thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Fifteenth Sunday in Ordinary Time
Piętnasta Zwykła Niedziela
July 15 and 22/15 i 22 lipca 2012
Saturday, July 14
8AM (Eng.) For vocations
7PM (Pol.) W int. Adama
15th Sunday, July 15
9AM (Eng.) † Ks. Adam Barcz
11AM (Pol.) † Władysław Podwika
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, July 16
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, July 17
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For Helen Łuczycka
Wednesday, July 18
8AM (Lat.) † Stefan Stuligrosz
Friday, July 20
7PM (Pol.) † Maria Metelka
Saturday, July 21
8AM (Eng.) † Lorraine Jones
7PM (Pol.) W int. Pauliny Lea
16th Sunday, July 22
9AM (Eng.) † Anne Dien
11AM (Pol.) † Anna i Wit Pałka
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, July 23
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, July 24
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For Gosia & Krzystof P.
Wednesday, July 25
8AM (Lat.) For souls in purgatory
Friday, July 27
7PM (Pol.) O błog. dla Moniki
Saturday, July 28
8AM (Eng.) For vocations
7PM (Pol.) no evening mass
17th Sunday, July 29
9AM (Eng.) † Władysław i Ludwika Zabłocki
11AM (Pol.) † Zbigien Cuber
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ńext Mass in Polish language in Eugene, OR in
St. Mark Church will be on July 28th at 3pm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POPE BENEDICT XVI ANNOUNCED
THE YEAR OF FAITH
The Year of Faith will begin Oct. 11, 2012, the 50th
anniversary of the opening of the Second Vatican
Council. That same date is the 20th anniversary of
the Blessed John Paul II’s publication of the
Catechism of the Catholic Church, a text Pope
Benedict said was meant to show “the power and
beauty of the faith.” It will be concluded on Nov. 24,
2013, the Solemnity of Christ the King.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH FESTIVAL – September 22 and 23
We remind you about our important event. We
need all of you to help.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CROATIAN PICNIC
The first Croatian picnic will be on August 11,
2012 in the park of St. Birgitta Church in Linton.
All are invited. The picnic will be from 11:00 am
until 8:00 pm. The address is: St. Birgitta Church,
11820 NW Saint Helens Rd., Portland, OR 97231.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HELEN ŁUCZYCKA BIRTHDAY
Helen Łuczycka celebrated Her 97th birthday on
July 9th.
Members of Arts & Crafts group
participated in the celebration at her home. If you
would like to send a birthday card to her, send it
to 667 SE 154th, Portland, OR 97233.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WALKING PILGRIMAGE TO GROTTO
On Saturday, August 25 after Holy Mass at 8 am
there will be a walking pilgrimage to the Grotto
starting at 9 am. Prayers at the Grotto at the Black
Madonna Shrine will be at noon. Please bring
lunch and we will eat together at the Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – August 3
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TRIP TO COLORADO
From August 5th to 10th you can spend time for
recreation and prayer in Mother Cabrini Shrine in
Golden, Colorado. Contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – July 1 and 8
Envelopes
886.00
611.50
Loose change
275.00
313.50
Peter’s Pence
15.00
Building Fund
277.00
25.00
Coffee and cakes
65.00
21.15
Literature
33.00
60.00
Candles
69.32
27.09
TOTAL
1,605.32
1,073.24
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander, D.
Tiley, W. Górecki, J. Mazur, J. Bylina, A. Bąk, E.
Wielgosz, W. Mączka, N. Galash, R. Prentice, H.
Łuczycka, A. Hryniewicz, P. Gadowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok ten,
trwający od 11 października b.r., aż do uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 r.,
ma się przyczyniać do nawrócenia i do odkrycia na
nowo wiary. Rozpocznie się (11 listopada) w
rocznicę dwóch ważnych wydarzeń, które
naznaczyły oblicze Kościoła naszych czasów: w
50-lecie otwarcia przez bł. Jana XXIII obrad
Soboru
Watykańskiego
II
i
20-lecie
promulgowania przez bł. Jana Pawła II
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI
od
początku
swego
pontyfikatu
zabiega
zdecydowanie o właściwe rozumienie Soboru. Rok
Wiary będzie okazją do szerzenia znajomości
zarówno Soboru, jak i Katechizmu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 22 i 23 września
Zapraszamy parafian do czynnego udziału w
przygotowaniach, które rozpoczniemy niebawem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHORWACI ZAPRASZAJĄ NA PIKNIK
11 sierpnia
Wspólnota chorwacka zaprasza na piknik w
sobotę 11 sierpnia w parku przy kościele św.
Brigitty w Linton. Piknik będzie w godz. od 11:00
do 20:00. Adres Kościoła św. Brigitty: 11820 NW
Saint Helens Rd., Portland, OR 97231.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
25 sierpnia
W sobotę, 25 sierpnia piesza pielgrzymka do
Grotto. Wyruszamy po Mszy św. o godz. 8 rano,
nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Prosimy zabrać
ze sobą lunch, który zjemy wspólnie w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA LIPIEC
Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i
wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA - 3 sierpnia
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.), 20:00 (chor.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ”
Polecamy waszej modlitwie Adama Buchalskiego, który
odbywa swój wyrok pozbawienia wolności.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
URODZINY PANI HELENY ŁUCZYCKIEJ
Pani Helena Łuczycka obchodziła 97 urodziny 9
lipca. Członkinie grupy Arts & Crafts obchodziły
razem z nią jej urodziny. Jeśli ktoś chce wysłać
kartkę z życzeniami urodzinowymi, może to zrobić
na adres: 667 SE 154th, Portland, OR 97233.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MSZA ŚW. W EUGENE, OREGON – 28 lipca
w kościele p.w. Św. Marka
Msza św. w języku polskim w Eugene będzie w
sobotę, 28 lipca o godz. 15:00. Adres kościoła św.
Marka: 1760 Echo Hollow Rd, Eugene, OR.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„WOLNOŚĆ RELIGIJNA TYLKO W TEORII”
- Abp Tomasi
Przedstawiciel Watykanu przypomniał o głośnych
zamachach na chrześcijan w różnych krajach świata,
w których zginęło kilkaset osób. Zaznaczył, że
prześladowania chrześcijan to zjawisko, które
coraz bardziej się umacnia i rozszerza na kolejne
kraje przy kompletnej bierności państw i
wspólnoty międzynarodowej. Aktywni są natomiast
ci, którzy prześladowania chrześcijan zasilają
zarówno finansowo, jak i odpowiednimi kadrami.
Dobrze znane są też przypadki karania śmiercią,
więzieniem czy dyskryminacja tych, którzy
zmieniają wiarę bądź należą do mniejszości
religijnych. Watykański dyplomata zaznaczył, że w
krajach zachodnich prześladowania chrześcijan
mają bardziej subtelną i wyrafinowaną postać.
Przejawiają się one we wrogości względem
wierzących
czy
symboli
religijnych.
Ich
konkretnym przejawem jest też negowanie prawa
rodziców do wychowania swych dzieci według
własnych przekonań religijnych i etycznych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącach lipcu i sierpniu
Lektorzy
July 15 – Jadwiga i Piotr Pomykała
July 22 – Asia i Karolina Ryerson
July 29 – Krzysztof Ostrowski, Karolina Kolińska
August 5 – Marek Grzelak, Grażyna Golonka
August 12 - Hubert Chmiel, Ludomir Cieszkowski
Kawa i ciasto
w lipcu i sierpniu – tylko kawa i herbata
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~