kwiecień 2011 - Staromiejski Dom Kultury

Komentarze

Transkrypt

kwiecień 2011 - Staromiejski Dom Kultury
INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY
NR 79/04/2011, www.sdk.pl
WSTEP
,
Spis treści:
O gwarze warszawskiej słów kilka. Cz. II...........3
Prezydencja w kwiatach ....................................8
O poście .............................................................9
Fotoplastikon ..................................................11
“Wars i Sawa” informuje .................................12
Informacje kulturalne - bieżące imprezy,
wydarzenia, spotkania... .................................13
Fotoplastikon ..................................................27
Staromiejska Biblioteka ..................................28
Dysponenda ....................................................29
Kluby, zajęcia, stałe formy pracy w SDK
Plastyka ............................................................31
Galerie...............................................................31
Muzyka..............................................................32
Edukacja artystyczna.........................................32
Kulturoterapia....................................................32
Dla Seniorów......................................................33
Taniec................................................................33
Literatura........................................................33
Dla dzieci i młodzieży..........................................34
Teatr...................................................................34
Wesołych
Świąt
Wierszyki dla dzieci .........................................35
Imponderabilia ................................................36
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
W
W
WWW
Polecamy Państwa uwadze...
nasza strona internetowa:
W
www.sdk.pl
inne Domy Kultury w Warszawie:
www.domykultury.waw.pl
Życzy Redakcja “Rynku”
Okładka:
Na Barbakanie
fot. Piotr Sobieniak
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
TADEUSZ DODA
O GWARZE WARSZAWSKIEJ
SŁÓW KILKA
CZĘŚĆ II.
4. Powojenne losy gwary warszawskiej
17 stycznia 1945 r., rano zapanowała
cisza. Żadnych gwizdów pocisków, wybuchów.
Piękna zima, temperatura grubo poniżej -20°C.
W szkole powiedziano nam, że dziś nie będzie
lekcji, z radości, że wypędzono Niemców ze Śródmieścia.
Z kilkoma chłopakami pobiegliśmy nad
Wisłę popatrzeć na miasto. Widok był niepowtarzalny. Na tle ciemno-szarego nieba rysowały się
zaśnieżone koszmarne kształty. Ruiny od Wisły
piętrzyły się amfiteatralnie po szczyty czegoś co
było w miejscu Starówki. Jakby ruiny rozległego
zamku przykrył ktoś biało - sinym materiałem.
Zupełna cisza półtora milionowego miasta. Gdzieś
daleko za zerwanymi mostami, po lodzie jechała
wojskowa ciężarówka. Byliśmy ciekawi, więc już
tylko we dwóch przeszliśmy po lodzie na drugą
stronę. Szliśmy al. Jerozolimskimi do zwalonego
dworca Głównego, przez gruzy do Ogrodu Saskiego, na Stare Miasto i z powodu zapadających
ciemności wróciliśmy przez Wisłę do domu ok.
godziny 20.00. Zrozpaczone matki pierwszy raz
w życiu tak uczciwie zlały nam skórę. Co widzieliśmy podczas tej eskapady opiszę przy innej
okazji... Nie widzieliśmy natomiast przez cały
dzień ani jednego żywego człowieka! Wśród
gruzów nie było ludzi. Absolutna cisza. Chyba
dopiero od wczesnej wiosny zaczął się większy
ruch. Ale już innych ludzi, z innym rytmem życia. Ci
„Miejscowi” leżeli zamarznięci tam, gdzie dosięgła
ich śmierć. Wiemy o wymordowaniu ludności Woli,
o ciężkich walkach na Powiślu i Czerniakowie
gdzie zostały tylko zgliszcza i ruiny. Zginęło około
250000 cywilów, 80% zabudowy legło w gruzach.
Resztki ludności po kapitulacji Powstania wypędzono z miasta.
Po wojnie tylko część dawnych mieszkańców wróciła do Warszawy. Przyszedł czas
odbudowy. Tysiące przybyszów ze wsi usuwało
gruzy, wznosiło domy. Zostawali tu na stałe.
O gwarze warszawskiej nie mieli pojęcia.
Okładka płyty Kapeli Czerniakowskiej "Szli Polacy
na bój" (1980 r.)
Jedyną w miarę zwartą ostoją przedwojennej gwary była Praga i tu stopniowo wraz
z mieszkańcami wygasa do dziś. Zapotrzebowanie na „warszawskość”, jako swego rodzaju
egzotykę rosło, więc komponowano piosenki,
pisano wspomnienia. Prof. Stanisław Dubisz o powojennych losach gwary pisał, że jej enklawy
można znaleźć już tylko w niektórych rejonach
prawobrzeżnej Warszawy: „Praga, Targówek,
Bródno, Szmulki, Kamionek, Grochów i Gocławek
- tu mogła przetrwać, bo po tej stronie Wisły miasto
zostało mniej zniszczone. Tu ogniskowało się
życie w pierwszych latach po wyzwoleniu”.
Zaczęły pojawiać się dawne kapele
uliczne, powstawały także nowe. Tuż po wojnie na
ulice Warszawy powróciła najstarsza kapela „Orkiestra z Chmielnej" (założona w 1928 r. przez
dwóch braci Władysława i Eugeniusza Jaworskich
z Powązek). Grała w 6 - 8 osobowym składzie.
Przed wojną, podczas okupacji i po wojnie
wykonywała piosenki zawsze wierne warszawskiej gwarze. W 1968 r. powstała „Kapela
Czerniakowska” grająca w niewielkim składzie do
dziś. W latach 80. tych powstały „Kapela
Warszawska” i „Kapela Praska” - grywające
sporadycznie w plenerze i na zapotrzebowanie
instytucji kulturalnych.
Na bazie zanikającej gwary pisali książki
i felietony, śpiewali i grali miłośnicy tej mowy:
Uzupełnienie przypisów z cz. I.: 6. Stanisław Wielanek „Szlagiery Starej Warszawy. Śpiewnik Andrusowski. ” Warszawa 1994
3
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
- Śpiewak i pisarz Stanisław Grzesiuk - starał się
utrwalić pamięć
o gwarze w swych
książkach (przede
wszystkim w „Boso, ale w ostrogach”, ale także
w „Pięć lat kacetu”
i „Na marginesie
życia”) oraz w niezapomnianych wykonaniach przedwojennych piosenek warszawskich,
Stanisław Grzesiuk
[fot. z “Encyklopedia Warsza - - Stefan Wiechecki
wy”, PWN, Warszawa 1994/6] „Wiech"- pisarz legenda, twórca literackiej gwary warszawskiej (więcej o „Wiechu”
w dalszej części artykułu),
- Stanisław Ryszard Dobrowolski - uważany za
piewcę „gwary wolskiej”,
- Jarema Stępowski - aktor i śpiewak, bodajże
najlepiej i najautentyczniej wykonujący dawne,
gwarowe piosenki.
Warto również wspomnieć innych propagatorów folkloru miejskiego dawnej Warszawy,
aktorki: Hankę Bielicką, Alinę Janowską, Irenę
Kwiatkowską; aktorów: Adolfa Dymszę, Jana
Kobuszewskiego; muzyków: Stanisława Wielanka, czy najmłodszego z tego grona (pochodzącego de facto z Częstochowy) Zygmunta "Muńka"
Staszczyka.
Wśród kilku znanych mi poetów piękne
wiersze gwarą pisał Mirosław Czertowicz, a do
dziś jeszcze pisze Henryk Rejmer - obaj z Pragi.
Resztki gwary dogorywają w kilku zadymionych piwiarniach praskich, w bramach i na
klatkach schodowych ul. Ząbkowskiej, Brzeskiej,
Wileńskiej, 11 Listopada, w drewnianych, rozpadających się, zielonych budkach „Bazaru
Różyckiego” i kilkunastu innych ulic w tym rejonie.
Nie łudź się czytelniku, że gwara będzie
istniała bez jej twórców i tych którzy mówili nią od
dziecka. Przedwojenna gwara warszawska umiera wraz z ludźmi.
5. Gwara „Wiecha”
Trudno mówić o warszawskiej gwarze
nie wspominając Stefana Wiecheckiego „Wiecha".
Jego gwara budziła zachwyty filologów (prof. B.
Wieczorkiewicza, prof. St. Dubisza), „Homerem
4
warszawskiej ulicy i warszawskiego jęzora"nazwał „Wiecha” Julian Tuwim.
Literaturoznawcy twórczość „Wiecha”
dzielą na dwa okresy:
- I okres - do 1945 r.:
Czasy narodzin literackiego fenomenu i szlifowania warsztatu, dzięki roli sprawozdawcy
sądowego. „Wiech” z zanotowanych wypowiedzi
rozjuszonych stron sporów, pyskówek, celnych
wymian ciosów, barwnych językowo opowieści,
tworzył pełne humoru felietony. Ze spotykanych
w sądach pyskaczy stworzył galerię typowych
warszawskich bohaterów, nadając im cechy dość
sympatycznych ludzi miotanych gwałtownymi
uczuciami. Opisując spory opisywał miasto, ówczesnych mieszkańców, ich problemy (bohaterami
często byli także warszawscy i przyjezdni Żydzi).
Na pierwszy plan jego felietonów wysuwał się
piękny, potoczysty, gwarowy język bohaterów.
Zapewne w tym tkwi ogromne powodzenie
„Wiecha”, że umiał znaleźć miłe cechy nawet
w najgorszym oprychu. Trafiał ponadto w sedno
uczuciowe życia miejskiego, opowiadając o przypadkach felietonowej grupy bohaterów, scharakteryzowanych tak, że czytelnikowi wydawało się, iż
można ich spotkać na każdej warszawskiej ulicy
czy bazarze. Niewiele musiał stylizować, gdyż
materiał do felietonów dostarczało miejskie życie.
Pisał wówczas autentycznym językiem pilnie przenoszonym na łamy prasowe. Ostatnią publikacją
napisaną jeszcze w tym stylu, była książka o życiu
„wiechowskich” bohaterów w okupowanej Warszawie pt.: „Café „Pod Minogą”” (1947).
- II okres - po 1945 r.
To już nie była przedwojenna Warszawa. Znikli jej
dawni mieszkańcy, pojawiły się masy ludzi o innej
kulturze i zwyczajach. Morze gruzów dawnego
miasta trzeba było usunąć i budować, budować...
„Wiech” zrozumiał, że wraz z zagładą miasta,
zmianą ustrojową i cywilizacyjną, a przede
wszystkim śmiercią jego rdzennych mieszkańców,
przestały istnieć ich dotychczasowe zajęcia, a
wraz z nimi styl życia, kultura i język. Dla pisarza
był to nie lada cios, nic bowiem nie da wskrzeszanie języka Kartagińczyków, gdy ich miasto
zrównane z ziemią a ludność wybita i rozproszona...
Ale pojawiła się też odrobina optymizmu.
Na obszary gruzów mimo wszystko wkraczało
życie. Powstawały dziesiątki bazarów, sklepików
w odgruzowanych parterach, ruszyły pewnego
dnia tramwaje z Pragi na Gocławek. A na Wiśle
funkcjonowały zbudowane przez wojsko dwa
mosty drewniane: - Pontonowy, niziutki (bardzo
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
fajnie się kiwał) i drugi Wysokowodny, z olbrzymich
belek (wyglądał jak skład drewna).
W tej sytuacji „Wiech” podjął próby
uratowania obumierającego języka. Regularnie
zamieszczał swoje felietony w „Expresie Wieczornym", gazecie najmniej upartyjnionej i powszechnie czytanej. Pisząc o bieżących problemach Gieniuchny, pana Piecyka i szwagra
Piekutoszczaka odczuwał brak słów gwarowych
na określenie nowych wydarzeń. Nie było gwary
żywej więc, tworzył własną, na wzór przedwojennej. Bardzo udanie, jednak nie była to już
gwara warszawskiej ulicy, a pieczołowicie wygładzona, literacka gwara „Wiecha”. Brakowało jej
świeżości i dynamizmu warszawskich andrusów,
była elegantsza. A jednak spełniała swą rolę
kontynuatorki gwary. Ludzie czekali na każdy
nowy felieton. Wiechecki czytał je w audycjach
radiowych. „Expres Wieczorny" rozchwytywano.
To jedyna gazeta, po którą ustawiały się kolejki. Był
twórcą niepowtarzalnego stylu w literaturze - stylu
„Wiecha” - pojęcia szerszego niż gwara,
(obejmującego gwarę, cechy charakterów jego
bohaterów i niepowtarzalną atmosferę opowiadań
o Warszawie i jej mieszkańcach). Wiele słów
i pojęć utworzonych przez Stefana Wiecheckiego
przeszło do mowy potocznej.
Julian Tuwim poświęcił „Wiechowi”
piękny fragment „Kwiatów Polskich".
“(...) A polski bez jak pachniał w maju
W Alejach i w Ogrodzie Saskim,
W koszach na rogu i w tramwaju,
Gdy z Bielan wracał lud warszawski!
Szofer nim maił swą taksówkę,
Frajerów wioząc na majówkę,
Na trawkie, pifko i muzykie;
Gnał na sto jeden, na rezykie;
A wiózł śmietankie towarzyskie:
Kuchtę Walercię, tę ze Śliskiej,
Burakoszczaka z Czerniakowskiej
I Józia Gwizdalskiego z Wolskiej.
Byli spocone i zziajane
I wszystka trzech w drebiezgi pjane,
I jak jechali bez Pułaskie,
Fordziak w latarnię wyrżnął z trzaskiem,
I przybiegł (tyż pod gazem krzynkie)
Fłimon szarpany za podpinkie.
Szofer czarował go natralnie,
Że on zapychał leguralnie
I "Niech ja skonam, niech ja skonam
(Zawsze dwa razy! rzecz stwierdzona),
Skoro jeżeli znakiem tego
Nie jest to wina bzu danego,
Któren cholernie się uwietrzniał
Stefan Wiechecki “Wiech” [autor fot.: Edmund
Uchymiak/PAP/CAF [pobr. z: www.e-teatr.pl]
I mocny zapach uskuteczniał;
Ciut, ciut mnie z niego zamroczyło
I właśnie bez to się zdarzyło".
Policjant mówił: "Ja nie frajer
I pan nie weźmiesz mnie na bajer,
Pan się zatrudniasz ankoholem" I nagle krzyk: "To ja chromolę!"
I "Nie bądź pan tu za szemrany!"
A kuchta w pisk: "Zabiją! Rany!"
A Józio w pysk, a Józia w mordę,
I już w powietrzu pachnie mordem,
I wszyscy do komisariatu,
A z winy - majowego kwiatu.
Potem to ślicznie Wiech uwieczniał,
Z daleka więc do pana Wiecha
Pełen wdzięczności się uśmiecham...
I cóż pan teraz uskutecznia?”
Według językoznawców, gwara „Wiecha” to stylizacja większa niż mowa ulicy, choć do
niej najbardziej zbliżona.
6. Co dalej z gwarą warszawską?
Przedwojenna gwara warszawska zakończyła swój żywot i przeszła do historii. Rodzi
się pytanie, czy wobec tego w kilkadziesiąt lat po
ostatniej wojnie, w naszym dwumilionowym mieście istnieją jakieś postacie gwary warszawskiej?
5
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
Odpowiedź wydaje się jednoznaczna:
aktualnie w Warszawie nie ma gwary i nic nie
wskazuje na to, że będzie. Nie ma naturalnych
warunków do jej powstawania i trwania. Wymieńmy kilka przesłanek takiej diagnozy:
1. Kilkuset tysięczne straty wojenne rdzennej
ludności Stolicy oraz „zastąpienie ich” powojenną,
masową imigracją z innych miast i wsi Polski, stały
się przyczyną powolnego, nieodwracalnego zaniku dawnej mowy warszawskiej ulicy.
2. Literacka, słowotwórcza, popularyzatorska
i „konserwatorska” działalność „Wiecha” czy
Grzesiuka, choć płodna i niezwykle ciekawa, nie
znalazła żywego nośnika wśród powojennej
ludności Warszawy.
3. Industrializacja, rozwój społeczny, edukacyjny,
materialny oraz fizyczny rozrost miasta sprawiły,
że powoli zatarły się (dawniej niezwykle wyraźne)
podziały na biedne i bogate dzielnice Stolicy.
4. Duża część mieszkańców zdobyła zawodowe,
średnie lub wyższe wykształcenie - w efekcie
mniej lub bardziej sprawniej mówi i pisze w języku
polskim (literackim).
5. Ludzi zajmujących się drobnym handlem
(począwszy od naręcznego, przez małe sklepiki
i słynne warszawskie bazary) - powojenną ostoję
dawnej gwary - skutecznie wyeliminowało powojenne uspołecznianie, a obecnie super- i hipermarkety otaczające Warszawę szczelnym kordonem. Podobnie dzieje się z dawnymi zawodami
rzemieślniczymi i usługowymi, które upadają pod
naporem jednorazowej tandety z Dalekiego
Wschodu.
6. Wydaje się, że poziom anonimowości
i powierzchowności kontaktów międzyludzkich
jest wprost proporcjonalny do ilości mieszkańców
i rozrostu Warszawy. Ludność przemieszczająca
się po całym mieście „do” i „z” pracy, sklepu,
szkoły, pokonująca duże odległości w ciągłym
pośpiechu, nie ma czasu i chęci na tworzenie
sąsiedzkich więzi i rozwijanie kontaktów. Mieszkańcy nie są z sobą zżyci. Nawet w obrębie ulicy,
bloku, czy korytarza często nie rozmawiają ze
sobą (...a gwara rodziła się w rozmowie).
7. Stała migracja z innych rejonów Polski do
Warszawy (w tym kilkaset tysięcy osób dojeżdżających do Warszawy, tylko na kilka godzin, do
pracy lub na sobotnie zakupy z podwarszawskich
miejscowości), powoduje napływ ludności, której
warszawskie problemy są raczej obojętne,
a historia miasta znana tylko z podręczników
i przewodników - nie tworzy to warunków do
zachowania ciągłości, tradycji i wzorów gwarowych przekazywanych w naturalnym, rodzinnym,
czy „podwórkowym” środowisku.
6
Autor (Tadeusz Doda) na spacerze z ojcem ul. Zygmuntowską, do lunaparku “Sto pociech” zlokalizowanego w Parku Praskim - (?) 1938 r.
Zdj. z archiwum rodzinnego.
8. W świecie ciągłych ułatwień i uproszczeń
ulegamy „łatwiźnie językowej”. Nawet językowi
potocznemu brakuje powoli polotu, jest prosty,
czasem gdy potrzeba akcentu i dosadności staje
się wręcz prostacki lub wulgarny bez uzasadnienia. Można to usłyszeć poczynając od
podwórka, szkoły, poprzez radio, telewizję, a
kończąc na najwyższych organach państwa i jego
przedstawicielach. Promowanie takich wzorów
oraz łatwość absorbowania modnych (media,
reklama, film), acz nie zrozumiałych dla większości zapożyczeń z obcych języków, tworzy
potworki językowe, a co najważniejsze nie skłania
do gwarowego słowotwórstwa, finezji, polotu,
zwiewności i jednoczesnej ostrości, dosadności i
szczerości przekazu, jakim charakteryzowała się
gwara warszawska.
Tadeusz Doda
TPW Oddział Stare Miasto
WARSZAWSKIE CIEKAWOSTKI
POST SCRIPTUM
Oto kilka wyrażeń gwarowych z pogranicza języka
„potocznego" i typowej gwary warszawskiej.
TWARZ - PAPA, JAPA, JADACZKA, GADACZKA,
MAZEPA, PATELNIA, MICHA, RYŁO, KUFA,
D Z I Ó B , FA C J ATA , M A S K A , PA S Z C Z A ,
KONTERFEKT, CYFERBLAT, PAPUGA, MORDA,
PYSK, PUZON, MAZAK itd.
GŁOWA - ŁEB, GLOBUS, PECYNA, BAŚKA,
ARBUZ, MÓZGOWNICA, DYNIA, CZEREP,
MAKÓWKA itd.
GŁUPI - OSIOŁ, DEBIL, MATOŁ, PALANT,
TĘPAK, MENTE KAPTUS, BARAN, BAŁWAN,
CYMBAŁ, KOŁEK, TŁUK, IDIOTA, KRETYN,
Z CHOINKI SIĘ URWAŁ itd.
ZMARŁ - KOJFNĄŁ, WYCIĄGNĄŁ KOPYTA,
PRZENIÓSŁ SIĘ... - i tu: ...DO PARKU
SZTYWNYCH, ...NA ŁONO ABRAHAMA;
KOPNĄŁ W KALENDARZ, PRZEWIÓZŁ SIĘ
NOGAMI DO PRZODU, ODWALIŁ KITĘ,
PRZEKRĘCIŁ SIĘ, PRZEWINĄŁ SIĘ,
WYKOPYRTNĄŁ itd.
ŚWIETNIE! - BYCZO!, FEST!, FAJNIE!, KLAWO!,
GIT lub GITES!, W DECHĘ!, DOBRA!, PASUJE!
Przykłady te jasno pokazują, że słowa
gwarowe powstawały na zasadzie dość swobodnych, doraźnych skojarzeń m.in.: kształtów,
wspólnych lub podobnych cech opisywanych
przedmiotów, dowcipnych i kpiących kontrastów.
Na zakończenie jeszcze jedna refleksja.
Zasady ortograficzne i gramatyczne współczesnego narodowego języka polskiego opracowali w dużej mierze uczeni z południa polski,
zwłaszcza Uniwersytetu Lwowskiego cieszącego
się znaczną swobodą w Cesarstwie AustroWęgierskim. Znakomite grono uczonych w latach
20 i 30. tych XX w. na polecenie władz odrodzonej
Polski ustaliło naukowe zasady naszego języka.
Nazwano go polskim językiem narodowym. Inteligencja ówczesna z dużym zapałem wdrażała te
zasady. Ponieważ były one oparte na małopolskiej
tradycji i wymowie wielu słów - śpiewnie i miękko,
sprawiało to (szczególnie Polakom z Mazowsza
i północnych obszarów kraju) wiele trudności
w wymowie i pisownii słów z literami U - Ó, Ż - RZ,
H - CH. Trudności pojawiają sie jeszcze
współcześnie.
Autor (Tadeusz Doda) z siostrami - Plac Szembeka,
w tle kościół Najczystszego Serca Maryi - wiosna
1941 r. Zdj. z archiwum rodzinnego.
Otóż te wszystkie bóle i kłopoty Gwara
Warszawska miała po prostu w głębokim
szacunku. Była dużo wcześniejsza niż przepisy,
a ponadto wolna i nieskrępowana jak ptak.
Powstała na gruncie języka potocznego, była jak
operetka w stosunku do opery, jak cyrk w stosunku
do teatru - zarazem środkiem porozumiewania się
i po trosze żartem ze sztywnego języka narodowego. Była przekorną i fantazyjną formą tegoż
języka używaną przez ludzi bystrych, sprytnych
i pomysłowych. Za to właśnie lubimy gwarę
warszawską.
Tadeusz Doda
Tadeusz Doda - ur. 1934 roku, jako pierwsze
dziecko mechanika fabryki "Perun" mieszczącej
się na warszawskim Grochowie. Pracował m.in.
jako: górnik, technik mechanik, oficer WP, prawnik.
Ukończył Wydział Prawa UW.
Gwarę warszawską zna od najmłodszych lat, acz
intensywnie interesuje się nią od początku lat 90.
tych. Od 2002 roku jest członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy, obecnie w Oddziale Stare
Miasto TPW.
7
ODDZIA£ STARE MIASTO TPW
PREZYDENCJA W KWIATACH
XVIII Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni” przypada w tym roku w bardzo szczególnym
okresie - półrocznej Prezydencji Polski w Unii
Europejskiej, która rozpoczyna się 1 lipca i trwać
będzie do końca 2011 roku. Będzie to dla naszego
kraju i Stolicy bardzo ważny czas.
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które
prowadzi najstarszy warszawski konkurs „Warszawa
w kwiatach”, istniejący od 1937 roku, ma także swoją
małą rolę do spełnienia w tym wydarzeniu. Chcemy
ustroić Warszawę kwiatami i zielenią najpiękniej jak
potrafimy.
Robimy to corocznie - namawiamy Warszawiaków do udziału w Konkursie, promujemy
najwytrwalszych i zachęcamy nowych uczestników,
dokonujemy przeglądów, wybieramy, wyróżniamy
i nagradzamy za zdobienie kwiatami balkonów,
okien, pielęgnację ogródków i ogrodów. Warto
wspomnieć, że najpiękniejsze obiekty są wyróżniane
i nagradzane przez Prezydenta Warszawy, począwszy od Stefana Starzyńskiego i jego następców,
a obecnie przez panią Hannę Gronkiewicz - Waltz.
Co roku mamy wielką satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a przede wszystkim z efektu - cudownie
przystrojonej Warszawy. Jest to nie tylko praca dla
przyjemności i radości oglądania piękna natury, ale
8
także animacja małych, sąsiedzkich społeczności,
zamieszkujących tuż obok nas.
W roku naszego przywództwa w Unii
Europejskiej, chcielibyśmy, aby Warszawa była
przepięknie udekorowana kwiatami, a Stare Miasto
było jej kwiatową wizytówką.
Hasłem tegorocznego Konkursu będzie:
„Prezydencja w kwiatach”.
W listopadzie ubiegłego roku, w Galerii
Porczyńskich odbyło się zakończenie poprzedniego
- XXVII Konkursu i rozdanie nagród Prezydenta
Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Znaczenie prowadzonego przez TPW konkursu, dla
estetyki naszego miasta, podkreślali m.in.: pani
Prezydent - Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - Lech
Królikowski, pani Poseł Joanna Fabisiak, (która
ufundowała specjalną nagrodę konkursową).
Jednocześnie apelowano do laureatów konkursu
o wzięcie udziału w kolejnej (tegorocznej) edycji
konkursu, o jeszcze większe zaangażowanie
i wysiłek, aby w 2011 roku Warszawa była pięknie
udekorowana. Poproszono także o dopasowanie
kolorystyki dekoracji kwiatowych, o kwiaty w kolorach narodowych: biało - czerwonych, a także w kolorach unijnych: niebieskim i żółtym. Najpiękniejsze
balkony i ogrody będą w tym roku nagrodzone
specjalną nagrodą Ministra Spraw Zagranicznych.
Myślę, że znajdziemy wiele kwiatów
w proponowanych barwach: róże, pelargonie, białe
i czerwone begonie, odporne i piękne żółte
aksamitki, nasturcje i nagietki, kolorowe bratki
i niebieskie lobelie. Można było zobaczyć je na
niektórych balkonach Starego Miasta w poprzednich
latach. Mamy nadzieję, że i w roku bieżącym ich nie
zabraknie.
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Oddział Stare Miasto apeluje o dekoracje kwiatowe przy
ulicy Długiej, która prowadzi od stacji metra „Ratusz Arsenał” na Nowe Miasto. Ten niezwykle urokliwy acz
słabo uczęszczany ciąg spacerowy, powinien być
bardziej widoczny, oznaczony i zadbany. Może na
„wejściu” przydała by się „brama kwiatowa”
wskazująca ten szlak?
Apelujemy także o dekorowanie innych ulic
staromiejskich - Świętojerskiej, gdzie istnieje już od
lat piękny ogród Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego, a także Miodowej, Senatorskiej, Bonifraterskiej.
Zapraszamy do dekorowania Warszawy Starego Miasta, Nowego Miasta i Muranowa oraz
wzięcie udziału w Konkursie „Warszawa w kwiatach”
w Oddziale Staromiejskim Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy.
Krystyna Grzelak
Oddział Stare Miasto TPW.
ZWYCZAJE
O POŚCIE...
Fragmenty tekstu "Wielkanoc" Kazimierza Władysława
Wóycickiego pochodzą z "Tygodnika Ilustrowanego"
nr 134, z 19 kwietnia 1862 r. [pisownia oryginalna]
“(...) Od środy popielcowej rozpoczynał się
post wielki. W wiekach pierwotnych liczono go na dni
40, 30, 60 i 70; dla usunięcia przeto takiej różności
między chrześcianami, papież Wigiliusz na soborze
aureliańskim naznaczył czterdzieści dni postu. Wszyscy prawie wyłączali od postu niedziele, a niektóre
kościoły wyłączały nawet pewne dni w tygodniu.
Podług więc tych wyłączeń, dla dopełnienia dni 40,
pierwej lub później pościć zaczynano.
Najpowszechniejszy u dawnych chrześcian
był zwyczaj zaczynania wielkiego postu od niedzieli,
siedmią tygodniami przed niedzielą męki Pańskiej, lub
dziewięcią przed Wielkanocą, nazwanej w języku
łacińskim Septuagesima. Ślad tego zwyczaju teraz się
tylko zachowuje w modlitwach i obrzędach kościelnych, które zupełnie są podobne do tych, jakie się
w wielkim poście odprawiają.
Po przyjęciu wiary chrześciańskiej, Polacy
pościli przez dziewięć tygodni przed Wielkanocą,
zaczynając od Septuagezymy. Ztąd niedziela ta i dziś
w naszym języku zowie się Starozapustną. Dopiero
w r. 1245 papież Innocenty IV post wielki do dni 40
skrócił i od środy popielcowej zaczynać go pozwolił.
Po niedzieli starozapustnej, następuje niedziela zwana w języku łacińskim Sexagesima, a po
polsku mięsopustną, od zwyczaju dawnych chrześcian, którzy od tej niedzieli wstrzymywali się zwykle od
pożywania mięsa. Po niedzieli mięsopustnej, następuje Quinquagesima, po polsku zapustna, jako
ostatnia przed wielkim postem; następna środa zaczynała takowy.
Gdy post jest czasem pokuty i umartwienia,
ztąd kościół święty, dla wyrażenia tego we mszy i nabożeństwach swoich, usunął śpiewy Aleluja i Gloria,
a ubiory kapłańskie są koloru fioletowego. Zalecając
modlitwy i miłosierne uczynki, zabronił publicznych zabaw, gry, tańców i wesela, jako niezgodnych z duchem
pokuty i umartwienia.
Ścisłe zachowywanie postu szczególniej
było przestrzegane w pierwszych wiekach chrześciaństwa. Sobór toledański roku 653 zalecił, aby ci
coby bez potrzeby jedli mięso w wielkim poście, nie
jedli go przez rok cały i do kommunii wielkanocnej przypuszczani nie byli. Taka surowość postu prawie do XIII
wieku trwała; później dopiero stopniami wolniała.
Zaczęto najprzód dozwalać w dni postne używać
nabiału wiernym w krajach północnych, gdzie o oliwę
trudno i gdzie spóźniona zima wzrost roślin na post
zalecanych wstrzymywała. Prócz nabiału, wprowadzono lekki posiłek wieczorem, zwany kollacyą. Ten
wyraz wzięty został od zakonników, którzy wieczorem
zgromadzeni, słuchali czytania dzieł duchownych i prowadzili duchowne rozmowy, po łacinie collationes
zwane. Po tych, w dni postne dawano im lekki posiłek,
który także collatio nazwany został, jako po duchownych ćwiczeniach następujący. Ztąd u nas w XVI wieku
uczty wieczorne nazywano kollacyami, na których
przepych a zbytek w jadle i napoju, narzeka Marcin
Bielski.
W czasie wielkiego postu po niektórych
kościołach w pewne dni, osobliwie niedzielne, jest
zwyczajem odprawiać nabożeństwo passyjne. Składa
się ono z rzewnych pieśni, zwanych Gorzkiemi żalami,
obejmujących historyą męki Jezusa Chrystusa.
(...) Lud nasz pobożny śpiewa je nietylko po kościołach,
ale i w domu, czy rano wstawszy, czy przy wieczornej
pracy, śród zebranej rodziny.
We środę po trzeciej niedzieli postu, zwyczaj
jest dzwonienia o godzinie 12 w południe po
kościołach, dla obwieszczenia wiernym że połowa
postu upłynęła. Dzień ten nazywamy środopoście.
Podczas tego dzwonienia, lub pod wieczór, utrzymuje
się dotąd zwyczaj między naszym ludem tłuczenia pod
drzwiami garnków, zwykle napełnionych popiołem. Ta
zabawka w dawnych czasach wzięła początek od
pobożnych, którzy używając od pół postu samych tylko
suchych pokarmów, garnki, jako niepotrzebne, a mogące być pokusą do przełamania zrobionego ślubu,
rozbijali.
Piąta niedziela postu nazywa się niedzielą
męki Pańskiej, dlatego że od tej niedzieli kościół święty
szczególniej zaczyna rozpamiętywać mękę Zbawiciela
9
ZWYCZAJE
i do niej nabożeństwo i obrzędy swoje stosuje. Od tego
dnia zasłaniają się w kościołach krzyże ciemnem
pokryciem, i tak aż do wielkiego piątku zostają, na
pamiątkę, że Chrystus Pan, podług opowiadania
ewangelii na tę niedzielę przypadającej, przed
zapalczywością nieprzyjaciół schronił się, albowiem
godzina męki jego jeszcze nie przyszła.
W szóstą i ostatnią niedzielę wielkiego postu
kościół obchodzi pamiątkę tryumfalnego wjazdu
Zbawiciela do Jerozolimy. W dzień ten poświęcane są
gałązki palmowe i oliwne, a w niedostatku tych
wierzbowe lub z drzew innych, jakie się w kraju
znajdują. Ztąd ta niedziela palmową, kwietnią lub
wierzbną nazwaną została. Po poświęceniu palm,
odbywa się processya, wyobrażająca wjazd Chrystusa
do Jeruzalem. Kapłani i lud niosą poświęcone palmy,
naśladując owych Izraelitów, którzy z palmami w ręku
towarzyszyli Chrystusowi, a na drodze słali Mu
odzienie swoje i sypali gałązki zielone i kwiaty.
W czasie tej processyi, gdy wraca, drzwi kościelne
znajduje zamknięte; kantorowie wewnątrz śpiewają
hymn, którego treścią wjazd Zbawiciela, na co kler i lud
zewnątrz stojący odpowiada. Celebrujący kapłan
uderza trzykrotnie krzyżem we drzwi kościelne, które
się wtedy otwierają; processya wchodzi, a kantorowie
wewnątrz pozostali, przed celebrującym schylają
palmy. W wielu miejscach zamiast kantorów, są
przybrane w bieli drobne dziatki z palmami.
Palmy te roznoszą pobożni do domów i starannie przechowują przez rok cały. W starożytnej
Polsce, w czasie wielkiej burzy, okadzano niemi
domostwo, dla zasłonienia go od piorunu, a lud nasz
w chorobie, szczególniej gdy się rany w ciele pokazują,
czyni to samo. Kotki z nich czyli pączki połykano,
uważając to jako skuteczne lekarstwo na ból gardła
i kaszel dychawiczny.
Od niedzieli kwietniej zaczyna się tydzień
wielkim, świętym lub męczeńskim nazwany, a dawniej
odpustowym, ponieważ pokutnicy otrzymywali w nim
rozgrzeszenie i do stołu Pańskiego przypuszczani byli,
a nadto suchopostnym, dlatego, że pobożni przez ten
tydzień suchych tylko pokarmów używali.
Podczas mszy Św. czytają się proroctwa
o męce Zbawiciela, a zamiast ewangelii, passya, czyli
historya spełnionej męki. Przy wymówieniu słów
o skonaniu Chrystusa, kapłan na kolana upada i prosi
o szczęśliwą śmierć dla wszystkich ludzi.
We środę, czwartek i piątek wielkiego
tygodnia odprawia się w kościele nabożeństwo ciemną
jutrznią, officium tenebrarum zwane, na pamiątkę
pojmania Chrystusa i owej smutnej nocy, w której
ponosił zniewagę i męczeństwo.
Ciemną jutrznię nazywają lamentacyami
dlatego, że w pierwszym jej nokturnie, zamiast lekcyj,
śpiewają się lamentacye czyli żale Jeremiasza, któremi
ten prorok opłakiwał przewidziane zburzenie Jerozolimy. W dawnych czasach jutrznia ta odprawiała się
w nocy i aż do dnia trwała, ztąd ją ciemną nazwano.
10
W wielki czwartek przypada pamiątka
ostatniej wieczerzy Chrystusa z uczniami: uderzają we
dzwony, brzmią organy, poczem milkną aż do rezurekcyi. Ołtarze ze wszelkich ozdób są obnażone,
a celebrujący biskup czy kapłan obmywa nogi ubogim,
na pamiątkę, że Zbawiciel przy ostatniej wieczerzy
apostołom swoim uczynił toż samo. Wieczorem dnia
tego przypada wieczerza Pańska, podczas klórej
w dawnych wiekach gospodarz umywał nogi zebranym
domownikom swoim, a czeladź zasiadała wspólnie do
stołu, na znak miłości i równości chrześciańskiej.
W wielki czwartek biskupi w czasie mszy uroczystej
poświęcają oleje, i w tym dniu tylko w ciągu roku całego
odbywa się ten obrzęd. Poświęcone oleje, biskup
z dwunastu kapłanami pozdrawia potrzykroć, z przyklękaniem.
W wielki piątek przypada pamiątka męki
i śmierci Zbawiciela; dlatego aparaty kościelne są
koloru czarnego, msza św. żadna się nie odprawia,
a we wszystkich kościołach przybrane są groby,
przypominające złożenie ciała Chrystusa Pana
w grobie. W ten dzień przed pięćdziesięcią laty był
zwyczaj w Warszawie, że dziatwa miejska stroiła ze
słomy bałwana i ubierała go w rozmaite szaty; bałwan
ten przedstawiał Judasza. W kieszeń kładli mu worek
z trzydziestą kawałkami szkła, jakoby tyluż srebrnikami, za które sprzedał Chrystusa Pana. Oprowadzali
go po ulicach Warszawy, następnie wciągali na wieżę
kościoła Panny Maryi, zrzucali na bruk, za włosy targali, bili i przy odgłosie grzechotek i przekleństw w Wiśle
topili.
W wielką sobotę święci się uroczyście ogień,
na pamiątkę że w dawnych kościoła wiekach codziennie krzeszono ogień, poświęcano go, a następnie zapalano nim lampy i świece w świątyni pańskiej.
Z tego powodu i teraz, przed obrzędem samym, gaszą
się wszystkie świece i lampy kościelne, a z wykrzesanego i poświęconego ognia nanowo się zapalają.
Poświęcenie to odbywa się za kościołem; w dniu tym
święconą jest także woda przeznaczona do chrztu.
Wszystkim chrześcianom znaną jest reszta
uroczystości wielkiej soboty*, owo poważne a radosne
nabożeństwo rezurekcyi**, czyli pamiątki zmartwychwstania Zbawiciela, gdy po długiem milczeniu
dzwony kościelne uderzą, a pieśń wesoła z ich
odgłosem i wonią kadzideł wzbija się i wstrząsa
sklepienia świątyń pańskich. (...)”
K.Wł.W.
* (red.) - m.in.: święcenie pokarmów; por. fragmenty
innego artykułu K. Wł. Wóycickiego o wielkanocnym
świętowaniu w dawnej Polsce, które drukowaliśmy w nr
19/04/2006 w tekście “Polskie święcone”.
** (red.) - nabożeństwo rezurekcyjne w dużych
miastach odbywało się w przeszłości w sobotni wieczór
(czasem o północy).
FOTOPLASTIKON
Wiosna! - Nowe Miasto - fot. Piotr Sobieniak
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
“WARS I SAWA” INFORMUJE...
1 kwietnia 2011 r. ulega likwidacji Fundacja
Nestor. Staromiejski Dom Kultury dziękuje założycielom Fundacji za współpracę. A grupie tworzącej
Zespół wokalny “Ale Babki+...” za wspaniałe
koncerty i zaangażowanie w działalność kulturalną
dla dobra innych osób.
Na prośbę uczestników zajęć organizowanych przez Fundację, z dniem 1 kwietnia 2011
roku zespół wokalny “Ale Babki+...” staje się zespołem SDK, a dotychczasowe grupy językowe będą
kontynuowały zajęcia w pomieszczeniach piwnicy
„Largactil”. Zespół i grupy będą działały w ramach
Klubu Seniora „Wars i Sawa”.
Witamy serdecznie w Staromiejskim Domu
Kultury.
PODZIĘKOWANIE
W imieniu uczestników grup zainteresowań chcemy serdecznie podziękować Fundacji
Nestor za 6 letnią współpracę. Możliwość włączenia
się w program Fundacji była dla nas - osób
kończących działalność zawodową i przechodzących na emeryturę - sprawą niezwykle ważną,
ułatwiającą zachowanie dobrej kondycji fizycznej,
umysłowej i psychicznej. Poprzez udział w zajęciach
dla nas organizowanych: sportowych (tai czi),
kursach językowych (angielski, niemiecki, włoski),
muzycznych (zespół wokalny „Ale Babk+...”),
turystycznych (wycieczki, spacery), kulturalnych
(spektakle teatralne, koncerty), różnych kursach
praktycznych (np. kurs udzielania pierwszej pomocy), zachowaliśmy aktywność, rozwijaliśmy zainteresowania. Robiliśmy to, co lubimy, co nas pasjonuje,
byliśmy zawsze radośni i szczęśliwi, bo realizowaliśmy się w zaprzyjaźnionych grupach, spełniając
marzenia, na które często nie mogliśmy sobie
pozwolić podczas wykonywania pracy zawodowej.
Choć Fundacja Nestor przestaje funkcjonować, w nas nadal istnieje zapał do działania.
Chcemy kontynuować dotychczasową aktywność
w nowym, przyjaznym środowisku. Cieszymy się, że
dyrekcja Staromiejskiego Domu Kultury gotowa jest
nam to ułatwić w zacnej warszawskiej placówce
kulturalnej.
Zarządowi Fundacji Nestor, a szczególnie
Prezesom - Panu Wojciechowi Nowakowskiemu
i Pani Małgorzacie Rogowicz-Angierman, składamy
serdeczne podziękowanie za stworzenie nam możliwości działania, pomoc przy realizacji naszych
inicjatyw i życzymy, aby otrzymali w życiu tyle dobra,
ile my zaznaliśmy w okresie istnienia Fundacji.
Uczestnicy grup związanych
z Fundacją Nestor
12
MIESIĘCZNY ROZKŁAD
ZAJĘĆ DLA SENIORÓW:
Sala Kamerlna SDK (I piętro):
- w każdy czwartek - godz. 11.00 - 13.00:
spotkania Klubu „Wars i Sawa”;
- 3. sobota miesiąca - godz. 16.00 - 18.00:
koncerty Klubu „Wars i Sawa”;
- poniedziałki, czwartki, piątki,
soboty - próby zespołów:
- Zespół Wokalny „Ale Babki +...”
(czwartki - godz. 14.00 - 16.00;
soboty - godz. 11.00 - 13.00);
- Chór „Starówka”
(poniedziałki - godz. 15.00 - 17.00;
piątki - godz. 16.00 - 18.00).
Piwnica Largactil SDK:
- Sala komputerowa:
- poniedziałki, wtorki, środy, piątki
kurs komputerowy:
- grupa 1 (pon., środy - godz. 8.15 - 10.50),
- grupa 2 (wtorki, piątki - godz. 8.15 - 10.50),
- grupa 3 (pon., środy - godz. 10.55 - 13.40),
- grupa 4 (wtorki, piątki - godz. 10.55 - 13.40).
- Sala spotkań:
- poniedziałki, wtorki, środy,
czwartki, piątki kursy językowe:
- j. ang. - poz. zaawans.:
(poniedziałek - godz. 12.30 - 14.00),
- j. ang. - poz. śred. zaawans.:
(środa - godz. 12.00 - 13.30),
- j. niem. - poz. śred. zaawans.:
(wtorek - godz. 9.00 - 11.00),
- j. włos. - poz. śred. zaawans.:
(wtorek - godz. 12.00 - 13.30),
- j. włoski - poz. zaawans.:
(czwartek - godz. 12.00 – 13.30),
- j. włos. - poz. śred. zaawans.:
(piątek - godz. 9.00 – 10.30),
- j. włos. - poz. początk.:
(piątek - godz. 11.00 - 12.30).
Informacje szczegółowe:
Grzegorz Jasiński,
tel.: 22 831 23 75 w. 128
AKADEMIA STROJU DAWNEGO
SYLWIA MAJEWSKA
JAK TO Z GORSETEM BYŁO…
Ciało ludzkie jest zaskakująco plastyczne... jeśli spojrzeć na historię mody. Poddaje się
jej kaprysom, pozwala ściskać i wypychać,
czasem nawet dodawać sobie obwodu tu i ówdzie. Wszystkie te zabiegi służą oczywiście
temu, by wydać się płci przeciwnej bardziej
powabną (lub powabnym).
Gorset to narzędzie doskonałe. Pozwala pod dyktando mody na zmniejszenie talii,
wyprostowanie lub zalotne wygięcie sylwetki,
uwydatnienie lub zamaskowanie biustu, ukrycie
fałdek tłuszczu czy wystającego brzuszka.
Historycznie rzecz ujmując, pasek skóry lub
tkaniny, sznurowany z przodu lub na boku
pojawił się w już w czasach przed naszą erą, ale
największą sławę osiągnął w epoce baroku,
a szczyt technicznej przemyślności - w wieku
XIX.
Od wieku XVI ten kawałek płótna z systemem sznurówek stał się niezbędną podstawą
konstrukcji sukni kobiecych, a nawet ubiorów
męskich. Musiał znosić duże naprężenia, więc
zszywano ze sobą kilka warstw tkaniny,
pikowano pionowo i ukośnie, drobnym ściegiem,
mocnymi nićmi, dziurki gęsto obdziergiwano.
W celu usztywnienia całej konstrukcji wykorzystywano drewno, trzcinę, wiklinę, fiszbiny
i w końcu metal. Z małymi przerwami gorsety
panowały przez blisko 400 lat.
Wykonanie gorsetu zajmowało wiele
czasu i wymagało sporo siły. Dopóki maszyna do
szycia nie zaczęła wspomagać szwaczek,
gorseciarzami często byli mężczyźni - mieli
więcej siły w palcach na pikowanie wielu warstw
sztywnego lnu.
Ale efekt, który zapewnia gorset, jest
wart każdej dziury w palcu i każdej godziny
przeżytej bez głębokiego westchnienia. Wąska
talia, uformowany biust, prosta linia pleców
i brzucha. Przepięknie układające się suknie,
żurnalowa sylwetka… Ów szczyt marzeń
okupiony jest jednak niewygodą, a nierzadko
i zniekształceniami ciała. Najbardziej bezlitosny
był wiek XIX. Talia idealna to... 33 cm obwodu,
a metalowe fiszbiny i usztywnienia potrafiły doprowadzić do zniekształcenia żeber i niebezpiecznej deformacji narządów wewnętrznych
u osób ślepo poddających się modzie (gorsety
zaczynały nosić już 12-13 letnie dziewczynki).
Moda XX wieku w zasadzie sprowadziła gorsety do roli rzadko noszonej i skrzętnie
ukrywanej bielizny modelującej, choć niektórzy
projektanci pozwolili im na wielkie „wyjście
z cienia” - w wersji skórzanej, jedwabnej lub
13
AKADEMIA STROJU DAWNEGO
koronkowej pojawiły się jako …odzież wierzchnia, służąc już jednak bardziej jako ozdoba.
Rekonstrukcje gorsetów sprawiają
wiele radości. Odtwarzanie tych prawie inżynieryjnych konstrukcji i obserwowanie jak ze zwykłej
sukni stwarzają, znany z obrazów kształt, jest
fascynujące. Zapraszamy do uszycia wraz
z nami gorsetu barokowego. Stworzony
własnoręcznie, przyda się nie tylko dla osób
odtwarzających dawne tańce i obyczajowość
lecz choćby po to, by włożony od czasu do czasu,
wspomógł współczesną suknię. A spotkania przy
igle cieszyły i cieszą kobiety zawsze… niezależnie od mody i czasu.
Akademia Stroju Dawnego zaprasza
więc na „Spotkania gorsetowe”. Wypełnimy je
pracowicie - oprócz okazji do porozmawiania
o dawnej modzie, o bieliźnie sprzed 300 lat,
szczegółach rzemiosła krawieckiego, szwach,
zakładkach, fiszbinach i bryklach, powstaną też
prawdziwe, szyte ręcznie gorsety, według oryginalnych wzorów barokowych.
Zapewniamy wiedzę fachową, nadzór
i pomoc w sporządzeniu szablonu i dopasowaniu, płótno, fiszbiny, nici , itp., ale dobrze jest
przynieść ulubioną igłę, naparstek i nożyczki.
Planowane są dwie grupy (obie mają
ten sam program): - grupa I - piątek, godzina
17.00-20.00, - grupa II - niedziela, godzina
12.00-15.00.
Zajęcia prowadzone będą przez opowiadającą - Sylwię Majewską i szyjącą fachowo
- Magdalenę Borczyk.
W czwartek, 7 kwietnia 2011 r. o godz.
18.30 dr Anna Straszewska opowie nieco o historii gorsetów: "Gorset - niewidoczny cudotwórca". Po wykładzie odbędzie się spotkanie
inauguracyjne dla osób już zapisanych lub tylko
zainteresowanych ”Spotkaniami Gorsetowymi”.
Następne zajęcia: grupa I - piątek 8.04, 15.04,
6.05,12.05; grupa II - niedziela 10.04, 17.04,
8.05, 15.05. Koszt zajęć: 150 zł. za 4 zajęcia 2-3
godzinne (w cenie materiały - płótno bawełniane
i lniane , fiszbiny, nici, itp.).
Zajęcia będą odbywać się w Piwnicy
Largactil Staromiejskiego Domu Kultury.
Akademia
Stroju
Dawnego
7~ kwietnia od godz. 18.30
Staromiejski Dom Kultury
Gorset - niewidoczny cudotwórca"
oraz Inauguracja Spotkań gorsetowych
Zapraszają:
dr Anna Straszewska (wykład)
Sylwia Majewska i Magdalena Borczyk
UWAGA! KONIECZNE SĄ ZAPISY!!!
e-mail: [email protected], tel. 22 832 23 75.
Zapisy przyjmujemy do 4 kwietnia!!!
Ilość miejsc bardzo, bardzo ograniczona!
Sylwia Majewska
14
wyk. il.: Paul Iribe "Les Robes de Paul Poiret” - 1908
Informacje kulturalne
Bieżące wydarzenia, koncerty
imprezy, spotkania
tel. (22) 831-23-75
www.sdk.pl
MuZyKA
TeaTR
PLASTyKA
TANieC
GALERie
LITERATURA
EDUKAcjA
dLA DzieCi
i młOdziEży
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
WYSTAWY
INFORMACJE KULTURALNE
INFORMACJE KULTURALNE
GALERIA PROMOCYJNA
STANISŁAW WÓJCIK
TOŻSAMOŚĆ
Otwarcie: 6 kwietnia 2011 godz. 18.00
Wystawa czynna: od 6 kwietnia do 3 maja 2011 r.
Stanisław Wójcik - ur. 1982 r. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 2002-2008. Dyplom w 2008 roku w pracowni prof. Lecha Majewskiego, aneks z rysunku w pracowni prof.
Henryka Gostyńskiego (wyróżnienie rektorskie). Od 2010 roku asystent
na macierzystej uczelni w pracowni malarstwa prof. Henryka
Gostyńskiego.W latach 2005-2006 stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Niniejszy pokaz jest pierwszą
indywidualną wystawą artysty.
Galeria Promocyjna - II piętro SDK, od wtorku do soboty: 11.00-18.00,
w niedzielę: 13.00-17.00
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
MISZMASZ 2011
BARBARA BRANDT, IKA BELCZYK, ELŻBIETA DZIEDZIC,
AGNIESZKA BRZOZOWSKA, ANNA JANKOWSKA, ELŻBIETA
LIGĘZA, VIKTORIYA LAZAREVA, KRYSTYNA MARKIEWICZ,
HANNA PIWOŃSKA, KRYSTYNA POKULNIEWICZ, IRENA
SIELCZAK, MARTA STAMBÓRSKA, MARIA SZCZECHLA.
Pracownia Plastyczna “Mansarda”, działająca od 2000 roku w Staromiejskim Domu Kultury,
prezentuje coroczny przegląd prac plastycznych swoich członków. Ekspozycja przedstawia
różnorodne techniki i tematy... jak sugeruje jej nazwa.
Wystawa czynna: od 1 do 10 kwietnia 2011 r.
Z teki artysty:
KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI - wystawa fotografi.
POLAROIDS
Krzysztof Ćwiertniewski - ur. 1984 r. W latach 2003 – 2008 studia w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawaie - Wydział Technologii Drewna, Konserwacja Drewna Zabytkowego. Od
2007 roku studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Nagrody i wyróżnienia, m.in: V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009 r. (I miejsce, I nagroda Canon’a,
wyróżnienie Muzeum Powstania Warszawskiego); III Warszawskie Bienalle Sztuki Mediów 2010 r.
(III miejsce); II Konkurs Multimedialnych Szopek Krakowskich 2011 r. (III miejsce); XVIII Edycja Konkursu Grafika Warszawska - Luty 2011 (Nagroda Dziekana ASP, Nagroda Artinfo.pl ). Członek koła
naukowego przy Galerii Wyjście Awaryjne.
Wystawa czynna: od 10 do 30 kwietnia 2011 r. kwietnia 2011 r.
Galeria Wyjście Awaryjne - Parter SDK, codziennie: 9.00-21.00. Kurator Galerii: Tomasz Świtalski.
16
JAZZ CLUB RYNEK
Zaprasza w sobotę, 30 kwietnia, o godz. 19.00 na koncert,
wystąpi:
JAREK BOTHUR QUARTET
KONCERT
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
W składzie:
Jarek Bothur - saksofon
Jakub Płużek - fortepian
Maks Mucha - kontrabas
Grzegorz Masłowski - perkusja
Kwartet w niezmienionym składzie działa od września 2009 roku. Repertuar
zespołu stanowią głównie kompozycje lidera, osadzone stylistycznie we
współczesnym jazzie mainstreamowym. Do tej pory zespół otrzymał
następujące nagrody: - Pierwszą Nagrodę 34-tej edycji "Międzynarodowego Konkursu Młodych
Zespołów Jazzowych JAZZ JUNIORS" Kraków 2010; - Pierwszą Nagrodę (ex aequo) w Konkursie
na Indywidualność Jazzową 46-tej edycji "JAZZ NAD ODRĄ" Wrocław 2010 (Jarosław Bothur
i Jakub Płużek); - Grand Prix na festiwalu "tarnów International Jazz Contest" - Tarnów 2009.
W kwietniu 2010 nakładem wydawnictwa Jazz Forum ukazała się debiutancka płyta zespołu, "Lilla
Chezquiz".
Jarek Bothur - saksofonista, lider. Student Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
Absolwent Wydziału Jazzu PSM im. F. Chopina w Warszawie. W ankiecie JAZZ TOP 2009
(magazyn JAZZ FORUM) figuruje w kategoriach: "Saksofon" oraz "Nowa Nadzieja". Współpracuje
z Januszem Muniakiem, Zbigniewem Wegehauptem, Pawłem Kaczmarczykiem, Krzysztofem
Pacanem oraz wieloma innymi uznanymi muzykami polskiej sceny jazzowej. Jest zdobywcą wielu
nagród, m. in.: - Grand Prix i tytuł "Nowa Nadzieja Jazzu" na "Novum Jazz Festiwal" Łomża 2009
(jako solista); - Grand Prix na "II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Jazzowej JAZZDA 2010"
w Świdniku (z kwartetem Jana Malechy); - Grand Prix na festiwalu "Nadzieje Warszawy 2007"
(z kwintetem Bogny Kicińskiej); - Grand Prix na "Jazz Standards Festiwal" Siedlce 2006
(z kwintetem Bednarska Five).
Wstęp wolny!
KLUB PIOSENKI SDK
Odbyło się: 11 lutego 2011 o godz. 19:00, w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach
odbył sie "Wieczór z Łazuką", będący zarazem
spotkaniem z artystą, prezentacją książki wywiadu z Bogdanem Łazuką pt.: "Przypuszczam,
że wątpię" oraz koncertem, w którym udział wzięły
wokalistki z Klubu Piosenki Staromiejskiego Domu
Kultury, prowadzonego przez Krzysztofa
Dłutowskiego. Piosenki z repertuaru Bogdana
Łazuki zaśpiewały: Katarzyna Kaczor, Natalia
Majewska, Jagoda Rodzoch-Malek, Natalia
Sikora, Nina Tygielska. Licznie zebrana publiczność mogła usłyszeć z estrady m.in.
takie szlagiery, jak: "Małżeństwo z rozsądku", "Bal na Gnojnej", "Dzisiaj, jutro, zawsze".
Wokalistkom towarzyszył zespół Marka Stefankiewicza.
KLUB SDK
Informacje i foto - Agencja Koncertowa IKA ART.WOJCIECHOWSCY
17
KONCERT
INFORMACJE KULTURALNE
SCENA PIĘTRO WYŻEJ
Zapraszamy w sobotę, 2 kwietnia 2011 r. o godz. 19.00
do Staromiejskiego Domu Kultury (Sala Kameralna)
ARTUR GOTZ
„OBIEKT SEKSUALNY”
Wystąpią:
Artur Gotz - śpiew
Lena Minkacz - fortepian
Joanna Mizera-Zalejska - altówka, skrzypce
Andrzej Minkacz - bas
Artur Gotz - debiutował w krakowskiej Piwnicy pod Baranami,
w której rozpoczął współpracę z kompozytorem Zygmuntem
Koniecznym. Wydał singiel z jego piosenką pt.: „Usposobienie
przyjemne”. W sierpniu 2010 r. odbyła się premiera płyty "Obiekt
seksualny" z 17 piosenkami o tematyce damsko-męskiej. Artysta
prezentuje swoje recitale w całej Polsce oraz w Amsterdamie,
Berlinie, Brukseli, Wiedniu, na Cyprze, a także podczas tournee po
USA. Występował również na festiwalach teatralnych w Czechach,
Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii, a także na 27. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu
w 2006 r. w koncercie EnergiaPro Młodzi. Współpracował ze Studiem 68 of theatre arts London
w Gdyni. „Obiekt seksualny” - Teksty wyszły spod piór Dariusza Rzontkowskiego, Michała
Zabłockiego, Zbigniewa Książka, Barbary Stępniak-Wilk, Agnieszki Osieckiej, a muzyka Zygmunta Koniecznego, Dariusza Rzontkowskiego, Marka Michalaka oraz Wojciecha
Waglewskiego. Artysta przeprowadzi odbiorców przez całą skalę emocji erotycznych: od
nieśmiałych zachwytów i czułości do namiętności i zazdrości. Gotz przenosił widzów w coraz to
inne, zaskakująco zmienne klimaty - od lirycznych i sentymentalnych po naturalistyczne, ukazujące
daleką od różowej rzeczywistość. Nie zabrakło humoru, satyry i groteski”.
KONCERT
Bilety w cenie 20 zł dostępne na godzinę przed koncertem. Bilety można rezerwować
pod nr. tel. (22) 831 23 75. Strona internetowa Sceny Piętro Wyżej: www.scenapw.sdk.pl
CHÓR WTS
10 kwietnia 2011 Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego oprawi Mszę
poświęconą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w kościele św. Benona na Nowym
Mieście w Warszawie. Msza wg porządku przedsoborowego (łacińska) o godz. 10:00,
a po niej zabrzmi Missa brevis pro defunctis Stanisława Moryty. Zapraszamy!
Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego wystąpi 22 kwietnia 2011 o godz.
19:30 w Filharmonii Haarlemskiej (Holandia) wykonując Pasję wg św. Mateusza Jana
Sebastiana Bacha. Wykonawcami będą artyści holenderscy: Johanni Oostrum
(sopran), Carina Vinke (alt), Falko van Loon (tenor – Ewangelista), Martijn Sanders
(bas – Chrystus), Pieter Hendriks (bas – arie), James Doing (tenor – arie). Solistom
i chórom towarzyszyć będzie RBO Sinfonia, a całość poprowadzi Harry Brasser.
Koncert jest kontynuacją ubiegłorocznej współpracy z holenderskim chórem C.O.V.
Haarlem. 20 marca 2010 oba zespoły wykonały Pasję w kościele św. Trójcy w Warszawie.
W oba projekty włączył się jako partner Staromiejski Dom Kultury!
18
BLUES NA NIEDZIELĘ
3 kwietnia 2011 roku, o godz 19.00 zapraszamy
do Sali Kameralnej Staromiejskiego Domu Kultury:
MAREK „MAKARON” & DAWID WYDRA
KONCERTY
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Marek “Makaron” Motyka - śpiew, gitara rezofoniczna
(gitara “Dobro”); Dawid Wydra - harmonijka ustna
Zespół, wykonuje emocjonalne teksty starych pieśni ludowych
z okolic Dolnego i Górnego Śląska, w połączeniu z dźwiękami
korzennego bluesa rodem z delty Missisipi. Wspólny dla obu etos
pracy oraz silne emocje tworzą niezwykle ciekawe połączenie.To
jeden z najciekawszych bluesowych i folkowych programów
ostatnich lat. W repertuarze zespołu znajdują się między innymi
śląskie pieśni z okresu XV - XIX w. Niejednokrotnie nie są znane
ich melodie, gdyż były przekazywane z pokolenia na pokolenie
w formie pisanej jak m.in.: katowicka wersja pieśni żałobnej z XV
wieku „Skarga Umierającego”, prawdziwy zabytek polskiej
literatury. Program w krótkim czasie zaczął być rozpoznawalny
i budzić powszechne zainteresowanie. W lutym 2009 roku
w sprzedaży ukazała się pierwsza płyta zespołu zatytułowana
„Makaron po śląsku”. Więcej na: www.marekmakarontrio.pl
Bilety w cenie 10 zł dostępne na godzinę przed koncertem. Rezerwacja biletów: tel. (22) 831 23 75.
KWARTET WILANÓW
Kwartet Wilanów zaprasza 6 kwietnia 2011 roku, o godz. 19.00, do Sali Koncertowej
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (ul. Okólnik 2, Warszawa), na koncert
muzyki kameralnej z cyklu „Środa na Okólniku”. Wstęp wolny!
Wykonawcy: Tadeusz Gadzina - I skrzypce, Paweł Łosakiewicz - II skrzypce,
Ryszard Duź - altówka, Marian Wasiółka - wiolonczela. Partie fortepianowe zagra
Edward Wolanin.
AKADEMIA STROJU DAWNEGO
Akademia Stroju Dawnego zaprasza na „Spotkania gorsetowe”. Wypełnimy je
pracowicie - oprócz okazji do porozmawiania o dawnej modzie, o bieliźnie sprzed 300
lat, szczegółach rzemiosła krawieckiego, szwach, zakładkach, fiszbinach i bryklach,
powstaną też prawdziwe, szyte ręcznie gorsety, według oryginalnych wzorów
barokowych. W czwartek, 7 kwietnia 2011 r., o godzinie 18.30 dr Anna Straszewska
opowie nieco o historii gorsetów: "GORSET - NIEWIDOCZNY CUDOTWÓRCA".
Po wykładzie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne „Spotkań gorsetowych”
(dla osób już zapisanych lub tylko zainteresowanych). [Węcej na stronach 13 i 14 "Rynku”].
AKADEMIA
W programie m.in.: - 2 kwartet D. Szostakowicza, - Kwartet fortepianowy C. Francka.
19
TEATR
INFORMACJE KULTURALNE
ADAM WALNY - TEATR PRZEDMIOTU
Zapraszam na cykl warsztatów "Teatr Przedmiotu kulisy warsztatu, arkana rzemiosła". Najbliższe sesje :
w soboty, 9 i 30 kwietnia 2011 od godz. 16.00 w SDK.
Część I. „Istnienie w dłoni”. Budowa i animacja przedmiotów teatralnych, lalek i masek.
Cena jednej sesji : 30 zł.
Teatr Przedmiotu Adama Walnego zaprasza na swoje
spektakle: 14-17 kwietnia - "Hamlet" Fifart, Festiwal
Form Intymnych, Gryfino.
TANIEC
www.walny-teatr.sdk.pl
WARSZTATY Z TECHNIKI TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
- POZIOM “OPEN”
Choreograf Rafał Dziemidok wraz z zespołem profesjonalnych tancerzy z Grupy Artystycznej
Koncentrat zaprasza na I edycję warsztatów z techniki tańca współczesnego, do czerwca 2011.
Spotkania będą mieć charakter otwartych 1,5-godzinnych warsztatów. Poza stałym instruktorem
Rafałem Dziemidokiem, zajęcia będą prowadzone również przez zaproszonych do współpracy
zawodowych tancerzy z kraju i gości z zagranicy. Pragniemy kształcić młodych, zdolnych wykonawców,
stwarzając im możliwość rozwijania własnej kreatywności i motywując do poszukiwań. Nasze
spostrzeżenia, eksploracje i doświadczenia z zakresu tańca współczesnego, teatru ruchu, performancu
kierujemy do osób pragnących konfrontować się stale z nową materią, poszukujących wciąż nowych
inspiracji. Warsztaty zakończy spektakl pokazowy przygotowany przez uczestników pod
kierunkiem prowadzącego.
Dni warsztatów: czwartek i piątek; godz. 9:30-11:00; miejsce: Staromiejski Dom Kultury
(Warszawa, Rynek Starego Miasta 2), GALERIA, II pietro ( max. liczba osob: 6)
Cena: 15 zł za pojedyńcze zajęcia; płatność: w sekretariacie Staromiejskiego Domu
Kultury; czas: do końca czerwca 2011. Informacje i zgłoszenia: [email protected],
tel. 501-075-833.
Produkcja: STAROMIEJSKI DOM KULTURY, organizacja: Grupa Artystyczna KONCENTRAT .
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie warsztatów
RAFAŁ DZIEMIDOK - TANCERZ, CHOREOGRAF
17 kwietnia 2011 r. , o godz. 19.00 Grupa Artystyczna KONCENTRAT wystąpi
w Gdańsku, w Klubie “Żak” (ul. Grunwaldzka 195/197) ze spektaklem
ORZECH.WIEWIÓRKA
Tańczą: Agata Ambrozińska- Rachuta, Magdalena Jędra, Agnieszka Noster,
Piotr Chudzicki, Rafał Dziemidok, Krzysztof Skolimowski
Koncept, choreografia: Rafał Dziemidok
Produkcja: Art Stations Foundation, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Wytwórnia,
STAROMIEJSKI DOM KULTURY
www.koncentrat.com
20
KLUB TWÓRCZY MIKROSCENA
Klub Twórczy „Mikroscena” wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami:
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 5 „Dom przy Rynku”,
Zespołem Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, XX Liceum Ogólnokształcącym
im. Bolesława Chrobrego oraz Polską Fundacją Kościuszkowską,
Studiem filmowym „Shirin”, zapraszają:
- w dniach 6-29 kwietnia 2011 r. - na zajęcia teatralno-filmowe oraz
konsultacje dla licealistów ubiegających się o indeks uczelni artystycznych i pedagogicznych. Zajęcia odbywają się w środy 15.00 - 17.00; piątki od 16.00 - 17.00; soboty od
10.00 - 12.00 w Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej (ul. Irzykowskiego 1a).
- 22 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00 (w Wielki Piątek) zapraszamy do siedziby Zespołu
Szkół nr 48 im. AK (Irzykowskiego 1a) na spotkanie pasyjne.
W programie m.in. : - projekcja notatki filmowej ze spektaklu pt. „Zbawienie przyszło przez
krzyż” w reżyserii Ziemisława Olszewskiego (zdjęcia Janusz Popławski); spotkanie z ks.
mgr Wiesławem Kanią. Uczestnicy spotkania odwiedzą Klub Seniora przy ul. Karabeli 1.
EDUKACJA KULTURALNA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
KT „Mikroscena” wraz z Polską Fundacją Kościuszkowską poleca:
- 16 kwietnia (sobota) od godz. 11.00 - impreza z okazji 217 rocznicy Insurekcji
Kościuszkowskiej w Warszawie.
Program uroczystości: - godz. 11.00 - Spotkanie przy Placu Żelaznej Bramy pod
Pomnikiem Tadeusza Kościuszki; - godz. 13.00 - Złożenie kwiatów przy urnie z sercem
Tadeusza Kościuszki; Krótki koncert melodii wojskowych przed Zamkiem Królewskim
i salwa honorowa.
KONWERSATORIUM
HUMANISTYCZNA FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA
KONWERSATORIUM - poniedziałki w godzinach 19.30 - 22.00:
18 kwietnia - Sztuka - wyobraźnia, ekspresja, wspólnota, moralne znaczenie sztuki.
WARSZTATY - środy w godzinach 19.30 - 22.00:
20 kwietnia - Kultura współczesna - próba syntezy treści spotkań warsztatowych
od 6.10.2010 r. i dysputa;
27 kwietnia - Kultura elity i kultura ogółu - wprowadzenie do tematu.
Zajęcia prowadzi dr Andrzej Sztylka
PLASTYCZNA NIEDZIELA
Kluby plastyczne Staromiejskiego Domu Kultury zapraszają młodzież, dorosłych
i seniorów na bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa, odbywające się w niedziele:
3, 10, 17 kwietnia 2011 roku, w godz 9.30 - 15.30.
W trakcie lekcji oprócz ćwiczeń warsztatowych będą prowadzone korekty oraz
konsultacje plastyczne. Zapraszamy stałych uczestników zajęć i nowe osoby, które lubią
rysować i malować. Zajęcia prowadzą instruktorzy SDK.
21
DLA SENIORÓW
INFORMACJE KULTURALNE
KLUB SENIORA ,,WARS I SAWA”
Zaprasza w kwietniu 2011 roku:
- 7 kwietnia 2011 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00
Spotkanie z literaturą pt.: „INTRYGA W LITERATURZE” - wykład i dyskusja
z Jakubem Winiarskim
- 14 kwietnia 2011 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 - prelekcja
Wiesławy Dłubak-Bełdyckiej pt.: „WARSZAWSKI EPIZOD W ŻYCIU JULIUSZA
SŁOWACKIEGO”
- 28 kwietnia 2011 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 - prelekcja varsavianisty
Karola Mórawskiego pt.: „NA KSIĄŻĘCYM TRAKCIE - OD UJAZDOWA DO
ZAMKU WARSZAWSKIEGO
Koncert: 9 kwietnia 2011 r. (sobota) w godz. 16.00 - 18.00
zapraszamy do Sali Kameralnej SDK na koncert pt.:
„W STARYM KINIE”
Piosenki z przedwojennych filmów polskich (lata 30-te XX wieku): „Zapomniana melodia”, „Co mój
mąż robi w nocy”, „Szpieg w masce”, „Paweł i Gaweł”, „Antek policmajster”, „Robert i Bertrand”,
„Piętro wyżej”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Włóczęgi”. Kompozytorem większości utworów jest Henryk
Wars, autorami tekstów m.in. J.Tuwim, J.Jurandot, L.Starski. Wykonywali je: Hanka Ordonówna,
A.Żabczyński, E.Bodo, Tola Mańkiewiczówna, A.Dymsza. Za recital „W Starym Kinie” Basia Maj
została wyróżniona Złotym Liściem na VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro.
Wystąpią: Basia Maj - wokal, Bogdan Hołownia - pianino,
Marek Shepherd - trąbka, Janusz „Baluza” Kozłowski - bas
Informujemy: 15 kwietnia 2011 r. (piątek) o godz. 17.00 zespół wokalny „Ale Babki …+”
wystąpi w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (ul. Elektoralna 12) podczas XLV Forum
Kaliszan.
OKR 2011
Na wszystkie spotkania i koncerty wstęp wolny! Dodatkowe informacje:
Grzegorz Jasiński - tel.: (22) 831 23 75 w. 128; [email protected]
22
55. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
16 i 17 kwietnia 2010 r. w Staromiejskim Domu Kultury odbędą się
warszawskie eliminacje 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jak co roku SDK przeprowadzi etap drugi (eliminacje
warszawskie) OKR dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym
i dorosłych. Wezmą w nim udział laureaci etapu pierwszego przeprowadzonego wcześniej przez dzielnicowe instytucje kultury. Laureaci etapu miejskiego będą promowani do trzeciego (wojewódzkiego)
etapu OKR. Program przesłuchań w SDK: 16 kwietnia - godzina 9.30 - Turniej
Recytatorski; - godzina 13.00 - Turniej - Wywiedzione ze słowa; 17 kwietnia - godzina
10.00 - Turniej Poezji Śpiewanej; - godzina 13.00 - Turniej Teatrów Jednego Aktora.
Od 30 kwietnia do 10 maja 2011 roku
pięcioro wolontariuszy Staromiejskiego Domu Kultury weźmie udział
w międzynarodowych warsztatach
fotograficznych. Obędą się one w Atenach (Grecja) podczas międzynarodowej wymiany młodzieży realizowanej w ramach
programu „Młodzież w działaniu” we współpracy z organizacjami pozarządowymi
z Grecji, Bułgarii, Turcji, Włoch oraz Rumunii. Warsztaty prowadzone będą metodami
edukacji poza formalnej, ich głównym celem jest nawiązanie dialogu międzykulturowego
przy wykorzystaniu różnorodnych technik fotograficznych. Jednym z efektów będzie
kalendarz na 2012 rok zawierający najlepsze zdjęcia wykonane podczas programu.
WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA
Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia
Księgarzy Polskich zapraszają we wtorek 12 kwietnia 2011 roku godz. 17.00 do Klubu
Księgarza w Warszawie (Rynek Starego Miasta 22/24), na uroczysty wieczór z okazji
przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej
LITERATURA
„PHOTO TALK - JEDNO ZDJĘCIE 1000 SŁÓW”
EDUKACJA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
PIOTROWI JAGIELSKIEMU
za książkę marca 2011 roku
BIRD ŻYJE
Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Nisza wręczy przewodniczący Jury Adam Pomorski. Laudację wygłosi Jacek Wakar. Fragmenty książki
odczyta oraz zaśpiewa utwory Leonarda Cohena i Boba Dylana Piotr Krupa.
PLEBISCYT NA KSIĄŻKĘ 2010 ROKU
Książka 2010 roku wybierana jest drogą plebiscytu przez czytelników, bibliotekarzy
i księgarzy spośród nagrodzonych książek miesiąca. Zgłoszenia przyjmowane są do
20 kwietnia 2011 roku pod adresem: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24,
00-272 Warszawa lub na adres e-mailowy: [email protected] Ogłoszenie wyników
nastąpi na uroczystym wieczorze w Klubie Księgarza w czasie Majowych Targów
Książki. Wśród uczestników plebiscytu losowane będą egzemplarze książki 2010 roku.
Lista książek miesiąca w 2010 roku:
Styczeń: - Aleksandra Olędzka-Frybesowa: Metafizyczni poeci francuscy drugiej połowy
XX wieku; Luty: - Michał Głowiński: Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna;
Marzec: - Tomasz Stańko i Rafał Księżyk: Desperado. Autobiografia Tomasza Stańki;
Kwiecień: - Andrzej Walicki: Idee i ludzie. Próba autobiografii; Maj: - Paweł Goźliński: Jul;
Czerwiec: - Leszek Biały: Źródło Mamerkusa; Lipiec: - Marek Radziwon: Iwaszkiewicz.
Pisarz po katastrofie; Sierpień: - Jolanta Kozak za przekład książki Philipa Rotha: Duch
wychodzi i Robert Sudoł za przekład książki Cormaca McCarthy’ego: Krwawy południk;
Wrzesień: - Antoni Kroh: Starorzecza; Październik: - Włodzimierz Pessel: Antropologia
nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy ; Listopad: - Joanna Mueller: Stratygrafie;
Grudzień: - Mariusz Szczygieł: Zrób sobie raj .
23
PIWNICA - LARGACTIL - ZAJE
, CIA STA£E
INFORMACJE KULTURALNE
KLUB LITERACKI
KADISZ ZA ALLENA GINSBERGA
Zapraszamy 6 kwietnia (czwartek), godz. 18.00,
Piwnica Largactil. Wstęp wolny!
Allen Ginsberg sztandarowy poeta amerykańskiej Beat Generation
zmarł 5 kwietnia 1997 r. Corocznie, 6 kwietnia odprawiamy "kadisz
za allena". Nie jest to jednak uroczystość o charakterze religijnym
lecz spotkanie poetów, muzyków, performerów. Dla nas jest to
okazja do zaprezentowania swojej twórczości w nawiązaniu do
jakże ciągle żywej tradycji Beatu oraz twórcze poszukiwanie własnego wyrazu.
“Kantor”: Przemek Wierzbiłowicz.
Prowadzenie i reżyseria imprezy: Tomek Świtalski.
W programie:
I. KONCERT I CZYTANIE WIERSZA ALLENA
GINSBERGA "SKOWYT" ("HOWL").
Wystąpią: Maciej Żychowicz (Obligatory
Niggers) na gitarze elektrycznej, Stanisław
Legus (The Phantoms) na perkusji, wiersz
czytać będzie Jakub Tyro-Niezgoda (The
Phantoms).
II. TEATR PERFORMANCE POETRY.
6 kwietnia zaprezentujemy wariację ginsbergowską - fragment pracy nad wierszami
Moniki Błaszczak i Seweryna Górczaka.
Warsztat „Teatr Performance Poetry” prowadzony w Staromiejskim Domu Kultury przez
Igora Stokfiszewskiego ma na celu rozwinięcie
performatywnych umiejętności poetów/ek, dla
których naturalnym polem lirycznej ekspresji
jest nie tylko pisanie wierszy, ale także ich
publiczne prezentowanie.
III. OTWARTA SCENA POETYCKA
- SLAM POETRY.
Gość specjalny:
Sławomir Gołaszewski/AUDIOMARA.
24
KLUB LITERACKI
28 kwietnia, czwartek, godz. 18.00 zapraszamy
na spotkanie z cyklu ROZMOWY Z WAKATEM
“JA WOBEC SYSTEMU W PIOSENCE ROCKOWEJ I HIP-HOPOWEJ”.
Prowadzenie: Maria Cyranowicz. Wstęp wolny!
Punkt Konsultacji Literackich, w każdą środę, w godz. 16.00 - 18.00.
Warsztaty literackie, w każdą środę, w godz. 18.00 - 22.00 (nabór zamknięty).
WARSZTAT „TEATR PERFORMANCE POETRY”
EDUKACJA KULTURALNA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Druga część warsztatów (trwająca od lutego do czerwca 2011 roku) polegać będzie na
opracowaniu Poetry performance według scenariusza na podstawie wierszy uczestników.
Ów scenariusz posłuży za strukturę pomagającą osiągać coraz lepsze rezultaty w dziedzinie umiejętności panowania nad własną cielesną ekspresją i ukierunkowywania
jej w zgodzie z intencjami poetki/y-performerki/a, umożliwiające wydobycie z wiersza dodatkowych sensów i jakości, co stanowi zasadniczy cel całego cyklu warsztatowego.
O ile zajęcia praktyczne części pierwszej nakierowane były na rozwijanie umiejętności
indywidualnych, o tyle w części drugiej skupimy się na grupowym performowaniu
poezji, co pozwoli również otworzyć przestrzeń dla dyskusji o funkcjonowaniu wiersza
w przestrzeni innych tekstów kultury. Zarazem podniesie zagadnienia zbiorowości
i wspólnotowości, oraz dramaturgii performansu, a tym samym życia indywidualnego
i zbiorowego jako performansu. Prowadzenie: Igor Stokfiszewski.
Zajęcia (Piwnica “Largactil”) - poniedziałki: 4 i 18 kwietnia, w godz. 18:00 - 21:00.
Występ w czasie imprezy “Kadisz za Allena Ginsberga” - 6 kwietnia 2011 r.
WYMYŚLANIE CZŁOWIEKA.
LITERATURA NOWOCZESNA JAKO ANTROPOLOGIA.
Seminarium otwarte - czwartki: 7 i 21 kwietnia, od godz. 15.00.
Prowadzenie: prof. Przemysław Czapliński.
Przemysław Czapliński - krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w
Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Spotkanie: 7 kwietnia 2011 r. - Primo Levi, Czy to jest człowiek. [dowolne wydanie]
Lektura dodatkowa: Giorgio Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Przeł. Sławomir Królak.
Wyd. Sic!, Warszawa 2008; rozdz. „Muzułman”, s. 41-88.
Spotkanie: 21 kwietnia 2011 r. - Ph. K. Dick, Ubik.
Lektury na zajęcia dostępne na stronie www.manifestacjepoetyckie.tk
25
FILM
INFORMACJE KULTURALNE
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH
Zapraszamy na spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmów
Nieobecnych SDK :
12 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 19.00, Piwnica Largactil
W programie pokaz filmów "Palacz", "Takie życie", “Co to jest
czas" oraz dyskusja. Pokaz zrealizowany we współpracy
z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Reportażu CAMERA OBSCURA. Strona: www.cameraobscura.pl
PALACZ
Realizacja: Jakub Drobczyński
Producent: MOK Bydgoszcz; Czas trwania: 10 min.
...w dzieciństwie opuszczony przez matkę… trudności życia... próby samobójcze
własnego syna... szczęście w życiu…
TAKIE ŻYCIE
Realizacja: Daniel Zieliński
Producent: Agnieszka Konecka; Czas trwania: 27 min
... schorowana matka... kochający syn... w kręgu prostych czynności...
i przedmiotów... bierność otoczenia... odwiedziny…
CO TO JEST CZAS
reż. Jarosław Stanisław Piskozub
Czas trwania: 5,5 min
…wiekowy zegarmistrz o aparycji Stanisława Lema … skrzętnie dopełnia swoich
obowiązków … naprowadza nas na trop … do końca go nie wyjawiając... pozostawia
bez rozwiązań … z tytułowym pytaniem…
W LARGACTILU
Wstęp wolny! Kontakt: Paulina Zając, 22 831-23-75 w. 118, [email protected]
SPOTKANIA KOŁA NAUKOWEGO
PRZY GALERII WYJŚCIE AWARYJNE
- 16 kwietnia 2011 r. o godz. 18.00 - Przegląd Internetowych Galerii Fotograficznych
SURFFOTO oraz pokaz prac filmowych Krzysztofa Ćwiertniewskiego (anex do
wystawy prezentowanej w Galerii "Wyjście Awaryjne" w dniach 10-30 kwietnia 2011 r.).
- 23 kwietnia 2011 r. o godz. 18.00 - Spotkanie z Jakubem Kubą Tarkowskim twórcą
filmów animowanych. Pokaz prac i wymiana poglądów.
Kuba Tarkowski - absolwent łódzkiej Filmówki, autor animowanych filmów krótkometrażowych,
w tym batalistycznej animacji Iliada i szokującego filmu drogi Autobahn. Twórca animacji do filmów
reklamowych. Laureat nagrody Ridleya Scotta w dziedzinie efektów specjalnych. Pracował
w londyńskim studio Moving Pictures Company, gdzie współtworzył rysunki 3D do filmu Harry Potter
IV. Jeden z trzech reżyserów filmu "Jeż Jerzy", który jest jego pełnometrażowym debiutem.
Zaprasza Tomasz Świtalski
26
INFORMACJEFOTOPLASTIKON
KULTURALNE
Zaczarowana dorożka (uchwycone 1.04.2011 r.) - fot. Rebel
W BIBLIOTECE
STAROMIEJSKA BIBLIOTEKA
Czytelnia Naukowa nr VII, Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy, zaprasza do pięknej kamienicy na
Starym Mieście, przy ul. Świętojańskiej 5,
w której znajdą Państwo bogaty zbiór książek
i czasopism z zakresu literatury, historii, sztuki
oraz bogatą kolekcję literatury varsavianistycznej.
Umożliwiamy dostęp do bazy prawniczej LEXPOLONICA. Posiadamy komputery
z edytorem tekstu i dostępem do Internetu (w tym
także bezprzewodowym).
W kamienicy znajdują się również:
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr
43, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 24
i punkt Książka Na Telefon.
Zachęcamy do zapisania się do
Biblioteki. Każdy czytelnik bezpłatnie otrzymuje
kartę wstępu do wszystkich naszych placówek
w Śródmieściu.
KWIECIEŃ W BIBLIOTECE:
6 kwietnia 2011 r. (środa), godz. 17.00 Zwyczaje wielkanocne. Robimy palmy. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży kontynuuje cykl
Spotkań dla nastolatków.
8 kwietnia 2011 r. (piątek), godz. 16.00-19.00 Warsztaty kartkowe z Danusią, na których
uczestnicy własnoręcznie przygotują oryginalne
kartki wielkanocne. (Wypożyczalnia - I piętro)
28
INFORMACJE KULTURALNE
20 kwietnia 2011 r. (środa), godz. 18.00 Spotkanie Otwartego Klubu Literatury (Czytelnia Czasopism). Tematem dyskusji będzie:
„KAIR, HISTORIA PEWNEJ KAMIENICY”
ALAA AL ASWANY'ego - najgłośniejsza
powieść współczesnej literatury arabskiej.
Książka, opowiadając o mieszkańcach okazałej
kamienicy w reprezentacyjnej dzielnicy Kairu
ukazuje przekrój egipskiego społeczeństwa od
czasów brytyjskich po rządy Mubaraka. Warta
przeczytania zwłaszcza dziś, w dobie arabskich
rewolucji.
Alaa Al Aswany - ur. 26 maja 1957 w Kairze,
egipski pisarz, z wykształcenia stomatolog,
zaangażowany w dialog międzykulturowy.
Arabom wyjaśnia zachodni sposób myślenia,
a ludziom Zachodu - nieporozumienia leżące
u podstaw islamofobii.
20 kwietnia 2011 r. (środa), godz. 18.00 Zwyczaje wielkanocne. Malujemy pisanki warsztaty dla nastolatków. (Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży).
Każdy czwartek godz. 17.30 - Spotkania
kominkowe - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
(Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży)
Do 15 maja 2011 r. trwa konkurs fotograficzny
„Złap wiosnę”. Trzy zdjęcia można przynieść,
bądź nadesłać: [email protected]
Nagrody książkowe. (Wypożyczalnia - I piętro)
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.biblioteka.waw.pl oraz na Facebooku (Czytelnia
Naukowa nr VII).
Zapraszamy!
DYSPONENDA ...
Wybrane Wydawnictwa SDK
POEZJA:
nowość
Rafał Nowakowski
Z dystansu.
Prace poetyckie 2000 - 2010.
ilustr.: Agata Wojas
opr.graf.: Klara Dendek
str. 72
Warszawa 2011
nowość
Adam Wiedemann
Filtry
rysunki: Macej Sieńczyk
grafik: Marek Sobczyk
str.32; seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Zdzisław Tadeusz Łączkowski
Ku wzgórzom Planet. Poematy
oprac. graf.: E. Dobrzańska-Jurewicz
ilustr.: Ryszard Piskorski
str. 76
Warszawa 2010
Paweł Kozioł
Uwaga, nie ma takiej fali
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.44; seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Natalia Malek
Pracowite popołudnia
proj. graf.: Bartłomiej Gerłowski
str. 44
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Roman Bromboszcz
digital.prayer
proj. graf.: Marek Sobczyk;
str.40
seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Albert Sienkiewicz
Hostel Kakofonia
proj. graf.: Marek Sobczyk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Kamila Janiak
Frajerom śmierć i inne historie
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.54
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Solistki. Antologia poezji
kobiet (1989-2009).
Red. M. Cyranowicz, J. Mueller,
J. Radczyńska
Projekt graf.: M. Ignerska, A. Dwurnik
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
Krzysztof Bąk
Znaki wodne
proj. graf.: Piotr Młodożeniec
str.46
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Justyna Radczyńska
Kometa zawraca
proj. graf.: Agata Cygańska;
str. 68;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Mariusz Appel
Blok rysunkowy
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.32
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Robert Rybicki
Stos gitar
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str. 48;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Nazar Honczar
Gdybym
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.48
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Tomasz Pułka
Mixtape
proj. graf.: Marek Sobczyk;
str.50;
seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Michał Płaczek
Opór skóry
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str.50;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2008
cena: 15 zł
cd. verte
29
DYSPONENDA ...
Dominik Bielicki
Gruba tańczy
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str.46
seria: Biblioteka Nocy Poetów;
Warszawa 2008
cena: 10 zł
Andrzej Szpindler
Andrzej King Kong a co?
Nic, rozległe pole bobu
I jego mięsopust prawy Szpindler
proj. graf.: Marek Sobczyk; str.54
seria: Wakat Kwadrat; 2007
cena: 10 zł
PROZA:
Andrzej Sołtan
Kamienica Bornbachowska
proj. graficzny: Ewa i Jerzy Kowalscy
str. 142; il. 42
Warszawa 2006
cena: 50 zł
Aleksander Jerzy Wieczorkowski
Blog. Widziane z fosy.
str. 192;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2008
cena: 20 zł
Adam Walny
Teatr przedmiotu.
Kulisy warsztatu. Arkana rzemiosła.
str. 94;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Najlepsze
warszawskie
piosenki
z lat 1918 - 1943
Płyta CD “Szemrany plan Warszawy”
do nabycia w SDK - kontakt: 022 831 23 75
Nagrane...
PIOSENKI
SERCEM
PISANE
PISMO LITERACKIE:
Pr
om
oc
ja
!
WAKAT (numery archiwalne: 1-8, 9/10)
Kwartalnik. Poezja, proza, wywiady,
reportaże, recenzje.
Oprawa graf. Marek Sobczyk
Pismo literackie wydawane przez SDK.
Warszawa (od 2006 r. - 2009 r.).
cena: 5 zł (za numer)
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny, drogą
elektroniczną lub bezpośrednio w Staromiejskim Domu Kultury Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa.
Dział literacki: (022) 831-23-75, 831-17-15
e-mail: [email protected]
www.manifestacjepoetyckie.tk
30
Płyta
CD
Płyta
CD
“Piosenki
Sercem
Pisane”
“Piosenki
Sercem
Pisane”
dodo
nabycia
ww
SDK
nabycia
SDK
Kontakt:
022
831
2323
7575
Kontakt:
022
831
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
KA
Y
T
S
A
L
P
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH
Prowadzone od 1974 r. Pracownia proponuje
warsztaty z zakresu rysunku i malarstwa m.in.
przygotowujące młodzież do egzaminów na
wyższe uczelnie, ale nie tylko, bowiem zaprasza
także ludzi młodych chcących wykorzystać swój
talent dla samej przyjemności rysowania lub
malowania.
Zajęcia: poniedziałki i czwartki od godz. 13.00
do 21.00, wtorki od godz. 8.30 do 14.30.
PLASTYCZNA NIEDZIELA
Bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa dla
młodzieży, dorosłych i seniorów, odbywające się
w niedziele, w godz. 9.30-15.30. W trakcie lekcji
oprócz ćwiczeń warsztatowych prowadzone są
korekty oraz konsultacje plastyczne.
Zajęcia prowadzą instruktorzy:
Irena Dłutowska, Sławomira Rykfa, Bartłomiej Gerłowski
Członkowie klubów i pracowni mogą korzystać z biblioteczki specjalistycznej.
Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski
MANSARDA
Od 2000 roku pracownia prowadzi zajęcia
z rysunku i malarstwa dla dorosłych oraz młodzieży. Głównym celem lekcji jest kształcenie
warsztatu artystycznego, motywowanie do
pracy twórczej oraz przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne.
Zajęcia w dwóch grupach: dorośli - poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8.00 - 13.00 ;
młodzież - sobota 8.00 - 16.00.
Prowadząca: Sławomira Rykfa
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Działa w SDK od 1990 r. Zajęcia przeznaczone
są dla uzdolnionych plastycznie młodych osób.
Tym, którzy chcą ubiegać się o indeksy uczelni
plastycznych zapewniona jest fachowa pomoc
w przygotowaniu i wyborze zestawów prac do
tzw. teczki kwalifikacyjnej a tym, którzy
studiując na innych kierunkach pragną rozwijać
swój talent - wszechstronna pomoc artystyczna.
Pracownia organizuje wakacyjne plenery
malarskie w atrakcyjnych miejscach Polski. Dla
najzdolniejszych wystawy w Galerii “Wyjście
Awaryjne”
Zajęcia: wtorki w godz. 15.00 - 21.00, środy
i piątki godz. 13.00 - 21.00.
EXIT - NOWA SZTUKA W POLSCE
Kwartalnik o sztuce, wydawany od roku 1990.
Wizytówka dokonań i poglądów młodych artystów
tworzących przede wszystkim w kręgu sztuki
konceptualnej, instalacji i performance'u, wydawana przez Fundację EXIT oraz Galerię Promocyjną.
www.exit.art.pl
GALERIA PROMOCYJNA
Głównym założeniem programu wystawowego
jest prezentacja najnowszych zjawisk z obszaru
szeroko rozumianych sztuk plastycznych oraz
z ich pogranicza. Galeria prezentuje wyłącznie
prace artystów profesjonalnych, jest kontynuatorką założonej w 1955 roku Galerii Krzywego Koła.
Czynna: od wtorku do soboty w godz. 11.00 18.00, w niedzielę w godz. 13.00 - 17.00.
Kurator: Jacek Werbanowski
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
Prezentuje prace twórców profesjonalnych
i amatorów. Ze względu na charakter i kształt
Galerii, mogą być w niej prezentowane jedynie
małe formy plastyczne. Założona w 1985 roku.
Czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz.
9.00 - 20.00.
Kurator: Tomasz Świtalski
Prowadząca: Irena Dłutowska
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
31
KLUBY, ZAJECIA, STA£E FORMY
PRACY W SDK
,
MUZYKA
KWARTET WILANÓW
Kwartet smyczkowy założony w 1967. Od 1990
pracuje w Staromiejskim Domu Kultury. Oprócz
codziennych prób Kwartet organizuje cykliczne
koncerty podczas których prezentuje się najwybitniejsze dzieła współczesnej kameralistyki,
z udziałem kompozytorów tych dzieł.
www.kwartetwilanow.prv.pl
ZESPÓŁ MADRYGAŁOWY
”I MUSICI CANTANTI"
Działa od 1966 roku. Jest prekursorem zainteresowania wokalną muzyką renesansu w Polsce.
Zapraszamy zainteresowanych wspólnym śpiewaniem. Dla chętnych prowadzimy indywidualne
zajęcia z emisji głosu wraz a nauką czytania nut.
Zajęcia indywidual-ne: piątki godz. 18.30 22.00; próby - wtorki godz. 18.30 - 22.00.
Prowadzący: Jan Holc
KLUB PIOSENKI
Istnieje od 1976 r. oprócz nauki śpiewu,
prowadzonej indywidualnie oferuje zajęcia
z kształcenia słuchu i umuzykalnienia. Przygotowania do egzaminów do szkół artystycznych
oraz do debiutanckich koncertów. Zajęcia: od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00.
Prowadzący: Krzysztof Dłutowski
CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA
SCENICZNEGO
Współpracuje z SDK od listopada 2005 r. Powstał
w 1998 roku z inicjatywy studentów Akademii
Muzycznej w Warszawie. Założycielem i wieloletnim dyrygentem chóru była Ewa Strusińska.
Trzon zespołu stanowią osoby, które ukończyły
wyższe lub średnie szkoły muzyczne. Obecnie
dyrygentem chóru jest Lilianna Krych, studentka
UMFC. Próby: środy w godzinach 19.00-22.00,
w sali kameralnej SDK. Prowadzący: Lilianna Krych
JAZZ CLUB “RYNEK"
Jest jednym z najstarszych klubów jazzowych
w Kraju. Działa z przerwami od roku 1974.
W klubie odbywają się promocje płyt i koncerty
specjalne. Na Rynku Starego Miasta w lipcu
i sierpniu współorganizuje od roku 1995 festiwal
JAZZ NA STARÓWCE. Koncerty: raz w miesiącu w sobotę. Prowadzący: Krzysztof Wojciechowski
STAROMIEJSKI KLUB MUZYCZNY
Od 1992 roku krzewi ideę muzykowania w gronie
kameralnym - muzykowania domowego. Aktywność artystyczna tego typu pozwala osiągać
zadowolenie ze wspólnej gry nawet średnio zaawansowanym. Spotkania: środy w godz. 17. 30 22.00 i soboty w godz. 18. 00 - 22.00.
Prowadzący: Jan Holc
EDUKAC
kultura i
kulturote
JA
rapia
KONWERSATORIUM “HUMANISTYCZNA
FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA"
Zajmuje się filozofią sztuki, jej wpływem na
doskonalenie wiedzy, rozwijanie świadomości
o humanistycznych treściach i wartościach życia.
Założone w 1991 roku. Spotkania: poniedziałki
i środy godz. 19.45 - 22.15.
Prowadzący: dr Andrzej Sztylka
KLUB TWÓRCZY "MIKROSCENA”
Założony w 1974 roku. Prowadzi zajęcia dla
dzieci i młodzieży mające na celu rozwój
w zakresie wrażliwości artystycznej i społecznej.
Ćwiczenia scenariuszowe, aktorskie, reżyserskie
w trakcie m.in. gier dramatycznych (teatr i film),
pozwalają doskonalić umiejętności twórczego
działania w grupie i wyrażania osobowości. Klub
współpracuje z Oratorium im. św. J. Bosko,
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 5,
Zespołem Szkół nr 48. im. AK, Polską Fundacją
Kościuszkowską. Zajęcia w SDK: środy 15.0020.00, piątki 14.00-19.00.
Prowadzący: Małgorzata Graczyk i Ziemisław Olszewski
BAJKI MIĘDZYKULTUROWE
Poznanie różnorodności kultur wprowadzeniem do rozumienia otaczającego świata.
Celem programu jest zapoznanie z wartościami
innych kultur, obecnymi w kluczowych dla początkującego rozwoju człowieka utworach jakimi
są bajki a także wykazanie ich uniwersalnego
i wartościowego przekazu. Program zakłada podniesienie świadomości międzykulturowej uczestników oraz aktywizację ich potencjału twórczego. Spotkania : wtorki : 16.00 – 19.00, środy :
15.00 -18.00
Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski , Zofia Bałdyga, Małgorzata
Graczyk
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
32
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
TANIEC
TANCERZ SOLISTA - RAFAŁ DZIEMIDOK
Profesjonalny tancerz młodego pokolenia specjalizujący się w tańcu współczesnym, pracuje
pod opieką SDK od 1997r. Zdobył wiele nagród i
wyróżnień na konkursach i przeglądach.
ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO “PAWANILIA”
W SDK od 1992. Skupia ludzi zainteresowanych
tańcem średniowiecznym, renesansowym i barokowym. Zespół organizuje pokazy oraz kursy,
popularyzuje taniec i muzykę dawną. Zajęcia:
poniedziałki i czwartki 18.30-21.30, wtorki 18.0021.00, soboty 12.00 - 17.00.
Prowadzący: Sylwia Majewska i Katarzyna Mazur
WAKAT
Kwartalnik literacki. Istnieje od 2006 roku. Obecnie wydawany w Interneciej: www.sdk.pl/wakat/
Prowadząca: Beata Gula
WARSZTATY LITERACKIE
To cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.
Prowadząca: Beata Gula
SENIORZY
www.pawanilia.sdk.pl
RA
U
T
A
R
E
T
I
L
KLUB LITERACKI
Jest kontynuacją dość licznych, działających od
1967 r. grup literackich w SDK. Zajmuje się
promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami
profesjonalnymi. W SDK od 1982 roku.
Od 2010 roku swoje działania i stałe zajęcia
realizuje w Piwnicy Largactil SDK.
Ramowy program działalności: - poniedziałki
w godz. 18.00-22.00: seminaria, warsztaty; wtorki w godz. 17.00-22.00: spotkania redakcyjne pisma “Wakat”; - środy w godz. 16.0018.00: Punkt Konsultacji Literackich; - środy
w godz. 18.00-22.00: warsztaty literackie;
- czwartki w godz. 17.00-22.00: spotkania
autorskie, promocje książek, Wierszorynki...
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze
osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać
się, porozmawiać, mile spędzić czas. Od
października 2010 roku Klub rozpoczął kurs
komputerowy. Spotkania (przy kawie): co
czwartek, w godz. 11.00 - 13.00.
Prowadzący: Grzegorz Jasiński
ALE BABKI + ...
Zespół wokalny „Ale Babki +… istnieje od
października 2007 r. Współpracuje z SDK od
wiosny 2008 r. Wykonuje utwory muzyczne
w wielu językach (polskim, włoskim, angielskim,
francuskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim)
wzbogacając je ruchem scenicznym i tańcem.
W repertuarze zespół ma około 70 utworów
i kilkanaście programów tematycznych. Próby:
czwartki - 14.00 - 16.00; soboty - 11.00 - 13.00.
Prowadząca: Anna Dąbrowska
Prowadząca: Beata Gula
PUNKT KONSULTACJI LITERACKICH
Przeznaczony jest dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich
prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 r.
Środy, w godz. 16.00 - 18.00.
CHÓR “STARÓWKA”
Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział
Centrum. Współpracuje z SDK od września
2008 r. Istnieje od października 1996 r. W swoim
repertuarze chór ma około 90 utworów. Próby:
w poniedziałki - 15.00 - 17.00 i piątki - 16.00 18.00.
Prowadząca: Marianna Czech, Dyrygent: Antonina Kokszar
33
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
Iy
C
E
I
Z
,
D
¿
e
DLA
i mlodzi
KLUBIK POD DASZKIEM
Dawny Klub “Szósteczka”. Działa od 1992 roku.
Dzieci (4-5 lat) uczestniczą w zajęciach
plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także
sportowych. Dzieci uczą się także j. angielskiego. Zajęcia: w poniedziałki 9.00 - 13.00, od
wtorku do piątku 8.30 - 13.00.
Prowadząca: Patrycja Ciastko
KLUBIK SPORTOWY “KANGUREK”
Działa od września 2008 roku. Przeznaczony
jest dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego,
rytmika, zapoznanie z kulturą poprzez m.in.
wyjścia do teatru, muzeum, a także podnoszenie
sprawności fizycznej: ćwiczenia ogólnorozwojowe. W ramach zajęć prowadzone będą lekcje
z języka angielskiego. Zajęcia: poniedziałek piątek od 8.30 do 14.00. Prowadząca: Anna Zarzycka
PRACOWNIA PLASTYCZNO - TEATRALNA
"PANKRACOWNIA”
W SDK od 1985. Kształtuje zdolności w dziedzinie plastyki i teatru. Projekty i rysunki dzieci są
rezultatem wytrwałej pracy i można je podziwiać
na wystawach w SDK. Zajęcia: poniedziałki
15.00 - 19.30, wtorki, czwartki 16.00 - 19.30 oraz
wtorki 9.00 - 13.30, środy godz. 9.30 - 13.30.
Prowadząca: Bożenna Pepłońska
KLUB GIER PRZYGODOWYCH “TWIERDZA”
Założony w 1990 roku, jest kontynuacją popularnej niegdyś “Groteki”. Był jednym z pierwszych
klubów, który skupił osoby zainteresowane światem fantastyki i gier. Klub przeznaczony jest dla
młodzieży gimnazjalnej, licealnej i starszej.
Zajęcia: wtorki 19.00-22.00, soboty 9.00 - 15.00,
niedziele 16.00 - 22.00. Prowadzący: Michał Dyr
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA
NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
W SDK od września 2009 r. Zajęcia skupiają się
na wprowadzaniu dziecka w świat muzyki od
najmłodszych lat poprzez rozwój naturalnej
muzykalności człowieka. Poniedziałki 17.15 18.00, soboty 11.15 - 12.00. Zajęcia w dwóch
grupach wiekowych: 0-3 i 4-6 lat.
KLUB BEMOLEK
Założony w 2002 roku, prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania gry na fortepianie, bez
ograniczania limitu wieku. Ukazuje radość
muzykowania. Zajęcia indywidualne: pon.
13.00-18.30; wt. 13.30-17.30; śr. 13.00-18.00;
czw. 13.30 - 18.30; piąt. 14.00-18.30; sob.9.0015.00. Prowadząca: Agnieszka Jóźwik
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
W SDK od 1998. Rozwija zainteresowania muzyczne u najmłodszych, umuzykalnia, kształci
wrażliwość, zachęca do zabawy w muzykę.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
Zajęcia: pon. 14.00-17.15; śr. 14.00-19.30; czw.
14.00 - 18.30; piąt. 14.00-19.30; sob.9.30-11.15.
Prowadzący: Katarzyna Mazur
TEATR
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Założony w 1999 roku, to młodzieżowa grupa
realizująca arcydzieła z kanonu dramatu
i wielkiej literatury rosyjskiej. Zajęcia grupowe
i indywidualne (przygotowanie do szkół teatralnych, praca nad tekstami). Zajęcia: czwartki
godz. 14.00 -20.00, niedziele godz. 8.30 - 16.30.
Prowadząca: Zuzanna Górniaszek
TEATR PRZEDMIOTU
Współpracuje z SDK od lutego 2005 roku.
W programie m.in.: - lalka, maska, przedmiot inspiracje i kreacje, od scenariusza do realizacji postać i dramat w Teatrze Przedmiotu; - lalka bez
tajemnic - budowa, animacja, język; - przedmiot
w terapii i rytuale... Teatr zaprasza pasjonatów,
studentów, instruktorów i pedagogów. Zajęcia:
sobota, niedziela od godz. 16.00 do 20.00.
Prowadzący: Adam Walny
http://walny-teatr.webpark.pl
Prowadząca: Katarzyna Mazur.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
34
WIERSZYKI DLA DZIECI
MAREK BARTKOWICZ
BIJATYKA
Chociaż nie pobił się nikt z nikim
słychać odgłosy bijatyki:
w mennicach bije się monety,
w stołówkach - mięso na kotlety;
stare zegary biją nieraz;
i dzwony biją co niedziela;
źródło, co w trawie gdzieś się kryje,
by świat zielenić także bije;
sportowcy średnio raz na miesiąc
biją rekordy i się cieszą,
a my, by sukces ich docenić
bijemy brawo zachwyceni,
więc choć nie pobił się nikt z nikim
słychać odgłosy bijatyki.
Blask słońca oraz gwiazd po nocy
olśniewająco bije w oczy;
rosnące nagle w górę ceny
biją nas czasem po kieszeni;
nawet w kojącej myśli ciszy
każdy, kto zechce, to usłyszy,
każdy, kto zechce, ten odkryje,
że jego serce także bije...
bo, choć nie pobił się nikt z nikim
słychać odgłosy bijatyki.
Pracę wykonał Bruno Woźniakowski, lat 5 i pół na zajęciach Klubu “Kangurek” SDK
Rys. Bartłomiej Gerłowski
OKIEM SYRENKI
IMPONDERABILIA
"(...) Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko."
A. Mickiewicz „Romantyczność”
Ostatnie zmiany w funkcjonowaniu
staromiejskiej poczty (zamieszanie związane
z ograniczeniem obsady pracowniczej, zamknięciem jednego piętra tej szanowanej placówki, gigantycznymi kolejkami, gniewem
zdenerwowanych i zmęczonych klientów,)
skłoniły mnie do głębszej refleksji nad funkcjonowaniem "infrastruktury życiowej" Starego
Miasta. Swym spiżowym sercem czuję, że
w powszechnej świadomości (włodarzy, ludzi
biznesu, mieszkańców innych rejonów Stolicy),
Starówka nie jest postrzegana jako "osiedle
mieszkaniowe". Oczywiście w swej najnowszej
historii (od 1954 r.) zawsze pełniła cały szereg
różnych funkcji: była zabytkiem i żywym nośnikiem historii, była miejscem reprezentacyjnym
i atrakcją turystyczną, siedzibą wielu instytucji
naukowych i kulturalnych... lecz była także
(a dla „tuziemców” przede wszystkim) miejscem
zamieszkania kilku tysięcznej społeczności.
Odczuwało się jakąś wewnętrzną równowagę
między codziennością i odświętnością.
Ludzie nadal tu mieszkają, lecz odnoszę wrażenie, że zarówno oni sami, jak i ich
potrzeby powoli nikogo już nie interesują.
W ilościowej “sprawozdawczości”, na Starym
Mieście wszystko wygląda dobrze. Są tu
Kościoły, Muzea, Galerie, Dom Kultury i Biblioteka. Trzy sklepy1, jeden warzywniak2, jeden
kiosk, poczta3, szewc4, krawiec, jest nawet
"papiernik" i sklep z dewocjonaliami, prywatna
przychodnia realizująca kontrakt z NFZ, jest tu
sklep obuwniczy5, kilkanaście restauracji i kramów z pamiątkami oraz biżuterią6. Powiecie,
czego ta Syrenka jeszcze oczekuje, wszystko
przecież jest?
Jak tu nie dawać wiary liczbom, gdy
stają w szranki tylko z uczuciami i wrażeniami?
Lecz uwierzcie, jestem stąd, jestem staromiejska, mam uczestniczącą perspektywę i czuję, że coś jest nie tak. Czuję, że statystyka
czegoś nie wychwytuje. Może na mój osąd
wpływa codzienna obserwacja mieszkańców,
którzy "bezszelestnie", jakby nie chcąc być
zauważonymi, przemykają dobrze znanymi
sobie ścieżkami, by ominąć wszechobecny
gwar turystycznego tłumu; może to niezwykle
wysoki poziom cenowy (nie dla “zwykłych ludzi”)
w sklepach nastawionych na przyjezdnych
klientów; może powolne znikanie z horyzontu,
dawnych sklepów, punktów usługowych i prowadzących je osób; może to jakieś wewnętrzne
poczucie bycia „środkiem do celu”, a nie „celem
samym w sobie”...
Starówka przestaje (mam nadzieję, że
jeszcze nie przestała!) być dobrym "miejscem
do życia". Pełni wiele ważnych funkcji, lecz ta
„prozaiczna” - mieszkaniowa, gdzieś zanika.
Przyznaję, nie jestem w stanie empirycznie, ani nawet dedukcyjnie udowodnić tej
tezy - ja to po prostu czuję. Czy Państwo też
mają takie wrażenia?
Syrenka
1 - z cenami oscylującymi w górnych granicach rozsądku;
2 - w połowie przekształcony na sklep monopolowy;
3 - ostatnio zredukowana do pięciu okienek;
4 - prawie ostatni rzemieślnik, w historycznej ojczyźnie
warszawskiego rzemiosła;
5 - czytaj: sklep z drogim sportowym obuwiem;
6 - w większości produkcji azjatyckiej.
Rynek
wydawca:
Staromiejski Dom Kultury
w Warszawie
adres redakcji:
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa,
Tel: 831-23-75
www.sdk.pl,
e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół
Redaktor Naczelny: Sebastian Lenart
Sekretarz redakcji: Piotr Sobieniak
Opieka graficzna: Bartłomiej Gerłowski,
Piotr Sobieniak
ISSN 1733-5906
Wydawnictwo bezpłatne
Oddano do druku 28.03.2011

Podobne dokumenty

maj 2011 - Staromiejski Dom Kultury

maj 2011 - Staromiejski Dom Kultury INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY NR 80/05/2011, www.sdk.pl

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 - Staromiejski Dom Kultury

marzec 2011 - Staromiejski Dom Kultury INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY NR 78/03/2011, www.sdk.pl

Bardziej szczegółowo

luty 2013 - Staromiejski Dom Kultury

luty 2013 - Staromiejski Dom Kultury Informacje kulturalne - bieżące imprezy, wydarzenia, spotkania... .................................13 Kluby, zajęcia, stałe formy pracy w SDK Plastyka..................................................

Bardziej szczegółowo