Temat: Gry i zabawy ruchowe Klasa : IV Czas trwania: 45 min

Transkrypt

Temat: Gry i zabawy ruchowe Klasa : IV Czas trwania: 45 min
Temat: Gry i zabawy ruchowe
Klasa : IV
Czas trwania: 45 min
Miejsce : sala gimnastyczna
Przybory: tyczki, szarfy, pachołki, narzutki, piłki
Umiejętności: stosowanie opanowanych elementów w grach i zabawach
Motoryczność: Szybkość, zwinność
Wiadomości: higiena przed i po ćwiczeniach fizycznych
Akcent wychowawczy: rozwijanie poszanowania przyborów i przyrządów do ćwiczeń
Tok lekcji
Zorganizowanie
grupy
Rozgrzewka
Zadania szczegółowe
Dozow. Uwagi organ.-metod.
1. Zbiórka w szeregu
3 min
Sprawdzenie gotowości do
2. Powitanie sportowe
zajęć, sprawdzenie stroju
3. Sprawdzenie obecności
sportowego
4. Zmotywowanie do ćwiczeń
5. Podanie tematu lekcji
1. Zabawa w „ Berka” z piłką. U
15 min Berek ma piłkę
trafiony przez berka piłką,
ustawia się w rozkroku. Pozostali
uczniowie starają się uratować
trafionego , przechodząc między
jego nogami.
2. Ćwiczenia w parach – piłka na
Piłka na parę
parę
Przysiad po podaniu piłki do
partnera 10 x.
W rozkroku- skłon w przód, U
przetacza piłkę „ósemką” dookoła
NN, następnie podaje piłkę do
partnera 10x
U ustawieni tyłem do siebie,
trzymają piłkę w RR w górze i
Część główna
jednocześnie wykonują skłony w
bok 10x
Leżeniu tyłem naprzeciwko
siebie, NN lekko ugięte w
kolanach. U wykonują
jednocześnie „brzuszki” podając
do siebie piłkę. 10x
Leżenie przodem, twarzą do
siebie , RR ugięte w łokciach
uniesione lekko nad podłoże. U
wykonują lekki skłon w tył ,
unosząc T, jednocześnie
przetaczając do siebie piłkę 10x
Postawa stojąc naprzeciwko
siebie, piłka na środku między U
Prawa stopa delikatnie oparta na
piłce, na sygnał U wykonują
jednocześnie przeskoki
zmieniając co skok stopę na piłce.
10x
1. Zabawa w „strażników”
Strażnicy ustawieni na środku sali,
próbują schwytać U , którzy chcą
przedostać się na druga stronę po
piłki. Osoba dotknięta przez strażnika,
musi zawrócić, dotknąć ściany i może
próbować zdobyć piłkę po raz
kolejny. U , który przedostanie się na
druga stronę nie schwytany przez
strażnika, może zabrać ze sobą tylko
jedną piłkę.
Zabawa kończy się , gdy U zdołają
zebrać wszystkie piłki.
2. Zabawa” kto pierwszy ten lepszy”
4 U z piłką ustawionych przy
swojej tyczce ( 4 tyczki tworzą
kwadrat o wymiarach 7x7m- w
środku kwadratu ustawiony jest
pachołek) Na sygnał, każdy U jak
najszybciej pokonuje dystans po
kwadracie, omijając wszystkie 4
tyczki, a następnie jak najszybciej
musi trafić piłką w pachołek
ustawiony na środku. Wygrywa U
, który jako pierwszy trafi w
pachołek. ( jeżeli rzut był
niecelny, uczeń wykonuje kolejny
rzut dowolną piłką)
23 min
x- uczeń S- strażnik p- piłka
UUUUUUUUUUUUU
--------------------------------S S S S S S
--------------------------------PPPPPPPPPPPPPP
po zdobyciu wszystkich
piłek- zmiana drużyny
strażników
U
U
P
U
U
Po wykonaniu ćwiczenia,
zmiana U w każdej drużynie
Stopniowanie trudności:
dodajemy bieg dookoła z
kozłowaniem piłki PR,
następnie LR
3.
Uspokojenie
organizmu
Czynności
organ.-porządk.
U ustawienie w 4 rzędach. Na
każdym torze ustawione są w
odległości 3 m od siebie przybory
( szarfy, narzutki oraz piłki) Na
sygnał N, zawodnik jak
najszybciej musi zamienić
przybory miejscami, zgodnie z
komendą N. (np. na komendę :
narzutka-szarfa-piłka, U musi jak
najszybciej zabrać narzutkę na
miejsce szarfy, szarfę na miejsce
piłki itd.) wygrywa U , który jako
pierwszy prawidłowo ustawi
przybory i wróci do swojego
rzędu
1. Drużynowa gra „ w kręgle” Każdy
U, wykonuje 1 rzut piłką starając
się zbić ustawione pachołki.
1. Zebranie sprzętu
2. Ocena uczniów
3. Podsumowanie zajęć
4. Motywacja do aktywnego
spędzania dnia
5. Pożegnanie grupy
N- narzutka P- Piłka
SZ - szarfa
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
SZ
SZ
SZ
SZ
P
P
P
P
N
N
N
N
2 min
2 min
Ustawienie w szeregu

Podobne dokumenty