Załącznik Nr 1 DRUK OFERTY KUPNA Imię i nazwisko oferenta

Transkrypt

Załącznik Nr 1 DRUK OFERTY KUPNA Imię i nazwisko oferenta
Załącznik Nr 1
DRUK OFERTY KUPNA
Imię i nazwisko oferenta: ……………………………………..
Adres oferenta: …………………………………………………
Niniejszym składam ofertę zakupu od Politechniki Śląskiej używanej drukarki komputerowej
typ – nazwa urządzenia: ………………..…….., nr inwentarzowy: ………………
wyszczególnionej w pozycji nr: …… w Ofercie Sprzedaży opublikowanej przez Politechnikę
Śląską w internetowym Newsletterze.
Akceptuję zawarte w pow. Ofercie Sprzedaży warunki transakcji, a w szczególności cenę
drukarki oraz wyłączenie odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi w rozumieniu art.
558 § 1 kodeksu cywilnego.
Podpis oferenta: ……………………………..

Podobne dokumenty