Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I
Nr
WYDATKI
Dz.
Rozdz.
§§
630
Treść
Turystyka
63003
4110
4120
4170
4210
4300
750
75075
4300
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
składki na ubezpieczenie społ.
składki na FP
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
budżetowe
2 0 0 7 r.
Zmniejszenia
90004
4300
Zwiększenia
Plan po zmianie
424 420
0
283 580
424 420
0
253 580
300
100
16 630
9 740
397 650
0
0
6 370
260
226 950
Administracja publiczna
20 000
6 961 600
Promocja j s t
zakup usług pozostałych
20 000
20 000
225 000
178 500
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
900
Załącznik Nr 1 do uchwały
/2007 Rady Miasta Ustka
z dnia 29 marca 2007 r.
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
zakup usług pozostałych
Strona 1 z 2
40 000
2 523 500
40 000
350 000
40 000
345 000
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
921
92120
4300
926
92604
4010
4110
4120
4210
4300
40 000
1 088 000
40 000
90 000
40 000
90 000
Kultura fizyczna i sport
404 420
1 021 620
Instytucje kultury fizycznej
wynagrodzenia osobowe
pracownikow
składki na ubezp. społ.
składki na FP
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
404 420
686 120
49 800
211 100
8 800
1 200
9 700
334 920
39 900
5 500
9 700
334 920
464 420
0
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
zakup usług pozostałych
Ogółem:
464 420
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty