thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
Nineteenth Sunday in Ordinary Time
Dziewiętnasta Niedziela Zwykła
August 12 and 19, 2012
12 i 19 sierpnia, 2012
Saturday, August 11
8AM (Eng.) For vocations
7PM (Pol.) † Stefania Adamczyk
19th Sunday, August 12
9AM (Eng.) † Karol, syn Karol Stefaniak
11AM (Pol.) Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu
7PM (Eng.) For youth of our Parish
Monday, August 13
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, August 14
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For the souls in Purgatory
Wednesday, August 15 The Assumption of Mary
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) Thanksgiving for friends & benefactors
7PM (Pol.) O pokój na świecie
8PM (Cro.) † Safet Filipović
Friday, August 17
6:30PM (Pol.) † Feliks Pomykała
Saturday, August 18
8AM(Eng.) For vocations
7PM (Pol.) O błog. Boże dla Agnieszki Pomykała
20th Sunday, August 19
9AM (Eng.) for Thin Le Hoang
11AM (Pol.) Dziękczynna z okazji urodzin
7PM (Eng.) For the sick and suffering
Monday, August 20
8AM (Eng.) For parishioners
Tuesday, August 21
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For the souls in Purgatory
Wednesday, August 22
8AM (Lat.) † Ks. Stanisław Włodarkiewicz
Friday, August 24
7PM (Pol.) † Maria, Roman Spisak
Saturday, August 25
8AM (Eng.) For vocations
7PM (Pol.) W int. Adama
21st Sunday, August 26
9AM (Eng.) † The Hoang
11AM (Pol.) † Janusz Stoczewski
7PM (Eng.) For vocations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH FESTIVAL – September 22 and 23
We remind you about our Parish event. We need
all of you to help during the festival and before.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANK YOU
Thank you to Ala and Jarek Fiszer for supervising
bigos and gołąbki preparation and to all who
helped.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THE YEAR OF FAITH
The Year of Faith will begin Oct. 11, 2012, the 50 th
anniversary of the opening of the Second Vatican
Council.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASSUMPTION OF THE
BLESSED VIRGIN MARY
Holy Day of Obligation
Masses 11AM Eng., 7PM Pol., 8PM Cro.
The doctrine of the taking up of the body and soul
of the Mother of God into heaven after her death
was an early teaching of the Fathers and of
special interest to all Christians. On Nov. 1, 1950,
Pope Pius XII declared the Assumption of the
Blessed Mother of God a doctrine of faith. The
solemnity is celebrated on Aug. 15 th and is a holy
day of obligation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLISH CHAMBER MUSIC
Aug. 17 at 7:30 PM, St. Stanislaus Church
An exciting and virtuosic program of Polish
Baroque and Renaissance chamber music.
This will be performed by „Musica Maestrale”
early music masters. Tickets $10, seniors $5,
children (age 7 and older) and teens no charge.
Because of the concert, regular Friday Mass will
be at 6:30PM.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WALKING PILGRIMAGE TO GROTTO
On Saturday, August 25 after Holy Mass at 8 am
there will be a walking pilgrimage to the Grotto
starting at 9 am. Prayers at the Grotto at the Black
Madonna Shrine will be at noon. Please bring
lunch and we will eat together at the Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – July 29 & August
5
Envelopes
678.00
1137.00
Loose change
229.25
297.00
Donations from Parishioners
200.00
396.40
Building Fund
396.40
Coffee and cakes
32.35
44.00
Literature
20.00
Candles
31.22
89.00
TOTAL
990.82
2,163.40
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander, D.
Tiley, W. Górecki, J. Mazur, J. Bylina, A. Bąk, E.
Wielgosz, W. Mączka, N. Galash, R. Prentice, H.
Łuczycka, A. Hryniewicz, P. Gadowski, R. Talarski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK WIARY
Ojciec Święty ogłosił Rok Wiary listem
apostolskim Porta fidei z 11 października 2011 r.
Celem zwrócenia uwagi Kościoła na spotkanie z
Chrystusem i na piękno wiary w Niego. Rok ten,
trwający od 11 października b.r., aż do uroczystości
Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 r.,
ma się przyczyniać do nawrócenia i do odkrycia na
nowo wiary. Rozpocznie się (11 listopada) w
rocznicę dwóch ważnych wydarzeń, które
naznaczyły oblicze Kościoła naszych czasów: w
50-lecie otwarcia przez bł. Jana XXIII obrad
Soboru
Watykańskiego
II
i
20-lecie
promulgowania przez bł. Jana Pawła II
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI
od
początku
swego
pontyfikatu
zabiega
zdecydowanie o właściwe rozumienie Soboru. Rok
Wiary będzie okazją do szerzenia znajomości
zarówno Soboru, jak i Katechizmu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA SIERPIEŃ
Aby więźniowie byli traktowani w sposób
sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej
godności.
W niedzielę, 12 sierpnia po Mszy św. wystawienie
Najśw. Sakramentu i różaniec.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA - 7 września
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.), 20:00 (chor.).
Prosimy o wpisywanie się na listę adorujących.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
15 sierpnia – obowiązek Mszy św.
Msze św. 11:00 (ang.), 19:00 (pol.), 20:00 (chor.)
“Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana
wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej,
dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i
duszą wzięta została do chwały niebieskiej i
wywyższona
przez
Pana
jako
Królowa
wszystkiego...
Wniebowzięcie
Maryi
jest
uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i
uprzedzeniem
zmartwychwstania
innych
chrześcijan.” – Katechizm 966
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ
W kościele św. Stanisława
W piątek 17 sierpnia, godz. 19:30
Zapraszamy na koncert muzyki barokowej i
renesansowej, który odbędzie się w naszym
kościele. Bilety $10 dla dorosłych, $5 dla
seniorów, dzieci (7 lat) i młodzież wstęp wolny.
Wyjątkowo Msza św. będzie o godz. 18:30.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
25 sierpnia
W sobotę, 25 sierpnia piesza pielgrzymka do
Grotto. Wyruszamy po Mszy św. o godz. 8 rano,
nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Prosimy zabrać
ze sobą lunch, który zjemy wspólnie w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 22 i 23 września
Zapraszamy parafian do czynnego udziału w
festiwalu i w przygotowaniach do niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODZIĘKOWANIA
Podziękowania dla Alicji i Jarosława Fiszerów za
organizację pracy przy robieniu gołąbków i
bigosu, oraz wszystkim pomagającym.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATECHEZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W niedzielę 9 września rozpocznie się nauka
religii w naszej parafii. Zapisy dzieci przyjmuje
Grażyna Golonka.
Przyjmujemy dzieci pięcioletnie do klasy
przedszkolnej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W sierpniu i wrześniu
Lektorzy
August 12 - Hubert Chmiel, Ludomir Cieszkowski
August 19 – Renata i Tomek Wolak
August 26 – Teresa Mazurek, Ignacy Stawarz
September 2 – S. Wielgosz, K. Grzelak
Kawa i ciasto
W sierpniu – tylko kawa i herbata
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SHARING OUR FAITH, SHAPING OUR
FUTURE CAPITAL CAMPAIGN
Parafialne zobowiązanie wynosi $72,913.61. Suma
zapłacona do tej pory $30,657.72 W donacjach na
nasz Kościół pamiętajmy o tym obciążeniu, które
będziemy spłacać przez następne 3 lata.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ”
Polecamy waszej modlitwie Adama Buchalskiego,
który odbywa swój wyrok pozbawienia wolności.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~