Wykorzystując program Microsoft Equation 3.0 wchodzący w skład

Transkrypt

Wykorzystując program Microsoft Equation 3.0 wchodzący w skład
Edytor tekstu – OBIEKTY – edytor równań - ćwiczenie 6
Wykorzystując program Microsoft Equation 3.0 wchodzący w skład pakietu
Office przepisz poniższy tekst zawierający wzory i symbole matematyczne,
zaczerpnięte ze Zbioru zadań 1 z matematyki Wyd. OPERON.
1. Wywołaj program Equation z menu górnego Wstaw > Obiekt > Typ obiektu i
po odnalezieniu i zatwierdzeniu wg wzoru:
lub klawiszami skrótu LAlt + s + o, a następnie strzałką w dół znajdź żądany
obiekt wg powyższego wzoru i zatwierdź wybór.
2. Po wywołaniu programu – wewnątrz utworzonego pola tekstowego wpisz
tekst:
6.18 Przedstaw w najprostszej postaci wyrażenie:
1 − sin α
1 + sin α
π 
…
+
, wiedząc, że α ∈  ; π  ;
1 + sin α
1 − sin α
2 
4.69 Udowodnij, że jeżeli a, b, c są liczbami naturalnymi większymi od 0, to:
a +b + c
(
b + c )a (c + a )b (a + b )c
a+b+c
… a b c ≥
≥
;

3


2a +b + c
3.1 Oblicz:
 2
2 
2   14  13 2068 
2 :  2,8(4 ) : 2  +  2 + 15
−
 : 8,01 ⋅ 5
3 
15   17  137 137 
 3;
…

 
2 
1 2 
 1,08 −  : 0, (571428)  :   6, (5) − 3  ⋅ 2 
25 
4  17 

 
a b c
3. Pracę zapisz w katalogu Moje dokumenty jako plik Wzory.
Multimedialne Centrum Informacyjne ZSZ Nr 3 – Skierniewice ©Adam MUCHA - 2005

Podobne dokumenty