Weekly_Nb29- PL

Komentarze

Transkrypt

Weekly_Nb29- PL
N29 Wtorek, 24 Lipca 2012
Market Data Weekly
Przegląd rynku
W zeszłym tygodniu cena ropy naftowej poszła do góry, potwierdzając
Head&Shoulders model, testując poziom po 84 $ za barylkę z powodu
zwiększonego popytu i informacji w sprawie jego zapasów. Futures
ropy naftowej przetestowały poziom 93 $ za baryłkę, korelując z
innymi instrumentami finansowymi, których ceny też wzrosły, w
porównaniu z poprzednimi okresami kiedy był niski poziom wsparcia
dla ropy naftowej o 77 $ za baryłkę, otrzymując 20% zwrotu. Na
dzisiejszym otwarciu rynków, ropa handlowana była na poziomie 88.53
$ za baryłkę, testując 88 $ za baryłkę wcześniej. Ogólnie, spodziewamy
się nowych najniższych rocznych poziomów na rynkach kapitałowych
(na rynku ropy i euro, jeśli sytuacja geopolityczna pozostaje bez
zmian), ponieważ sądzimy że sytuacja się pogorszy w sierpniu i
wrześniu, tuż przed koordynacją działań banków centralnych. Euro
znajduje się w trudnym okresie, po tym jak wczoraj, spadł do poziomu
1.2076 USD za 1 euro. Wiele analityków przewidują dalsze osłabienie
euro, które będzie testować poziom 1,20 dolarów za euro, nawet
większy spadek (EUR oferty i jego bezpieczeństwo jest poważnie
zakwestionowane przez uczestników rynku, co z kolei wzmacnia
pozycję dolara (jak handel bez ryzyka); to wcale nie jest dobrą
wiadomością co dotyczy towarów, które są notowane w USD, i
inwestorzy będą szukać innych możliwości inwestycyjnych, co
prawdopodobnie doprowadzi do spadku zainteresowania do tych
towarów.
EUA markets
Last
Var%
week
low
High
Spot
7.08
-5.85%
6.80
7.63
Dec 2012
Dec 2013
Dec 2014
Dec 2015
7.15
7.58
8.06
8.56
-5.67%
-5.72%
-5.95%
-5.93%
6.88
7.31
7.79
8.26
7.67
8.14
8.63
9.10
Last
Var%
week
low
High
Spot
3.14
-2.48%
2.93
3.26
Dec 2012
Dec 2013
3.13
3.42
-1.88%
-2.01%
2.95
3.22
3.26
3.55
Var%
week
low
High
CER markets
Spread EUA/CER
Last
Spot
3.94
-8.37%
3.87
4.37
Dec 2012
Dec 2013
4.02
4.16
-8.43%
-8.57%
3.93
4.09
4.41
4.59
Ceny gazu ziemnego nadal rosły w ciągu ostatniego tygodnia, testując
poziom 3 $/MMbtu i handlowany za 3.105 $/MMbtu na ten moment.
Spodziewliśmy się tego wzrostu, ponieważ poziom w wysokości 2
$/MMbtu nie został przekroczony i poniważ poziom 2,20 $/MMbtu
został zatwierdzony jako istotny poziom wsparcia. Z drugiej strony,
wzrost zużycia gazu i warunki pogodowe, przyczyniły się do ruchu w
górę.
Weekly volume in milliontones
Niemiecka energia elektryczna na giełdzie się ustabilizowała na
poziomie 44 Euro / MWh. Podstawowe zużycie 49 Euro / MWh. Dla
kontraktów szczytowego spożycia, po tym jak w ubiegłym tygodniu
została poważnie dotknięta z powodu obaw inwestorów o gospodarkę
europejską w ogóle i gospodarkę Hiszpanii, w szczególności. Jednak
spodziewamy się poprawy cen energii w krótkim czasie z początkiem
jesieni.
EUA
CER
Co do cen uprawnień - była korelacja między produktami związanymi z
tym produktem, wszystkie zwiększyły swoje ceny, począwszy od
niskich poziomach handlu ropy, gazu i uprawnień. Uważamy, że
SAGA COMMODITIES AD
Bulgaria 1202Sofia41, “G. Washington” Str.
Phone/ Fax: +359 2 943 19 84
[email protected]
Week
Var%
164.68
36.43
+9.85%
+29.34%
uprawnienia są jeszcze w orientacyjnych poziomach wsparcia między
6,80 a 7 za tonę, cena po zamknięciu dzisiejszego rynku, w ciągu 7
EUR za tonę - Grudzień 2012. Dzisiaj rynek jest € 7,20 / t - Grudzień
2012 r., stojąc w wąskim przedziale cenowym. W ostatnim tygodniu
był spadek cen o 1 EUR/ t ponieważ do rynku wpłyneła ważna
informacja - najwyższa cena pod czas zamknięcia rynków wyniosła €
7,67 / t , a najniższa € 6,88 / t (Grudzień 2012 r.). Te poziomy
wysokości około 6,80 / t były doskonałą okazją inwestycyjną dla
kupujących na rynku, którzy mają pozycję i zmniejszyli część presji na
sprzedaż uprawnień.
Ceny na CER Grudzień 2012 r. zakończyły tydzień na poziomie 3,13
euro / t. Istniały obawy, że rynek będzie przenasycony. CER udało się
pozostać powyżej 3,00 € / t obecnie, co oznacza, że na rynku pojawili
się nowi nabywcy i przechowywali sprzedaży.
Prognozy
Na rynku uprawnień wystąpiły pewne trudności w ubiegłym tygodniu,
z kilku powodów związanych z południową Europą – Hiszpański
kryzys zadłużenia zaniepokoił inwestorów, że kraj nie może sobie sam
poradzić z tym problemem i będzie zmuszony poprosić o ogromny plan
ratunkowy. Ponadto, niskie ceny energii elektrycznej i handel
uprawnieniami, z technicznego punktu widzenia wywołały Stop Loss,
które również będą miały wpływ na uprawnienia. Cena uprawnień
osiągnęła psychologiczny poziom 6,50 euro, a kupujący weszli na
rynek, widząc możliwość zakupu emisji na niskich poziomach
cenowych, które korzystały z silnego dolara, ponieważ większość
towarów związanych z uprawnieniami są dostępne w USD -czyli, cena
węgla i ropy wzroły równolegle z wzrostem dolaru i instalacji
przełączyły się do gazu, który emitują mniej dwutlenku węgla i dlatego
instalację musiały kupić mniej. W rezultacie tego mamy niższe ceny ya
uprawnienia. Obawy, że Komisja Europejska wycofa część uprawnień
z rynku w 2013 roku, nadal istnieje i wiele inwestorów utrzymują już
kupione pozycje z pomysłem, aby zkorzystać z potencjalnego
wycofania kwot.
Najważniejsze wiadomości
Opóźnienie naprawy europejskiego systemu handlu uprawnieniami
emisji CO2 Bez oficjalnego ogłoszenia przez Komisję Europejską,
oparte na pogłoskach i opinii grup lobbingowych, w tym tygodniu
okazało się, że długo oczekiwany wniosek Komisji na opóźnenie
sprzedaży 400 milionów lub 900 milionów, lub 1,2 miliardów
uprawnień w pierwszych latach okresu 2013-2020 nie pojawi się w
przyszłym tygodniu. Ze względu na zagrożenie czynności prawnej
przez europejskich producentów stali, którzy kwestionowali zdolność
SAGA COMMODITIES AD
Bulgaria 1202Sofia41, “G. Washington” Str.
Phone/ Fax: +359 2 943 19 84
[email protected]
Komisji do interwencji na rynku emisji, urzędnicy będą szukać
prawnego
wyjaśnienia
sytuacji.
Możliwe
jest
dodanie
sześciumiesiącznego opóźnienia przed tym jak zmiana prawa wejdzie
w życie, zgodnie z obliczeniami Międzynarodowego Stowarzyszenia
handlu emisjami. W tym tygodniu Unia Europejska opublikuje 2
dokumenty: decyzję wyjaśniającą, że władze europejskie mają mocę do
interwencji na rynku poprzez opóźnianie sprzedaży zezwoleń oraz plan
tymczasowego cięcia dostaw przez zniesienie sprzedaży zezwoleń do
handlu emisjami. Plan ten nie będzie zawierać żadnych danych na
temat ilości zezwoleń, które mogą zostać zatrzymane. To było
rozczarującym sygnałem dla uczestników rynku i ceny uprawnień
spadły o 11% w ciągu 2 dni pod koniec tygodnia.
Volatility 20 days
Globalne emisje dwutlenku węgla w 2011 r.- Centrum Badawcze Komisji
Europejskiej wraz z holenderską Agencją Ochrony Środowiska opublikowały
raport na temat PBL globalnych emisji do 2011 roku, ujawniając 3procentowy wzrost emisji w ubiegłym roku, osiągając tym najwyższy poziom
wszystkich czasów - węgiel 34 mld ton . Mogą Państwo znaleźć krótkie
omówienie raportu w sekcji informacji rynkowej na naszej stronie.
EUA
CER
Nałożone i potencjalne zakazy ONZ na handel emisjami dwutlenku
węgla: Litwa wzywa ONZ do przyśpieszenia jej powrotu do handlu
po tym jak ONZ odmówiła cofnięcia zakazu po 7 miesiącach, podczas
których rejestr jest zamkniętym. Zakaz nie pozwala Litwie sprzedać 20mln nadwyżkę rządowych kwot. W poniedziałek został usunięty 11miesięczny zakaz na Rumunię. Kraj ma nadwyżkę w wysokości 300
mln państwowych kwot. Ta że komisja która postanowiła zakaz na
Rumunię, oświadczyła, że sprawozdanie w sprawie emisji w Słowacji
nie obejmuje niektórych koniecznych wymogów i Słowacja może być
kolejnym krajem na liście zakazanych od następnego miesiąca. Od
czasu otwarcia Europejskiego Rejestru ETS przyszle zakazy w sprawie
handlu zezwoleń nie powinny wpływać na zdolność firm do handlu
EUA, ale ogranicza możliwości korzystania z kredytów Kioto do
składania rocznych sprawozdań przez ETS. Do tej pory ONZ
wprowadziły zakaz handlu w 6 krajach, ograniczenia te zostały
zniesione dla wszystkich, oprócz Litwy.
SAGA COMMODITIES AD
Bulgaria 1202Sofia41, “G. Washington” Str.
Phone/ Fax: +359 2 943 19 84
[email protected]
Week
Previous week
44.46%
67.11%
44.04%
62.16%

Podobne dokumenty