POMIAR PRZEBACZENIA SYTUACYJNEGO W ŚWIETLE

Komentarze

Transkrypt

POMIAR PRZEBACZENIA SYTUACYJNEGO W ŚWIETLE
Polskie Forum Psychologiczne, 2016, tom 21, numer 2, s. 255-271
DZȱŗŖǯŗŚŜśŜȦŘŖŗŜŖŘŖŝ
ȱȱȱ
ȱgȱ…
ȱȱ
KWESTIONARIUSZOWYCH
Kinga Kaleta, Justyna Mróz
Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Institute of Pedagogy and Psychology, The Jan Kochanowski University in Kielce
MEASUREMENT OF SITUATIONAL FORGIVENESS IN THE LIGHT OF THE
MAIN QUESTIONNAIRES
Summary. Empirically oriented psychologists have recently taken an interest
’—ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ Ž—œȱ ˜ȱ ‹Žȱ ™˜œ’’ŸŽ•¢ȱ Šœœ˜Œ’ŠŽȱ ’‘ȱ ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ
Ž••Ȭ‹Ž’—ǰȱ™‘¢œ’ŒŠ•ȱ‘ŽŠ•‘ǰȱŠ—ȱŽœ’›Š‹•Žȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ˜žŒ˜–ŽœǯȱŽœŽŠ›Œ‘Ž›œȱ‘ŠŸŽȱ
–ŠŽȱ–žŒ‘ȱ™›˜›Žœœȱ’—ȱ–ŽŠœž›’—ȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ˜›ȱœ™ŽŒ’ęŒȱ˜ěŽ—œŽœȱŠ—ȱ’—’Ÿ’žŠ•ȱ
’쎛Ž—ŒŽœȱ ’—ȱ ‘Žȱ ’œ™˜œ’’˜—ȱ ˜ȱ ˜›’ŸŽǯȱ ‘Ž¢ȱ ‘ŠŸŽȱ ŽŸŽ•˜™Žȱ –Š—¢ȱ ’—Ž›Žœ’—ȱ
œŒŠ•Žœȱ‹ŠœŽȱ˜—ȱ’쎛Ž—ȱŒ˜—ŒŽ™’˜—œȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ’Ž—’ꮍȱŸŠ›’Š‹•Žœȱ‘Šȱ
ŠŒ’•’ŠŽȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱ ˜ ŽŸŽ›ǰȱ ‘Ž›Žȱ ’œȱ ŽęŒ’Ž—Œ¢ȱ ˜ȱ ›ŽœŽŠ›Œ‘ȱ ˜—ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ ’—ȱ
Polish psychological literature which results from the lack of tools. The article presŽ—œȱ‘Žȱ›ŽŸ’Ž ȱ˜ȱ–˜œȱ™˜™ž•Š›ȱšžŽœ’˜——Š’›Žœȱ‘ŠȱŠ›ŽȱžœŽȱ’—ȱ‘Žȱ ˜›•ȱ’—ȱ›Žsearch on situational forgiveness. It also includes the results of research conducted
with the usage of them.
Key wordsDZȱœ’žŠ’˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœǰȱšžŽœ’˜——Š’›Žǰȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱœŒŠ•Ž
Wprowadzenie
›˜‹•Ž–Š¢”Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ™˜“Š ’ÙŠȱœ’¿ȱ ȱŽ–™’›¢Œ£—Ž“ psychologii stosunko ˜ȱ—’ŽŠ —˜ǰȱ‹¿­Œȱ Œ£Žï—’Ž“ȱ˜–Ž—­ȱŽ˜•˜à ȱ’ȱꕘ£˜à ǯȱ›£ŽȱŗşşŖȱ›˜”’Ž–ȱ
ž”Š£¢ ŠÙ¢ȱœ’¿ȱŠ›¢”žÙ¢ȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢Œ‘ȱŠœ™Ž”à ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ“Ž—Š”ȱ‹¢Ù¢ȱÙà —’Žȱ™›ŠŒŠ–’ȱ”•’—’Œ¢œà ȱ’ȱ™œ¢Œ‘˜Ž›Š™žŽà ǰȱ œ”Š£ž“­Œ¢Œ‘ȱ—Šȱ–˜Č•’ Žȱ ’—›ŠȬȱ ’ȱ ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žȱ ”˜›£¢ïŒ’ȱ ™Ù¢—­ŒŽȱ £ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Šȱ ”›£¢ ȱ ˜›Š£ȱ œ£”˜¢ȱ
¢—’”Š“­ŒŽȱ £ȱ —’Ž™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ǻ£˜‹ǯȱ ˜›‘’—˜—ǰȱ ’•Šœ’˜ǰȱ ŗşşŖǼǯȱ ȱ •ŠŠŒ‘ȱ şŖǯȱ
ž‹’ŽÙŽ˜ȱœž•ŽŒ’Šȱ—Šœ­™’Ùȱ“Ž—Š”ȱ—’Ž£ ¢”•Žȱ’—Ž—œ¢ —¢ȱ £›˜œȱ£Š’—Ž›Žœ˜ Š—’Šȱ
™›˜‹•Ž–Š¢”­ǰȱŒ˜ȱ£ ’­£Š—Žȱ‹¢Ù˜ȱ£ȱ™˜“Š ’Ž—’Ž–ȱœ’¿ȱ™’Ž› œ£¢Œ‘ȱ—Š›£¿£’ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ™›£¢˜˜ Š—¢Œ‘ȱ™›£Ž£ȱ Šȱ£Žœ™˜Ù¢ȱȮȱ—›’‘Šȱǻž‹”˜Ÿ’Š”ȱ’ȱ’—ǯǰȱ
ŗşşśǼȱ˜›Š£ȱŒž••˜ž‘ŠȱǻŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼǯ
Š™›˜™˜—˜ Š—Žȱ œ”Š•Žȱ ˜™Š›Žȱ ‹¢Ù¢ȱ —Šȱ ˜–’Ž——¢Œ‘ȱ ”˜—ŒŽ™Œ“ŠŒ‘ǰȱ Œ˜ȱ ‹¢Ù˜ȱ ¢—’”’Ž–ȱ ›˜£‹’ŽČ—˜ïŒ’ȱ Šž˜›à ȱ ȱ ” Žœ’’ȱ Žę—’˜ Š—’Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ǻ£˜‹ǯȱ Ž••œǰȱ
›Žœȱ˜ȱ”˜›Žœ™˜—Ž—Œ“’DZȱȱȱ’—ŠȱŠ•ŽŠǰȱŽȬ–Š’•ǰȱ”ȏ”Š•ŽŠȓ ™ǯ™•
strona 255
Š››ŠŸŽǰȱ ŗşşŞDzȱ ˜›‘’—˜—ȱ ’ȱ ’—ǯǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ ›£Ž‹Šȱ ™›£¢£—Š°ǰȱ Ȏȱ —’Žȱ –Šȱ “Ž—Ž“ȱ ¢Œ£Ž›™ž“­ŒŽ“ȱŽ˜›’’ǰȱŠȱ ’Ž•Žȱ” Žœ’’ȱ—ŠŠ•ȱ‹ž£’ȱ”˜—›˜ Ž›œ“ŽǰȱŒ‘˜°ȱ™œ¢Œ‘˜•˜£¢ȱ£Š£Š“­ȱœ’¿ȱŒ˜ȱ˜ȱ”’•”žȱ”•žŒ£˜ ¢Œ‘ȱ” Žœ’’ǯȱ˜ȱ™’Ž› œ£Žȱ œ”Š£ž“­ǰȱȎȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ
—’Žȱ£Š”ÙŠŠȱ£Š™˜–—’Ž—’ŠǰȱŠ™›˜‹Š¢ȱŒ£¢ȱžœ™›Š ’Ž•’ ’Ž—’Šȱ”›£¢ ¢ǰȱ—’Žȱ–žœ’ȱŽČȱ
‹¢°ȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ™˜“Ž—Š—’Ž–ǰȱ£ŠžŠ—’Ž–ȱŒ£¢ȱž ˜•—’Ž—’Ž–ȱœ™›Š Œ¢ȱ˜ȱ˜™˜ ’Ž£’Š•—˜ïŒ’ȱ £Šȱ Œ£¢—ȱ ǻŒž••˜ž‘ǰȱ Š›Š–Ž—ǰȱ ‘˜›ŽœŽ—ǰȱ ŘŖŖŖǼǯȱ ›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ “Žœȱ
›ŠŒ£Ž“ȱ ’—›Š™œ¢Œ‘’Œ£—¢–ȱ ˜ï ’ŠŒ£Ž—’Ž–ǰȱ ”à›Ž–žȱ –˜ČŽǰȱ Š•Žȱ —’Žȱ –žœ’ȱ ˜ Š›£¢œ£¢°ȱ™˜˜£Ž—’Žȱ£ȱ”›£¢ £’Œ’Ž•Ž–ǯȱŠȱ˜àÙȱ›˜£ž–’Š—Žȱ“Žœȱ“Š”˜ȱï ’Š˜–ŠȱŽŒ¢£“Šȱ
ž ˜•—’Ž—’Šȱœ’¿ȱ˜ȱ˜›¢Œ£¢ȱ’ȱ›Ž£¢—ŠŒ“’ȱ£ȱ£Ž–œ¢ȱǻ¡•’—Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖřǼǯȱŠŠ•ȱ“Ž—Š”ȱ
› Š“­ȱ ¢œ”žœ“Žǰȱ Œ£¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ ’–™•’”ž“Žȱ ™˜£¢¢ —Žȱ žŒ£žŒ’Šȱ ˜‹ŽŒȱ œ™›Š Œ¢ǰȱ
Œ£¢ȱŽČȱ ¢œŠ›Œ£Š“­Œ¢ȱ“Žœȱ‹›Š”ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ˜Œ£ž°ǰȱŒ˜ȱ£—Š“ž“Žȱœ ˜“Žȱ˜£ ’Ž›Œ’Ž•Ž—’Žȱ ȱ”˜•Ž“—¢Œ‘ȱ™›˜™˜£¢Œ“ŠŒ‘ȱ˜™Ž›ŠŒ“˜—Š•’£˜ Š—’Šȱ£–’Ž——Ž“ǯȱ£¿ï°ȱ‹ŠŠŒ£¢ȱ
›˜£ž–’Žȱ ’ȱ –’Ž›£¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ “Ž¢—’Žȱ “Š”˜ȱ ‹›Š”ȱ —ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ –¢ï•’ǰȱ žŒ£ž°ȱ Œ£¢ȱ
­ČŽÚȱ ™˜ȱ Š›ŽœŽ–ȱ œ™›Š Œ¢ȱ ǻ—™ǯȱ Œž••˜ž‘ȱ ’ȱ ’—ǯǰȱ ŗşşŞǼǯȱ ’Ž•žȱ ¢›ŠČŠȱ “Ž—Š”ȱ
˜™’—’¿ǰȱȎȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ—’Žȱ“Žœȱ ¢Ù­Œ£—’Žȱ—’Ž˜‹ŽŒ—˜ïŒ’­ȱ˜›¢Œ£¢ȱŒ£¢ȱŒ‘¿Œ’ȱ£Ž–œ¢ǰȱ
Œ£¢•’ȱȱ‹›Š”’Ž–ȱȱ—’Ž™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ•ŽŒ£ȱ–˜ČŽȱ•ž‹ȱ™˜ ’—’Ž—ȱ–žȱ˜ Š›£¢œ£¢°ȱ £›˜œȱ
™Ž —¢Œ‘ȱ˜›–ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱŽ—Ž—Œ“’ȱ ˜‹ŽŒȱ£Ù˜Œ£¢ÚŒ¢ȱǻ˜›‘’—˜—ǰȱŠŽǰȱŗşşşDzȱ
ŠŽǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱŘŖŖřǼǯȱ¢–ȱœŠ–¢–ȱ œ”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ–Šȱ—’Žȱ¢•Žȱ
‹’™˜•Š›—­ȱ œ›ž”ž›¿ǰȱ Š•Žȱ ™˜œ’ŠŠȱ  Šȱ ˜›¿‹—Žȱ ¢–’Š›¢ȱ Ȯȱ —ŽŠ¢ —¢ȱ ’ȱ ™˜£¢¢ —¢ȱǻ’—Œ‘Š–ǰȱŽŠŒ‘ǰȱŠŸ’•ŠǰȱŘŖŖŚDzȱ’—Œ‘Š–ȱŘŖŖşǼǯȱ Žœ’­ȱ‹Ž£œ™˜›—­ȱ“Žœȱ ŠČ—˜ï°ȱ
™›˜‹•Ž–Š¢”’ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ—ŠȱŒ˜ȱ œ”Š£ž“­ȱ•’Œ£—Žȱ‹ŠŠ—’Šȱ˜¢Œ£­ŒŽȱ”˜—œŽ” Ž—Œ“’ȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ•Šȱ˜‹›˜œŠ—žȱ“Ž—˜œ”’ȱǻ¢Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗDzȱ˜‘•ǰȱŽ‘ŽŠǰȱŠ‘”’——Ž¢ǰȱ
ŘŖŖŞǼǰȱȱ“Ž“ȱę£¢Œ£—Ž˜ȱ’ȱ™œ¢Œ‘’Œ£—Ž˜ȱ£›˜ ’Šȱǻ˜›‘’—˜—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŝDzȱŠ •Ž›Ȭ˜ ȱ
’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŞǼǰȱ›Š£Ž—’Šȱœ˜‹’Žȱ£Žȱœ›ŽœŽ–ȱǻŠ•‹¢ǰȱŠ¢ǰȱŠ›‹Ž›ǰȱŘŖŖŚDzȱ‘˜–™œ˜—ȱ’ȱ’—ǯǰȱ
ŘŖŖśǼȱ Œ£¢ȱ ž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ ȱ ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ £ȱ ’——¢–’ȱ ȱ ǻ
Š››ŠŸŽǰȱ Ž••œǰȱ ŗşşŝDzȱ ˜›˜—ǰȱ
ŠžŒ˜–ǰȱŘŖŖřDzȱ’—Œ‘Š–ǰȱŽŠŒ‘ǰȱŠŸ’•ŠǰȱŘŖŖŚǰȱŘŖŖŝDzȱŠ•ŽŠ›’ǰȱŽŠ•’Šǰȱ’—Œ‘Š–ǰȱȱŘŖŖśǼǯȱ
›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ •ŠŽ˜ȱ “Žœȱ Ž”œ™•˜›˜ Š—Žȱ —’Žȱ ¢•”˜ȱ “Š”˜ȱ ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢ȱ ”˜—œ›ž”ǰȱ
Š•Žȱ’ȱ ŠČ—¢ȱŽ•Ž–Ž—ȱ ȱ™›˜ŒŽœ’ŽȱŽ›Š™Žž¢Œ£—¢–ȱǻ’•Šœ’˜ǰȱ›˜Œ˜›ǰȱŗşşřDzȱ
Ž‹•ǰȱ—›’‘ǰȱŗşşřDzȱ
Š››ŠŸŽǰȱŗşşŚDzȱž››Š¢ǰȱŘŖŖŘDzȱ’Šœœ’ǰȱŘŖŖŝDzȱ˜›‘’—˜—ǰȱŽ——’—œǰȱ’•Šœ’˜ǰȱŘŖŗŖDzȱŠŒ’—˜ǰȱ Š›œǰȱŘŖŗŗǼǯȱȱ
£›ŠœŠ“­ŒŽȱ£Š’—Ž›Žœ˜ Š—’Žȱ™›˜‹•Ž–Š¢”­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ£Š˜ ˜Œ˜ ŠÙ˜ȱ”˜•Ž“—¢–’ȱ—Š›£¿£’Š–’ǰȱ”à›¢Œ‘ȱ ȱŒ’­žȱ˜œŠ—’Œ‘ȱ àŒ‘ȱŽ”Šȱ™˜ œŠÙ˜ȱŠ”ȱ ’Ž•ŽǰȱȎȱ
–˜Č—Šȱ˜”˜—Š°ȱ’Œ‘ȱ”•Šœ¢ę”ŠŒ“’ȱ£Žȱ £•¿žȱ—Šȱ›àȗŽȱ”›¢Ž›’Šǯȱ‘˜–™œ˜—ȱ’ȱ œ™àٙ›ŠŒ˜ —’Œ¢ȱǻŘŖŖśǼȱ™›˜™˜—ž“­ȱ™˜£’ŠÙȱ—Šȱ–Ž˜¢ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ¢œ™˜£¢Œ¢“—Ž˜ǰȱ –’Ž›£­ŒŽȱ £•¿—’Žȱ œŠÙ­ȱ œ”Ù˜——˜ï°ȱ ˜ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Šȱ ’—ȱ ǻ£˜‹ǯȱ ›à£ǰȱ
Š•ŽŠǰȱ ȱ›ŽŒŽ—£“’Ǽǰȱ˜›Š£ȱ—’Ž¢œ™˜£¢Œ¢“—Ž˜ǰȱ£ ’­£Š—Ž˜ȱ£ȱ˜”›Žï•˜—­ȱœ¢žŠŒ“­ȱŒ£¢ȱ
œ¢žŠŒ“Š–’ǯȱï›àȱ¢Œ‘ȱ˜œŠ—’Œ‘ȱŠž˜›£¢ȱŒ’ȱ ¢›àȗ’Š“­ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£Žȱ˜ȱ‹ŠŠ—’ŠDZȱŗǼȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ’——Ž“ȱ˜œ˜‹’Žȱ”˜—”›Ž—Ž˜ȱ™›£Ž ’—’Ž—’Šȱǻ—™ǯȱŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱ
ŗşşŞǼǰȱŘǼȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ”˜—”›Ž—Ž“ȱ˜œ˜‹’Žȱ“Ž—Ž“ȱ•ž‹ȱ ’¿ŒŽ“ȱ ’—ȱǻ—™ǯȱ
Š››ŠŸŽǰȱŽ••œǰȱ
ŗşşŝǼȱ˜›Š£ȱřǼȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱ›˜£’—’Žȱǻ—™ǯȱ˜••Š›ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼǯȱ˜Š”˜ ˜ȱ–˜Č—Šȱ
œ”Š£Š°ȱ—Š›£¿£’Šȱ˜ȱ˜ŒŽ—¢ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱ–ŠÙȎڜ ’Žȱǻ—™ǯȱŠ•ŽŠ›’ǰȱŽŠ•’Šǰȱ’—Œ‘Š–ǰȱŘŖŖşǼǰȱ–’¿£¢ȱ›ž™Š–’ȱǻ˜ŽœŒ‘‹Ž›Ž›ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖśǼȱ˜›Š£ȱœ”Š•Žȱ™˜œŠ ȱ ˜‹ŽŒȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱǻ—™ǯȱŠ—£ǰȱŘŖŖŖǼǯȱ˜œ£Œ£Žà•—Žȱ–Ž˜¢ȱ–’Ž›£­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ‹Š›£’Ž“ȱ
˜ȱœ›˜—¢ȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž“ȱǻ
Š››ŠŸŽǰȱŽ••œǰȱŗşşŝDzȱ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǰȱ’——Žȱ£Šïȱ œ”Š£ž“­ȱ
strona 256
—Šȱ“Ž˜ȱ”˜—’¢ —­ȱŒ£¢ȱŽŒ¢£¢“—­ȱ—Šž›¿ȱǻŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞDzȱŽ‘›ǰȱŽ•Š—ǰȱ
ŠǰȱŘŖŗŖDzȱ‘˜–™œ˜—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖśDzȱ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
£’ ’Ž—’Žȱ ‹ž£’ȱ Š”ǰȱ Ȏȱ –’–˜ȱ ˜›˜–—Ž˜ȱ £Š’—Ž›Žœ˜ Š—’Šȱ ™›˜‹•Ž–Š¢”­ȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱï ’Š˜ Ž“ȱ•’Ž›Šž›£Žȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž“ǰȱ—Šȱ›ž—Œ’Žȱ™˜•œ”’–ȱ“Žœȱ‹Š›£˜ȱ–ŠÙ˜ȱ‹ŠŠÚȱ ȱ¢–ȱ˜‹œ£Š›£Žǯȱ¢“­Ž”ȱœŠ—˜ ’­ȱŽ”œ™Ž›¢–Ž—Š•—Žȱ‹ŠŠ—’Šȱ›žœ£ŽŒ”’Ž“ȱǻ—™ǯȱŗşşŜDzȱŗşşşDzȱ›žœ£ŽŒ”Šǰȱ’˜›˜ œ”’ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ˜Č—Šȱ™˜—Š˜ȱ£—Š•ŽĊ°ȱ™˜“Ž¢—Œ£Žȱ˜—’Žœ’Ž—’Šȱ£ȱ‹ŠŠÚȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£˜ ¢Œ‘ǰȱ—™ǯȱ’­Ž”ȱǻŘŖŗŗǼǰȱ‘Š›£¢Úœ”’Ž“ȱ
’ȱ Žœ£Ž—ȱ ǻŘŖŗřǼǰȱ —ž”Šǰȱ Š›Œ’—”˜ œ”’Ž˜ȱ ’ȱ ž›Š—Š›Žȱ ǻŘŖŗřǼȱ Œ£¢ȱ Š•Ž¢ǰȱ ›à£ȱ
’ȱž£Ž ’Œ£ȱǻŘŖŗśǼǯȱŠ”Šȱœ¢žŠŒ“Šȱœ™˜ ˜˜ Š—Šȱ“Žœȱ–’¿£¢ȱ’——¢–’ȱ‹›Š”’Ž–ȱ ȱ“¿£¢”žȱ™˜•œ”’–ȱ—Š›£¿£’ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱ’—’Ž“œ£Žȱ˜™›ŠŒ˜ Š—’Žȱ“Žœȱ™›à‹­ȱ
™›£¢‹•’ČŽ—’Šȱ™›˜‹•Ž–Š¢”’ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱ”˜—Ž”Žȱ’œ—’Ž“­Œ¢Œ‘ȱŠ—•˜“¿£¢Œ£—¢Œ‘ȱ
” Žœ’˜—Š›’žœ£¢ȱ ˜ȱ ‹ŠŠ—’Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ œ¢žŠŒ¢“—Ž˜ǯȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Žȱ ›Š”˜ Š—Žȱ
“Žœȱ ȱ—’Œ‘ȱ“Š”˜ȱœŠ—ȱŒ£¢ȱ›ŽŠ”Œ“Šȱ—Šȱ˜”›Žï•˜—­ȱ˜£—Š—­ȱ”›£¢ ¿ȱ•ž‹ȱ£ÙŽȱ›Š”˜ Š—’Žȱ
™›£Ž£ȱ”˜—”›Ž—Ž˜ȱœ™›Š Œ¿ǯȱ˜˜‹—’Žȱ“Š”ȱŠž˜›”’ȱŠ—Š•˜’Œ£—¢Œ‘ȱ™›£Ž•­à ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£¢ȱǻ—™ǯȱà›œ”ŠȬ’Œ‘ŠÙ˜ œ”ŠǰȱŘŖŗŗDzȱ˜œ’˜•ǰȱŘŖŗŚǼȱžČ¢ŽŒ£—˜ï°ȱŠ”’Œ‘ȱ™›Ž£Ž—ŠŒ“’ȱ ’£’–¢ȱ£Š›à —˜ȱ ȱžÙŠ ’Ž—’žȱ‹ŠŠŒ£˜–ȱ ¢‹˜›žȱ˜™˜ ’Ž—’Ž˜ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£Šǰȱ—™ǯȱ˜ȱŠŠ™ŠŒ“’ǰȱ“Š”ȱ’ȱ™ž—”ȱ ¢“Šȱ˜ȱ ˜›£Ž—’Šȱ يœ—¢Œ‘ȱ—Š›£¿£’ȱ
ȱ ˜•œŒŽǯȱ ¢‹›Š—˜ȱ —Š“‹Š›£’Ž“ȱ ™˜™ž•Š›—Žȱ —Š›£¿£’Šȱ ” Žœ’˜—Š›’žœ£˜ Žȱ ǻ£ŠŽ–ȱ
œ£¢œ”’Žȱ ˜ȱ Œ‘Š›Š”Ž›£Žȱ œŠ–˜˜™’œ˜ ¢–Ǽǰȱ ™›Ž£Ž—ž“­Œȱ ’Œ‘ȱ ™˜œŠ ¢ȱ Ž˜›Ž¢Œ£—Žȱ
’ȱ ȱ —Š“Œ’Ž”Š œ£Žȱ ‹ŠŠ—’Šȱ ™›˜ Š£˜—Žȱ ™›£¢ȱ ’Œ‘ȱ ™˜–˜Œ¢ǯȱ ›£ŽœŠ ’˜—˜ȱ “Žȱ ȱ ™˜›£­”žȱ Œ‘›˜—˜•˜’Œ£—¢–ǰȱ Œ˜ȱ ™˜£ Š•Šȱ £’°ȱ ›˜£ à“ȱ –¢ï•’ȱ ‹ŠŠŒ£¢ȱ £Š“–ž“­Œ¢Œ‘ȱ
œ’¿ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ǰȱ’Ž—¢ę”˜ Š°ȱ’Œ‘ȱ’—œ™’›ŠŒ“Žȱ’ȱ™˜œ£Ž›£Š—’Žȱœ’¿ȱ ’Ž£¢ȱ—ŠȱŽ–Šȱ
¢‹ŠŒ£Š—’Šǯȱ­ȱ˜ȱ”˜•Ž“—˜DZ
1. ȱ —›’‘ȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ—ŸŽ—˜›¢ȱǻDzȱž‹”˜Ÿ’Š”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşśǼǰ
2. ȱ ›Š—œ›Žœœ’˜—ȬŽ•ŠŽȱ —Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ ˜’ŸŠ’˜—œȱ —ŸŽ—˜›¢ȱ ǻDzȱ Œž••˜ž‘ȱ
’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼǰ
3. ȱ ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱǻDzȱ¢Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗǼǰ
4. ȱ ŠŽȱŽ•Ȭ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱǻDzȱ˜‘•ǰȱŽ‘ŽŠǰȱŠ‘”’——Ž¢ǰȱŘŖŖŞǼǰ
5. ȱ Œœȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱǻDzȱ›’——˜—ǰȱ˜—ŽœǰȱŘŖŖşǼǰ
6.ȱȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ—Ž›œŠ—’—ȱŒŠ•ŽȱǻDzȱ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǰ
7. ȱ ŽŒ’œ’˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱǻDzȱ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǰ
8.ȱȱ –˜’˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱǻDzȱ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
— Ž—Š›£ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ—›’‘ŠȱȮȱEnright Forgiveness InventoryȱǻDzȱž‹”˜ŸȬ
’Š”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşśǼ
Ž—¢–ȱ£ȱ—Š“ Œ£Žï—’Ž“œ£¢Œ‘ȱ—Š›£¿£’ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱœ¢žŠŒ¢“—Ž˜ȱ
jest —›’‘ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ —ŸŽ—˜›¢ȱ ǻDzȱ ž‹”˜Ÿ’Š”ȱ ’ȱ ’—ǯǰȱ ŗşşśǼǯȱ ”Š•Šȱ ˜™Š›Šȱ “Žœȱ —Šȱ
›˜£ ˜“˜ ¢–ȱ –˜Ž•žȱ —›’‘Šȱ ǻŗşşŜǼǰȱ £’Žȱ ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ Žę—’˜ Š—Žȱ “Žœȱ “Š”˜ȱ
Ǯ˜˜ ˜ï°ȱ˜ȱ™˜›£žŒŽ—’Šȱ™›Š Šȱ˜ȱž›Š£¢ǰȱ™˜¿™’Ž—’Šȱ’ȱœž‹Ž•—Ž“ȱ£Ž–œ¢ȱ—Šȱœ™›Š Œ¢ȱ£’ŠÙŠ“­Œ¢–ȱ—’Žœ™›Š ’Ž•’ ’Žǰȱ™›£¢ȱ“Ž—˜Œ£Žœ—¢–ȱ›˜£ ’“Š—’žȱŒŽŒ‘ȱ œ™àٌ£žŒ’Šǰȱ
˜‹›˜Œ’ǰȱŠȱ—Š Žȱ–’٘ȱ £•¿Ž–ȱ—’Ž˜Ȧ—’Ž“Ȅȱǻ—›’‘ǰȱŗşşŜǰȱœǯȱŗŖŞǼǯȱ›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žǰȱ
œ™˜œà‹ȱ’ȱ“Ž˜ȱ›˜£ž–’Ž—’Žǰȱ™˜•ŽŠȱ›˜£ ˜“˜ ’ǰȱ”à›¢ȱ“Žœȱ£‹’ŽČ—¢ȱ£ȱ›˜£ ˜“Ž–ȱ–˜›Š•—¢–ȱ ȱž“¿Œ’žȱ˜‘•‹Ž›Šȱǻ—›’‘ǰȱŠ—ȱ‘Žȱ
ž–Š—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱž¢ȱ›˜ž™ǰȱ
ŗşşŚǼǯȱȱ™’Ž› œ£¢–ȱȮȱ™›£Ž”˜— Ž—Œ“˜—Š•—¢–ȱȮȱœŠ’ž–ȱ›˜£ ˜“žȱ–˜›Š•—Ž˜ȱ™›£Žstrona 257
‹ŠŒ£Ž—’Žȱ –Šȱ Œ‘Š›Š”Ž›ȱ – ¢ȱ ’ȱ “Žœȱ –˜Č•’ Žȱ ¢•”˜ȱ ȱ œ¢žŠŒ“’ȱ £Š˜ï°žŒ£¢—’Ž—’Šǯȱ
ȱœŠ’ž–ȱ”˜— Ž—Œ“˜—Š•—¢–ȱ“Žœȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ–˜›Š•—¢–’ǰȱœ™˜ÙŽŒ£—¢–’ȱŒ£¢ȱŽČȱ›Ž•’’“—¢–’ȱ —ŠŒ’œ”Š–’ȱ ’ȱ –Šȱ –˜¢ ŠŒ“¿ȱ ™›£¢–žœ˜ ­ǯȱ ȱ ˜œŠ—’–ȱ Ȯȱ ™˜œ”˜— Ž—Œ“˜—Š•—¢–ȱ œŠ’ž–ȱ ›˜£ ˜“žȱ –˜›Š•—Ž˜ȱ Ȯȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ “Žœȱ –˜¢ ˜ Š—Žȱ ‘Š›–˜—’­ȱ
œ™˜ÙŽŒ£—­ȱ’ȱ‹Ž£ Š›ž—”˜ ­ȱ–’٘­ȱǻ—›’‘ǰȱŠ—ȱ‘Žȱ
ž–Š—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱž¢ȱ
›˜ž™ǰȱŗşşŗDzȱŒž••˜ž‘ǰȱ’Ÿ•’ŽǰȱŘŖŖŗǼǯȱž˜›£¢ȱœ”Š•’ȱ˜—’Žï•’ȱœ’¿ȱŽČȱ˜ȱŽ˜ǰȱ’Čȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ˜”˜—ž“Žȱœ’¿ȱ ȱ›£ŽŒ‘ȱœŽ›ŠŒ‘DZȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž“ǰȱ™˜£—Š Œ£Ž“ȱ’ȱ‹Ž‘Š ’˜ralnej.
Skala EFI œ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŜŖȱ™˜£¢Œ“’ȱ’ȱȱœ£ŽïŒ’žȱ™˜œ”Š•ȱǻ™˜ȱŗŖȱ ȱ”ŠČŽ“ȱ™˜œ”Š•’Ǽȱ
–’Ž›£­Œ¢Œ‘ȱ ‹›Š”ȱ ˜‹ŽŒ—˜ïŒ’ȱ —ŽŠ¢ —Ž˜ȱ ŠŽ”žȱ ǻȱ Ȯȱ ŽŠ’ŸŽȱ쎌Ǽǰȱ ˜‹ŽŒ—˜ï°ȱ
pozytywnego afektu (PAȱȮȱ˜œ’’ŸŽȱ쎌Ǽǰȱ‹›Š”ȱ˜‹ŽŒ—˜ïŒ’ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ–¢ï•’ȱǻ
ȮȱŽŠ’ŸŽȱ˜—’’˜—Ǽǰȱ˜‹ŽŒ—˜ï°ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ–¢ï•’ȱǻȱȮȱ˜œ’’ŸŽȱ˜—’’˜—Ǽǰȱ‹›Š”ȱ
˜‹ŽŒ—˜ïŒ’ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ£ŠŒ‘˜ ŠÚȱǻȱȮȱŽŠ’ŸŽȱŽ‘ŠŸ’˜›Ǽǰȱ˜‹ŽŒ—˜ï°ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ
£ŠŒ‘˜ ŠÚȱǻȱȮȱ˜œ’’ŸŽȱŽ‘ŠŸ’˜›ǼǯȱȱŠ›”žœ£žȱ™›£ŽœŠ ’Š—¢–ȱ‹ŠŠ—¢–ȱ—’ŽȱžČ¢˜ȱ
œÙ˜ ŠȱǮ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŽȄȦ˜›’ŸŽ—Žœœǰȱ—Š£¢ Š“­Œȱ“­ȱ”Š•­ȱ˜œŠ ¢ȱǻĴ’žŽȱŒŠ•ŽǼǰȱŠ‹¢ȱ
—’ŽȱœžŽ›˜ Š°ȱ›Žœ™˜—Ž—˜–ȱŽ–Š¢”’ȱ‹ŠŠ—’ŠǯȱŽȱ œ¿™’Žȱ‹ŠŠ—’ȱ˜”›Žï•Š“­ǰȱ“Š”ȱ
Ù¿‹˜”˜ȱ£˜œŠ•’ȱ£›Š—’Ž—’ǰȱ”˜ȱ’Œ‘ȱ£›Š—’ÙǰȱŒ£¢ȱ“Žœȱ˜ȱ˜œ˜‹ŠȱČ¢“­ŒŠȱ˜›Š£ȱ“Š”ȱŠ —˜ȱ˜œ£Ù˜ȱ˜ȱ™›£Ž ’—’Ž—’ŠǯȱŠœ¿™—’Žȱžœ˜œž—”˜ ž“­ȱœ’¿ȱ˜ȱ ’Ž›£ŽÚȱ˜™’œž“­Œ¢Œ‘ȱŠ”žŠ•—ŽȱžŒ£žŒ’Šȱǻ—™ǯȱǮŽœŽ–ȱ£Ù¢ȱ—Šȱ¿ȱ˜œ˜‹¿ȄǰȱǮŠ–ȱ™›£¢“Š£—ŽȱžŒ£žŒ’Šȱ ˜‹ŽŒȱ—’Ž˜Ȧ
“Ž“ȄǼǰȱ £ŠŒ‘˜ Š—’Šȱ ǻ—™ǯDZȱ Ǯ—˜›ž“¿ȱ ˜Ȧ“­Ȅǰȱ ǮŽœŽ–ȱ –’Ù¢ȱ •Šȱ —’Ž˜Ȧ—’Ž“ȄǼȱ ˜›Š£ȱ –¢ï•’ȱ
ǻ—™ǯȱǮ’Ž¢ȱ–¢ï•¿ȱ˜ȱŽ“ȱ˜œ˜‹’Žȱ˜ȱdzȱǮČ¢Œ£¿ȱ–žȦ“Ž“ȱ˜‹›£ŽȄǰȱǮ—’ŽȱŠ™›˜‹ž“¿ȱ˜Ȧ“Ž“ȄǼȱ
£•¿Ž–ȱ œ”Š£Š—Ž“ȱ ˜œ˜‹¢ǯȱ ŠŠ—’ȱ ˜™˜ ’ŠŠ“­ȱ —Šȱ ŜȬœ˜™—’˜ Ž“ȱ œ”Š•’ǯȱ ¢—’”’ȱ
ž£¢œ”Š—Žȱ ȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ȱ–’Žœ£Œ£­ȱœ’¿ȱ–’¿£¢ȱŜŖȱŠȱřŜŖǰȱŠȱ ȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ™˜œ”Š•ŠŒ‘ȱ–’¿£¢ȱŗŖȱŠȱŜŖǯȱ’¿”œ£Šȱ•’Œ£‹Šȱ™ž—”à ȱ œ”Š£ž“Žȱ—Šȱ ¢Čœ£¢ȱ™˜£’˜–ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱي ˜ïŒ’ȱ™œ¢Œ‘˜–Ž›¢Œ£—Žȱœ”Š•’ȱœ­ȱ‹Š›£˜ȱ˜‹›ŽȱȮȱalfaȱ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱœ”Š•ȱ ¢—˜œ’ȱ˜ȱŖǰşŘȱ˜ȱŖǰşŝǰȱ—Š˜–’Šœȱ•ŠȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ȱŖǰşŞǯȱŠ‹’•—˜ï°ȱ
œ”Š•’ȱ£˜œŠÙŠȱ£–’Ž›£˜—Šȱ™˜ȱž™Ù¢ ’ŽȱŚȱ¢˜—’ȱ’ȱ ¢—˜œ’ȱ•Šȱ™˜œ£Œ£Žà•—¢Œ‘ȱ™˜œ”Š•ȱ
˜ȱŖǰŜŝȱ˜ȱŖǰşŗǰȱŠȱ•ŠȱŒŠÙ˜ïŒ’ȱŖǰŞŜǯȱȱ™›˜ŒŽœ’Žȱ Š•’ŠŒ“’ȱ˜ŒŽ—’Š—˜ȱ”˜›Ž•ŠŒ“Žȱœ”Š•ȱ
£ȱ•¿”’Ž–ǰȱŽ™›Žœ“­ǰȱ›Ž•’’“—˜ïŒ’­ǯȱ ’­£”’ȱž ’ŠŒ£—’ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ˜ȱ ’Ž”žȱ
‹ŠŠ—¢Œ‘ȱ˜›Š£ȱœ˜™—’Šȱ‹•’œ”˜ïŒ’ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£ȱ”›£¢ £’Œ’Ž•Ž–ȱǻž‹”˜Ÿ’Š”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşśǼǯ
Skala EFI ’Ž•˜”›˜—’Žȱ‹¢ÙŠȱžČ¢ Š—Šȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ˜¢Œ£­Œ¢Œ‘ȱŽ™’£˜¢Œ£—Ž˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱ›£¢”ÙŠŽ–ȱ£Šœ˜œ˜ Š—’Šȱœ”Š•’ȱœ­ȱ£Š™›Ž£Ž—˜ Š—Žȱ™›£Ž£ȱ˜œ˜—Šǰȱ
Š—œ˜—Šȱ’ȱŒ‘ ’Ž‹Ž›ȱǻŘŖŗŘǼȱ‹ŠŠ—’Šȱ£ ’­£”žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ£ȱ™œ¢Œ‘˜œ™˜ÙŽŒ£—¢–ȱ
›˜£ ˜“Ž–ȱ ȱž“¿Œ’žȱ›’”œ˜—ŠǯȱŠŠ—’Šȱ˜œà‹ȱŒ’Ž›™’­Œ¢Œ‘ȱ—Šȱȱž“Š —’Ù¢ǰȱȎȱ˜œ˜‹¢ǰȱ
”à›Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£¢Ù¢ȱœ™›Š Œ¢ȱ›Šž–¢ȱ–Š“­ȱ–—’Ž“œ£Žȱ˜‹“Š ¢ȱï ’ŠŒ£­ŒŽȱ˜ȱ£Š‹ž›£Ž—’žȱ
œ›Žœ˜ ¢–ȱ™˜ž›Š£˜ ¢–ȱǻ›ŒžĴǰȱ’Œ”ŽĴǰȱ˜™ŽǰȱŘŖŖŞǼǰȱ£Šïȱžȱ˜œà‹ȱ£ȱȱ™˜Š—¢Œ‘ȱ Ž›Š™’’ȱ ™˜£—Š Œ£˜Ȭ‹Ž‘Š ’˜›Š•—Ž“ȱ £Šž ŠČ˜—˜ȱ Ž—Ž—Œ“¿ȱ ȱ £–—’Ž“œ£Š—’žȱ —ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱŽ–˜Œ“’ǰȱ–¢ï•’ȱ’ȱ£ŠŒ‘˜ ŠÚǰȱŠȱ ȱ£ ’¿”œ£Š—’žȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱŽ–˜Œ“’ǰȱ–¢ï•’ȱ
’ȱ £ŠŒ‘˜ ŠÚȱ ˜‹ŽŒȱ ’—˜ Š“Œ¢ȱ ǻŠ››˜ ȱ ’ȱ ’—ǯǰȱ ŘŖŖśǼǯȱ ȱ ”˜•Ž’ȱ ’›£ŠŽ‘ȱ ’ȱ Š••Š‘Œ‘Š’ȱ
ǻŘŖŗŘǼȱ ¢”Š£ŠÙ¢ȱ ™˜£¢¢ —­ȱ £Š•ŽČ—˜ï°ȱ –’¿£¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ ‹ŠŠ—¢–ȱ ™Ž›œ”­ȱ
Ž›œ“­ȱȱŠȱœŠ¢œŠ”Œ“­ȱ£ȱ–ŠÙȎڜ Šȱ ï›àȱȱ’›ŠÚœ”’Œ‘ȱ”˜‹’Žǯȱ
strona 258
—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Šȱœ”Š•Šȱ–˜¢ ŠŒ“’ȱ£ ’­£Š—Ž“ȱ£ȱ™›£Ž ’—’Ž—’Ž–ȱȮȱTransgression-Related Interpersonal Motivations InventoryȱǻDzȱŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼ
Ž—­ȱ £ȱ —Š“™˜™ž•Š›—’Ž“œ£¢Œ‘ȱ œ”Š•ȱ ˜ȱ ‹ŠŠ—’Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ “Žœȱ ›Š—œ›Žœœ’˜—ȬŽ•ŠŽȱ —Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ ˜’ŸŠ’˜—œȱ —ŸŽ—˜›¢ȱ ǻTRIMǼǰȱ ”à›Ž“ȱ Šž˜›Š–’ȱ œ­ȱ Œž••˜ž‘ǰȱ ŠŒ‘Š•ǰȱ Š—ŠŽǰȱ ˜›‘’—˜—ǰȱ ›˜ —ȱ ’ȱ ’‘ȱ ǻŗşşŞǼǯȱ ”Š•Šȱ ˜™Š›Šȱ “Žœȱ —Šȱ
”˜—ŒŽ™žŠ•’£ŠŒ“’ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ “Š”˜ȱ £–’Š—ȱ –˜¢ ŠŒ¢“—¢Œ‘ǰȱ ™˜™›£Ž£ȱ ”à›Žȱ —Šœ¿™ž“Žȱ ȱ œ”›£¢ £˜—Ž“ȱ “Ž—˜œŒŽȱ £–—’Ž“œ£Ž—’Žȱ ™›Š—’Ž—’Šȱ £Ž–œ¢ȱ ’ȱ ˜œž Š—’Šȱ œ’¿ǰȱ
Šȱ £›˜œȱ–˜¢ ŠŒ“’ȱ˜ȱ™˜“Ž—Š—’Šȱœ’¿ȱ’ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ȱ ˜‹ŽŒȱœ™›Š Œ¢ȱǻŒž••˜ž‘ǰȱ
˜›‘’—˜—ǰȱŠŒ‘Š•ǰȱŗşşŝǼǯ
”Š•Šȱ™˜£ Š•Šȱ˜ŒŽ—’°ǰȱ ȱ“Š”’–ȱœ˜™—’žȱ›Žœ™˜—Ž—ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Šȱ”˜—”›Ž—Ž“ȱ˜œ˜‹’Žǰȱ ”à›Šȱ ˜ȱ £›Š—’ÙŠȱ Œ£¢ȱ ¢›£­£’ÙŠȱ ”›£¢ ¿ǯȱ ’Ž› œ£Šȱ Ž›œ“Šȱ —Š›£¿£’Šȱ £ȱ ŗşşŞȱ
›˜”žȱœ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŗŘȱ™˜£¢Œ“’ǰȱ”à›Žȱ Žœ£Ù¢ȱ ȱœ”ÙŠȱŘȱŒ£¢——’”à ǰȱ˜™˜ ’ŠŠ“­Œ¢Œ‘ȱ
Řȱ ™˜œ”Š•˜–ȱ Ȯȱ ™˜œŠ ˜ ¢–ȱ ”˜–™˜—Ž—˜–ȱ œ¢œŽ–žȱ –˜¢ ŠŒ¢“—Ž˜ȱ ‹¿­ŒŽ˜ȱ
™˜œŠ ­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠǰȱŒ£¢•’ȱž—’”Š—’ŠȱǻŸ’˜Š—ŒŽȱž‹œŒŠ•ŽDzȱŝȱ™˜£¢Œ“’Ǽȱ’ȱ›Ž Š—ČžȱǻŽŸŽ—Žȱž‹œŒŠ•ŽDzȱśȱ™˜£¢Œ“’Ǽǯȱ‹ŠȱŒ£¢——’”’ȱ‹¢Ù¢ȱ˜Š—’˜ȱœ”˜›Ž•˜ Š—Žȱǻ›ȱƽȱŖǰŜŝǼǯȱ£ŽŽ•—˜ï°ȱ™˜œ”Š•’ȱž—’”Š—’Šȱ ¢—’˜œÙŠȱŖǰŞŜǰȱŠȱ™˜œ”Š•’ȱ›Ž Š—ČžȱŖǰşŖǯȱȱ’—œ›ž”Œ“’ȱ‹ŠŠ—¢ȱ™›˜œ£˜—¢ȱ“Žœǰȱ‹¢ȱ™˜–¢ï•ŠÙȱ˜ȱ˜œ˜‹’Žǰȱ”à›Šȱ”’Ž¢ïȱœ”›£¢ £’ÙŠȱ˜ȱ•ž‹ȱ£›Š—’ÙŠǰȱ
Šȱ—Šœ¿™—’Žȱ˜ŒŽ—’Ùȱœ ˜“ŽȱžŒ£žŒ’Šȱ’ȱ–¢ï•’ȱ˜ȱ—’Ž“ȱ—ŠȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ǯȱ›£¢”ÙŠ˜ Žȱ
œ ’Ž›£Ž—’ŠDZȱǮ…¢“¿ȱŠ”ǰȱ“Š”‹¢ȱŠȱ˜œ˜‹Šȱ—’Žȱ’œ—’ŠÙŠȄǰȱǮ‘Œ¿ǰȱȎ‹¢ȱ˜œŠÙŠȱ˜ǰȱ—ŠȱŒ˜ȱ
£ŠœÙžČ¢ÙŠȄǯȱ¢—’”ȱ ȱ™˜œ”Š•’ȱž—’”Š—’Šȱ–’ŽïŒ’ȱœ’¿ȱ ȱ›Š—’ŒŠŒ‘ȱŝȬřśȱ™ž—”à ǰȱ£Šïȱ
ȱ ™˜œ”Š•’ȱ ›Ž Š—Čžȱ Ȯȱ śȬŘśȱ ™ž—”à ǯȱ ¢Čœ£Šȱ ™ž—”ŠŒ“Šȱ ˜£ ’Ž›Œ’Ž•Šȱ œ’•—’Ž“œ£­ȱ
Š—­ȱŽ—Ž—Œ“¿ǰȱŠȱ£ŠŽ–ȱ–—’Ž“œ£Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žǯȱ
ŠŠ—’Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱ ™Š›ŠŒ‘ȱ ›˜–Š—¢Œ£—¢Œ‘ȱ £ȱ žČ¢Œ’Ž–ȱ ȱ ˜›Š£ȱ œ”Š•’ȱ
£ŠŠ—ŠČ˜ Š—’Šȱ’ȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ£ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ ¢”Š£ŠÙ¢ȱ™˜£¢¢ —Žȱ£ ’­£”’ȱ–’¿£¢ȱ£–’Ž——¢–’ȱǻŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼǯȱȱ›ž™’ŽȱœžŽ—à ȱǻŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼȱœ’•—’Ž“œ£Ž–žȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’žȱ ¢›ŠČ˜—Ž–žȱ ȱ —’Čœ£Ž“ȱ –˜¢ ŠŒ“’ȱ ˜ȱ ›Ž Š—Čžȱ ˜ Š›£¢œ£¢Ùȱ
˜‹—’Č˜—¢ȱ—ŽŠ¢ —¢ȱŠŽ”ȱ’ȱœŠ–˜˜œ£ž”’ Š—’Žȱœ’¿ȱ˜›Š£ȱ ¢Čœ£ŠȱŽ—Ž—Œ“Šȱ˜ȱ™˜›£¢–¢ Š—’Šȱ ’£Ž›ž—”žǯȱŽ—˜Œ£Žï—’ŽȱŠ—’ȱ—’œ”ŠȱŒ‘¿°ȱ˜ ŽžǰȱŠ—’ȱ¢œŠ—œ˜ Š—’Žȱ
œ’¿ȱ˜ȱœ™›Š Œ¢ȱ—’Žȱ ’­£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ£ȱ™˜£¢¢ —¢–ȱŠŽ”Ž–ǯȱ¢—’”’ȱ–˜Č—Šȱ’—Ž›™›Ž˜ Š°ȱ ȱŽ—ȱœ™˜œà‹ǰȱȎȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱž“–˜ Š—Žȱ ¢Ù­Œ£—’Žȱ“Š”˜ȱ›Žž”Œ“Šȱ—ŽŠ¢ —Ž“ȱ
–˜¢ ŠŒ“’ȱ ˜‹ŽŒȱ ’—˜ Š“Œ¢ȱœ”ž”ž“ŽȱŒ˜ȱ™›Š Šȱ£–—’Ž“œ£Ž—’Ž–ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ Ž —¿›£—¢Œ‘ȱ™›£ŽČ¢°ǰȱŠ•Žȱ—’Žȱ›˜£’ȱ’œ˜—Ž“ȱ™˜™›Š ¢ȱœŠ–˜™˜Œ£žŒ’Šǯȱ—Š•’£Šȱ‹•’œ”˜ïŒ’ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£Žȱœ™›Š Œ­ȱ™›£Žȱ’ȱ™˜ȱ”›£¢ £’Žȱ˜›Š£ȱ ȱ–˜–Ž—Œ’Žȱ‹ŠŠ—’Šȱ œ”Š£ž“Žǰȱ
Ȏȱ£Š›Š£ȱ™˜ȱ£›Š—’Ž—’žȱ‹•’œ”˜ï°ȱ£—ŠŒ£—’Žȱœ’¿ȱ£–—’Ž“œ£ŠǰȱŠ•Žȱ™˜ȱž™Ù¢ ’Žȱ™Ž —Ž˜ȱŒ£Šœžȱ—’ŽŒ˜ȱ £›ŠœŠǰȱ™›£¢ȱŒ£¢–ȱ ȱ™›˜ŒŽœ’Žȱ¢–ȱ’œ˜—­ȱ›˜•¿ȱ˜›¢ Š“­ȱ™’Ž› ˜—¢ȱœ˜™’ŽÚȱ£ŠČ¢Ù˜ïŒ’ǰȱ˜”Š£Š—’Žȱœ”›žŒ‘¢ȱ™›£Ž£ȱœ™›Š Œ¿ǰȱŽ–™Š’Šȱ˜›Š£ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ™›£Ž£ȱ
™˜”›£¢ £˜—Ž˜ǯȱž˜›£¢ȱ —’˜œ”ž“­ǰȱȎȱ ȱ‹•’œ”’Ž“ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ ’—˜ Š“ŒŠȱي ’Ž“ȱ™›˜œ’ȱ
˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ£Šȱœ ˜“ŽȱŒ£¢—¢ǰȱŒ˜ȱ–˜ČŽȱ ¢—’”Š°ȱ‹­Ċȱ£ȱŽ–™Š’’ȱ ˜‹ŽŒȱ‹•’œ”’Ž“ȱ˜œ˜‹¢ǰȱ‹­Ċȱ£ȱ•¿”žȱ™›£Žȱž›Š­ȱ Š›˜ïŒ’˜ Ž“ȱ›Ž•ŠŒ“’ǯȱȱ”˜•Ž’ȱ˜ęŠ›Šȱ˜ï ’ŠŒ£Šȱ ’¿”œ£Ž“ȱŽ–™Š’’ȱ ˜‹ŽŒȱœ™›Š Œ¢ǰȱ£ȱ”à›¢–ȱ“Žœȱ£ ’­£Š—Šȱ’ȱ”à›¢ȱ™›˜œ’ȱ˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žǰȱ
’ȱ ȱŽŽ”Œ’Žȱ“Žœȱ‹Š›£’Ž“ȱœ”Ù˜——Šȱ˜ȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ•ŠŽ˜ȱ ȱÙž˜› ŠÙ¢Œ‘ȱ‹•’œ”’Œ‘ȱ
’ȱ œŠ¢œŠ”Œ“˜—ž“­Œ¢Œ‘ȱ £ ’­£”ŠŒ‘ȱ “Žœȱ ’¿”œ£Šȱ Ž—Ž—Œ“Šȱ ˜ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Š—’Šȱ ™›£Ž ’—’ŽÚȱ’ȱŒ£Ž›™Š—’Šȱ£Š˜ ˜•Ž—’Šȱ£ȱ›Ž•ŠŒ“’ǯ
strona 259
ȱŘŖŖŘȱ›˜”žȱŒž••˜ž‘ȱ’ȱ
˜¢ȱ˜Ù­Œ£¢•’ȱ˜ȱŗŘȱ™˜£¢Œ“’ȱœ”Š•’ȱȱ™˜œ”Š•¿ȱ Č¢Œ£•’ ˜ïŒ’ǰȱ œ”ÙŠŠ“­Œ­ȱ œ’¿ȱ £ȱ Ŝȱ ™˜£¢¢ —’Žȱ œ˜›–žÙ˜ Š—¢Œ‘ȱ  ’Ž›£ŽÚǰȱ Š”’Œ‘ȱ
“Š”ȱ—™ǯDZȱǮ˜–’–˜ȱȎȱ–—’Žȱœ”›£¢ £’ÙǰȱČ¢Œ£¿ȱ–žȱ œ£¢œ”’Ž˜ȱ˜‹›Ž˜ȄǰȱǮ˜–’–˜ȱ
Ž˜ǰȱŒ˜ȱ£›˜‹’Ùǰȱ™›Š—¿ǰȱŠ‹¢ï–¢ȱ™˜£˜œŠ•’ȱ ȱ˜‹›¢Œ‘ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘Ȅǰȱ˜ŒŽ—’Š—¢Œ‘ȱ—ŠȱŽ“ȱ
œŠ–Ž“ȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ȱ’ȱŠ“­Œ¢Œ‘ȱ ¢—’”ȱ ȱ£Š”›Žœ’ŽȱśȬřŖȱ™ž—”à ǯȱž˜›£¢ȱ™˜Š“­ȱ œ”ŠĊ—’”ȱ›£ŽŽ•—˜ïŒ’ȱ™˜œ”Š•’ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ȱ—Šȱ™˜£’˜–’ŽȱalfaȱǁȱŖǰŞśǯȱȱŽ—ȱœ™˜œà‹ȱ
™˜ œŠÙŠȱŗŞȬ™˜£¢Œ¢“—Šȱœ”Š•Šȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ›˜£ž–’Š—Ž˜ȱ“Š”˜ȱ›Žž”Œ“Šȱ
–˜¢ ŠŒ“’ȱ˜ȱ›Ž Š—Čžȱ’ȱž—’”Š—’Šȱ˜›Š£ȱ £›˜œȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ȱ ˜‹ŽŒȱ”˜—”›Ž—Ž“ȱ˜œ˜‹¢ǰȱ
”à›Šȱ ¢›£­£’ÙŠȱ”›£¢ ¿ǯȱ¢Čœ£Šȱ™ž—”ŠŒ“Šȱ ȱŠ—Ž“ȱ™˜œ”Š•’ȱž“Š —’Šȱœ’•—’Ž“œ£­ȱ
–˜¢ ŠŒ“¿ȱ˜ȱž—’”Š—’Šǰȱ›Ž Š—Čžȱ•ž‹ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ȱ ˜‹ŽŒȱœ™›Š Œ¢ǯ
ž˜›£¢ǰȱ™˜œ£ž”ž“­Œȱ›àȗ˜›˜—¢Œ‘ȱž Š›ž—”˜ ŠÚȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ‹ŠŠ•’ȱ£ ’­£Ž”ȱŒŽŒ‘ȱ˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’ȱ ŽÙžȱ’Ž•”’Ž“ȱ’­”’ȱ£ȱ œ£¢œ”’–’ȱ›£Ž–ŠȱŠœ™Ž”Š–’ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠǯȱȱŽŒ‘¢ȱ˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’ȱȮȱ ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ˜ȱ˜™Œ“’ȱ‹ŠŠÚȱȮȱ ¢“Šï—’ŠÙ¢ȱ˜ȱŗśȱ˜ȱ
ŚŖƖȱ ™›Š—’Ž—’Šȱ ›Ž Š—Čžǰȱ ž—’”Š—’Šȱ ˜›Š£ȱ Č¢Œ£•’ ˜ïŒ’ǯȱ £Œ£Žà•—’Žȱ —Žž›˜¢Œ£—˜ï°ȱ
‹¢ÙŠȱ™˜£¢¢ —’Žȱ£ ’­£Š—Šȱ£ȱž—’”Š—’Ž–ȱ’ȱ—ŽŠ¢ —’Žȱ£ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’­ǰȱ£Šïȱž˜˜ ˜ï°ȱ—ŽŠ¢ —’Žȱ£ȱ›Ž Š—ČŽ–ǰȱŠȱȱ™˜£¢¢ —’Žȱ£ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’­ȱǻŒž••˜ž‘ǰȱ
˜¢ǰȱ
ŘŖŖŘǼǯȱ ȱ ”˜•Ž“—¢Œ‘ȱ ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ £ȱ žČ¢Œ’Ž–ȱ ŗŞȬ™˜£¢Œ¢“—Ž“ȱ Ž›œ“’ȱ œ”Š•’ȱ Œž••˜ž‘ǰȱ
’—Œ‘Š–ȱ’ȱœŠ—ȱǻŘŖŖřǼȱ˜ŒŽ—’Š•’ȱ›Š“Ž”˜›’¿ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱŒ£Šœ’Žǯȱ”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱ
ȱ–’Š›¿ȱž™Ù¢ žȱŒ£Šœžȱ—Šœ¿™ž“Žȱœ™ŠŽ”ȱŒ‘¿Œ’ȱ˜ȱ›Ž Š—Čžȱ’ȱž—’”Š—’Šȱœ™›Š Œ¢ǰȱ—Š˜–’Šœȱ—’Žȱ £›ŠœŠȱČ¢Œ£•’ ˜ï°ǰȱŒ˜ȱœžŽ›ž“ŽǰȱȎȱ›Žž”Œ“Šȱ—ŽŠ¢ —Ž“ȱ–˜¢ ŠŒ“’ȱ—’Žȱ
¢–ŠŠȱžČŽ˜ȱ ¢œ’Ù”žǰȱ™˜Œ£Šœȱ¢ȱ £‹ž£Ž—’ŽȱœŠ—žȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ȱŒ£¢ȱ˜‹›Ž“ȱ
˜•’ȱ“Žœȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—’Žȱ‹Š›£’Ž“ȱ ¢–ŠŠ“­ŒŽȱ’ȱœ”˜–™•’”˜ Š—ŽǯȱŠœ¿™—’ŽȱŠž˜›£¢ȱ ¢”Š£Š•’ǰȱȎȱŒ’¿Č”˜ï°ȱ™›£Ž ’—’Ž—’ŠǰȱŽ–™Š’Šȱ˜›Š£ȱŠ›¢‹žŒ“Šȱ˜™˜ ’Ž£’Š•—˜ïŒ’ȱ
œ­ȱŒ£¢——’”Š–’ȱ£ ’­£Š—¢–’ȱ“Ž¢—’Žȱ£ȱ˜™žœ£Œ£Š—’Ž–ȱǻ‘Š–˜ Š—’Ž–ȱ›Ž Š—Čžȱ’ȱž—’”Š—’Šȱ˜›Š£ȱ™˜›£¢–¢ Š—’Ž–ȱ Œ£Žï—’Ž“œ£Ž“ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ǼǰȱŠ•Žȱ ȱ—’Ž ’Ž•”’–ȱœ˜™—’žȱȱ£ȱ›Ž—Ž–ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠǰȱŒ£¢•’ȱÙž˜Š•˜ ¢–ȱ £›˜œŽ–ȱČ¢Œ£•’ ˜ïŒ’ȱ’ȱ›Žž”Œ“­ȱ
›Ž Š—Čžȱ’ȱž—’”Š—’Šǯȱ£¢——’”’Ž–ǰȱ”à›¢ȱ’œ˜—’ŽȱžÙŠ ’Šȱ˜ęŽ›£Žȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Žȱœ™›Š Œ¢ȱ“Žœȱ–ǯ’—ǯȱ˜”›¢Œ’Žȱ™›£Ž£ȱ—’­ȱ”˜›£¢ïŒ’ȱ£ȱ˜£—Š—Ž“ȱ”›£¢ ¢ȱǻŒž••˜ž‘ǰȱ˜˜ǰȱ
˜‘Ž—ǰȱŘŖŖŜǼǰȱŒ˜ȱ–Šȱ™›Š”¢Œ£—Žȱ£Šœ˜œ˜ Š—’Žȱ ȱ’—Ž› Ž—Œ“ŠŒ‘ȱŽ›Š™Žž¢Œ£—¢Œ‘ǯ
‹’Žȱ Ž›œ“Žȱœ”Š•’ȱȱ–Š“­ȱ™˜•œ”’ŽȱÙž–ŠŒ£Ž—’Žȱ˜”˜—Š—Žȱ™›£Ž£ȱǯȱ˜œœŠ”˜ œ”­ǯȱȬŗŘȱ‹¢Ùȱ œ˜œ˜ Š—¢ȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ™˜•œ”’Ž“ȱ™˜™ž•ŠŒ“’ȱǻ—ž”ǰȱŠ›Œ’—”˜ œ”’ǰȱž›Š—Š›ŽǰȱŘŖŗřǼǯ
Skala przebaczenia – Forgiveness ScaleȱǻDzȱ¢Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗǼ
ȱ™˜œŠ ȱ”˜•Ž“—Ž“ȱœ”Š•’ȱ•ŽÙ˜ȱ›˜£ž–’Ž—’Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ“Š”˜ȱ›ŽŠ”Œ“’ȱ—Šȱ ’—˜ Š“Œ¿ȱ ˜‹Ž“–ž“­ŒŽ“ȱ ™›£Ž£ ¢Œ’¿ČŽ—’Žȱ —ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ Ž–˜Œ“’ǰȱ –¢ï•’ȱ ’ȱ £ŠŒ‘˜ ŠÚȱ ˜›Š£ȱ
–˜­ŒŽ“ȱŠ—ŠČ˜ Š°ȱ›à —’ŽČȱ™˜£¢¢ —Žȱ›ŽŠ”Œ“Žȱ ˜‹ŽŒȱœ™›Š Œ¢ȱǻ¢Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗǼǯȱ
˜›’ŸŽ—Žœœȱ ŒŠ•Žȱ £˜œŠÙŠȱ œ”˜—œ›ž˜ Š—Šȱ ȱ ŒŽ•žȱ ™˜–’Š›žȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ £•¿Ž–ȱ
”˜—”›Ž—Ž˜ȱ ’—˜ Š“Œ¢ǰȱŠȱ ’Ž›£Ž—’Šȱœ˜›–žÙ˜ Š—˜ȱŠ”ǰȱ‹¢ȱž“–˜ ŠÙ¢ȱ£Š›à —˜ȱ
™˜£¢¢ —Žǰȱ“Š”ȱ’ȱ—ŽŠ¢ —Žȱ›ŽŠ”Œ“Žȱǻ˜ȱŒ‘Š›Š”Ž›£ŽȱŠŽ”¢ —¢–ǰȱ™˜£—Š Œ£¢–ȱ’ȱ‹Ž‘Š ’˜›Š•—¢–Ǽȱ —Šȱ œ™›Š Œ¿ǯȱ Žœȱ ˜ȱ ŗśȬ™˜£¢Œ¢“—Šȱ œ”Š•Šȱ ¢™žȱ ’”Ž›Šǰȱ ˜ȱ œ›ž”ž›£Žȱ
 žŒ£¢——’”˜ Ž“ǯȱŽŽ—ȱŒ£¢——’”ȱ£Š ’Ž›ŠȱŗŖȱœ ’Ž›£ŽÚȱ˜™’œž“­Œ¢Œ‘ȱ‹›Š”ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ–¢ï•’ǰȱžŒ£ž°ȱ’ȱ£ŠŒ‘˜ ŠÚȱ ˜‹ŽŒȱ”›£¢ £’Œ’Ž•Šȱǻ‹œŽ—ŒŽȱ˜ȱŽŠ’ŸŽȱȮȱǼǰȱȱ›ž’ȱ ȱśȱ™˜£¢Œ“ŠŒ‘ȱ˜™’œž“Žȱ˜‹ŽŒ—˜ï°ȱ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ–¢ï•’ǰȱžŒ£ž°ȱ’ȱ£ŠŒ‘˜ ŠÚȱǻ›ŽœŽ—ŒŽȱ
strona 260
˜ȱ˜œ’’ŸŽȱȮȱǼǯȱȱ’—œ›ž”Œ“’ȱ›Žœ™˜—Ž—ȱ“Žœȱ™›˜œ£˜—¢ǰȱ‹¢ȱ–¢ï•ŠÙȱ˜ȱœ ˜’Œ‘ȱ›ŽŠ”Œ“ŠŒ‘ȱ ˜‹ŽŒȱ˜œ˜‹¢ǰȱ”à›Šȱ˜ȱœ”›£¢ £’ÙŠȱ•ž‹ȱĊ•Žȱ™˜›Š”˜ ŠÙŠǯȱ›£¢”ÙŠ˜ Žȱ™˜£¢Œ“ŽDZȱǮ’Žȱ–˜¿ȱ™›£ŽœŠ°ȱ–¢ï•Ž°ȱ˜ȱ¢–ǰȱ“Š”ȱ£˜œŠÙŽ–ȱœ”›£¢ £˜—¢ȱ™›£Ž£ȱ¿ȱ˜œ˜‹¿Ȅǰȱ
Ǯ˜•¿ȱ œ’¿ȱ £Šȱ ˜œ˜‹¿ǰȱ ”à›Šȱ Ċ•Žȱ –—’Žȱ ™˜›Š”˜ ŠÙŠȄǯȱ ™˜ ’Ž£’ȱ ‹ŠŠ—¢ȱ ž£’Ž•Šȱ
—ŠȱȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ǰȱž£¢œ”ž“­Œȱ˜ȱśȱ˜ȱśŖȱ™ž—”à ȱ ȱœ”Š•’ȱȱ˜›Š£ȱ˜ȱśȱ˜ȱŘśȱ
ȱœ”Š•’ȱǯȱ¢Čœ£¢ȱ ¢—’”ȱ ȱŠ—Ž“ȱ™˜œ”Š•’ȱ˜£ ’Ž›Œ’Ž•Šȱœ’•—’Ž“œ£Žȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Žȱ
’—˜ Š“Œ¢ȱ ȱ˜™’œŠ—¢Œ‘ȱ”ŠŽ˜›’ŠŒ‘ǯȱȱ£ŽŽ•—˜ï°ȱalfaȱ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ•Šȱ™˜œ”Š•’ȱ—ŽŠ¢ —Ž“ȱȱ ¢—’˜œÙŠȱŖǰŞŜǰȱ•Šȱ™˜œ”Š•’ȱ™˜£¢¢ —Ž“ȱŖǰŞśǰȱŠȱ•ŠȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ȱŖǰŞŝǯȱ£ŽŽ•—˜ï°ȱŽœȬ›ŽŽœȱ ¢—’˜œÙŠȱŖǰŝŜȱ•Šȱ˜‹žȱ™˜œ”Š•ȱ’ȱŖǰŞŖȱ•ŠȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ǯȱ‹’Žȱ™˜œ”Š•Žȱ
’œ˜—’Žȱ˜Š—’˜ȱ”˜›Ž•˜ ŠÙ¢ȱ£ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱœ¢žŠŒ¢“—¢–ȱǻ˜ŒŽ—’Š—¢–ȱœ”Š•­ȱǼȱ
i dyspozycyjnym (mierzonym przy pomocy ˜›’ŸŽ—Žœœȱ’”Ž•’‘˜˜ȱŒŠ•ŽDzȱ¢Žǰȱ’ȱ’—ǯǰȱ
ŘŖŖŗǼǰȱ ›Ž•’’“—˜ïŒ’­ǰȱ —Š£’Ž“­ǰȱ Ž£¢œŽ—Œ“Š•—¢–ȱ ’ȱ ›Ž•’’“—¢–ȱ ˜‹›˜œŠ—Ž–ȱ ˜›Š£ȱ ™˜›£Ž‹­ȱŠ™›˜‹Š¢ǰȱ£Šïȱž“Ž–—Žȱ£ȱ—’Ž Ž–ȱ“Š”˜ȱŒŽŒ‘­ȱ’ȱœŠ—Ž–ȱǻ¢Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗǼǯ
ȱ £˜œŠÙŠȱ ¢”˜›£¢œŠ—Šȱ ȱ ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ £ ’­£”à ȱ ™˜–’¿£¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ǰȱ
˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’­ȱ ǻ ȱ ž“¿Œ’žȱ ¢œŽ—Œ”ŠǼȱ Šȱ £›˜ ’Ž–ȱ ™œ¢Œ‘’Œ£—¢–ȱ ǻŠ•‹¢ǰȱ Š¢ǰȱ Š›‹Ž›ǰȱ ŘŖŖŚǼǯȱ ¢Čœ£Žȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ ǻ–’Ž›£˜—Žȱ ‹›Š”’Ž–ȱ —ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ ˜—’Žœ’ŽÚȱ ˜ȱ
œ™›Š Œ¢Ǽȱ ’­£ŠÙ˜ȱ œ’¿ȱ £ȱ —’Čœ£­ȱ —Žž›˜¢Œ£—˜ïŒ’­ȱ ’ȱ –—’Ž“œ£¢–’ȱ ˜‹“Š Š–’ȱ Ž™›Žœ“’ǰȱ
•¿”žǰȱœ¢–™˜–à ȱę£¢Œ£—¢Œ‘ǰȱ¢œž—”Œ“’ȱœ™˜ÙŽŒ£—Ž“ǰȱœ›Žœžȱ’ȱ—ŽŠ¢ —Ž˜ȱŠŽ”žǯȱ
›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ›˜£ž–’Š—Žȱ“Š”˜ȱ™˜£¢¢ —Žȱ˜Œ£žŒ’Šȱ’ȱ£ŠŒ‘˜ Š—’Šȱ ˜‹ŽŒȱ ’—˜ Š“Œ¢ȱ
’­£ŠÙ˜ȱœ’¿ȱ£ȱŽ”œ›Š Ž›œ“­ȱ˜›Š£ȱ£Žȱ£›˜ ’Ž–ȱ™œ¢Œ‘’Œ£—¢–ȱ ȱ àŒ‘ȱ ¢–’Š›ŠŒ‘ȱȮȱ
™˜£¢¢ —Ž˜ȱŠŽ”žȱ’ȱœŠ¢œŠ”Œ“’ȱ£ȱČ¢Œ’Šǯȱȱȱȱ”˜•Ž’ȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ ¢”˜›£¢œž“­Œ¢Œ‘ȱ
–˜Ž•ȱ˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’ȱ’Ž•”’Ž“ȱ’­”’ȱǻ›˜œŽȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖśǼȱ—Žž›˜¢Œ£—˜ï°ȱ”˜›Ž•˜ ŠÙŠȱž“Ž–—’ŽǰȱŠȱž˜˜ ˜ï°ȱ Šȱ ¢–’Š›¢ȱŽ”œ›Š Ž›œ“’ȱǻŒ’Ž™Ù˜ȱ’ȱ™˜£¢¢ —ŽȱŽ–˜Œ“ŽǼȱ’ȱ“ŽŽ—ȱ
¢–’Š›ȱ œž–’Ž——˜ïŒ’ȱ ǻ”˜–™ŽŽ—Œ“ŠǼȱ Ȯȱ ˜Š—’˜ȱ £ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ –’Ž›£˜—¢–ȱ ǯȱ
›£Ž‹ŠŒ£Š—’Žȱ˜Š”˜ ˜ȱ ’­£ŠÙ˜ȱœ’¿ȱ£ȱ›Ž•’’“—˜ïŒ’­ǰȱŠ•Žȱ—’Žȱ£ȱŽ–™Š’­ǯ
Skala stanu przebaczenia sobie – State Self-Forgiveness Scaleȱ ǻDzȱ ˜‘•ǰȱ
Ž‘ŽŠǰȱŠ‘”’——Ž¢ǰȱŘŖŖŞǼ
˜Œ£Šœȱ ”˜—œ›ž”Œ“’ȱ ”˜•Ž“—Ž“ȱ œ”Š•’ȱ Šž˜›£¢ȱ ǻ˜‘•ǰȱ Ž‘ŽŠǰȱ Š‘”’——Ž¢ǰȱ ŘŖŖŞǼȱ
œ”˜—ŒŽ—›˜ Š•’ȱ œ’¿ȱ ¢Ù­Œ£—’Žȱ —Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’žȱ œ˜‹’Žǰȱ ›˜£ž–’Š—¢–ȱ “Š”˜ȱ ™›˜’—›Š™Ž›œ˜—Š•—Šȱ £–’Š—Šȱ ȱ ™˜œŠ ¢ȱ ˜‹ŽŒȱ œ’Ž‹’Žȱ ™˜ȱ ™˜™ŽÙ—’Ž—’žȱ ’—¢ȱ Ȯȱ ¢ȱ žŒ£žŒ’Šǰȱ
£’ŠÙŠ—’Šȱ’ȱ–¢ï•’ȱ—Šȱœ à“ȱŽ–Šȱ£ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱœŠ“­ȱœ’¿ȱ‹Š›£’Ž“ȱ™˜£¢¢ —Žǯȱ™›Šcowana przez nich skala ŠŽȱŽ•Ȭ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱȱǻǼ œÙžČ¢ȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱœ˜‹’Žȱ”˜—”›Ž—Ž˜ȱ™›£Ž ’—’Ž—’Šǯȱ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŗŝȱ™˜£¢Œ“’ǰȱ”à›Žȱž£¢œ”ŠÙ¢ȱ
 žŒ£¢——’”˜ ­ȱœ›ž”ž›¿ǯȱ™˜ï›àȱ—’Œ‘ȱşȱ˜£ ’Ž›Œ’Ž•ŠȱŠŽ”¢ —¢ȱ’ȱ‹Ž‘Š ’˜›Š•—¢ȱ”˜–™˜—Ž—ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱœ˜‹’Žǰȱ ˜›£­Œȱ“Ž—­ȱ™˜œ”Š•¿ȱǻŽ•Ȭ˜›’Ÿ’—ȱŽŽ•’—œȱ
Š—ȱŒ’˜—œȱž‹œŒŠ•ŽȱȮȱǼǰȱŠȱŞȱȱ˜™˜ ’ŠŠȱ”˜—’¢ —Ž–žȱŠœ™Ž”˜ ’ȱœŠ–˜™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ’ȱ ˜›£¢ȱ›ž­ȱ™˜œ”Š•¿ȱǻŽ•Ȭ˜›’Ÿ’—ȱŽ•’Žœȱž‹œŒŠ•ŽȱȮȱǼǯȱ‹’Žȱœ”Š•Žȱ
ž£¢œ”ŠÙ¢ȱ ¢œ˜”’Žȱ œ”ŠĊ—’”’ȱ ›£ŽŽ•—˜ïŒ’ȱ Ȯȱ alfaȱ ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ ¢—’˜œÙŠȱ ˜™˜ ’Ž—’˜ȱ
ŖǰŞŜȱ’ȱŖǰşŗǯȱ›£¢”ÙŠ˜ Žȱœ ’Ž›£Ž—’ŠDZȱǮ¢ȱ›˜£ ŠČŠ–ǰȱŒ˜ȱ£›˜‹’ÙŽ–ȱĊ•Žǰȱ˜Œ£ž Š–ȱ
œ™àٌ£žŒ’Žȱ˜ȱœ’Ž‹’ŽǰȱdzȱŒ£ž“¿ȱ˜ȱœ’Ž‹’Žȱ—’ŽŒ‘¿°ǰȱdzŠ”ŒŽ™ž“¿ȱœ’Ž‹’ŽȄǰȱǮ¢ȱ›˜£ ŠČŠ–ǰȱŒ˜ȱ£›˜‹’ÙŽ–ȱĊ•Žǰȱ ’Ž›£¿ǰȱȎȱ“ŽœŽ–ȱ ȱ™˜›£­”žǰȱǯǯǯ£ŠœÙžž“¿ȱ—Šȱ–’Ù˜ï°ǰȱdz“ŽœŽ–ȱ
£Ù­ȱ˜œ˜‹­ȄǯȱŠŠ—¢ȱžœ˜œž—”˜ ž“Žȱœ’¿ȱ˜ȱ—’Œ‘ȱ—ŠȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ǯȱ¢—’”ȱ˜à•—¢ȱ
–’ŽïŒ’ȱ œ’¿ȱ ȱ £Š”›Žœ’Žȱ ŗŝȱ ǻ—’œ”’ȱ ™˜£’˜–ȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Šȱ œ˜‹’ŽǼȱ ˜ȱ Şśȱ ǻ ¢œ˜”’ȱ ™˜£’˜–ȱ
strona 261
¢‹ŠŒ£Ž—’Šȱœ˜‹’ŽǼǰȱ£Šïȱ ȱ™˜œ”Š•ŠŒ‘ȱȱ’ȱȱȮȱ˜™˜ ’Ž—’˜ȱ ȱ›Š—’ŒŠŒ‘ȱşȬŚśȱ
oraz 8-40.
Š“­Œȱ ­™•’ ˜ïŒ’ǰȱŒ£¢ȱœ”Š•Šȱ›£ŽŒ£¢ ’Žȱ‹ŠŠȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱœ˜‹’Žȱ”˜—”›Ž—Ž˜ȱ™›£Ž ’—’Ž—’ŠȱŒ£¢ȱŽČȱŽ—Ž›Š•—­ȱŽ—Ž—Œ“¿ȱ˜ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Šȱœ˜‹’Žȱ™›£¢™˜–—’Š—¢Œ‘ȱ
—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ £ŠŒ‘˜ ŠÚǰȱ Šž˜›£¢ȱ £‹ŠŠ•’ȱ ›ž™¿ȱ œžŽ—à ǰȱ ”à›£¢ȱ ˜ï ’ŠŒ£¢•’ȱ
—’Ž™˜Č­Š—Ž˜ȱ£Š”˜ÚŒ£Ž—’Šȱ›˜–Š—¢Œ£—Ž˜ȱ£ ’­£”žȱǻ˜‘•ǰȱŽ‘ŽŠǰȱŠ‘”’——Ž¢ǰȱ
ŘŖŖŞǼǯȱŠŠ—’Ž–ȱ›Žœ™˜—Ž—à ȱ‹¢Ù˜ȱ˜™’œŠ—’Žȱœ ˜“Ž“ȱ ’—¢ǰȱ”à›Šȱ‹¢ÙŠȱ“Ž—­ȱ£ȱ™›£¢Œ£¢—ȱ£Ž› Š—’ŠǰȱŠȱ—Šœ¿™—’Žȱ ¢™ŽÙ—’Ž—’Žȱ”˜•Ž“—¢Œ‘ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£¢ǯȱ‹’Žȱ™˜œ”Š•Žȱ
SSFS ”˜›Ž•˜ ŠÙ¢ȱž“Ž–—’Žȱ£ȱœŠ–˜˜‹ ’—’Š—’Ž–ȱ’ȱ£ȱŽ™›Žœ“­ǰȱŠ•Žȱ—’Žȱ˜”Š£ŠÙ¢ȱœ’¿ȱ’œ˜—’Žȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ ’—¢ǰȱœŠ–˜˜ŒŽ—­ǰȱœŠ¢œŠ”Œ“­ȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱŠ—’ȱ—Š Žȱ£ȱŽ—Ž—Œ“­ȱ˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Š—’Šȱǻ˜ŒŽ—’Š—­ȱ™›£¢ȱ™˜–˜Œ¢ȱŽ—Ž—Œ¢ȱ˜ȱ˜›’ŸŽȱŒŠ•Žȱ˜™›ŠŒ˜ Š—­ȱ
™›£Ž£ȱ›˜ —ŠǰȱŘŖŖřǼǰȱ£ȱŒ£Ž˜ȱŠž˜›£¢ȱ —’˜œ”ž“­ǰȱȎȱ˜à•—Šȱœ”Ù˜——˜ï°ȱ˜ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Šȱ —’Žȱ ’­ČŽȱ œ’¿ȱ £ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ œ˜‹’Žȱ ”˜—”›Ž—Ž˜ȱ £Š›£Ž—’Šǯȱ Š•œŽŠȱ ǻŘŖŗŘǼȱ
£Šœ˜œ˜ ŠÙȱœ”Š•¿ȱ ˜ȱ‹ŠŠ—’ŠȱœŠ–˜™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ȱ”˜—Ž”Žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ˜›˜œÙ¢Œ‘ȱ
£’ŽŒ’ȱ£ȱ›˜£’ŒŠ–’ȱ’ȱ’Œ‘ȱ £Š“Ž–—¢Œ‘ȱ£›Š—’ŽÚǰȱ£Šïȱ˜‘•ǰȱ¢Œ‘¢•ǰȱŽ——ŽĴȱǻŘŖŗŖǼȱ˜ȱ
˜ŒŽ—¢ȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Šȱœ˜‹’Žȱ”ž—”Š˜›œ Šȱ™›£ŽȱŽ£Š–’—Š–’ȱžȱœžŽ—à ǯ
”Š•ŠȱŠ”à ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱȮȱActs of Forgiveness ScaleȱǻDzȱ›’——˜—ǰȱ˜—ŽœǰȱŘŖŖşǼ
Šœ¿™—¢–ȱ —Š›£¿£’Ž–ȱ ˜ȱ ‹ŠŠ—’Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ”˜—”›Ž—Ž˜ȱ ™›£Ž ’—’Žnia oraz konkretnemu sprawcy jest Œœȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱȮȱAF (Drinnon, Jones,
ŘŖŖşǼǯȱž˜›£¢ȱ“Š”˜ȱŒŽ•ȱ”˜—œ›ž”Œ“’ȱœ”Š•’ȱ™˜Š•’ȱŒ‘¿°ȱž ˜›£Ž—’Šȱ—Š›£¿£’Šȱ˜ȱ˜ŒŽ—¢ȱ
œ˜™—’Šǰȱ ȱ“Š”’–ȱ›Žœ™˜—Ž—Œ’ȱ™›£Ž‹ŠŒ£¢•’ȱ”›£¢ ¿ȱ ȱ™˜œŠŒ’ȱ£›Š¢ȱ™›£Ž£ȱ‹•’œ”­ȱ
˜œ˜‹¿ǯȱ”Š•Šȱœ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŚśȱ™˜£¢Œ“’ȱ’ȱ–Šȱœ›ž”ž›¿ȱ“Ž—˜Œ£¢——’”˜ ­ǯȱ›£¢”ÙŠ˜ Žȱ
™˜ ’Ž›£Ž—’Šȱ Œ‘˜£­ŒŽȱ ȱœ”ÙŠȱœ”Š•’DZȱǮŽœŽ–ȱ›˜£˜›¢Œ£˜—¢ȱ¢–ǰȱŒ˜ȱœ’¿ȱœŠÙ˜Ȅǰȱ
Ǯ‘˜Œ’ŠČȱ—’Žȱ™˜˜‹Šȱ–’ȱœ’¿ȱ˜ǰȱ–˜¿ȱ£ŠŠ”ŒŽ™˜ Š°ǰȱ˜ȱŒ˜ȱœ’¿ȱœŠÙ˜ȄǯȱŠŠ—’ȱžœ˜œž—”˜ ž“­ȱœ’¿ȱ˜ȱœ ’Ž›£ŽÚȱ—ŠȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ǯȱ¢Čœ£¢ȱ ¢—’”ȱ˜à•—¢ȱǻ–’Žœ£Œ£­Œ¢ȱœ’¿ȱ ȱ£Š”›Žœ’ŽȱŚśȬŘŘśȱ™ž—”à Ǽȱ˜£ ’Ž›Œ’Ž•Šȱœ’•—’Ž“œ£Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ—’Ž•˜“Š•—˜ïŒ’ǯȱ£ŽŽ•—˜ï°ȱ Ž›œ“’ȱ˜›¢’—Š•—Ž“ȱ“Žœȱ‹Š›£˜ȱ˜‹›ŠȱȮȱalfa ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ ¢—˜œ’ÙŠȱ
ŖǰşŜǰȱ Šȱ ȱ ™›£¢™Š”žȱ ŽœȬ›ŽŽœȱ ŖǰşŖǯȱ ›Š—˜ï°ȱ œ”Š•’ȱ ‹¢ÙŠȱ –’Ž›£˜—Šȱ ™›£¢ȱ ™˜–˜Œ¢ȱ
—Š›£¿£’ȱ œÙžČ­Œ¢Œ‘ȱ ˜ȱ ˜ŒŽ—¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ œ¢žŠŒ¢“—Ž˜ǰȱ “Š”ȱ ’ȱ ȱ ¢œ™˜£¢Œ¢“—Ž˜ǯȱ
˜ ’Ž›£˜—˜ȱ ’œ˜—Žȱ £ ’­£”’ȱ –’¿£¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ –’Ž›£˜—¢–ȱ £Šȱ ™˜–˜Œ­ȱ
Šȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ œ¢žŠŒ¢“—¢–ȱ –’Ž›£˜—¢–ȱ œ”Š•Š–’DZȱ ŠŽȂœȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ ŒŠ•Ž oraz
›Š’—Ž›Ȃœȱ Ž—Ž›Š•ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ ŒŠ•Žȱ ǻ˜‹’Žȱ œ”Š•Žȱ —’Ž™ž‹•’”˜ Š—ŽǼȱ ˜›Š£ȱ —Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ
Ž•Š’˜—œ‘’™œȱŽœ˜•ž’˜—ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•Žȱǻ
Š››ŠŸŽǰȱŽ••œǰȱŗşşŝDzȱŠ•ŽŠǰȱ›à£ǰȱ ȱ›ŽŒŽ—£“’Ǽǯȱ›Š”ȱŠ”’Œ‘ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ ¢œ­™’Ùȱ—Š˜–’Šœȱ ȱ™›£¢™Š”žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ¢œ™˜£¢Œ¢“—Ž˜ǰȱ”à›Žȱ˜ŒŽ—’˜—˜ȱ™›£¢ȱžČ¢Œ’žȱŒ£Ž›ŽŒ‘ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£¢DZȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ˜ȱ
‘Ž›œȱŒŠ•ŽȱǻŠžŽ›ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŘǼǰȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ˜—ȬŽŠ•’Š’˜—ȱŒŠ•Žȱǻœ‘˜—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼǰȱ
›Š—œ›Žœœ’˜—ȱŠ››Š’ŸŽȱŽœȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱǻŽ››¢ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗǼȱ˜›Š£ȱ˜›’Ÿ’—ȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱ
ŒŠ•ŽȱǻŠ–Šǰȱ˜—Žœǰȱ˜ ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ
›£¢”ÙŠŽ–ȱžČ¢Œ’Šȱœ”Š•’ȱ œ­ȱ‹ŠŠ—’Šȱ˜›˜—ǰȱž›˜—ȱ’ȱ˜›Ž›ȱǻŘŖŖŚǼȱ ï›àȱ
”˜‹’Žȱ˜ï ’ŠŒ£Š“­Œ¢Œ‘ȱŠ›Žœ“’ȱ˜–˜ Ž“ȱ’ȱ™˜£˜œŠ“­Œ¢Œ‘ȱ ȱœŒ‘›˜—’œ”ŠŒ‘ȱ•Šȱ˜ęŠ›ȱ
™›£Ž–˜Œ¢ǯȱŠŠ—˜ǰȱŒ£¢ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ˜›¢ Šȱ›˜•¿ȱ ȱŒ‘¿Œ’ȱ™˜ ›˜žȱ˜ȱ™Š›—Ž›Šǯȱ
Ž£ž•Š¢ȱ œ”Š£ŠÙ¢ǰȱȎȱ ’¿”œ£Žȱ™›Š ˜™˜˜‹’ŽÚœ ˜ȱ™˜ ›˜žȱ˜ȱ™›£Ž–˜Œ˜ ¢Œ‘ȱ
™Š›—Ž›à ȱ ¢œ¿™ž“Žȱ ï›àȱ”˜‹’Žǰȱ”à›Žȱœ­ȱ‹Š›£’Ž“ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Š“­ŒŽȱ’ȱ ¢›˜£ž–’ŠÙŽǯȱ
strona 262
˜—Š˜ǰȱ”˜‹’Ž¢ȱ–—’Ž“ȱ’—Ž›™›Žž“­ŒŽȱ£ŠŒ‘˜ Š—’Žȱœ ˜“Ž˜ȱ™Š›—Ž›Šȱ“Š”˜ȱ£Ù˜ï•’ Žȱ
Œ‘¿—’Ž“ȱ ¢‹ŠŒ£ŠÙ¢ȱ ˜›Š£ȱ ›˜£ ŠČŠÙ¢ȱ ”˜—¢—ž˜ Š—’Žȱ £ ’­£”žǯȱ ˜Š”˜ ˜ȱ œ”Š•Šȱ
‹¢ÙŠȱ ¢”˜›£¢œŠ—Šȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱŠ •Ž›Ȭ˜ ȱ’ȱ œ™àٙ›ŠŒ˜ —’”à ǯȱǻŘŖŖŞǼǰȱ”à›£¢ȱ
¢”Š£Š•’ǰȱ Ȏȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ –’Ž›£˜—Žȱ ”˜›Ž•ž“Žȱ “Ž¢—’Žȱ £Žȱ £Ù˜ïŒ’­ȱ ž“Š —’Š—­ȱ —Šȱ
£Ž —­›£ȱǻ£ ’­£Ž”ȱž“Ž–—¢Ǽȱ£ȱœ£ŽïŒ’žȱ‹ŠŠ—¢Œ‘ȱœ™˜œ˜‹à ȱŽ”œ™›Žœ“’ȱ£Ù˜ïŒ’ǯȱ“Š —’˜—˜ȱ™˜—Š˜ȱ£ ’­£Ž”ȱ–’¿£¢ȱœŠ—Ž–ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱŠȱ£›˜ ’Ž–ȱę£¢Œ£—¢–ȱ–’Ž›£˜—¢–ȱ“Š”˜ȱ‹›Š”ȱ˜‹ŽŒ—˜ïŒ’ȱ—Š“Œ£¿ïŒ’Ž“ȱ£ÙŠœ£Š—¢Œ‘ȱ˜•Ž•’ ˜ïŒ’ȱǻŠ •Ž›Ȭ˜ ȱ’ȱ’—ǯǰȱ
ŘŖŖŞǼǯȱȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ‹•’œ”’Œ‘ȱ£ ’­£”à ȱ£ȱ›˜£’ŒŠ–’ȱ ï›àȱ–Ù˜¢Œ‘ȱ˜›˜œÙ¢Œ‘ȱŠ”ȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ’­£ŠÙȱœ’¿ȱ£ȱ™›£¢ ’­£Š—’Ž–ȱǻ™˜£¢¢ —’Žȱ£ȱ ¢–’Š›Š–’ȱ£ŠžŠ—’Šȱ’ȱ”˜–ž—’”ŠŒ“’ǰȱ Šȱ ž“Ž–—’Žȱ ¢˜‹Œ˜ Š—’ŠǼǰȱ ž“Ž–—’Žȱ £Žȱ œ›ŽœŽ–ǰȱ ™˜Œ£žŒ’Ž–ȱ œŠ–˜—˜ïŒ’ǰȱ
’—›ž£¢ —­ȱ ™˜œŠ ­ȱ ›˜£’Œà ȱ ’ȱ ˜‹“Š Š–’ȱ œ˜–Š¢Œ£—¢–’ǰȱ —Š˜–’Šœȱ ™˜£¢¢ —’Žȱ
£ȱ˜ŒŽ—­ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ£ȱ›˜£’ŒŠ–’ȱ“Š”˜ȱ£ŠŠ—ŠČ˜ Š—ŽȱǻŠ •Ž›Ȭ˜ ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŗǼǯ
’Ž”Š ­ȱ™›˜™˜£¢Œ“¿ȱ›˜£ž–’Ž—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ™›£ŽœŠ ’•’ȱ
˜˜”ǰȱ˜›‘’—˜—ȱ’ȱœŽ¢ȱǻŘŖŖşǼǰȱ”à›£¢ȱ£ ›àŒ’•’ȱž Š¿ȱ—ŠȱŠ”ǰȱȎȱ’œ—’Ž“­ŒŽȱ–˜Ž•Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ œ­ȱ ™›£Ž ŠČ—’Žȱ ˜™Š›Žȱ —Šȱ ’—¢ ’žŠ•’œ¢Œ£—¢–ȱ ™˜Ž“žȱ ”ž•ž›¢ȱ ŠŒ‘˜žǰȱ
™˜Œ£Šœȱ¢ȱ›àȗ’ŒŽȱ–’¿£¢ȱ”ž•ž›Š–’ȱ’ȱ ¢—’”Š“­ŒŽȱ£ȱ—’Œ‘ȱ”˜—ŒŽ™Œ“ŽȱŠȱ ™Ù¢ Š“­ȱ
—Šȱœ™˜œà‹ȱ›˜£ž–’Ž—’Šȱ’ȱ˜œ’­Š—’Š ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱȱ’—¢ ’žŠ•’œ¢Œ£—Ž“ȱ™Ž›œ™Ž”¢ ¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ “Žœȱ ’—›Š™œ¢Œ‘’Œ£—¢–ȱ ™›˜ŒŽœŽ–ǰȱ –˜¢ ˜ Š—¢–ȱ ™›Š—’Ž—’Ž–ȱ
ž£¢œ”Š—’Šȱ Ž —¿›£—Ž˜ȱœ™˜”˜“žȱ’ȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ȱ˜‹›˜œŠ—žȱǻ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
—’Ž“ȱž Š’ȱ™˜ï ’¿ŒŠȱœ’¿ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—Ž–žȱ”˜—Ž”œ˜ ’ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱœ­ȱŠž˜›£¢ȱ™›˜™˜—ž“­ȱ’ȱ Ž›¢ę”ž“­ȱ–˜Ž•ȱ£ ’­£”à ȱ–’¿£¢ȱ”˜•Ž”¢ ’£–Ž–ȱŠȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ǯȱ™›˜ Š£Š“­ȱ™˜“¿Œ’Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ”˜•Ž”¢ ’œ¢Œ£—Ž˜ȱ(Œ˜••ŽŒ’Ÿ’œ’Œȱ˜›’ŸŽ—ŽœœǼȱ
Žę—’˜ Š—Ž˜ȱ“Š”˜ȱǮŽŒ¢£“Šȱ˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ–˜¢ ˜ Š—Šȱ™›Š—’Ž—’Ž–ȱ™˜›£¢–Š—’Šȱœ™˜ÙŽŒ£—Ž“ȱ‘Š›–˜—’’ȱ’ȱ Š›˜ïŒ’Š–’ȱ™˜“Ž—Š—’Šȱ’ȱ—Š™›Š ¢ȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ–’¿£¢•ž£”’Œ‘Ȅȱǻ
˜˜”ǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱœŽ¢ǰȱŘŖŖşǰȱœǯȱŗŗŖǼǯȱ˜¢ ¢ȱ£ ’­£Š—Žȱ£ȱ™˜™›Š ­ȱœŠ–˜™˜Œ£žŒ’ŠȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ȱœ­ȱ à›—Žȱ˜ȱŒŽ•à ȱœ™˜ÙŽŒ£—¢Œ‘ǯ
ȱŒŽ•žȱ£ Ž›¢’”˜ Š—’Šȱ£ŠÙ˜ČŽÚȱ–˜Ž•žȱ™˜œÙžČ˜—˜ȱœ’¿ȱ›£Ž–Šȱ—Š›£¿£’Š–’ȱ˜ȱ
‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠDZȱ”Š•­ȱ›˜£ž–’Ž—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱȮȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ—Ž›œŠ—’—ȱ
ŒŠ•ŽDzȱ”Š•­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱŽŒ¢£¢“—Ž˜ȱȮȱŽŒ’œ’˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•Žȱ˜›Š£ȱ”Š•­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ȱȮȱ–˜’˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•Ž.
Skala rozumienia przebaczenia – Forgiveness Understanding Scaleȱ ǻDzȱ ˜˜”ȱ
’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼ
”Š•Šȱȱœ”ÙŠŠȱœ’¿ȱ£ȱŗŘȱ™˜£¢Œ“’ȱ–’Ž›£­Œ¢Œ‘ȱŽ—Ž—Œ“¿ȱ˜ȱœ™˜œ›£ŽŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ Š•‹˜ȱ ȱ ”˜—Ž”Žȱ ’—›Š™œ¢Œ‘’Œ£—¢–ǰȱ Š•‹˜ȱ ȱ ”˜—Ž”Žȱ ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢–ǰȱ”à›Žȱ ˜›£­ȱ ’ŽȱŜȬ™˜£¢Œ¢“—Žȱ™˜œ”Š•Žȱǻ—›Š™Ž›œ˜—Š•ȱž‹œŒŠ•Žǰȱ—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ
ž‹œŒŠ•ŽǼǯȱ ›£¢”ÙŠ˜ Žȱ  ’Ž›£Ž—’Žȱ £ȱ ™’Ž› œ£Ž“ȱ ™˜œ”Š•’ȱ ˜DZȱ Ǯœ˜‹Šȱ –˜ČŽȱ ŒŠÙ”˜ ’Œ’Žȱ™›£Ž‹ŠŒ£¢°ȱ’——Ž“ȱ‹Ž£ȱ–à ’Ž—’Šȱ“Ž“ȱ˜ȱ¢–ȄǰȱŠȱ£ȱ›ž’Ž“DZȱǮŽ•Ž–ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ
“Žœȱž£›˜ ’Ž—’Žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ–’¿£¢ȱ ’Ž–Šȱ•ž‹ȱ ’¿”œ£­ȱ•’Œ£‹­ȱ˜œà‹ȄǯȱŠŠ—¢ȱžœ˜œž—”˜ ž“Žȱ œ’¿ȱ ˜ȱ ”ŠČŽ“ȱ ™˜£¢Œ“’ȱ —Šȱ śȬœ˜™—’˜ Ž“ȱ œ”Š•’ǰȱ Œ˜ȱ Š“Žȱ ¢—’”’ȱ ȱ ™›£Ž£’Š•Žȱ
śȬřŖȱ ™ž—”à ȱ ȱ ™˜œ”Š•ŠŒ‘ǯȱ ’¿”œ£Šȱ ™ž—”ŠŒ“Šȱ ž“Š —’Šȱ œ’•—’Ž“œ£Žȱ ™˜œ£Œ£Žà•—Žȱ
Ž—Ž—Œ“Žǯȱœ”ŠĊ—’”’ȱ›£ŽŽ•—˜ïŒ’ȱœ­ȱ£Š˜ Š•Š“­ŒŽǯȱŽ —¿›£—Šȱ£˜—˜ï°ȱ ¢—’˜œÙŠȱ
od 0,76 do 0,84 dla skali intrapersonalnej oraz od 0,70 do 0,76 dla skali interperso—Š•—Ž“ǰȱœŠ‹’•—˜ï°ȱ˜™˜ ’Ž—’˜ȱŖǰŜŘȱ’ȱŖǰŜŚȱȱǻ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
strona 263
’Žȱ ”˜•Ž“—Žȱ œ”Š•Žȱ œ­ȱ ›Ž£ž•ŠŽ–ȱ ›˜£›àȗ’Ž—’Šȱ  àŒ‘ȱ ™˜ ’­£Š—¢Œ‘ǰȱ Š•Žȱ ˜›¿‹—¢Œ‘ȱ™›˜ŒŽœà DZȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱŽŒ¢£¢“—Ž˜ȱ’ȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ȱǻ¡•’—Žȱ’ȱ’—ǯǰȱȱŘŖŖřDzȱ
˜›‘’—˜—ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŝǼǯȱŽ—ȱ™’Ž› œ£¢ȱ˜¢Œ£¢ȱ’—Ž—Œ“’ȱ˜ȱ£–’—’–Š•’£˜ Š—’Šȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ£’ŠÙŠÚȱ ˜‹ŽŒȱœ™›Š Œ¢ǰȱ›ž’ȱ˜£—ŠŒ£Šȱ£Šœ­™’Ž—’Žȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱŽ–˜Œ“’ȱ
žŒ£žŒ’Š–’ȱ ™˜£¢¢ —¢–’ǯȱ ¢ȱ ˜œ˜‹Šȱ ™˜Ž“–ž“Žȱ ŽŒ¢£“¿ǰȱ ‹¢ȱ ¢‹ŠŒ£¢°ǰȱ —’Ž“Ž—˜”›˜—’Žȱ–˜ČŽȱ—ŠŠ•ȱ˜ï ’ŠŒ£Š°ȱŽ–˜Œ“’ȱ£ ’­£Š—¢Œ‘ȱ£ȱ—’Ž™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ ’—˜ Š“Œ¢ǰȱ‹˜ ’Ž–ȱ˜‹Šȱ™›˜ŒŽœ¢ȱȱ™›£Ž‹ŠŒ£Š—’Šȱ–˜­ȱ‹¢°ȱ›˜£Ù­Œ£—Žǯ
Skala przebaczenia decyzyjnego – Decisional Forgiveness ScaleȱǻDzȱ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱ
ŘŖŗŘǼ
Skala DFS œ”ÙŠŠȱ œ’¿ȱ £ȱ Şȱ  ’Ž›£ŽÚȱ ˜ŒŽ—’Š“­Œ¢Œ‘ȱ œ˜™’ŽÚǰȱ ȱ “Š”’–ȱ “Ž—˜œ”Šȱ
™˜Ž“–ž“ŽȱŽŒ¢£“¿ȱ˜ȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’žȱœ™›Š Œ¢ȱ”˜—”›Ž—Ž“ȱ”›£¢ ¢ǯȱ˜œ’ŠŠȱ ’ŽȱŚȬ™˜£¢Œ¢“—Žȱ™˜œ”Š•Žǰȱ–’Ž›£­ŒŽȱ™›˜œ™˜ÙŽŒ£—Žȱǻ›˜œ˜Œ’Š•ȱ—Ž—’˜—œȱž‹œŒŠ•Žǰȱnp. „Kiedy
˜Ȧ“­ȱ£˜‹ŠŒ£¿ǰȱ£ŠŒ‘˜ Š–ȱœ’¿ȱ™›£¢“ŠĊ—’ŽȄǼȱ˜›Š£ȱœ£”˜•’ Žȱ’—Ž—Œ“Žȱ ˜‹ŽŒȱœ™›Š Œ¢ȱ
(
Š›–ž•ȱ—Ž—’˜—œȱž‹œŒŠ•Žǰȱ—™ǯȱǮ˜œŠ›Š–ȱœ’¿ȱ–žȦ“Ž“ȱ˜™ÙŠŒ’°ȄǼǯȱŠŠ—¢ȱžœ˜œž—”˜ ž“Žȱœ’¿ȱ˜ȱ”ŠČŽ˜ȱœ ’Ž›£Ž—’Šȱ—ŠȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ǯȱ˜Č•’ ¢ȱ˜ȱž£¢œ”Š—’Šȱ
¢—’”ȱ–’ŽïŒ’ȱœ’¿ȱ ȱ£Š”›Žœ’ŽȱśȬŘŖȱ™ž—”à ȱ•Šȱ”ŠČŽ“ȱ™˜œ”Š•’ȱȮȱ’–ȱ ¢Čœ£¢ǰȱ¢–ȱ
¢›ŠĊ—’Ž“œ£Žȱ’—Ž—Œ“Žȱ™›˜œ™˜ÙŽŒ£—Žȱ‹­Ċȱ ›˜’Žǯȱ£ŽŽ•—˜ï°ȱ–’Ž›£˜—Šȱalfaȱ›˜—‹ŠŒ‘Šȱ ¢—’˜œÙŠȱ˜ȱŖǰŞŖȱ˜ȱŖǰŞŜȱ•ŠȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ǰȱȱ˜ȱŖǰŝŞȱ˜ȱŖǰŞřȱ•Šȱœ”Š•’ȱ™›˜œ™˜ÙŽŒ£—¢Œ‘ȱ
’—Ž—Œ“’ȱ˜›Š£ȱ˜ȱŖǰŝŞȱ˜ȱŖǰŞŜȱ•Šȱœ”Š•’ȱœ£”˜•’ ¢Œ‘ȱ’—Ž—Œ“’ǰȱœŠ‹’•—˜ï°ȱȮȱ˜™˜ ’Ž—’˜ȱŖǰŝřǰȱŖǰŝŘȱ’ȱŖǰŜŞȱȱǻ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
Skala przebaczenia emocjonalnego – Emotional Forgiveness Scaleȱ ǻDzȱ ˜˜”ȱ
’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼ
Skala EFS £Š ’Ž›Šȱ Şȱ  ’Ž›£ŽÚǰȱ ™˜£ Š•Š“­Œ¢Œ‘ȱ ˜ŒŽ—’°ǰȱ ȱ “Š”’–ȱ œ˜™—’žȱ ˜œ˜‹Šȱ ™˜”›£¢ £˜—Šȱ ˜ï ’ŠŒ£Šȱ Ž–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ’ȱ œ™˜”˜“žȱ £ ’­£Š—Ž˜ȱ £ȱ ”˜—”›Ž—­ȱ ”›£¢ ­ǯȱ ”ÙŠŠȱ œ’¿ȱ £ȱ  àŒ‘ȱ ŚȬ™˜£¢Œ¢“—¢Œ‘ȱ ™˜œ”Š•ǰȱ ™›£¢ȱ Œ£¢–ȱ
™’Ž› œ£Šȱ–’Ž›£¢ȱ™˜£¢¢ —ŽȱŽ–˜Œ“Žȱ ˜‹ŽŒȱ ’—˜ Š“Œ¢ȱǻ›ŽœŽ—ŒŽȱ˜ȱ˜œ’’ŸŽȱ–˜’˜—ȱ
ž‹œŒŠ•Žǰȱnp. ǮŒ£ž Š–ȱ œ™àٌ£žŒ’Žȱ•Šȱ—’Ž˜Ȧ—’Ž“ȄǼǰȱ›žŠȱ£Šïȱ—ŽŠ¢ —ŽȱǻŽžŒ’˜—ȱ˜ȱŽŠ’ŸŽȱ–˜’˜—ȱž‹œŒŠ•Žǰȱ—™ǯȱǮžČȱ—’ŽȱŒ£ž“¿ȱœ–ž”žǰȱ¢ȱ˜ȱ—’–Ȧ—’Ž“ȱ–¢ï•¿ȄǼǯȱŠŠ—¢ȱž£’Ž•Šȱ˜™˜ ’Ž£’ȱ—ŠȱśȬœ˜™—’˜ Ž“ȱœ”Š•’ȱ’ȱž£¢œ”ž“Žȱ˜ȱśȱ˜ȱŘŖȱ™ž—”à ȱ ȱ ”ŠČŽ“ȱ ™˜œ”Š•’ǯȱ ¢Čœ£¢ȱ ¢—’”ȱ ȱ ™’Ž› œ£Ž“ȱ ˜£ ’Ž›Œ’Ž•Šȱ ™›£ŽČ¢ Š—’Žȱ
˜Š—’Œ‘ȱžŒ£ž°ȱ˜ȱœ™›Š Œ¢ǰȱ£Šïȱ ȱ›ž’Ž“ȱȮȱœ™ŠŽ”ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ǯȱŽ —¿›£—Šȱ
£˜—˜ï°ȱ ¢—’˜œÙŠȱ˜ȱŖǰŜşȱ˜ȱŖǰŞřȱ•ŠȱŒŠÙŽ“ȱœ”Š•’ǰȱȱ˜ȱŖǰŞŖȱ˜ȱŖǰŞśȱ•Šȱœ”Š•’ȱŽ–˜Œ“’ȱ
™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ˜›Š£ȱ˜ȱŖǰŝŜȱ˜ȱŖǰŝşȱ•Šȱœ”Š•’ȱ›Žž”Œ“’ȱŽ–˜Œ“’ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ǰȱœŠ‹’•—˜ï°ȱȮȱ˜™˜ ’Ž—’˜ȱŖǰŝřǰȱŖǰŞŗȱ’ȱŖǰŜŗȱȱǻ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
›Š—˜ï°ȱ i EFS ™˜ ’Ž›£˜—˜ȱ™˜™›£Ž£ȱ”˜›Ž•ŠŒ“¿ȱ£ȱ’——¢–’ȱ—Š›£¿£’Š–’ȱ˜ȱ
‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ“Š”˜ȱœŠ—žȱǻ–’Ž›£˜—Ž˜ȱœ”Š•­ȱǼǰȱŒŽŒ‘¢ȱǻ™›£¢ȱžČ¢Œ’žȱ›Š’ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱŠž˜›œ ŠȱŽ››¢ȂŽ˜ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖśǼǰȱ‹Ž‘Š ’˜›Š•—¢–’ȱ œ”ŠĊ—’”Š–’ȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ˜›Š£ȱŽ–™Š’­ǰȱ—’Ž Ž–ǰȱ£ŠžŠ—’Ž–ȱ ȱ’Š£’Žȱȱǻ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘDzȱŒ‘Ž›Ž›ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
˜—’Žȱ £ȱ ˜Œ£Ž”’ Š—’Š–’ȱ ˜œ˜‹¢ȱ £ȱ ‹Š›£’Ž“ȱ ”˜•Ž”¢ ’œ¢Œ£—¢–ȱ ï ’Š˜™˜•­Ž–ȱ›˜£ž–’Ž“­ȱ’ȱ˜œ’­Š“­ȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Žȱ ȱ’——¢ȱœ™˜œà‹ȱ—’Čȱ“Ž—˜œ”’ȱ–—’Ž“ȱ—ŠœŠ ’˜strona 264
—Žȱ”˜•Ž”¢ ’œ¢Œ£—’ŽǯȱŽȱ™’Ž› œ£Žȱ™˜“–ž“­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ“Š”˜ȱ™˜“Ž—Š—’Žǰȱ—Š™›Š ¿ȱ
›Ž•ŠŒ“’ȱ˜›Š£ȱœ™˜ÙŽŒ£—­ȱ‘Š›–˜—’¿ǰȱŠȱŠ”ČŽȱ‹Š›£’Ž“ȱ™˜Ž“–ž“­ȱŽŒ¢£“¿ȱ˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’žȱ
—’Čȱ˜ï ’ŠŒ£Š“­ȱŽ–˜Œ“˜—Š•—Ž˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠǰȱŒ˜ȱ–Šȱœ ˜“Žȱ’–™•’”ŠŒ“Žȱ ȱȱ™›Š”¢ŒŽȱ
™˜›Š—’Š—Ž“ȱ•ž‹ȱŽ›Š™Žž¢Œ£—Ž“ȱǻ
˜˜”ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŘǼǯ
Podsumowanie
Ž•Ž–ȱŠ›¢”žÙžȱ‹¢ÙŠȱ™›Ž£Ž—ŠŒ“Šȱ—Š“™˜™ž•Š›—’Ž“œ£¢Œ‘ȱ—Š›£¿£’ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£˜ ¢Œ‘ȱ ˜ȱ ˜ŒŽ—¢ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ —’Ž¢œ™˜£¢Œ¢“—Ž˜ȱ ›Š£ȱ £ȱ —Š“ ŠČ—’Ž“œ£¢–’ȱ ‹ŠŠ—’Š–’ȱ£ȱ’Œ‘ȱžČ¢Œ’Ž–ǯȱ›£ŽœŠ ’˜—Žȱ–Ž˜¢ȱœŠ–˜˜™’œ˜ ŽȱŠ“­ȱ‹ŠŠŒ£˜ ’ȱžČ­ȱ
œ ˜‹˜¿ȱ ¢‹˜›žǰȱ ȱ£Š•ŽČ—˜ïŒ’ȱ˜ȱ™›ŽŽ›˜ Š—Ž“ȱ•’Œ£‹¢ȱ™˜£¢Œ“’ȱǻ˜ȱŞȱ ȱœ”Š•’ȱȱ
’ȱȱ˜ȱŜŖȱ ȱœ”Š•’ȱǼǰȱž“¿Œ’Šȱ“Ž—˜ ¢–’Š›˜ Ž˜ȱǻ“Š”ȱ ȱœ”Š•’ȱǼȱ•ž‹ȱ ’Ž•˜ ¢–’Š›˜ Ž˜ȱǻřȱ ¢–’Š›¢ȱ•Šȱœ”Š•’ȱǰȱŜȱ•Šȱȱ’ȱ™˜ȱŘȱ ȱ™˜£˜œŠÙ¢Œ‘ȱ—Š›£¿£’ŠŒ‘Ǽǰȱ
”˜—ŒŽ™žŠ•’£ŠŒ“’ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱǻ“Š”˜ȱ›Žž”Œ“’ȱ—ŽŠ¢ —¢Œ‘ȱ–˜¢ à ȱ ȱ™›£¢™Š”žȱ
œ”Š•’ȱ ȱ •ž‹ȱ ˜‹ŽŒ—˜ïŒ’ȱ ›à —’ŽČȱ ™˜£¢¢ —¢Œ‘ȱ ˜—’Žœ’ŽÚǰȱ Œ˜ȱ ž“–ž“­ȱ œ”Š•Žȱ ǰȱ
ǰȱȱ’ȱǼǰȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ȱ˜›¿‹—Ž“ȱ˜ŒŽ—¢ȱ”˜–™˜—Ž—à ǰȱ—™ǯȱ™˜£—Š Œ£¢Œ‘ǰȱŽ–˜Œ“˜—Š•—¢Œ‘ȱ’ȱ‹Ž‘Š ’˜›Š•—¢Œ‘ȱǻǰȱǰȱǰȱǰȱǼȱŒ£¢ȱ ›Žœ£Œ’Žȱ™›£Ž–’˜žȱ
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’ŠȱȮȱ“Ž—˜œ”Šȱ•ŠȱœŠ–Ž“ȱœ’Ž‹’Žȱǻ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱœ˜‹’Žȱ ȱœ”Š•’ȱǼȱ•ž‹ȱ’——’ȱ
•ž£’Žȱ ǻǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ ǰȱ Ǽǯȱ Œ‘ȱ £Šœ˜œ˜ Š—’Žȱ ™˜£ ˜•’Ù˜ȱ ‹ŠŠŒ£˜–ȱ —Šȱ
ustalenie szeregu intrapsychicznych, sytuacyjnych i interpersonalnych czynników
™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱǻ£˜‹ǯȱ˜‘—œ˜—ǰȱŽ›—•’ǰȱŠ˜’ŽǰȱȱŘŖŗřǼǯȱȱ™›£¢˜Œ£˜—¢Œ‘ȱ‹ŠŠÚȱ ¢—’”ŠǰȱȎȱŒ£¢——’”Š–’ȱ’œ˜—¢–’ȱ•Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱœ­ȱ–ǯ’—ǯȱŒŽŒ‘¢ȱ˜œ˜‹˜ ˜ïŒ’ȱ˜œ˜‹¢ȱ™˜”›£¢ £˜—Ž“ǰȱœ£Œ£Žà•—’Žȱ—Žž›˜¢Œ£—˜ï°ǰȱŽ”œ›Š Ž›œ“Šȱ’ȱž˜˜ ˜ï°ȱȱǻ¢Žȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŗDzȱ
Œž••˜ž‘ǰȱ ˜¢ǰȱ ŘŖŖŘDzȱ ›˜œŽȱ ’ȱ ’—ǯǰȱ ŘŖŖśǼǰȱ ™’Ž› ˜—¢ȱ œ˜™’ŽÚȱ £ŠČ¢Ù˜ïŒ’ȱ –’¿£¢ȱ
˜ęŠ›­ȱ’ȱœ™›Š Œ­ǰȱ˜”Š£Š—’Žȱœ”›žŒ‘¢ȱ™›£Ž£ȱ”›£¢ £­ŒŽ˜ǰȱŽ–™Š’Šȱ˜‹˜“ŠȱǻŒž••˜ž‘ȱ’ȱ’—ǯǰȱŗşşŞǼǰȱŒ’¿ČŠ›ȱ™›£Ž ’—’Ž—’Šȱǻ›˜œŽȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖśǼǰȱž™Ù¢ ȱŒ£ŠœžȱǻŒž••˜ž‘ǰȱ
’—Œ‘Š–ǰȱ œŠ—ǰȱ ŘŖŖřǼǰȱ ˜”›¢Œ’Žȱ ™›£Ž£ȱ ˜ęŠ›¿ȱ ”˜›£¢ïŒ’ȱ £ȱ ˜£—Š—Ž“ȱ ”›£¢ ¢ȱ ǻŒž••˜ž‘ǰȱ˜˜ǰȱ˜‘Ž—ǰȱŘŖŖŜǼǰȱŠȱ—Š Žȱ”˜•Ž”¢ ’œ¢Œ£—¢ȱ‹­Ċȱ’—¢ ’žŠ•’œ¢Œ£—¢ȱ
ï ’Š˜™˜•­ȱ ˜œ˜‹¢ȱ ™˜”›£¢ £˜—Ž“ȱ ǻ
˜˜”ȱ ’ȱ ’—ǯǰȱ ŘŖŗŘǼȱ Œ£¢ȱ ›Ž•ŠŒ“Žȱ ȱ “Ž“ȱ ›˜£’—’Žȱ
™˜Œ‘˜£Ž—’Šȱǻ
Š››ŠŸŽǰȱŽ••œǰȱŗşşŝDzȱŠ •Ž›Ȭ˜ ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŗDzȱ
Š•œŽŠǰȱŘŖŗŘǼǯȱ›£Ž‹Šȱ
“Ž—Š”ȱ£Šž ŠČ¢°ǰȱȎȱ”˜•Ž“—Žȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£Žȱ˜ ˜Œž“­ȱŒ˜›Š£ȱ—˜ œ£¢–’ȱ”’Ž›ž—”Š–’ȱ
‹ŠŠÚȱǻ£˜‹ǯȱŽ‘›ǰȱŽ•Š—ǰȱŠǰȱŘŖŗŖǼǰȱŠ•Žȱ“Ž¢—’Žȱ™˜“Ž¢—Œ£¢–’ȱ™›à‹Š–’ȱ’Œ‘ȱŽ–™’›¢Œ£—Ž“ȱ’—Ž›ŠŒ“’ȱǻŠœ”’—ǰȱ—›’‘ǰȱŘŖŖŚDzȱž—Š‘•ȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŖŞDzȱ’••Ž›ǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱ
ŒŠ—’Ž•ǰȱŘŖŖŞDzȱŽ‘›ǰȱŽ•Š—ǰȱŠǰȱŘŖŗŖDzȱŠŽȱ’ȱ’—ǯǰȱŘŖŗŚǼǯȱ ˜›£Ž—’Žȱœ™à“—Ž“ȱ”˜—ŒŽ™Œ“’ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǰȱ ˜™Š›Ž“ȱ —Šȱ ˜¢Œ‘Œ£Šœ˜ ¢Œ‘ȱ ›Ž£ž•ŠŠŒ‘ǰȱ œŠ—˜ ’ȱ ¢£ Š—’Žȱ
•Šȱ—Šœ¿™—Ž˜ȱ™˜”˜•Ž—’Šȱ‹ŠŠŒ£¢ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯ
Literatura cytowana
œ‘˜—ǰȱ ǯǯǰȱ Šž—˜—Ž—ǰȱ ǯǯǰȱ Ž•–Žœǰȱ ǯǰȱ ŠŒ”œ˜—ǰȱ ǯǯȱ ǻŗşşŞǼǯȱ ’—ȱ Š•›ž’œ–ǰȱ ›Žciprocal altruism, and the Big Five personality factors. Ÿ˜•ž’˜—ȱ Š—ȱ ž–Š—ȱ
Ž‘ŠŸ’˜›, 19, 243-255.
Šœ”’—ǰȱǯǯǰȱ—›’‘ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŚǼǯȱ—Ž›ŸŽ—’˜—ȱœž’Žœȱ˜—ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱȱ–ŽŠȬŠ—Š•ysis. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜ž—œŽ•’—ȱŠ—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ǰȱ82, 79-90.
strona 265
Ž››¢ǰȱǯǯǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱǯǯǰȱ›ǯǰȱȂ˜——˜›ǰȱǯǯǰȱŠ››˜ĴǰȱǯǰȱŠŽǰȱǯǯȱǻŘŖŖśǼǯȱ
˜›’Ÿ’——ŽœœǰȱŽ—Žž•ȱž–’—Š’˜—ǰȱŠ—ȱ쎌’ŸŽȱ›Š’œǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽ›œ˜—Š•’¢ǰȱŝřȱǻŗǼǰȱŗŞřȬŘŘŜǯ
Ž››¢ǰȱǯǯǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱǯǯǰȱ›ǯǰȱŠ››˜ĴǰȱǯǰȱȂ˜——˜›ǰȱǯǯǰȱŠŽǰȱǯǯȱǻŘŖŖŗǼǯȱ
’œ™˜œ’’˜—Š•ȱ˜›’Ÿ’——ŽœœDZȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱŠ—ȱŒ˜—œ›žŒȱŸŠ•’’¢ȱ˜ȱ‘Žȱ›Š—œ›Žœœ’˜—ȱŠ››Š’ŸŽȱŽœȱ˜ȱ˜›’Ÿ’——ŽœœȱǻǼǯȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱž••Ž’—, 27, 1277-1290.
˜œ£˜›–Ž—¢’ȬŠ¢ǰȱ ǯǰȱ ›Šœ—Ž›ǰȱ ǯȱ ǻŗşŞŜǼǯȱ Ž ŽŽ—ȱ ’ŸŽȱ Š—ȱ Š”ŽDZȱȱ Œ•’—’ŒŠ•ȱ ž’Žȱ ˜ȱ
Œ˜—Ž¡žŠ•ȱ‘Ž›Š™¢ǯȱŽ ȱ˜›”DZȱ›ž——Ž›ȦŠ£Ž•ǯ
›˜œŽǰȱǯǯǰȱ¢ŽǰȱǯǯǰȱžĵȬ˜’œǰȱǯǰȱ˜œœǰȱǯǯȱǻŘŖŖśǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ™Ž›œ˜—Š•’¢ȱ
traits. Ž›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ—’Ÿ’žŠ•ȱ’쎛Ž—ŒŽœǰȱřşȱǻŗǼǰȱřśȬŚŜǯȱȱ
›˜ —ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖřǼǯȱ ŽŠœž›’—ȱ ’—’Ÿ’žŠ•ȱ ’쎛Ž—ŒŽœȱ ’—ȱ ‘Žȱ Ž—Ž—Œ¢ȱ ˜ȱ ˜›’ŸŽDZȱ
Construct validity and links with depression. Ž›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱ
ž••Ž’—, 29, 759-771.
‘Š›£¢Úœ”Šǰȱ ǯǰȱ Žœ£Ž—ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗřǼǯȱ ˜•—˜ï°ȱ ˜ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Šȱ ’ȱ “Ž“ȱ ™˜–’Š›ȱ ™›£¢ȱ ™˜–˜Œ¢ȱ ™˜•œ”’Ž“ȱ ŠŠ™ŠŒ“’ȱ ”Š•’ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Šȱ ǯǯȱ ˜žœœŠ’—Šǰȱ ǯǯȱ ’••’Š–œŠǰ
M.A. Musicka i S.A. Everson. ›£Ž•­ȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢ǰȱśŜȱǻŚǼǰȱŚŘřȬŚŚŜǯ
’•Šœ’˜ǰȱ ǯǯǰȱ ›˜Œ˜›ǰȱ ǯ
ǯȱ ǻŗşşřǼǯȱ ‘Ž›Š™’œœȱ Š—ȱ ‘Žȱ Œ•’—’ŒŠ•ȱ žœŽȱ ˜ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱ
–Ž›’ŒŠ—ȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱ‘Ž›Š™¢ǰȱŘŗȱǻŘǼǰȱŗŝśȬŗŞŚǯ
›’——˜—ǰȱǯǯǰȱ˜—Žœȱǯ
ǯȱǻŘŖŖşǼǯȱŽœž›’—ȱŠ—ȱŒȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱ˜ž›—Š•ǰȱŜȱǻřǼǰȱŗŘŗȬŗŘŝǯ
—›’‘ǰȱǯǯȱǻŗşşŜǼǯȱ˜ž—œŽ•’—ȱ’‘’—ȱ‘Žȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ›’ŠDZȱ—ȱ˜›’Ÿ’—ǰȱŽceiving Forgiveness, and Self-Forgiveness. ˜ž—œŽ•’—ȱ Š—ȱ Š•žŽœǰȱ ŚŖȱ ǻŘǼǰȱ ŗŖŝȬ
-127.
—›’‘ǰȱǯǯǰȱŠ—ȱ‘Žȱ
ž–Š—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱž¢ȱ›˜ž™ȱǻŗşşŗǼǯȱ‘Žȱ–˜›Š•ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱ˜ȱforgivenessǯȱDZȱǯȱž›’—ŽœǰȱǯȱŽ ’›ĵȱǻ›ŽǯǼǰȱ
Š—‹˜˜”ȱ˜ȱ˜›Š•ȱŽ‘ŠŸ’˜›ȱŠ—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱǻœǯȱŗŘřȬŗśŘǼǯȱ
’••œŠ•ŽDZȱ›•‹Šž–ǯ
—›’‘ǰȱǯǯǰȱŠ—ȱ‘Žȱ
ž–Š—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱž¢ȱ›˜ž™ȱǻŗşşŚǼǯȱ’ŠŽȱ˜—ȱ‘Žȱ–˜›Š•ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱŽŒ’™›˜Œ’¢ȱ˜›ȱ’Ž—’¢ǵȱ
ž–Š—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—, 37,
63-80.
—›’‘ǰȱǯǯǰȱŠœœ’—ǰȱǯǰȱžǰȱǯȱǻŗşşŘǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœǯȱȱŽŸŽ•˜™–Ž—Š•ȱ’Ž ǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜›Š•ȱžŒŠ’˜—ǰȱŘŗȱǻŘǼǰȱşşȬŗŗŚǯ
¡•’—Žǰȱǯǯǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱǯǯǰȱ
’••ǰȱǯǰȱŒž••˜ž‘ǰȱǯǯȱǻŘŖŖřǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ
žœ’ŒŽDZȱȱŽœŽŠ›Œ‘ȱŽ—Šȱ˜›ȱ˜Œ’Š•ȱŠ—ȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǯȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱ
Š—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱŽŸ’Ž ǰȱŝȱǻŚǼǰȱřřŝȬřŚŞǯ
Š››˜ ǰȱǯǯǯǰȱȱ
ž—Ž›ǰȱǯǯǰȱ’•”’—œ˜—ǰȱǯǯǰȱ˜ž—ŽŽŠǰȱǯǰȱŠ ‹Ž›ǰȱǯǰȱ–’‘ǰȱǯǰȱ
ŽŽǰȱ ǯȬ
ǯǰȱ Šœ˜—ǰȱ ǯǰȱ ™Ž—ŒŽǰȱ ǯǯǰȱ ˜˜›žěǰȱ ǯǯǯȱ ǻŘŖŖśǼǯȱ žŠ—’ꊋ•Žȱ
Œ‘Š—Žȱ’—ȱž—Œ’˜—Š•ȱ‹›Š’—ȱ›Žœ™˜—œŽȱ˜ȱŽ–™Š‘’ŒȱŠ—ȱ˜›’ŸŠ‹’•’¢ȱ“ž–Ž—œȱ
’‘ȱ›Žœ˜•ž’˜—ȱ˜ȱ™˜œĴ›Šž–Š’Œȱœ›Žœœȱ’œ˜›Ž›ǯȱœ¢Œ‘’Š›¢ȱŽœŽŠ›Œ‘ȱȮȱŽž›˜’–Š’—ǰȱŗŚŖȱǻŗǼǰȱŚśȬśřǯ
Ž‘›ǰȱǯǰȱŽ•Š—ǰȱǯǯǰȱŠǰȱǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱ‘Žȱ˜Šȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱȱŽŠȬ—Š•¢’Œȱ
Synthesis of Its Situational and Dispositional Correlates. œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱž••Ž’—,
ŗřŜȱǻśǼǰȱŞşŚȬşŗŚǯ
strona 266
’—Œ‘Š–ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖşǼǯȱ ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ —Ž›Š•ȱ ˜ȱ Šȱ œŒ’Ž—ŒŽȱ ˜ȱ Œ•˜œŽȱ ›Ž•Š’˜—œ‘’™œǵ
DZȱǯȱ’”ž•’—ŒŽ›ǰȱǯȱ‘ŠŸŽ›ȱǻ›ŽǯǼǰȱȱ›˜œ˜Œ’Š•ȱ–˜’ŸŽœǰȱŽ–˜’˜—œǰȱŠ—ȱ‹Ž‘ŠŸ’˜›DZȱ‘Žȱ
‹ŽĴŽ›ȱŠ—Ž•œȱ˜ȱ˜ž›ȱ—Šž›ŽȱǻœǯȱřŚŝȬřŜśǼǯȱŠœ‘’—˜—DZȱ–Ž›’ŒŠ—ȱœ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱœœ˜ciation.
’—Œ‘Š–ǰȱǯǯǰȱŽŠŒ‘ǰȱǯǯ
ǯǰȱŠŸ’•ŠǰȱǯȱǻŘŖŖŚǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ˜—Ě’ŒȱŽœ˜•ž’˜—ȱ
in Marriage. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŗŞȱǻŗǼǰȱŝŘȬŞŗǯ
’—Œ‘Š–ǰȱǯǯǰȱŽŠŒ‘ǰȱǯǯ
ǯǰȱŠŸ’•ŠǰȱǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ˜—’ž’—Š•ȱŽ•Š’˜—œȱŽ ŽŽ—ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ˜—Ě’ŒȱŽœ˜•ž’˜—ȱ’—ȱŠ››’ŠŽǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱœ¢Œ‘˜•˜¢, 21
ǻřǼǰȱśŚŘȬśŚśǯ
˜›˜—ǰȱ ǯǯǰȱ ŠžŒ˜–ǰȱ ǯ
ǯȱ ǻŘŖŖřǼǯȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ Š—ȱ Š››’ŠŽDZȱ ›Ž•’–’—Š›¢ȱ ž™port for a Measure Based on A Model of Recovery From A Marital Betrayal.
–Ž›’ŒŠ—ȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱ‘Ž›Š™¢ǰȱřŗȱǻřǼǰȱŗŝşȬŗşşǯ
˜›˜—ǰȱ ǯǯǰȱ ž›˜—ǰȱ ǯǰȱ ˜›Ž›ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŖŚǼǯȱ ›Ž’Œ’—ȱ ‘Žȱ —Ž—’˜—œȱ ˜ȱ ˜–Ž—ȱ
’—ȱ ˜–Žœ’Œȱ ’˜•Ž—ŒŽȱ ‘Ž•Ž›œȱ ˜ȱ Žž›—ȱ ˜ȱ Š›—Ž›œDZȱ ˜Žœȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ •Š¢ȱ
Šȱ˜•Žǵȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŗŞȱǻŘǼǰȱřřŗȬřřŞǯ
à›œ”ŠȬ’Œ‘ŠÙ˜ œ”ŠǰȱǯȱǻŘŖŗŗǼǯȱ›£Ž•­ȱ—Š“ ŠČ—’Ž“œ£¢Œ‘ȱ–Ž˜ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£˜ ¢Œ‘ȱ˜ŒŽ—¢ȱž—”Œ“˜—˜ Š—’Šȱ›˜£’—¢ǯȱDZȱǯȱg ’¿Œ’Œ”Šȱǻ›ŽǯǼǰȱŽ˜¢ȱ’Š—˜£¢ȱ
ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’’ȱ”•’—’Œ£—Ž“ȱ£’ŽŒ”Šȱ’ȱ›˜£’—¢ȱǻœǯȱŗŚřȬŗŜŞǼǯȱŠ›œ£Š ŠDZȱ¢Š —’Œ ˜ȱ
Paradygmat.
›žœ£ŽŒ”ŠǰȱǯȱǻŗşşŜǼǯȱ£¢——’”’ȱžÙŠ ’Š“­ŒŽȱ’ȱ‘Š–ž“­ŒŽȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Žȱ”›£¢ ȱ˜œ˜‹’stych. ›£Ž•­ȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢, 39, 93-114.
›žœ£ŽŒ”ŠǰȱǯȱǻŗşşşǼǯȱ£˜›ŒŽȱ™›£ŽČ¢ Š—’Šȱ™˜Œ£žŒ’Šȱ”›£¢ ¢ȱŠȱȱœ™›Š ŒŠȱ”›£¢ ¢ȱ
’ȱ ¢‹ŠŒ£Š—’Žǯȱ£Šœ˜™’œ–˜ȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž, 5, 355-367.
›žœ£ŽŒ”Šǰȱ ǯǰȱ ’˜›˜ œ”’ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗŖǼǯȱ —Ž›™Ž›œ˜—Š•—Žȱ ”˜—œŽ” Ž—Œ“Žȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱ
’Ž¢ȱ ¢‹ŠŒ£Ž—’Žȱ—’Žȱ“Žœȱ–’•Žȱ ’£’Š—Žǵȱœ¢Œ‘˜•˜’Šȱ™˜ÙŽŒ£—Šǰ 5, 4, 316-329.
Š•œŽŠǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŗŘǼǯȱ ‘Žȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ ŠĴŽ›œȱ ˜ž›œŽDZȱ ȱ ‘Ž˜•˜’ŒŠ••¢ȱ Š—ȱ œ¢chologically Integrated Approach to Help Churchgoing Adults Process Their
Parental Wounds. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ™’›’žŠ•’¢ȱ’—ȱŽ—Š•ȱ
ŽŠ•‘ǰȱŗŚȱǻŘǼǰȱŞśȬŗŗŖǯ
Š››ŠŸŽǰȱ ǯǯȱ ǻŗşşŚǼǯȱ Š–’•’Žœȱ Š—ȱ ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ Šȱ ‘Ž˜›Ž’ŒŠ•ȱ Š—ȱ ‘Ž›Š™Žž’Œȱ
framework. ‘ŽȱŠ–’•¢ȱ˜ž›—Š•ǰȱŘȱǻŚǼǰȱřřşȬřŚŞǯ
Š››ŠŸŽǰȱǯǯǰȱŽ••œǰȱǯǯȱǻŗşşŝǼǯȱ‘ŽȱŽŸŽ•˜™–Ž—ȱ˜ȱŠȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱœŒŠ•Žǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ
Š›’Š•ȱŠ—ȱŠ–’•¢ȱ‘Ž›Š™¢, 23, 41-63.
Ž‹•ǰȱǯ
ǯǰȱ—›’‘ǰȱǯǯȱǻŗşşřǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠœȱŠȱ™œ¢Œ‘˜‘Ž›Š™Žž’Œȱ˜Š•ȱ ’‘ȱŽ•Ž›ly females. œ¢Œ‘˜‘Ž›Š™¢, 30, 658-667.
˜˜”ǰȱ ǯǯǰȱ ˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ œŽ¢ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖşǼǯȱ ˜••ŽŒ’Ÿ’œ–ǰȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǰȱ Š—ȱ
Social Harmony. ‘Žȱ˜ž—œŽ•’—ȱœ¢Œ‘˜•˜’œǰȱřŝȱǻŜǼǰȱŞŘŗȬŞŚŝǯ
˜˜”ǰȱ ǯǯǰȱ ˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ œŽ¢ǰȱ ǯǯǰȱ ŠŸ’œǰȱ ǯǯǰȱ ž›—ŽĴŽǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŗŘǼǯȱ ˜•lectivistic self-construal and forgiveness. ˜ž—œŽ•’—ȱŠ—ȱŠ•žŽœǰȱśŝȱǻŗǼǰȱŗŖşȬŗŘŚǯ
ŠŒ’—˜ǰȱǯǯǰȱ Š›œǰȱǯǯȱǻŘŖŗŗȱǼǯȱ‘Ž›Š™Žž’ŒȱœŠŽœȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱœŽ•Ȭ˜›giveness. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ
ž–Š—ȱŽ‘ŠŸ’˜›ȱ’—ȱ‘Žȱ˜Œ’Š•ȱ—Ÿ’›˜—–Ž—ǰȱŘŗȱǻŚǼǰȱŚŘřȬŚřŝǯ
˜‘—œ˜—ǰȱ
ǯǯǰȱŽ›—•’ǰȱǯǯǰȱŠ˜’ŽǰȱǯǯȱǻŘŖŗřǼǯȱ’žŠ’˜—Š•ǰȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•ǰȱŠ—ȱ’—›Š™Ž›œ˜—Š•ȱŒ‘Š›ŠŒŽ›’œ’ŒȱŠœœ˜Œ’Š’˜—œȱ ’‘ȱŠ˜•ŽœŒŽ—ȱŒ˜—Ě’Œȱ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱ‘Žȱ
˜ž›—Š•ȱ ˜ȱ Ž—Ž’Œȱ œ¢Œ‘˜•˜¢DZȱ ŽœŽŠ›Œ‘ȱ Š—ȱ ‘Ž˜›¢ȱ ˜—ȱ ž–Š—ȱ ŽŸŽ•˜™–Ž—ǰ 174
ǻřǼǰȱȱŘşŗȬřŗśǯ
strona 267
Š•ŽŠǰȱǯǰȱ›à£ǰȱǯȱǻ ȱ›ŽŒŽ—£“’Ǽǯȱ›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ ȱ›˜£’—’Žȱ’ȱ–ŠÙȎڜ ’Žǯȱ›£Ž•­ȱ
Ž˜›’’ȱ’ȱ–Ž˜ȱ‹ŠŠÚǯ
Š•ŽŠǰȱǯǰȱ›à£ǰȱǯǰȱž£Ž ’Œ£ǰȱǯȱǻŘŖŗśǼǯȱœ¿™—ŠȱŠ—Š•’£Šȱ يœ—˜ïŒ’ȱ™œ¢Œ‘˜–Ž›¢Œ£—¢Œ‘ȱ ™˜•œ”’Ž“ȱ ŠŠ™ŠŒ“’ȱ œ”Š•’ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ ŽŠ›•Š—ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ ŒŠ•Ž. Referat
przedstawiony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej,
Warszawa.
Š–Šǰȱǯǯǰȱ˜—Žœǰȱǯ
ǯǰȱ˜ ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŜǼǯȱœœŽœœ’—ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠœȱŠȱ’–Ž—œ’˜—ȱ˜ȱ
Personality.ȱ—’Ÿ’žŠ•ȱ’쎛Ž—ŒŽœȱŽœŽŠ›Œ‘ǰȱŚȱǻśǼǰȱřŘŘȬřřŖǯ
Š—£ǰȱǯȱǻŘŖŖŖǼǯȱ
˜ ȱ˜ȱŽ˜™•Žȱ˜—ŒŽ™žŠ•’£ŽȱŠ—ȱœŽȱ˜›’ŸŽ—Žœœǵȱ‘Žȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱĴ’žŽœȱžŽœ’˜——Š’›Žǯȱ˜ž—œŽ•’—ȱŠ—ȱŠ•žŽœǰȱŚŚȱǻřǼǰȱŗŝŚȬŗŞŞǯ
˜œ’˜•ǰȱǯȱǻŘŖŗŚǼǯȱŠŠ—’Žȱ›Ž•ŠŒ“’ȱ–’¿£¢ȱ›˜£ŽÚœ Ž–ǯȱ›£Ž•­ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£¢ǯȱ
˜•œ”’Žȱ˜›ž–ȱœ¢Œ‘˜•˜’Œ£—ŽǰȱŗşȱǻŘǼǰȱŘŝśȬŘşśǯ
Š •Ž›Ȭ˜ ǰȱǯǯǰȱ
¢ŠĴȬ Š›œǰȱǯǰȱžŽ—œŒ‘ǰȱǯǯǰȱŠ››Ž–Š—œǰȱǯǯȱǻŘŖŗŗǼȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ‘ŽŠ•‘DZȱ‘Žȱ›˜•Žȱ˜ȱŠĴŠŒ‘–Ž—ǯȱŽ›œ˜—Š•ȱŽ•Š’˜—œ‘’™œ, 18, 170-183.
Š •Ž›Ȭ˜ ǰȱ ǯǯǰȱ Š››Ž–Š—œǰȱ ǯǯǰȱ Œ˜Ĵǰȱ ǯǰȱ •’œȬŠ’¢Š‘˜žǰȱ ǯǰȱ  Š›œǰȱ ǯȱ
ǻŘŖŖŞǼǯȱ˜›’ŸŽ—Žœœǰȱ™‘¢œ’˜•˜’ŒŠ•ȱ›ŽŠŒ’Ÿ’¢ȱŠ—ȱ‘ŽŠ•‘DZȱ‘Žȱ›˜•Žȱ˜ȱŠ—Ž›ǯȱȱ—Ž›—Š’˜—Š•ȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱœ¢Œ‘˜™‘¢œ’˜•˜¢, 68, 51-58.
ž—Š‘•ǰȱǯǯǰȱŠ¢•˜›ǰȱǯǯǰȱŽŸŽ—œ˜—ǰȱǯǰȱ˜‹Ž›œǰȱǯǯȱǻŘŖŖŞǼǯȱ›˜ŒŽœœȬ‹ŠœŽȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ’—Ž›ŸŽ—’˜—œDZȱȱ–ŽŠȬŠ—Š•¢’Œȱ›ŽŸ’Ž ǯȱŽœŽŠ›Œ‘ȱ˜—ȱ˜Œ’Š•ȱ˜›”ȱ›ŠŒ’ŒŽǰȱ
18, 465-478.
Š•‹¢ǰȱǯǰȱŠ¢ǰȱǯǰȱŠ›‹Ž›ǰȱǯȱǻŘŖŖŚǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ–Ž—Š•ȱ‘ŽŠ•‘ȱŸŠ›’Š‹•ŽœDZȱ—Ž›preting the relationship using an adaptational-continuum model of personality
and coping. Ž›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ—’Ÿ’žŠ•ȱ’쎛Ž—ŒŽœǰȱřŝȱǻŞǼǰȱŗŜŘşȬŗŜŚŗǯ
Mauger, P.A., Perry, J.E., Freeman, T., Grove, D.C., McBride, A.G., McKinney, K.E.
ǻŗşşŘǼǯȱ‘Žȱ–ŽŠœž›Ž–Ž—ȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ›Ž•’–’—Š›¢ȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱŠ—ȱ‘›’œ’Š—’¢, 11, 170-180.
Œž••˜ž‘ǰȱ ǯǯǰȱ ’—Œ‘Š–ǰȱ ǯǯǰȱ œŠ—ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŖřǼǯȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǰȱ ˜›‹ŽŠ›Š—ŒŽǰȱ Š—ȱ
’–ŽDZȱ ‘Žȱ Ž–™˜›Š•ȱ ž—˜•’—ȱ ˜ȱ ›Š—œ›Žœœ’˜—Ȭ›Ž•ŠŽȱ ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ –˜’ŸŠtions. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŞŚȱǻřǼǰȱśŚŖȬśśŝǯ
Œž••˜ž‘ǰȱǯǯǰȱ
˜¢ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŘǼǯȱ›Š—œ›Žœœ’˜—Ȭ›Ž•ŠŽȱ–˜’ŸŠ’˜—Š•ȱ’œ™˜œ’’˜—œDZȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱœž‹œ›ŠŽœȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ‘Ž’›ȱ•’—”œȱ˜ȱ‘Žȱ’ȱ’ŸŽǯȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱž••Ž’—ǰȱŘŞȱǻŗŗǼǰȱŗśśŜȬŗśŝřǯ
Œž••˜ž‘ǰȱǯǯǰȱŠ›Š–Ž—ǰȱǯǯǰȱ‘˜›ŽœŽ—ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŖǼǯȱ‘Žȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ ’œ˜›¢ǰȱ ˜—ŒŽ™žŠ•ȱ œœžŽœǰȱ Š—ȱ ŸŽ›Ÿ’Ž ǯȱ DZȱ ǯǯȱ Œž••˜ž‘ǰȱ
ǯǯȱŠ›Š–Ž—ǰȱǯǯȱ‘˜›ŽœŽ—ȱǻ›ŽǯǼǰȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ‘Ž˜›¢ǰȱ›ŽœŽŠ›Œ‘ǰȱŠ—ȱ™›ŠŒ’ŒŽ
ǻœǯȱŗȬŗŜǼǯȱŽ ȱ˜›”DZȱž’•˜›ǯ
McCullough, M.E., Rachal, K.C., Sandage, S.J., Worthington, E.L., Brown, S.W.,
’‘ǰȱǯǯȱǻŗşşŞǼǯȱ—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ˜›’Ÿ’—ȱ’—ȱŒ•˜œŽȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™œDZȱǯȱ‘Ž˜›Ž’ŒŠ•ȱ
Ž•Š‹˜›Š’˜—ȱŠ—ȱ–ŽŠœž›Ž–Ž—ǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŝśȱǻŜǼǰȱ
1586-1603.
Œž••˜ž‘ǰȱǯǯǰȱ˜˜ǰȱǯǯǰȱ˜‘Ž—ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŜǼǯȱ›’’—ȱŠ‹˜žȱ‘Žȱ™Ž›œ˜—Š•ȱ‹Ž—Žęœȱ˜ȱŠȱ›Š—œ›Žœœ’˜—ȱŠŒ’•’ŠŽœȱ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜—œž•’—ȱŠ—ȱ•’—’ŒŠ•ȱ
œ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱ74, 887-897.
strona 268
Œž••˜ž‘ǰȱ ǯǯǰȱ ’Ÿ•’Žǰȱ ǯǯǯȱ ǻŘŖŖŗǼǯȱ ‘Žȱ ™œ¢Œ‘˜•˜¢ȱ ˜ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǯȱ
DZȱǯǯȱ—¢Ž›ȱǻ›ŽǯǼǰȱ
Š—‹˜˜”ȱ˜ȱ˜œ’’ŸŽȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱǻœǯȱŚŚŜȬŚśŞǼǯȱŽ ȱ˜›”DZȱ
¡˜›ȱ—’ŸŽ›œ’¢ȱ›Žœœǯ
Œž••˜ž‘ǰȱǯǯǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱǯǯǰȱŠŒ‘Š•ǰȱǯǯȱǻŗşşŝǼǯȱ—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ˜›’Ÿ’—ȱ
in close relationships. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŝřȱǻŘǼǰȱřŘŗȬřřŜǯ
’••Ž›ǰȱ ǯǯǰȱ ˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ ŒŠ—’Ž•ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖŞǼǯȱ Ž—Ž›ȱ Š—ȱ ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ
A meta-analytic review and research agenda. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜Œ’Š•ȱŠ—ȱ•’—’ŒŠ•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱ27ǰȱ843-876.
’›£ŠŽ‘ǰȱ ǯǰȱ Š••Š‘Œ‘Š’ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗŘǼǯȱ ‘Žȱ Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ ‹Ž ŽŽ—ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ Š—ȱ
Marital Satisfaction. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ’ŽȱŒ’Ž—ŒŽȱŠ—ȱ’˜–Ž’Œ’—ŽǰȱŘȱǻŜǼǰȱŘŝŞȬŘŞŘǯ
˜ŽœŒ‘‹Ž›Ž›ǰȱǯǯǰȱ’¡˜—ǰȱǯǯǰȱ’Ž—œǰȱǯǰȱŠ’›—œǰȱǯȱǻŘŖŖśǼǯȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ’—ȱ˜›‘Ž›—ȱ›Ž•Š—DZȱŠȱ–˜Ž•ȱ˜›ȱ™ŽŠŒŽȱ’—ȱ‘Žȱ–’œȱ˜ȱ‘Žȱȃ›˜ž‹•ŽœȄǯȱŽŠŒŽȱŠ—ȱ˜—Ě’ŒDZȱ
˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽŠŒŽȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŗŗȱǻŘǼǰȱŗşşȬŘŗŚǯ
›à£ǰȱǯǰȱŠ•ŽŠǰȱǯȱǻ ȱ›ŽŒŽ—£“’Ǽǯȱ›£Ž•­ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£¢ȱ˜ȱ˜ŒŽ—¢ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Š—’Šȱ
dyspozycyjnego.
ž››Š¢ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŘǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠœȱŠȱ‘Ž›Š™Žž’Œȱ˜™’˜—ǯȱ‘ŽȱŠ–’•¢ȱ˜ž›—Š•ǰȱŗŖȱǻřǼǰȱ
315-321.
›Š‘’—”Š•ǰȱǯǰȱŠ—œŽŽ— ŽŽ—ǰȱǯǰȱ›˜˜‹Š—œǰȱǯǰȱ—›’‘ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱž›‘Ž›ȱŸŠ•’dation of the Dutch version of the EFI. ˜––ž—’¢ȱŽ—Š•ȱ
ŽŠ•‘ȱ˜ž›—Š•ǰȱŚřǰȱǻŘǼǰȱ
109-128.
›ŒžĴǰȱ
ǯǯǰȱ’Œ”ŽĴǰȱǯǯǰȱ˜™ŽǰȱǯǯȱǻŘŖŖŞǼǯȱ‘ŽȱŽ•Š’˜—œ‘’™ȱ˜ȱ쎗œŽȬ™ŽŒ’ęŒȱ
˜ȱ ˜œĴ›Šž–Š’Œȱ ›Žœœȱ ¢–™˜–œȱ ’—ȱ ˜••ŽŽȱ žŽ—œǯȱ ˜ž›—Š•ȱ ˜ȱ›Žœœ’˜—ǰȱ
Š•›ŽŠ–Ž—ȱŠ—ȱ›Šž–ŠǰȱŜȱǻŗǼǰȱŝřȬşŗǯ
Š•ŽŠ›’ǰȱǯǯǰȱŽŠ•’Šǰȱǯǰȱ’—Œ‘Š–ǰȱǯȱǻŘŖŖśǼǯȱŠ›’Š•ȱžŠ•’¢ǰȱ˜›’ŸŽ—Žœœǰȱ–™Š‘¢ǰȱŠ—ȱž–’—Š’˜—DZȱȱ˜—’ž’—Š•ȱ—Š•¢œ’œǯȱŽ›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ˜Œ’Š•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱ
ž••Ž’—ǰȱřŗȱǻřǼǰȱřŜŞȬřŝŞǯ
Š•ŽŠ›’ǰȱǯǯǰȱŽŠ•’Šǰȱǯǰȱ’—Œ‘Š–ǰȱǯǯȱǻŘŖŖşǼǯȱŽŠœž›’—ȱ˜ěŽ—ŒŽȬœ™ŽŒ’ęŒȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ’—ȱ–Š››’ŠŽDZȱ‘ŽȱŠ›’Š•ȱ쎗ŒŽȬ™ŽŒ’ęŒȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•ŽȱǻǼǯȱœ¢Œ‘˜˜’ŒŠ••ȱœœŽœœ–Ž—ǰȱŘŗȱǻŘǼǰȱŗşŚȬŘŖşǯ
’­Ž”ǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗŗǼǯȱ ›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱ ȱ ˜ï ’ŠŒ£Ž—’žȱ Č¢Œ’˜ ¢–ȱ ”˜‹’Žȱ ’ȱ –¿ČŒ£¢£—ǯȱ
˜ ’—¢ȱŽ”Š›œ”’ŽǰȱŞŖȱǻśǼǰȱřŗŝȬřŘŘǯȱ
˜••Š›ǰȱǯǯǰȱ—Ž›œ˜—ǰȱǯǯǰȱ—Ž›œ˜—ǰȱǯǯǰȱŽ——’—œǰȱǯȱǻŗşşŞǼǯȱ‘ŽȱŽŸŽ•˜™ment of family forgiveness scale. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱ‘Ž›Š™¢ǰȱŘŖȱǻŗǼǰȱşśȬŗŖşǯ
˜œ˜—ǰȱǯǯǰȱ
Š—œ˜—ǰȱǯǯǰȱŒ‘ ’Ž‹Ž›ǰȱǯȱǻŘŖŗŘǼǯȱ‘ŽȱŽ•Š’˜—œ‘’™ȱŽ ŽŽ—ȱ™’sodic and Dispositional Forgiveness, Psychosocial Development, and Counseling. ˜ž—œŽ•’—ȱŠ—ȱŠ•žŽœǰȱśŝȱǻŘǼǰȱŗŞŗȬŗşŞǯ
Rye, M.S., Loiacono, D.M., Folck, C.D., Olszewski, B.T., Heim, T.A., Madia, B.P.
ǻŘŖŖŗǼǯȱŸŠ•žŠ’˜—ȱȱ‘Žȱœ¢Œ‘˜–Ž›’Œȱ›˜™Ž›’Žœȱȱ ˜ȱ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŒŠ•Žœǯȱ
ž››Ž—ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŘŖȱǻřǼǰȱŘŜŖȬŘŝŞǯ
Scherer, M., Worthington, E.L., Hook, J.N., Campana, K.L., West, S.L., Gartner, A.L.
ǻŘŖŗŘǼǯȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ Š—ȱ ˜‘Žœ’˜—ȱ ’—ȱ Š–’•’Š•ȱ Ž›ŒŽ™’˜—œȱ ˜ȱ•Œ˜‘˜•ȱ ’œžœŽǯȱ
˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜ž—œŽ•’—ȱŠ—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ǰȱşŖȱǻŘǼǰȱŗŜŖȬŗŜŞǯ
Ž••œǰȱǯǯǰȱ
Š››ŠŸŽǰȱǯǯȱǻŗşşŞǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱŠȱ›ŽŸ’Ž ȱ˜ȱ‘Žȱ‘Ž˜›Ž’ŒŠ•ȱŠ—ȱŽ–™’›ical literature. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŠ–’•¢ȱ‘Ž›Š™¢ǰȱŘŖȱǻŗǼǰȱŘŗȬřŜǯ
strona 269
’Šœœ’ǰȱǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱ˜›’ŸŽ—ŽœœǰȱŠŒŒŽ™Š—ŒŽȱŠ—ȱ‘Žȱ–ŠĴŽ›ȱ˜ȱŽ¡™ŽŒŠ’˜—ǯȱ—Ž›—Š’˜—Š•ȱ
˜ž›—Š•ȱ˜ȱœ¢Œ‘˜Š—Š•¢œ’œǰȱŞŞȱǻŜǼǰȱŗŚŘřȬŗŚŚŖǯ
ž‹”˜Ÿ’Š”ǰȱǯǯǰȱ—›’‘ǰȱǯǯǰȱžǰȱǯǯǰȱŠœœ’—ǰȱǯǯǰȱ›ŽŽ–Š—ǰȱǯǰȱ•œ˜—ǰȱǯǯǰȱ
ŽȱŠ•ǯȱǻŗşşśǼǯȱŽŠœž›’—ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ’—ȱ•ŠŽȱŠ˜•ŽœŒŽ—ŒŽȱŠ—ȱ–’dle adulthood. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜•ŽœŒŽ—ŒŽ, 18, 641-655.
‘˜–™œ˜—ǰȱ ǯǯǰȱ —¢Ž›ǰȱ ǯǯǰȱ ˜ě–Š—ǰȱ ǯǰȱ ’Œ‘ŠŽ•ǰȱ ǯǯǰȱ Šœ–žœœŽ—ǰȱ ǯǯǰȱ ’••’—œǰȱ ǯǯǰȱ Ž’—£Žǰȱ ǯǰȱ ŽžŽ•ǰȱ ǯǯǰȱ ‘˜›Ž¢ǰȱ ǯǯǰȱ ˜‹Ž›œǰȱ ǯǯǰȱ ˜‹Ž›œǰȱ ǯǯȱ
ǻŘŖŖśǼǯȱ’œ™˜œ’’˜—Š•ȱ˜›’ŸŽ—Žœœȱ˜ȱœŽ•ǰȱ˜‘Ž›œǰȱŠ—ȱœ’žŠ’˜—œǯȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱŽ›œ˜—Š•’¢ǰȱŝřȱǻŘǼǰ 313-359.
ŠŽǰȱǯǯǰȱ
˜¢ǰȱǯǯǰȱ’ Ž••ǰȱǯǯǯǰȱ˜›‘’—˜—ǰȱǯǯȱǻŘŖŗŚǼǯȱĜŒŠŒ¢ȱ˜ȱ™œ¢Œ‘˜‘Ž›Š™Žž’Œȱ’—Ž›ŸŽ—’˜—œȱ˜ȱ™›˜–˜Žȱ˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱȱ–ŽŠȬŠ—Š•¢œ’œǯȱ˜ž›—Š•ȱ
˜ȱ˜—œž•’—ȱŠ—ȱ•’—’ŒŠ•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŞŘȱǻŗǼǰȱŗśŚȬŗŝŖǯ
ŠŽǰȱ ǯǯǰȱ ˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖřǼǯȱ ŸŽ›Œ˜–’—ȱ ž—˜›’ŸŽ—ŽœœDZȱ œȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ
‘Žȱ˜—•¢ȱ Š¢ȱ˜ȱŽŠ•ȱ ’‘ȱž—˜›’ŸŽ—Žœœǵȱ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜ž—œŽ•’—ȱŠ—ȱŽŸŽ•˜™–Ž—ǰȱ
ŞŗǻřǼǰ 343-353.
—ž”ǰȱ ǯǰȱ Š›Œ’—”˜ œ”’ǰȱ ǯǯǰȱ ȱ ž›Š—Š›Žǰȱ ǯȱ ǻŘŖŗřǼǯȱ ”Ù˜——˜ï°ȱ ˜ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Š—’Šȱ
ŠȱœŠ¢œŠ”Œ“Šȱ£ȱČ¢Œ’ŠȱœžŽ—à ȱȮȱ–˜Ž›ŠŒ¢“—Šȱ›˜•Šȱ™ÙŒ’ǯȱ
¢Ž’Šȱž‹•’Œȱ
ŽŠ•‘,
ŚŞȱǻŗǼǰȱśŗȬśśǯ
˜‘•ǰȱǯǯǯǰȱŽ‘ŽŠǰȱǯǰȱŠ‘”’——Ž¢ǰȱǯǯȱǻŘŖŖŞǼǯȱ˜˜”’—ȱ ’‘’—DZȱŽŠœž›’—ȱœŠŽȱ
œŽ•Ȭ˜›’ŸŽ—ŽœœȱŠ—ȱ’œȱ›Ž•Š’˜—œ‘’™ȱ˜ȱ™œ¢Œ‘˜•˜’ŒŠ•ȱ Ž••Ȭ‹Ž’—ǯȱŠ—Š’Š—ȱ˜ž›—Š•ȱ ˜ȱ Ž‘ŠŸ’˜ž›Š•ȱ Œ’Ž—ŒŽȦŽŸžŽȱ ŒŠ—Š’Ž——Žȱ Žœȱ œŒ’Ž—ŒŽœȱ žȱ Œ˜–™˜›Ž–Ž—ǰȱ ŚŖȱ ǻŗǼǰȱ
1-10.
˜‘•ǰȱǯǯǯǰȱ¢Œ‘¢•ǰȱǯǯǰȱŽ——ŽĴǰȱǯ
ǯȱǻŘŖŗŖǼǯȱȱ˜›’ŸŽȱ–¢œŽ•ǰȱ—˜ ȱȱŒŠ—ȱœž¢DZȱ
How self-forgiveness for procrastinating can reduce future procrastination.
Ž›œ˜—Š•’¢ȱŠ—ȱ—’Ÿ’žŠ•ȱ’쎛Ž—ŒŽœǰȱŚŞȱǻŝǼǰȱŞŖřȬŞŖŞǯ
˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ ’•Šœ’˜ǰȱ ǯȱ ǻŗşşŖǼǯȱ ›˜–˜’—ȱ –žžŠ•ȱ ˜›’ŸŽ—Žœœȱ ’‘’—ȱ ‘Žȱ
fractured relationship. œ¢Œ‘˜‘Ž›Š™¢DZȱ‘Ž˜›¢ǰȱŽœŽŠ›Œ‘ǰȱ›ŠŒ’ŒŽǰȱ›Š’—’—ǰȱŘŝȱǻŘǼǰȱ
219-223.
˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ Ž——’—œǰȱ ǯǯǰȱ ’•Šœ’˜ǰȱ ǯǯȱ ǻŘŖŗŖǼǯȱ —Ž›ŸŽ—’˜—œȱ ˜ȱ ™›˜–˜Žȱ
˜›’ŸŽ—Žœœȱ’—ȱŒ˜ž™•ŽȱŠ—ȱŠ–’•¢ȱŒ˜—Ž¡DZȱ˜—ŒŽ™žŠ•’£Š’˜—ǰȱ›ŽŸ’Ž ǰȱŠ—ȱŠ—Š•ysis. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ȱŠ—ȱ‘Ž˜•˜¢ǰȱřŞȱǻŚǼǰȱŘřŗȬŘŚśǯ
˜›‘’—˜—ǰȱ ǯǯǰȱ ŠŽǰȱ ǯǯȱ ǻŗşşşǼǯȱ ‘Žȱ ™œ¢Œ‘˜•˜¢ȱ ˜ȱ ž—˜›’ŸŽ—Žœœȱ Š—ȱ ˜›giveness and implications for clinical practice. ˜ž›—Š•ȱ˜ȱ˜Œ’Š•ȱŠ—ȱ•’—’ŒŠ•ȱœ¢Œ‘˜•˜¢ǰȱŗŞȱǻŚǼǰȱřŞśȬŚŗŞǯ
˜›‘’—˜—ȱ ǯǯǰȱ ’Ÿ•’Žȱ ǯǯǯǰȱ ’Ž›’—’ǰȱ ǯǰȱ ’••Ž›ȱ ǯǯȱ ǻŘŖŖŝǼǯȱ ˜›’ŸŽ—Žœœǰȱ
ŽŠ•‘ǰȱŠ—ȱŽ••ȬŽ’—DZȱȱŽŸ’Ž ȱ˜ȱŸ’Ž—ŒŽȱ˜›ȱ–˜’˜—Š•ȱŽ›œžœȱŽŒ’œ’˜—Š•ȱ
Forgiveness, Dispositional Forgivingness, and Reduced Unforgiveness. ˜ž›—Š•ȱ
˜ȱŽ‘ŠŸ’˜›Š•ȱŽ’Œ’—ŽǰȱřŖȱǻŚǼǰȱŘşŗȬřŖŘǯ
Streszczenieǯȱœ¢Œ‘˜•˜£¢ȱ£˜›’Ž—˜ Š—’ȱŽ–™’›¢Œ£—’Žȱ£Š’—Ž›Žœ˜ Š•’ȱœ’¿ȱ ȱ˜œŠ—’–ȱŒ£Šœ’Žȱ™›˜‹•Ž–Š¢”­ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱ”Š£ž“Žȱœ’¿ǰȱȎȱ“Žœȱ˜—˜ȱ™˜£¢¢ —’Žȱ£ ’­£Š—Žȱ £ȱ ˜‹›˜œŠ—Ž–ȱ ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—¢–ǰȱ £›˜ ’Ž–ȱ ę£¢Œ£—¢–ȱ ˜›Š£ȱ ™˜Č­Š—¢–’ȱ
ŽŽ”Š–’ȱ ȱ›Ž•ŠŒ“ŠŒ‘ȱ’—Ž›™Ž›œ˜—Š•—¢Œ‘ǯȱŠŠŒ£Žȱ™˜Œ£¢—’•’ȱžČ¢ȱ™˜œ¿™ȱ ȱ›˜£ ˜“žȱ–˜Č•’ ˜ïŒ’ȱ™˜–’Š›žȱ£Š›à —˜ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šȱ”˜—”›Ž—¢Œ‘ȱ”›£¢ ǰȱ“Š”ȱ’ȱ›àȗ’Œȱ
strona 270
’—¢ ’žŠ•—¢Œ‘ȱ ȱ ¢œ™˜£¢Œ“’ȱ ˜ȱ ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱ ”˜—œ›ž˜ Š•’ȱ ’Ž•Žȱ ’—Ž›Žœž“­Œ¢Œ‘ȱœ”Š•ȱ˜™Š›¢Œ‘ȱ—Šȱ£›àȗ’Œ˜ Š—¢Œ‘ȱ”˜—ŒŽ™Œ“ŠŒ‘ȱ˜›Š£ȱ£’Ž—¢ę”˜ Š•’ȱ£–’Ž——Žȱœ™›£¢“Š“­ŒŽȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’žǯȱ Ž—˜Œ£Žï—’Žȱ ȱ™˜•œ”’Ž“ȱ•’Ž›Šž›£Žȱ™œ¢Œ‘˜•˜’Œ£—Ž“ȱ
¢œ¿™ž“Žȱ—’Ž˜‹à›ȱ‹ŠŠÚȱ ȱ¢–ȱ£Š”›Žœ’ŽǰȱŒ˜ȱ ¢—’”Šȱ£ȱ‹›Š”žȱŠŠ™˜ Š—¢Œ‘ȱ•ž‹ȱ
˜›¢’—Š•—¢Œ‘ȱ—Š›£¿£’ȱ˜ȱ˜ŒŽ—¢ȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Šǯȱ›¢”žÙȱ£Š ’Ž›Šȱ™›£Ž•­ȱ—Š“‹Š›£’Ž“ȱ™˜™ž•Š›—¢Œ‘ȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£¢ȱžČ¢ Š—¢Œ‘ȱ—Šȱï ’ŽŒ’Žȱ ȱ‹ŠŠ—’ŠŒ‘ȱ—Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Ž–ȱ œ¢žŠŒ¢“—¢–ǯȱ ›Ž£Ž—ž“Žȱ ›à —’ŽČȱ ¢—’”’ȱ Š—Š•’£ȱ ™›˜ Š£˜—¢Œ‘ȱ ™›£¢ȱ
ich zastosowaniu.
٘ Šȱ”•žŒ£˜ ŽDZȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Žȱœ¢žŠŒ¢“—Žǰȱ” Žœ’˜—Š›’žœ£ǰȱœ”Š•Žȱ˜ȱ‹ŠŠ—’Šȱ™›£Ž‹ŠŒ£Ž—’Š
ŠŠȱ ™Ù¢—’¿Œ’ŠDZȱŘǯŖŞǯŘŖŗś
ŠŠȱ ™Ù¢—’¿Œ’Šȱ™˜ȱ™˜™›Š ”ŠŒ‘DZȱŗśǯŗŖǯŘŖŗś
ŠŠȱ£Š ’Ž›£Ž—’Šȱ˜ȱ›ž”žDZȱŘŖǯŗŘǯŘŖŗś
strona 271

Podobne dokumenty