Formularz oferty.

Transkrypt

Formularz oferty.
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 4 sierpnia 2014
DANE OFERENTA:
E-House Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 18/112
02-972 Warszawa
Tel. +48 (22) 212 87 83
Fax +48 (22) 201 25 07
FORMULARZ OFERTY
na wdrożenie projektu o nazwie: Rozwój oferty wynajmu nieruchomości E-House poprzez automatyzację
procesów B2B i współpracy z Partnerami polskimi i zagranicznymi, w tym:
PLANOWANY
HARMONOGRAM
15-09-2014 15-12-2014
OPIS ZADANIA
Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej
Prace przygotowawcze
Prace pomocnicze
CENA NETTO:
............................................................
Miejscowość, data
Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia.
.............................................................
podpis oferenta
PLN

Podobne dokumenty