Konserwacja wewnątrz i zewnątrz

Transkrypt

Konserwacja wewnątrz i zewnątrz
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
70 - 231 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 10A
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Konserwaja Budynku Nr. 25
Kobylanka - Bielkowo
15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
71-231 SZCZECIN ul. Narutowicza 10 A
:
:
Bogdan Dubicki
30.06.2016
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
30.06.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
przedmiar bud. 25
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
Konserwacja wewnątrz i zewnątrz
1
Roboty dekarskie
1 KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
d.1 0545-08
nie nadającej się do użytku wym. [8,00+8,0+5,00+5,00]*0,54=14,04 m2
14,04*4,4=61,78 kg
14.04
j.m.
m2
m
3 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
d.1 0545-06
4,5*0,16=0,72*4,4=3,17 kg
4.5
m
4 KNR 4-04
d.1 0509-03
m2
m
m
m2
5 KNR-W 2-02 Demontaż ocieplenia na dachu betonowym wraz z oczyszczeniem podłoża
d.1 0506-01
kalk. własna
42.99
m2
6 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąd.1 1104-03
cenie za zmianę grub. o 10 mm
42.99
m2
7 KNR 0-22
d.1 0527-01
Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym
m2
42.99
m2
8 KNR 0-28
d.1 2627-03
kalk. własna
m2
m2
14.040
RAZEM
14.040
5.700
RAZEM
5.700
4.500
RAZEM
4.500
42.990
RAZEM
42.990
42.990
RAZEM
42.990
42.990
RAZEM
42.990
42.990
RAZEM
42.990
42.990
RAZEM
42.990
14.040
RAZEM
14.040
Klejenie i dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do betonu [4 szt. na szt.
płytę]
42.99
szt.
9 KNR-W 2-02 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
d.1 0514-02
14.04
m2
10 KNR 0-22
d.1 0529-06
mb obwodu
mb obwodu
Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 2 szt.
2.0
m2
11 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,70 mm
d.1 0519-04
5.70
m
12 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
d.1 0526-03
4.5
m
2
Elewacja
13 KNR-W 4-01 Demontaż i ponowny montaż tablic elektronicznych i stalowych
d.2 1301-03
kalk. własna
4
14 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji kolor - tynk o wym. [7,45+5,
d.2 1204-04
77]*2 = 26,44*4,35 = 115,01 m2
115.01
m
m
16 KNR-W 2-02 Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków opaski betonowej i ściany
d.2 0318-01
zewnętrznej
26.44
Roboty demontażowe i malarskie wewnętrzne
-2-
Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 9606 Użytkownik: Jolanta Grudzińska
2.000
RAZEM
2.000
5.700
RAZEM
5.700
4.500
RAZEM
4.500
4.000
RAZEM
4.000
115.010
RAZEM
115.010
26.440
RAZEM
26.440
26.440
RAZEM
26.440
szt
szt
m2
m2
15 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zawierającymi kwarc nawierzchniową m
d.2 1207-02
na tynki pasów (cokołów) - brązowa o wys. do 20 cm o wym. 7,45*2+5,77*2 = 26,
44 m
26.44
m
3
Razem
m2
2 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
d.1 0545-04
5,7*0,18=1,03*4,4=4,53 kg
5.70
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład o wym. 7,45*5,77 =
42,99 m2
42.99
Poszcz.
m
m
przedmiar bud. 25
PRZEDMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
17 KNR-W 4-01 Rozebranie boazerii i konstrukcji na ścianach z ościeżami w pom. nr. 3; 4 o wyd.3 0438-05
miarach {[(4,20+4,26+1,81+2,88+2,44+1,88)*2,82 - (2,45*1,46+2,40*1,46+1,58*
analogia
1,46)] + (2,36+2,80)*2*2,82} = 68,98 m2
68.98
j.m.
m2
m2
18 KNR-W 2-02 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i m2
d.3 0830-05
betonów wylewanych w pom. 1;2;4;3;3 o wym. 1,56*1,47+2,8*1,47+2,8*2,36+4,2*
1,81+2,88*1,81 = 25,83 m2
25.83
m2
19 KNR-W 2-02 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i m2
d.3 0830-03
betonów wylewanych w pom. 1;2;3;4 o pow. 68.98+[(1,56*1,47)*2*0,66)+(2,8+1,
47)*2*0,66] =78,62 m2
78.62
m2
20 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
d.3 1204-01
25.83
m2
21 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
d.3 1204-02
78.62
m2
23 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20
d.3 1209-14
cm
8.0
m
24 KNR-W 4-01 Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych przy klamkach
d.3 1209-13
8.0
szt.
26 KNR 4-04
d.4 1103-04
27 KNR 4-04
d.4 1103-05
28 KNR 4-04
d.4 1107-01
Transport i utylizacja
Załadowanie papy z ociepleniem koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
0.5
m
szt.
m3
Wywiezienie papy z ociepleniem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa- m3
niu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 75
0.5
m3
-3-
Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 9606 Użytkownik: Jolanta Grudzińska
68.980
RAZEM
68.980
25.830
RAZEM
25.830
78.620
RAZEM
78.620
25.830
RAZEM
25.830
78.620
RAZEM
78.620
19.680
RAZEM
19.680
8.000
RAZEM
8.000
8.000
RAZEM
8.000
0.500
RAZEM
0.500
0.500
RAZEM
0.500
0.500
RAZEM
0.500
-0.070
RAZEM
-0.070
m3
Wywiezienie papy z ociepleniem z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowa- m3
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
0.5
m3
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
-0.0695
Razem
m2
22 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. m2
d.3 1209-08
ponad 1.0 m2
4szt.*2str.*1.2*2.05= 19,68 m2
19.68
m2
4
25 KNR 4-04
d.4 1103-01
Poszcz.
t
t

Podobne dokumenty