PRZEDMIAR Schronisko

Transkrypt

PRZEDMIAR Schronisko
Schronisko - Jadalnia
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
1
1 KNR-W 4-01
d.1 1202-09
jadalnia
Opis i wyliczenia
Ściany i sufity
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2 - Ściany
2.80*2*(8.25+4.95+5.95+5.85)-2*(1.40*2.10+3.15*2.50)
j.m.
2 KNR-W 4-01
d.1 1202-09
wydawalnia
zmywalnia
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2 - Sufit
13.13
10.54
m2
3 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności - Ściany
poz.1
m2
4 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynd.1 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności - Sufity
poz.2+40.59+24.08+10.25
m2
5 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1 202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.4
m2
6 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1 202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.1
m2
9 KNR 2-02
d.1 2601-05
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa
siatki (parter) - ANALOGIA - wtopienie siatki na łączeniach płyt stropowych
20
m2
Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa
siatki (parter) - 50% powierzchni ścian
poz.1*50%
m2
m2
m2
10 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z
d.1 202 2013-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
Krotność = 3
poz.1
m2
11 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podd.1 1510-03
łoży gipsowych z gruntowaniem - sufit
poz.2
m2
12 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podd.1 1510-03
łoży gipsowych z gruntowaniem poz.1
m2
13 KNR 9-03
d.1 0502-05
podciągi
okna
15 KNR-W 4-01
d.1 1209-04
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17
wydawalnia
zmywalnia
m2
m2
118.37
RAZEM
118.37
13.13
10.54
RAZEM
23.67
118.37
RAZEM
118.37
98.59
RAZEM
98.59
98.59
RAZEM
98.59
118.37
RAZEM
118.37
23.67
RAZEM
23.67
20.00
RAZEM
20.00
59.19
RAZEM
59.19
118.37
RAZEM
118.37
23.67
RAZEM
23.67
118.37
RAZEM
118.37
21.70
30.70
RAZEM
52.40
16.70
RAZEM
16.70
3.96
3.06
RAZEM
7.02
m
m
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
m2
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
m2
m2
1.80*1.70+1.00*0.90
1.80*1.70
-1-
Norma PRO Wersja 4.26
m2
Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę- m
dzie
2.80+2*3.15+2*1.40+2*4.90
m
5*(1.80+2*1.70)+1.30+2*1.70
m
14 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
d.1 1212-28
mm
2*2*2.80+2.00+2.00+1.50
Razem
m2
7 NNRNKB
(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- m2
d.1 202 2015-01 ku o pow. ponad 5 m2
Krotność = 3
poz.2
m2
8 KNR 2-02
d.1 2601-05
Poszcz
Schronisko - Jadalnia
Lp. Podstawa
16 KNR-W 4-01
d.1 1209-04
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
wydawalnia
zmywalnia
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
m2
powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane jednostronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - OKIENKA PODAWCZE
m2
m2
1.20*1.30
0.90*1.30
17 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
d.1 1209-08
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.35*2.10+2*0.90*2.10
m2
18 KNR 4-01
d.1 0354-11
jadalnia
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
m
5*2.00+1.50
m
19 KNR 4-01
d.1 0321-04
jadalnia
Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - ANALOGIA - podokienniki granitowe
6
szt.
2
20 KNNR 9
d.2 0501-02
Roboty elektryczne
Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W - demontaż i ponowny montaż
9+2
21 KSNR 5
d.2 0402-01
m2
szt.
szt.
Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbo- wyp.
wanych RVKLn p.t. w szkołach na wentylator - ANALOGIA - montaż wentylatorów w oknie
2
wyp.
Koszt składowania gruzu
t
poz.22*1.8
t
-2-
Norma PRO Wersja 4.26
Razem
1.56
1.17
RAZEM
2.73
6.62
RAZEM
6.62
11.50
RAZEM
11.50
6.00
RAZEM
6.00
11.00
RAZEM
11.00
2.00
RAZEM
2.00
0.50
RAZEM
0.50
0.90
RAZEM
0.90
szt.
3
Roboty różne
22 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- m3
d.3 0109-14
zo- i żużlobetonowych na odległość 14 km
0109-16
0.5
m3
23 Kalkulacja
d.3 własna
Poszcz