.gubin.pl