Załącznik nr 4 do Zarządzenia 18.2014.FIN

Transkrypt

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 18.2014.FIN
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 18.2014.FIN z dnia 29.10.2014 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
59 099,83
24 848,37
83 948,20
Pozostała działalność
59 099,83
24 848,37
83 948,20
167,24
70,32
237,56
23,71
9,97
33,68
967,87
406,93
1 374,80
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4430
Różne opłaty i składki
57 941,01
24 361,15
82 302,16
Oświata i wychowanie
23 198,00
0,00
23 198,00
Szkoły podstawowe
23 198,00
0,00
23 198,00
0,00
263,33
263,33
23 198,00
- 263,33
22 934,67
3 831 991,63
37 484,30
3 869 475,93
Dodatki mieszkaniowe
2 437,63
708,30
3 145,93
3110
Świadczenia społeczne
2 388,53
694,41
3 082,94
4300
Zakup usług pozostałych
49,10
13,89
62,99
Pomoc dla cudzoziemców
0,00
2 000,00
2 000,00
Świadczenia społeczne
0,00
2 000,00
2 000,00
106 106,00
34 776,00
140 882,00
99 600,00
36 600,00
136 200,00
511,20
- 408,15
103,05
72,48
- 57,87
14,61
2 958,32
- 2 361,98
596,34
981,00
900,00
1 881,00
1 983,00
104,00
2 087,00
4 204 184,46
62 332,67
4 266 517,13
801
80101
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
852
Pomoc społeczna
85215
85231
3110
85295
Pozostała działalność
3110
Świadczenia społeczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
Razem:

Podobne dokumenty