Debata w formacie Akademickich Mistrzostw Polski Debat

Transkrypt

Debata w formacie Akademickich Mistrzostw Polski Debat
Debata w formacie Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich
Teza:
„W Polsce warto iść na studia doktoranckie”
Debata oksfordzka odbywająca w Katowicach będzie już trzecią debatą organizowaną przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach spotkań Narodowego Kongresu Nauki. Dyskusja o jakości
i celowości podejmowania studiów doktoranckich w Polsce jest niezwykle żywa i trwa od lat. Wobec
problemu masowości studiów, w czasach kiedy tytuł magistra nie jest nobilitacją lecz często
warunkiem sine qua non wśród wymagań pracodawców, młodzi ludzie często stają przed dylematem
– czy warto iść na studia doktoranckie? I czy warto zrobić to w Polsce?
Rozważania i dyskusje o studiach doktoranckich są niezwykle ważne dla całego systemu szkolnictwa
wyższego. Przyszłość polskiej nauki zależy od jakości kadry naukowej i dydaktycznej. Fundamentalną
rolę w kształtowaniu tej jakości odgrywają studia doktoranckie i staże podoktorskie. Właśnie dlatego
środowisko Polskiej nauki coraz częściej zadaje sobie pytania: Jak powinny wyglądać studia
doktoranckie w Polsce?
Odpowiedzi na część z powyższych pytań – rozpoczynając studencką dyskusję wokół studiów
doktoranckich - będzie można usłyszeć podczas naszej debaty oksfordzkiej odbywającej się podczas
obrad Narodowego Kongresu Nauki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w czwartek 26 stycznia
o godz. 14:30.
Debata Oksfordzka to dyskusja nad jedną, określoną wcześniej tezą, która odbywa się pomiędzy
dwoma czteroosobowymi drużynami. Drużyny poznają stronę, którą muszą reprezentować, na
godzinę przed debatą. Celem debaty jest przedstawienie obu stron sporu w sposób mający przekonać
słuchacza do stanowiska „za” lub „przeciw”, zaprezentowanie publiczności równych prawach wielu
różnych punktów widzenia tego samego problemu.
Zapraszamy!
Termin:
26.01.2016, o godz. 14.30
Miejsce:
Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,
ul. Bankowa 11a
Marszałek:
lic. Paweł Nowak – Koordynator I Akademickich Mistrzostw Polski Debat
Oksfordzkich
Jury:
dr Paweł Strojny – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
mgr Grzegorz Piątkowski – Rzecznik Praw Absolwenta w MNiSW
mgr Marcin Lewandowski – Prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie
L.P.
Drużyna z Krakowa
L.P.
Drużyna z Katowic/Poznania
1
dr Olga Błyskal
1
mgr Jan Piosik
2
mgr Piotr Szefer
2
mgr Anna Skiendziel
3
lic. Marcin Kumięga
3
Patryk Ziaja
4
Rafał lega
4
lic. Marta Kania

Podobne dokumenty