plik

Komentarze

Transkrypt

plik
13 czerwca 2016
Biuro Analiz Makroekonomicznych
[email protected]
Informacje na dziś
Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista
+48 22 598 22 38

Urszula Kryńska
Ekonomistka
+48 22 598 20 10
Wydarzenia i komentarze
Mateusz Sutowicz
Analityk rynków finansowych
+48 22 598 22 36
Kursy walut
PL: Dziś o 14.00 zostaną opublikowane dane z krajowej gospodarki: bilans
płatniczy za kwiecień oraz majowa inflacja CPI. Szacunek flash wskazywał na
tylko nieznaczne wyhamowanie inflacji w maju, do -1,0% r/r z -0,9% r/r miesiąc
wcześniej, i to pomimo wzrostu cen paliw, prawdopodobnie ze względu na spadki
cen żywności. Dzisiaj poznamy szczegóły koszyka inflacyjnego.

PL: Sejm powołał w piątek Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP.
Glapińśki został powołany na sześcioletnią kadencję. Prezes NBP rozpoczyna
swoją kadencję i obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi. Z
informacji PAP wynika, że nowy prezes NBP złoży przysięgę najprawdopodobniej
we wtorek, 21 czerwca. W naszej ocenie, ze względu na duże doświadczenie
nowego prezesa w banku centralnym, prowadzona pod jego rządami polityka
pieniężna NBP nie będzie odbiegała od dotychczasowej. Glapiński dał się poznać
jako zwolennik konserwatywnego podejścia do działań banku centralnego i osoba
wspierająca obecną postawę RPP, zakładającą wstrzymanie się ze zmianami stóp
procentowych. W ostatnim wywiadzie prasowym powiedział wprost, że będzie
namawiał członków RPP do utrzymania stóp do czasu powrotu presji inflacyjnej.
Według Glapińskiego problem kredytów walutowych to nie jest bezpośrednio
wyzwanie dla NBP. W jego ocenie szczególne wątpliwości budziłoby odgórne
przewalutowanie, gdyż nie ma możliwości by ten proces nie zdestabilizował
złotego. Przyszły prezes NBP wierzy jednak, że ustawa frankowa będzie na tyle
dobra, że nie zdestabilizuje gospodarki.

US: Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich,
opracowywany przez Uniwersytet Michigan spadł w czerwcu do 94,3 pkt. z
94,7 pkt. w maju był jednak nieco lepszy od oczekiwań.
Δ%
EUR/PLN
4,3633
0,7%
USD/PLN
3,8632
0,9%
CHF/PLN
4,0066
0,9%
EUR/USD
1,1293
-0,2%
Rynek Pieniężny
(%)
Δ bps
WIBOR 1M
1,61
0
WIBOR 3M
1,68
0
Obligacje PL
(%)
Δ bps
2Y
1,76
6
5Y
2,31
3
10Y
3,10
2
IRS PLN
(%)
Δ bps
2Y
1,73
-1
5Y
2,00
2
10Y
2,40
2
Obligacje bazowe
(%)
Δ bps
DE 10Y
0,01
-2
US 10Y
1,63
-3
Giełdy
pkt.
Δ%
WIG 30
1988,8
-1,6
S&P 500
2096,1
-0,9
Nikkei 225
16019,2
-3,5
Rynki na dziś
Ten tydzień będzie obfitował w wydarzenia makroekonomiczne zarówno krajowe,
jak i międzynarodowe. Z danych krajowych już dziś poznamy informacje o
kwietniowym bilansie płatniczym i inflacji w maju. Ich wpływ na rynek nie powinien
być jednak znaczny, ponieważ inwestorzy będą oczekiwali na wynik środowego
posiedzenia Fed. To decyzja amerykańskich bankierów centralnych będzie głównym
wyznacznikiem notowań w tym tygodniu. Rynek co prawda nie spodziewa się zmiany
stóp procentowych, jednak niepewność co do ostatecznej decyzji może przekładać
się na stabilizację notowań w pierwszej połowie tygodnia. Publikowane pod koniec
tygodnia dane o krajowym zatrudnieniu i produkcji mogą być źródłem nieznacznej
zmienności notowań złotego i obligacji, wpływając na oczekiwania co do kształtu
polityki pieniężnej.
Źródło: Reuters
Zamknięcia dnia poprzedniego godz. 16.30, zmiana dzienna
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 1
Rynek krajowy
Kursy walutowe EUR/PLN i EUR/USD
4,50
1,16
4,45
1,14
4,40
1,12
4,35
1,10
4,30
4,25
1,08
4,20
1,06
EURPLN
EURUSD /prawa skala/
Źródło: Reuters
Rynki zagraniczne
Rentowności polskich obligacji [%]
Piątkowy brak publikacji i oczekiwanie na posiedzenie amerykańskiej Rezerwy
Federalnej, które odbędzie się w tym tygodniu, wpłynęło na uspokojenie notowań
eurodolara. Przez większość minionej sesji kurs EUR/USD koncentrował się wokół
poziomu 1,13, choć pod koniec sesji w Europie obniżył się w okolice 1,1250. Spokojny
przebieg miały ponadto notowania pozostałych głównych par walutowych, w tym
EUR/GBP. Dla wyceny brytyjskiego funta najważniejsze w ostatnich tygodniach są
sondaże w referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nastrój
wyczekiwania na nowe impulsy udzielił się ponadto wycenie obligacji na bazowych
rynkach długu. W piątek dochodowość Bunda nie zmieniła się w stosunku do
czwartkowego zamknięcia, gdy wyniosła zaledwie 0,03% tj. najmniej w historii. O
symboliczny 1 bps do 1,66% obniżyła się natomiast dochodowość amerykańskiej 10latki, dla której kluczowe będzie zbliżające się posiedzenie Fed.
3,4
3,0
2,6
2,2
1,8
1,4
1,0
Spread PL 10Y vs. DE 10Y
2Y
5Y
Mimo braku nowych impulsów piątkowa sesja zakończyła się kontynuacją czwartkowej
przeceny złotego względem euro. Kurs EUR/PLN wzrósł z poziomu 4,33 o trzy grosze
głównie na fali czynników technicznych po wcześniejszej dość silnej aprecjacji, gdy
entuzjazm na rynkach wzmacniały słabsze dane z rynku pracy USA zmniejszające
prawdopodobieństwo normalizacji polityki pieniężnej przez Fed, a także rozpoczęcie
przez Europejski Bank Centralny programu skupu obligacji korporacyjnych. W piątek po
raz pierwszy od miesiąca powyżej poziomu 4,00 wzrosły notowania pary CHF/PLN. Na
krajowym rynku długu piątek zakończył się pogłębieniem trendów z całego tygodnia.
Na wartości tracił krótki koniec krzywej – dochodowość 2-latki ustanowiła w piątek
poziom 1,77% tj. tegoroczne maksimum – a długoterminowy dług nieznacznie drożał w ślad za sytuacją na rynkach bazowych – co przełożyło się na spadek dochodowości do
3,11%. W skali zakończonego tygodnia nachylenie krzywej uległo gwałtownemu, bo 15
bps wypłaszczeniu i wynosi obecnie 134 bps tj. najmniej w tym roku.
10Y
Źródło: Reuters
Rentowności obligacji USA i Niemiec [%]
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
10Y DE
10Y US
Źródło: Reuters
Ceny surowców [USD]
1300
55
50
1250
45
1200
40
1150
35
Złoto /lewa skala/
Ropa naftowa Brent
Źródło: Reuters
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 2
Kalendarium
Data
Godz.
Wskaźnik/Wydarzenie
Kraj
Okres
Poprzednie
dane
Aktualne
dane
Konsensus
(prognoza
Millenium)
06/10 08:00
Inflacja CPI r/r
Niemcy
Maj
0.1%
0.1%
0.1%
06/10 16:00
Indeks uniwersytetu Michigan
USA
Czerwiec
94.7
94.3
94.0
06/13 14:00
Saldo rachunku bieżącego
Polska
Kwiecień
-103m
505m (-15m)
06/13 14:00
Inflacja CPI r/r
Polska
Maj
-0.9%
-1.0% (-1.0%)
06/14 11:00
Zatrudnienie r/r
EU
1Q
1.2%
06/14 14:00
Podaż pieniądza M3 r/r
Polska
Maj
11.5%
11.3% (11.3%)
06/14 14:00
Inflacja bazowa r/r
Polska
Maj
-0.4%
-0.4% (-0.3%)
06/14 14:30
Sprzedaż detaliczna m/m
USAA
Maj
1.3%
0.3%
06/15 11:00
Bilans handlowy SA
EU
Kwiecień
22.3b
06/15 13:00
Liczba podań o kredyt hipoteczny MBA
USA
Czerwiec
9.3%
06/15 14:30
Inflacja PPI r/r
USA
Maj
0.0%
-0.1%
06/15 20:00
Decyzja w sprawie stóp procentowych
USA
Czerwiec
0.50%
0.50%
06/16 11:00
Inflacja CPI r/r
EU
Maj
-0.1%
-0.1%
06/16 11:00
Inflacja bazowa r/r
EU
Maj
0.8%
0.8%
06/16 14:00
Płace r/r
Polska
Maj
4.6%
4.7% (4.4%)
06/16 14:00
Zatrudnienie r/r
Polska
Maj
2.8%
2.8% (2.8%)
06/16 14:30
Liczba nowych bezrobotnych
USA
Czerwiec
264k
06/16 14:30
Inflacja CPI r/r
USA
Maj
1.1%
1.1%
06/16 14:30
Inflacja bazowa r/r
USA
Maj
2.1%
2.2%
06/17 14:00
Produkcja sprzedana przemysłu r/r
Polska
Maj
6.0%
4.5% (3.3%)
06/17 14:00
Inflacja PPI r/r
Polska
Maj
-1.2%
-1.0% (-0.9%)
06/17 14:00
Sprzedaż detaliczna r/r
Polska
Maj
3.2%
3.8% (4.5%)
06/17 14:30
Liczba rozpoczętych budów domów
USA
Maj
1172k
1150k
06/17 14:30
Liczba pozwoleń na budowę
USA
Maj
1116k
1145k
06/20 08:00
Inflacja PPI r/r
Niemcy
Maj
-3.1%
Źródło: Reuters, Bloomberg, Millennium Bank S.A., Parkiet
`Makro i rynek  komentarz dzienny  str. 3
Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w
celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy
osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów
finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego
pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej
informacji.